MÜBADELE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MÜBADELE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 Nisan 2020 Çarşamba

SELANİK KAYALAR'A BAĞLI DURGUTLAR KÖYÜ İSİM LİSTESİBenden Durgutlar köyüne ait isim listelerini, köyün şimdiki sakini  Sevgili Panagiotis Stavretes istemişti. Bu yayın onun için.......

Durgutlar köyüne ait eski ve yeni fotoğraf yine ona ait....Teşekkürler Panagiotis....

İnsanların arkalarında görülen evler mübadele Anadolu'ya dönen Türklere ait.....
Mübadillerin Türkiye'ye gelişlerinden, geçimlerini temin edecek güce ulaşıncaya kadar çözülmesi gereken en önemli konu beslenme sorunu idi. Göçmenlerin iaşesi ilk önce 15 Haziran 1921 tarihli Muhacirin Nizamnâmesine göre düzenleniyordu. Bu nizamnâmeye göre göçmenlere gıda yardımı olarak üç ay süresince on yaşından büyük olanlara yarım okka ve on yaşından küçük olanlara 250 gram ekmek bedeli mahali rayice göre yevmiye olarak verilmekteydi. Bu ise göçmenlerin iaşe ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktı. Beslenme sorununu çözümlemek amacıyla 25 Kasım 1923 tarihinde İaşe Talimatnamesi yayınlandı. Bu talimatname ile yardıma muhtaç göçmenlerin beslenme süresi verilecek gıda maddelerinin cinsi ve miktarı belirleniyordu.Buna göre, iskân edilmek üzere Türkiye'ye getirilen göçmenlere tahaffuzhanelerde sabahları ekmek ve çay,akşamları ise etli ekmek verilecekti. Aydınlatma ve yakacak malzemesi olarak misafirhanelerde nüfus başına 30 gram gaz ve bir kg.odun verilecekti. İhraç iskelesinden iskân mahaline varıncaya kadar yaptığı yolculuk esnasında ekmek ve katık, nihayet iskân mıntıkalarında iki ay süreyle yalnız ekmek veya un veyahut bunların bedelleri verilecekti. Emzikli kadınlara ve üç yaşına kadar çocuklara iki günde bir bir kutu teksif edilmiş şekerli süt verilecekti.Göçmenlere verilecek gıdanın cinsi ve miktarı ise şu şekildeydi;
Ekmek : Yemeksiz ve katıksız olarak verildiği zaman büyükler için 900 gram, on yaşından küçükler için 450 gram; sıcak yemek ile çay verildiği zaman büyükler için 500 gram, küçükler için 250 gramdır.
Katık: Nüfus başına 160 gram zeytindir.
Sıcak yemek : Nüfus başına 100 gram et, 10 gram fasulye ve benzeri kuru yiyecekler, 5 gram sade yağ, 8 gram tuz, 1 gram çay, 10 gram şeker, 700 gram taam odunu olarak hesaplanıyordu.Aşağıdaki 40 aileye ait liste Manastır vilayeti Kozana Livası Kayalar kazasına bağlı Durgutlar köyünden gelen 40 kişiye ait. Göçle birlikte gelen  açlıkla imtihan.....
İşte yukarıdaki satırları bizzat yaşayanların adları 

Sevgilerimle
1-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Durgutlar köyünden gelen çiftçi Hocazade Zennun oğlu Mehmet

2-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Durgutlar köyünden gelen çiftçi Yusuf oğlu Mahmut
3- Durgutlar köyünden gelen çiftçi Ali Behzat oğlu Mürüvvet
4-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Seyfettin
5-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Veli oğlu Abdurrahman
6-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Bayram oğlu Kerim
7-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Yahya oğlu Osman
8-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Yahya oğlu Mustafa
9-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdül oğlu Mustafa
10-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan
11-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Mürüvvet oğlu Süleyman
12-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Abidin
13-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İsmail oğlu Kazım
14-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Halil oğlu Süleyman
15-Durgutlar köyünden gelen imam Bayram oğlu Saldin
16-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Halim oğlu Bekir
17-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Bekir oğlu Salim
18-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Hayrettin
19-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Bayram oğlu Hasan Ali
20-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdurrahman oğlu Salim
21-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Abdurrahman
22-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Necip
23-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Cemal oğlu Zekman
24-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdullah oğlu Hacı Hüseyin
25-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Hacı Hüseyin oğlu Hayrettin
26-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Hacı Hüseyin oğlu İdris
27-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Nurettin
28-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Bayram
29-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Mahmut
30-Durgutlar köyünden gelen İsmail oğlu Muslih
31-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdullah oğlu Sadullah
32-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Zekeriya oğlu Demir
33-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdurrahman oğlu Kasım
34-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Şahin
35-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Veli oğlu Mustafa
36-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Süleyman
37-Durgutlar köyünden gelip, Sivas ili Tenos (Şarkışla) kazası Lisanlı köyünde iskan edilen çiftçi Muhtaroğullarından Cemal oğlu Zekman
38-Durgutlar köyünden gelip, Sivas ili Hafik kazası Çimenyenice köyünde iskan edilen Bayram oğlu Emin
39-Durgutlar köyünden gelip, Sivas ili Hafik kazası Çimenyenice köyünde iskan edilen Zeki oğlu Salih
40-Durgutlar köyünden gelip, Sivas ili Hafik kazası Tuzhisar köyünde iskan edilen Elizoğullarından Süleyman oğlu Yusuf

7 Nisan 2020 Salı

KAYALAR HASANKÖY'DEN GELENLERİN İSİM LİSTESİ
KAYLARKaradeniz kökenli Yunanlılar, Yunan camiasında espri konusudur. Canlı, ters tabiatlı, her kalıba giren, yaratıcı ve inatçı olarak nam salmışlardı. İngiltere'de İrlandalılar ya da Amerika'da Polonyalılar  gibi fıkralara konu olurlar ya da durgun zekalı ya da çarpık bir zekanın sahibi kişiler olarak çok da acıtmayan fıkraların baş kişisidir. Ama onlar, itibarlarını zedeleyen insanlardan çok daha zeki olduklarına inanan insanların özgüveniyle bu laflara hiç aldırmadan yollarına devam ederler. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Yunanistan'da Karadenizlilere yakıştırılan her türlü özellik Türkiye'deki Karadenizliler içinde geçerlidir.
.............
Yerel mirastan Yunan ve Hırıstiyan tarihi buhar olup gitmiş aynı şekilde de mesela kuzeydoğudaki Drama şehrinde olduğu gibi, Yunanistan'da bir zamanlar Müslümanların ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerden Müslüman inancı tamamen silinip gitmiştir.
Drama bugün farklı bir hikaye anlatmaktadır ziyaretçilerine.....Müslümanların bir zamanlar orada yaşadığı gerçeği saklanmakta ama Samsun gibi yörelerden gelenleri bağrına basmış olması övünç
kaynağı olarak dillendirilmektedir şehirde..........

1911'de yani bu yöreyi Osmanlı denetiminden çıkaran Balkan savaşlarının patlak vermesinden hemen önce, Drama'da 11.000 Müslüman, buna karşılık 2.500 Ortodoks Hırıstiyan yaşıyordu. Bu sayıların gösterdiği gibi Osmanlı döneminde burada yaşayanların büyük çoğunluğu nüfus mübadelesiyle ayrılmak zorunda bırakılmış Müslümanlardır.

"Bruce Clark "İki kere yabancı" adlı kitabından"


Aşağıdaki listeler 1924 mübadeleden hemen önce Muhtelit Komisyona adını yazdıran Kayalar'a bağlı Hasanköy'de yaşayan müslüman nüfusa ait. Hasanköy'den gelenlerin neredeyse tamamının aile lâkaplarının tasfiye talepnamelerine yazılmış olması geçmişini arayan torunları için büyük bir şans....
                                                                                 Sevgilerimle1-Afyon ili Sincanlı ilçesinde iskan edilen çiftçi İbrahim oğlu Recep'e ait tasfiye talepnamesi.
2- çiftçi Musacıkzade Cemil kızı Mehdiye ve Miriye
3- Mümin kızı Hamide
4- çiftçi Keyvanzade Zekeriya oğlu Musa
5- saatçı Yusuf oğlu Yusuf
6- çiftçi Salih Çavuş oğlu Mustafa
7- Kenanzade Bayram oğlu Halim
8- Hasim oğlu Kenan
9- çiftçi Heybetzade Salih oğlu İbrahim
10- çiftçi Topal Bayramzade Zekeriya oğlu Süleyman
11-çiftçi Yusuf oğlu Mustafa
12- çiftçi Musacıkzade Kamil oğlu Eşref
13- çiftçi İboşzade Bayram oğlu İbrahim
14- çiftçi Hüseyin oğlu Rıza
15- çiftçi Zülfikar oğlu Adil
16- çiftçi Kadir oğlu Nasuh
17- çiftçi Çavuşzade Mustafa oğlu Ahmet
18- çiftçi Salihzade Emin oğlu Kazım
19- çiftçi İbişzade Bayram kızı Gülistan
20-çiftçi Fevzizade Hüseyin kızı Mürüvvet
21- çiftçi Fevzizade Yanoş oğlu Mustafa kızı Hanife
22- çiftçi Kadir oğlu Kadem
23- çiftçi Hacı Hasanzade Abdülkerim oğlu Bayram, İrfan ve Kemal
24- çiftçi Hacı İslamzade Osman oğlu Yunus
25- çiftçi Abuşzade Salih oğlu Tahvil
26- çiftçi Rıdvan oğlu Sait ve Raif
27- çiftçi Hamzazade Ali oğlu Salahattin
28- çiftçi Kara Abdizade Fettah oğlu Harun
29-çiftçi Abuş oğlu Abdül
30- Salih oğlu Cemal
31- Himmet oğlu Bayram ve Nedim
32- çiftçi Gani oğlu Zülfikar
33- çiftçi Çavuşzade Mehmet oğlu Şevki
34- çiftçi Yaşar oğlu Mustafa
35-çiftçi Ömer oğlu Yakup
36- çiftçi Mümin oğlu Osman
37- çiftçi Hüseyin oğlu Hasan
38- çiftçi Karabaş Timur oğlu Sefer
39- çiftçi Hüseyin oğlu Mikail
40-çiftçi Ömer oğlu Ayvaz'
41- gelen çiftçi Muslihzade Selim oğlu Hayrettin, Maksut ve Şefik
42- çiftçi Muslihzade Maksut oğlu Selim
43- çiftçi Muslihzade Şemsettin oğlu Salim
44- çiftçi Muslihzade Şemsettin oğlu Bayram ve Kamil
45- çiftçi Kara Ali oğlu Alyus
46- çiftçi Celozade İsmail oğlu Celil, Bayram ve Salim
47- çiftçi İbişzade Salih oğlu Şehabettin
48- çiftçi Hacı Hasanzade Mehmet kızı Vahide ve Timur kızı Saliha
49-çiftçi Hacı Hasanzade Mehmet çocukları Bayram, İrfan, Kemal, Vahide ve Naile
50- çiftçi Ahmet oğlu Tevfik
51- Hacı Hasanzade Mehmet kızı Hacere ve Vahide
52-çiftçi Hacı Hasanzade Hurşit oğlu Veli
53-çiftçi Halkozade Bekir oğlu Hayrullah
54-çiftçi Halkozade Mümin oğlu Bekir
55- çiftçi Hacı Hasanzade Hamit oğlu Amil
56-Çamzade Halit oğlu Ahmet
57-çiftçi Musacıkzade İsa oğlu Musa
58-çiftçi İsa oğlu Aziz
59-çiftçi Mümin Ali kızı Fehmiye
60- çiftçi Musacıkzade Kerim oğlu Mustafa
61-çiftçi Kerim oğlu Besim, Kani ve Rasim
62-çiftçi Emoşzade Emrullah oğlu Halim
63-çiftçi Emoşzade Abdurrahman oğlu Mevlüt
64- çiftçi Tahvil oğlu Nabi
65-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Hasanköy mera ve baltalığına ait tasfiye talepnamesi.
66- çiftçi Yaşar oğlu Mustafa
67- çiftçi Mustafa oğlu Nurettin
68- çiftçi İbişzade Ali oğlu Maksut
69- çiftçi İbişzade Ahmet oğlu Fazıl
70- çiftçi Zekeriya oğlu Nurettin
71- Halim oğlu Bayram
72- çiftçi Kalkanlızade Yusuf oğlu İbrahim
73- çiftçi Kalkanlızade Hasan oğlu Recep, Muharrem ve Abdurrahman
74- çiftçi Halil kızı Fatma
75- çiftçi Kalkanlızade Hacı Salih oğlu Mehmet ve Osman
76- çiftçi Kalkanlızade Abdurrahim oğlu Kerim
77- çiftçi Rüstem oğlu Veli
78-çiftçi Kalkanlızade Veli oğlu Halil
79- çiftçi Osman oğlu Kazım
80-çiftçi Emoşzade Mustafa oğlu Emrullah
81- çiftçi Bayram oğlu Şaban
82- çiftçi Emoşzade Emrullah oğlu Mehmet
83- çiftçi Mustafa oğlu Osman
84- Kalkanlızade Salih oğlu Mehmet Ali
85-çiftçi Hamit oğulları Rıfat ve Tevfik
86-çiftçi Abidin oğlu Nurettin
87- çiftçi Hamzazade Nurettin oğlu Sadullah
88-çiftçi Hamzazade Muharrem oğlu İsmail ve Hayrettin
89-çiftçi Davut oğlu Mümin
90-çiftçi Hacı İslamzade Halil oğulları Timur Ali ve Ramazan
91-çiftçi Ömer oğlu Hüseyin
92- çiftçi Ömer oğlu Tahsin
93- çiftçi Ahmet oğlu Muharrem
94- çiftçi Kara Abdizade Heybet oğlu Elmas
95- çiftçi Ferhat oğlu Timur Ali
96- çiftçi Abdurrahman oğlu Arslan
97-çiftçi Mümin oğlu Ali
98- çiftçi Yüzbaşızade Şakir oğlu Nurettin
99- çiftçi Heybet oğulları Recep ve Abidin
100- çiftçi Hasan oğlu Murat
101- çiftçi Hasan oğlu İzzet
102-çiftçi Çavuşzade Numan oğulları Mümin, Rasim, Salim
103- çiftçi Çavuşzade Mustafa oğlu Eyüp
104-çiftçi Necip oğlu Behzat
105-çiftçi Necip oğlu Sadullah ve Feyzullah
106-çiftçi Halil oğulları Hüseyin ve Hasan
107- çiftçi Bekir oğlu Veli
108- çiftçi Ömer oğlu Selim
109-çiftçi İsmail oğlu Mehmet
110- çiftçi Hüseyin oğlu Bekir
111- çiftçi Kara İsmail oğulları Yakup, İbrahim, Bayram ve Ali
112- çiftçi Yusuf oğlu Nazmi
113-Yusuf oğlu Mezaim ve kızı Hayriye
114-çiftçi Kara Bayramzade Hurşit oğlu Halil
115- çiftçi Kara Bayramzade Süleyman oğlu Kahraman
116-çiftçi Hacı İslamzade Halil oğlu Faik
117-çiftçi Kara Bayramzade Bayram oğulları Mustafa ve Seyfettin
118- çiftçi Emin oğlu Tevfik
119- çiftçi Hacı Hasanzade Hurşit oğlu Hilmi, Niyazi ve Kadir
120-çiftçi Karacazade Veli oğlu Rıfat
121-çiftçi Malkoçzade Mümin oğlu Resul
122- Çiftçizade Zekeriya oğlu Hayrettin ve Salahattin
123- İslam Hasan kızı Seniye, Şirin ve Sevdiye
124-çiftçi Rüstem oğlu Salim
125- çiftçi Raşit oğlu Hurşit
126- çiftçi İdris oğlu Kamil ve Ali oğlu İdris
127-çiftçi Muslih kızı Zenişah
128-çiftçi Yaşar oğlu Hüseyin
129-çiftçi Mustafa oğlu İlyas
130-çiftçi İdris kızı Gülizar
131- çiftçi İsmail oğulları Mürüvvet, Ali ve İbrahim
132-çiftçi Zekeriya oğulları Sakıp, Ömer ve Şaban
133-çiftçi Fettah oğulları Heybet ve Mümin
134-çiftçi Aziz oğulları Nazmi, Rüstem ve Ömer
135-çiftçi Abdül oğlu Abdül
136-çiftçi Ömer oğlu Zekeriya
137- çiftçi Hacı Salih oğlu Ali
138- çiftçi Veli oğlu Salim
139-çiftçi Hüseyin oğlu Mikail
140- çiftçi İdris oğlu Feyzullah
141-Salih oğlu Kamil
142-İzmir ili Tire kazasında iskan edilen çiftçi İsmail oğulları Ali ve İbrahim
143-Bursa ilinde iskan edilen çiftçi Hacı Selim kızı Zeliha
144-Amasya ilinde iskan edilen Halil kızı Afiye


10 Mart 2020 Salı

SELANİK LANGAZA KÖMENİÇ-GÖMENİÇ KÖYÜ İSİM LİSTESİGeçmişteki toplumsal olaylar ve ağır hayat şartları Makedonya Türk insanını baba ocağından ve memleketinden ayrılmaya zorlamıştır. Dolayısıyla genç sevgililer çeşitli nedenlerle başlarına gelebilecek ayrılık tehlikesini bir ihtimal olarak hiçbir zaman gözden uzak tutmamışlardır. Bu nedenle ayrılık "seven gönüllerin" korkusu olmuştur. İnsanımız her zaman elindekini yitirme kuşkusuyla yaşamıştır. Bu kuşku çoğu kez yâri yitirme korkusuna dönüşmüştür. Bu anlayış özellikle kadının duyduğunu ve düşündüğünü dile getiren manilerde kendini göstermiştir.


Söyletir ah söyletir                                                     Yol üstünde mektebim
Çok şeyler dert üğretir.                                               Yedi sene bekledim
Gurbetçinin yüreği                                                     Yârdan gelen mektübü
Dağı taşı eritir.                                                            Kefenime ekledimRumeli Türk gencinin yâri yitirme kaygısına düşüren nedenlerden biri de göçtür. Göç aslında ayrılıkların en hicran dolusudur. Gidilen yerlerin belirsizliği ve memlekette kalan yakınlardan ayrılışlar, yürekleri burkan acılara yol açmıştır.  Göç edenlerin memleketteki yakınlarına, kalanlarınsa gidenlere yürekleri yanmıştır. Yüzyıllarca vatan edinilmiş topraklara bir daha geri dönmemek üzere veda etmek, özellikle Rumeli Türk kadınının duyuş ve düşünüşünü dile getiren mânilerde kendini göstermiştir.

Otpus alıp giderler                                                                            Çarşının hotelleri
Kima kalır bu yerler                                                                      Dizili krevetleri
Açıldı Stambol yoli                                                                           Bu virane İstanbul
Ayrıldi can cigerler                                                                           Ayırır sevdikleriProf. Dr. Hamdi Hasan'ın
Makedonya Türklerince söylenen mâniler adlı eserinden

Aşağıdaki listeler mübadele sırasında  Langaza vilayetine bağlı Kömeniç / Gömeniç köyünde yaşayan ve tasfiye talepnamesi dolduran heyete isimlerini ve oradaki mallarını yazdıran mübadillere ait....
Sanırım Balıkesir'e bağlı Gömeç köyünün adı da Selanik'ten gelme....
Sevgilerimle 


1-Selanik vilayeti Langaza kazası Kömeniç köyünden gelip, Balıkesir ili Ayvalık köyünde iskan edilen Halil çocukları Naciye ve Şadiye
2-Selanik vilayeti Langaza kazası Gömeniç köyünden gelip, İzmir ili Foça kazası Geren köyünde iskan edilen Murtaza Halil kızı Pamuş
3-İstanbul ilinde iskan edilen Hüseyin Hüsnü oğlu İbrahim Namık
4-Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde iskan edilen İskender oğlu İbrahim ve ortağı Hasan ve Amuş
5-Selim eşi Nimetullah ile kızları Fatma, Ayşe ve varislerinden Şeyh Mustafa oğlu Eşref Muhittin
6-Hüseyin eşi Hatice ile çocukları İbrahim ve Hayriye
7-Çiftçi Süleyman Ago oğlu Rasim
8-Çiftçi Yakup kızı Hatice
9-Çiftçi İskender kızı Emine
10-Çiftçi Hasan oğlu Yunus
11-Çiftçi Yakup kızı Kamile
12-Çiftçi Kurt Ali oğlu Halil
13-Çiftçi Demir oğlu İbrahim
14-Çiftçi Cafer oğlu Recep
15-Çiftçi Hasan oğlu Seyfettin
16-Çiftçi İbrahim oğlu Süleyman
17-Çiftçi İbrahim oğlu Hüseyin
18-Çiftçi Salih oğlu Aliman
19-Çiftçi Sefer oğlu Ramazan
20-Çiftçi Safer oğlu Osman
21-Çiftçi Mehmet oğlu İskender
22-Demirci İsmail oğlu Ali
23-Çiftçi İbrahim oğlu Demir
24-Balıkesir ili Ayvalık kazasında iskan edilen çiftçi İskender oğlu İbrahim
25-Makinist Mustafa oğlu İzzet
26-Çiftçi Ali Rüştü oğlu Hasan Ekrem
27-Çiftçi Mehmet oğlu Aliman
28-Çiftçi Murtaza oğlu Hüseyin
29-Çiftçi İskender oğlu Mustafa
30-Selanik vilayeti Langaza kazası Gömeniç köyünden gelen imam Mehmet oğlu İskender
31- Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Hayrettin Paşa Mahallesinde iskan edilen İbrahim İskender oğlu Mustafa


4 Mart 2020 Çarşamba

SELANİK LANGAZA KURFALLI KÖYÜNDEN GELENLERİN LİSTELERİ


RUMELİ'DE CENAZE NAMAZI

1914 senesinde Selanik Florina'da bir cenaze namazından 
Fotoğraf  için Leyla Kaplan hocama teşekkürler 

Selam
Aşağıdaki listelerde 3 farklı şehre bağlı Kurfallı köylerinden 1924'de gelenlerin isimleri var. 68.sıraya kadar Langaza Kurfallı köyünden Anadolu'ya geçen ailelere aittir.69. sıradan 82.sıraya kadar Yenice-i Vardar'a bağlı Kurfallı çiftliğinden gelenler ile 83.sıradan 92.sıraya kadar ise Siroz/Serez'e bağlı Kurfallı köyünden gelenlere aittir.
Çoğunluğunda olmasa da, bazı ailelerin yanında yerleştirildikleri yerler yazılmış.
Sevgilerimle


1-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı köyünden gelip, İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Memiş oğlu Ramazan

2- İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Ahmet oğlu Hamit

3- İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Memiş oğlu Hasan

4-İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Muhsin oğlu Mustafa

5-İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Murtaza oğlu Mehmet

6-Manisa ili Hacı Haliller köyünde iskan edilen Ahmet oğlu Hasan

7-Tekirdağ ili Şarköy ilçesinde iskan edilen Durali oğlu Halil

8-Tekirdağ ili Mürefte kazasında iskan edilen Timur kızı Zekiye

9-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı köyünden gelen Ahmet kızı Rukiye

10- rençber Mustafa oğlu Hüseyin

11- Durmuş kızı Hanife

12- İbrahim oğulları ve Hatice varisleri Abdurrahman, Mehmet ve Recep

13-Balıkesir ili Ayvalık kazasında iskan edilen İbrahim oğlu Mustafa ve müşterekleri Hasan Bey ile Amuş Hanım

14-Bursa ili Karacabey ilçesi Çeşnigir köyünde iskan edilen çiftçi Ahmet oğlu Hasan

15-Bursa ili Karacabey ilçesinde iskan edilen rençber Bayram oğlu Mehmet Ali

16-Tekirdağ ili Barbaros nahiyasinde iskan edilen rençber Ömer kızı Esma

17-Tekirdağ ili Barbaros nahiyesinde iskan edilen rençber Ramazan Hoca kızı Nefise

18-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı Köyü Camii Vakfı'na ait tasfiye talepnamesi.

19-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı köyünden gelen Hasan oğlu Durmuş

20- çiftçi Bektaş kızı Vahide

21-rençber Hüseyin oğlu Timur

22- çiftçi Süleyman oğlu Hasan

23-çiftçi Salih oğlu Hüseyin

24-rençber Kerim oğlu Recep

25- çiftçi Halil kızı Feride

26- çiftçi Şaban oğlu Salih

27- çiftçi Emin oğlu Mehmet

28- çiftçi Selim oğlu İsmail

29- çiftçi Halil eşi Fatma ve çocukları Ömer ve Habibe

30- rençber Halil oğlu Agoş

31- çiftçi İskender oğlu Yusuf

32- çiftçi Ramazan kızı Zülfi

33-çiftçi Veysel Pehlivan oğlu Mümin

34- çiftçi Hasan oğlu Recep

35-rençber Hasan oğlu Hüseyin

36-Recep oğlu Recep eşi İsmihan

37- rençber Bayram eşi Fatma

38-Süleyman kızı Fatohan

39- rençber Mümin oğlu Sabri

40- çiftçi Salih kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

41- çiftçi Mehmet kızı Hatice

42- Mümin kızı Naciye

43- çiftçi İbrahim Çifteli Efendi oğlu Hüseyin

44- memur Aşık Hasan oğlu Rıza

45-Ahmet oğlu Murat'a ait tasfiye talepnamesi.

46- rençber Halil oğlu Salih

47- çiftçi Ahmet Hoca oğlu Mehmet

48- İbrahim eşi Kerime

49- çiftçi Mümin oğlu İbrahim

50- çiftçi Halil oğlu Hüseyin

51- çiftçi Osman oğlu Demir

52-Ali oğlu Safer

53- çiftçi Halil oğlu Süleyman

54- çiftçi İskender oğlu Rıfat

55- rençber Recep oğlu Hasan

56- rençber Murtaza oğlu Mehmet Ali

57- çiftçi Hasan eşi Emine

58- çiftçi Ferhat Hoca oğlu Mustafa

59- çiftçi Muharrem oğlu Hüseyin

60- Halil kızı Hatice

61- çiftçi Hasan oğlu Halil

62-çiftçi Bekir oğlu Hüseyin

63-çiftçi Abdurrahman oğlu Ali

64-çiftçi Memiş oğlu İbrahim

65- Ramazan eşi Ayşe

66- çiftçi Hasan Ago oğlu Osman

67-rençber Hüseyin Ağa oğlu İskender

68-Mustafa Ağa kızı Fatma


YENİCE-İ VARDAR'A BAĞLI KURFALLI ÇİFTLİĞİNDEN GELENLERE AİT LİSTE


69-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen İbrahim kızı Necibe

70-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Hüseyin oğlu Ekrem

71-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen çiftçi Süleyman oğlu Muhtar

72-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen demirci Osman oğlu Tahir

73-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Hüsnü kızı Hayriye

74-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen keresteci Mutoş oğlu Mehmet çocukları Mustafa, Ahmet, Emin ve Ayşe

75-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Mustafa oğlu Ahmet

76-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Hasan oğlu İbrahim

77-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Şevki eşi, Subaşı Hüseyin kızı Sıdıka

78-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen çiftçi Ahmet oğlu Celalettin

79-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Abdullah kızı, Hulusi eşi Naciye

80-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Süleyman oğlu Efdal

81-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen çiftçi Süleyman oğlu Rüstem

82-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Mehmet kızı HaticeSİROZ/SEREZ'E BAĞLI KURFALLI KÖYÜNE AİT LİSTE83-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Pekmezci köyünde iskan edilen Mustafa oğlu Murat

84-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Köprü köyünde iskan edilen çiftçi Halil kızı Fatma oğulları Mehmet İdris ve Halil Kamil

85-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Kocaeli ili Geyve kazasında iskan edilen rençber Emin oğlu Bekir

86-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Kocaeli ili Geyve kazası Eşme köyünde iskan edilen Adil eşi Ayşe

87-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Köprü köyünde iskan edilen çiftçi Halil kızı Fatma oğulları Ahmet, Mehmet, İdris, Halil ve Kamil

88-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazasında iskan edilen İboş oğlu İbrahim

89-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı Mahallesinden gelip, Adana ili Kozan kazası Pekmezci köyünde iskan edilen Davut oğlu Aziz

90-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Pekmezci köyünde iskan edilen çiftçi Feyzullah oğlu İbrahim

91-Selanik vilayeti Siroz livası Demirhisar kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Arslanpaşa Mahallesinde iskan edilen çiftçi Hacı Rahmi oğlu Rahim

92-Selanik vilayeti Siroz livası Demirhisar kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Arslanpaşa Mahallesinde iskan edilen çiftçi İboş oğlu İbrahim

16 Şubat 2020 Pazar

KAYALAR SALPOVA KÖYÜNDEN GELENLERE AİT İSİM LİSTESİSelam

Aşağıdaki listede Manastır Vilayeti Kozana Livası Kayalar Kazası Salpova köyünden mübadele de Anadolu'ya gelenlerin isimleri var. Liste 293 kişiden oluşuyor. Herkese keyifli araştırmalar diliyorum

Prof.Dr. Kemal Arı'nın "Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri" adlı yayınında 
 Mübadillerin taşınması noktasında yaşanan bazı sorunları anlattığı yazısından bir alıntı 

"Göçmen taşıyan gemiler için belirlenen taşıma miktarları yaz koşullarına göre belirlenmişti. Kış koşulları sözkonusu olduğunda belirlenen oranda göçmen ve hayvan bindirmek mümkün olmamıştır. Bu durum vekalet ile bazı gemiciler arasında çözülmesi gereken konular yaratmıştır. Bazı gemi sahipleri bu aradaki farktan hareket ederek taşıma ücretleri konusunda zarar ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Bu talepler oldukça hükümet haklı bulduğu konularda gemi sahiplerine kayıpları konusunda ödeme yapmıştır. Yakınma konuları yalnızca gemilerin taşıma kapasiteleriyle ilgili anlaşmazlık değildi. Önemli bir konu da, bazı seferlerde gemiler gönderildikleri yerlerde yüklenemiyor ve uzun süre beklemek zorunda kalıyordu. Yoksul göçmenler ne kendileri için ne de yanlarında getirdikleri hayvanları için para ödeyecek durumda değillerdi. Bunun için örneğin Rize 14 Aralık 1923 tarihli seferinde uzun süre Yunanistan'da ki limanda bekletildiğinden yakınmıştı. 407 göçmenin ücrete tabi olması gerekirken, hiç birisi taşıma ücreti ödememişti. Bunun sonucunda kişiler ve hayvanlar hesaba katıldığında yalnız bu kalemden 2.990 lira 70 kuruşluk nakliye ücreti açığa çıkıyordu. Oysa bu geminin tek seferlik göçmen taşıma yeteneği 1450 kişiydi. Buna karşın ancak 742 kişi bindirilebilmişti. Sözleşme gereği bunların zaten %15'i hesap edilemiyordu. Kalan nüfusun taşıma bedeli ise 2.709 liraydı. Aynı geminin 21 Aralık 1924 tarihli Kavala-İzmir seferindeki noksan yüklemeden dolayı 1119 lira 30 kuruşluk kaybı görünüyordu. 26 Ağustos 1924 tarihli Selanik-İstanbul-Samsun seferindeki eksik yüklemeden dolayı 100 kişilik taşıma ücreti eksik gözüküyordu.
Bu iddialar geldikçe vekalet konuyu inceliyor, durum değerlendirmesi yapıyor; sözleşme kuralları gereğince karşı tarafla ilgili bir alacak durumu söz konusuysa ödeme yoluna gidiliyordu. Örneğin Rize gemisi ile ilgili talepler incelenmişti. Bu eksik yüklemenin nedeni veba riskiydi. O tarihlerde veba nedeniyle ivedi hareket etmek gerekliliği doğmuştu ve bu durum gemi süvarisine bildirilmişti. Bu da eksik yükleme zorunluluğu ortaya çıkarmıştı."

                                                                Sevgilerimle1-Çiftçi Süleyman oğulları Mümin ve İbrahim
2-Çiftçi Mehmet Ali oğlu Siyami
3-Karanfil oğlu Rasim
4-Çiftçi Şuayp oğlu Mehmet Ali
5-Çiftçi Mısırlı oğullarından Osman oğlu Dalyan
6-Çiftçi Mısırlı oğullarından Hüseyin oğlu Şuayp
7-Çiftçi Çako oğullarından Mustafa oğlu Adem
8-Çiftçi Hasan oğulları Recep ve Musli
9-Çiftçi Sağır oğullarından Kahraman oğlu İslam
10-Çiftçi Sağır oğullarından Kahraman oğlu İbrahim
11-Çiftçi Abdül oğlu Kamil
12-Çiftçi Apuşlarzade Abdül oğlu Mümin
13-Çiftçi Kadir oğlu Abdülgani
14-Çiftçi Motuş oğullarından Kazım oğlu Servet ve annesi Fevziye
15-Çiftçi Sağır oğullarından İbrahim oğlu Arslan
16-Çiftçi Kuru oğullarından Aziz oğlu Osman
17-Çiftçi Timur Ali oğlu Osman
18-Çiftçi Mehmet oğlu Ali Koç
19-Çiftçi Kadir oğlu Latif
20-Çiftçi Davut oğullarından Yaşar oğlu Yakup
21-Çiftçi Sağır oğullarından Şahin oğlu Seyfettin
22-Çiftçi Menaf Hüseyin kızları Kubdiye ve Cevriye
23-Çiftçi Veli oğlu Aziz
24-Çiftçi Veli oğlu Ömer
25-Çiftçi İbrahim oğlu Hasan Ali
26-Çiftçi Yakup oğlu Tevfik
27-Çiftçi İslam kızı Saadet
28-Çiftçi Süleyman oğlu Veli
29-Çiftçi Faik'e ait
30-Çiftçi Menaf oğullarından Hüseyin oğlu Mehmet Ali
31-Çiftçi Faik
32-Çiftçi Menaf oğullarından Hüseyin oğlu Mehmet Ali
33-Çiftçi Koca Selim oğullarından Adem oğlu Mustafa
34-Çiftçi Koca Selim oğullarından Musa oğlu Kazım
35-Çiftçi Kalfa oğullarından Kerim oğlu Süleyman
36-Çiftçi İsmail oğlu Zekeriya
37-Çiftçi İsmail oğullarından Yakup oğlu Tahvil
38-Çiftçi Osman oğlu Aziz
39-Çiftçi Osman oğlu Emin
40-Çiftçi Sağır oğullarından İbrahim oğlu İsmail
41-Çiftçi Recep oğlu Mustafa
42-Çiftçi Sağır oğullarından Hüseyin oğlu Hali
43-Çiftçi Sağır oğullarından İbrahim oğlu Ali
44-Çiftçi Timur Ali kızı Şevkiye ve eşi Ali Sağır
45-Çiftçi Mısırlı oğullarından Osman oğlu Tevfik
46-Çiftçi Latif oğlu Timur Ali 
47-Çiftçi Koca Latif oğullarından Timur Ali oğlu Gani
48-Çiftçi Kara Mustafalardan Veli oğlu Süleyman
49-Çiftçi Kara Mustafalardan Veli oğlu Mustafa
50-Çiftçi Kel Süleymanlardan Süleyman oğlu Zekeriya
51-Çiftçi İbrahim oğlu Hüseyin
52-Çiftçi Veli oğlu İbrahim
53-Çiftçi Kara Abdullardan Halil oğlu Hayrettin
54-Çiftçi Ali oğlu Mehmet
55-Çiftçi Saadettin oğlu Bilal
56-Çiftçi Paşo oğullarından Hasan oğlu İsa
57-Çiftçi Paşo oğullarından Hasan oğlu Beytullah
58-Çiftçi Paşo oğullarından Hasan oğlu Feyzullah
59-Çiftçi Paşo oğullarından Hasan oğlu Ahmet
60-Çiftçi Kara Mümin oğlu Recep
61-Çiftçi Sadık oğlu Bayram'a
62-Çiftçi Celil oğlu Hasan
63-Çiftçi Koca Selim oğullarından Musa oğlu Abdülkerim
64-Çiftçi Halil oğlu Abdülkerim
65-Çiftçi Fettah oğullarından Muharrem oğlu Zennun
66-Çerçis oğlu Osman
67-Çiftçi Mümin oğlu Himmet 
68-Çiftçi Bayram oğlu Hasbi
69-Çiftçi Bayram oğlu Ramazan
70-Çiftçi Bayram oğlu Salim
71-Çiftçi Veli oğlu Rıfat 
72-Çiftçi Timur Ali oğlu Esat
73-Çiftçi Celil oğlu Zekeriya
74-Çiftçi Adem oğlu Nazmi
75-Çiftçi Mustafa oğlu Seyfettin
76-Çiftçi Mustafa Hoca oğullarından Salahattin oğlu Mehmet
77-Çiftçi Seyfettin oğlu Faik
78-Çiftçi Kerim oğlu Salih
79-Çiftçi Kerim oğlu Hüseyin 
80-Çiftçi Halil oğlu Ahmet 
81-Çiftçi Mehmet Ali oğlu Mustafa 
82-Çiftçi İbrahim oğlu Arslan
83-Çiftçi Hüseyin oğlu Salim
84-Çiftçi Bekir oğlu Sadık 
85-Çiftçi Hüseyin oğlu Mustafa
86-Çiftçi Timur Ali oğlu İsmail
87-Çiftçi Siyami oğlu Muhittin
88-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Salpova Köyü Vakfına ait tasfiye talepnamesi.
89-Çiftçi Fettah oğullarından Muharrem oğlu Davut
90-Çiftçi Aziz oğlu Hamit
91-Çiftçi Hüseyin kızı Safiye
92-Tüccar Zekeriya oğlu Hacı Musa
93-çiftçi Mehmet Ali oğlu Recep
94-Kemal kızı Fıtnat
95-Ahmet oğlu Derviş 
96-çiftçi Yusuf kızı Hayriye ve eşi İbrahim
97-çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet
98-Veli kızı Züriye
99-Çiftçi Timur Ali kızı Arife
100-Çiftçi Halil kızı Nuriye ve Mehdiye
101-Çiftçi Topalzadelerden Ahmet, İhsan ve Şerif
102-Topalzadelerden İsmail oğlu Halim
103-Karakoç oğullarından Şaban oğlu Cemal
104-İsmail oğlu Hüseyin 
105-Çiftçi Ömer Şahabettin oğlu Cercis
106-Çiftçi İsa kızı Nesibe
107-Çiftçi Feyzullah kızı Nesime
108-Çiftçi Karakoç oğullarından Halil oğlu İsmail
109-Çiftçi Halil oğlu Hafız İbrahim
110-Çiftçi Salih oğlu Seyfettin
111-Çiftçi Salih oğlu Hayrettin
112-Çiftçi Şerif oğlu Abdullah
113-Çiftçi Hacı İsmail oğulllarından Salih çocukları Rıza, Kamil ve Tahvil
114-Salih oğlu Aziz
115-Çiftçi Adem oğlu Rıfat
116-Çiftçi Ali oğlu Numan
117-Çiftçi Yakup oğlu Bekir
118-Çiftçi Osmançe oğlu Mustafa
119-Çiftçi Arslan oğlu Adem 
120-Çiftçi Kara Latif oğullarından İsmail oğlu Nasip
121-Çiftçi İdris oğlu Hasan
122-Çiftçi Arslan oğlu Abdurrahim
123-Çiftçi Mustafa Hafız oğlu Mehmet
124-Çiftçi Hacı Hasan oğlu Ali
125-Çiftçi Hüseyin oğlu Mustafa
126-Çiftçi Zennun oğlu Resmi
127-Çiftçi Abidin oğlu İbrahim
128-Çiftçi Rüstem oğlu Ömer
129-Çiftçi İsmail kızı Emine
130-Çiftçi Osman oğlu Zülfikar 
131-Çiftçi Osman oğlu Tevfik
132-Çiftçi Kazım oğlu Hasan 
133-Çiftçi Zekeriya oğlu Eyüp
134-Çiftçi Timur Ali oğlu Halit
135-Çiftçi Kara Hasan oğlu Ceylan
136-Çiftçi Kara Latifoğullarından İbrahim oğulları Sadullah ve Hayrullah
137-Çiftçi Yunus oğlu Salih 
138-Çiftçi Hacı oğlu Hamit
139-Çiftçi Süleyman oğulları Abdülkerim ve Şefik
140-Çiftçi İbrahim oğlu Bekir
141-Çiftçi Recep oğlu Eyüp
142-Çiftçi Kara Mustafa oğlu Timur Ali
143-Çiftçi Adem oğlu Kamil 
144-Çiftçi Adem oğlu Rıfat 
145-Karakoçoğullarından Veli oğlu Recep
146-Çiftçi Karakoçoğullarından Hüseyin oğlu Mehmet
147-Çiftçi Aziz oğulları İlmi, Şevki ve Kahraman
148-Çiftçi Hüseyin oğlu Naim
150-Çiftçi Timur Ali oğlu İsa
151-Çiftçi İbrahim oğlu Sadullah
152-Çiftçi Kazım oğlu Üsrev
153-Çiftçi Sakıp oğlu Hüseyin 
154-Çiftçi Kerim oğlu Ragıp
155-Çiftçi Kerim oğlu Hasip 
156-Çiftçi Ali Balo oğlu Abdurrahman
157-Çiftçi Mehmet oğlu Ferit
158-Çiftçi Kara Hasan oğlu Dalyan
159-Çiftçi Osman oğlu İsmail 
160-Çiftçi Dede Hüseyin oğlu İlyas
161-Çiftçi Dede Hüseyin oğlu Süleyman
162-Çiftçi Dede Hüseyin oğlu Tevfik
163-Çiftçi Biko oğlu Ruşen 
164-Çiftçi Biko oğlu Arslan
165-Çiftçi Ali oğlu Ömer
166-Çiftçi Şaban oğlu Necip 
167-Çiftçi Yunus oğlu Zemin 
168-Çiftçi Yunus oğlu Mezaim
169-Çiftçi Resul oğlu Bekir
170-Çiftçi Hüseyin oğlu Musa
171-Çiftçi Hüseyin oğlu Ömer 
172-Çiftçi Kerim oğlu Bayram
173-Çiftçi Kerim oğlu Zekeriya
174-Çiftçi Halit oğlu Kerim
175-Çiftçi Selim Koca kızı Mürüvvet
176-Çiftçi Fettah oğlu Yusuf 
177-Çiftçi Osman oğlu Hüseyin 
178-Çiftçi Behzat oğlu Mümin
179-Çiftçi Veli oğlu Abdullah 
180-Çiftçi Timur Ali kızı Saliha 
181-Çiftçi Fettah oğlu Yakup
182-Çiftçi Kurçovalı Mehmet oğlu Ahmet
183-Çiftçi Mehmet oğlu Şemsettin
184-Çiftçi Mehmet oğlu Raşit
185-Çiftçi Hasan oğlu Murat
186-Çiftçi Hasan oğlu Abbas 
187-Çiftçi Hasan oğlu Mehmet Ali
188-Çiftçi Muharrem oğlu Bekir 
189-Çiftçi Şahin oğlu Hamza
190-Çiftçi Şahin oğlu İbrahim
191-Çiftçi Osman oğlu Abidin
192-Çiftçi Osman oğlu Mustafa
193-Çiftçi Süleyman oğulları Halim ve Halil
194-Çiftçi Hasan oğlu Sadık 
195-Çiftçi Kara Mustafa oğlu Hüseyin 
196-Çiftçi Koca İsa kızı Naile
197-Çiftçi Latif Hocalardan Hasan oğlu Şahin
198-Çiftçi Hacı Bekir oğlu Recep 
199-Çiftçi İbrahim oğlu Hacı Hasan
200-Çiftçi İbrahim oğlu Malik 
201-Çiftçi İbrahim oğlu Şeref 
202-Çiftçi Siyami oğlu Bayram
203-Çiftçi Siyami oğlu Akif
204-Çiftçi İbrahim oğlu Şahin
205-Çiftçi Selim oğlu Adil
206-Çiftçi Adem oğlu Numan
207-Çiftçi Şaban oğlu İbrahim
208-Çiftçi Sadık oğlu Hüseyin 
209-Çiftçi Yakup oğlu Zekeriya
210-Çiftçi Yakup oğulları Hasan ve Celil
211-Çiftçi Zemin oğlu İsmail 
212-Çiftçi Mehmet oğlu Recep
213-Çiftçi Mehmet oğlu Sait
214-Çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin 
215-Çiftçi Ahmet oğlu Hamit
216-Çiftçi Şerif oğlu Kaya
217-Çiftçi Mehmet oğlu Necip
218-Çiftçi Mahmut oğlu Timur
219-Çiftçi Hafız Ramazan kızı Hanife
220-Çiftçi Ali oğlu Mikail
221-Çiftçi Talip oğlu Şehabettin
222-Çiftçi Veli oğlu Recep
223-İzmir ilinde iskan edilen çiftçi Mehmet Çavuş oğlu Arif ve kızı Hatice
224-Çiftçi Salih oğlu İsmail
225-Çiftçi Saferoğullarından Kerim oğlu Hasan
226-Çiftçi Çakooğullarından Veli oğlu Mustafa
227-Çiftçi Abdül oğlu Kazım
228-Çiftçi Sağıroğullarından İsmail oğlu Selim
229-Çiftçi Veli oğlu Bekir
230-Çiftçi Rüstem Veli kızı Sabriye ve Mehdiye
231-Çiftçi Osmançeoğullarından İslam oğlu Abdullah 
232-Çiftçi Kocalatifoğullarından Latif oğlu Yahya
233-Çiftçi Kantor kızı Necibe
234-Çiftçi Mümin oğlu Abduş
235-Çiftçi İslambayrakdaroğullarından Abdullah oğlu Timur Ali
236-Çiftçi Dedesalihlerden Kazım oğlu Rüstem
237-Çiftçi Mehmet Ali oğlu Tahvil
238-Çiftçi Karahasanoğullarından Hüseyin oğlu Halit
239-Çiftçi Bekir oğlu Halit
240-Çiftçi Ali oğlu Numan Balo
241-Çiftçi Dedevelioğullarından Hüseyin oğlu Seyfettin
242-Çiftçi Ali oğlu Bekir
243-Çiftçi Kayalarlı İsmailoğullarından Şaban oğlu Ramazan
244-Çiftçi Paşolardan Osman oğlu İskender
245-Çiftçi Yaşar oğlu Hüseyin
246-Çiftçi Kalfalardan Hamit oğlu İsmail
247-Çiftçi Şehabettinbeyoğullarından Ömer oğlu Yusuf
248-Çiftçi Şehabettinbeyoğullarından Ömer oğlu İbrahim
249-Çiftçi Zülfiyeoğullarından Karanfil oğlu Hüseyin
250-Kastamonu ili İnebolu kazasında iskan edilen süvari çavuş Karahasanoğullarından Hacı Mehmet oğlu Adem
251-Çiftçi İsmail oğlu Besim 
252-Çiftçi Hasan oğlu Kemal
253-Çiftçi Halil oğlu Timur
254-Çiftçi Celalettin oğlu Sadullah
255-Çiftçi Muharrem oğlu Mustafa
256-Çiftçi Ali oğlu Yusuf
257-Çiftçi Ali oğlu İbrahim
258-Çiftçi Karahasanoğullarından Adem oğlu Nihat
259-Çiftçi İlyas oğlu Mehmet'e 
260-Çiftçi Üzeyir oğlu Elmas'a
261-Çiftçi Selimoğullarından Mustafa oğlu Adem
262-Çiftçi Kocaselimoğullarından Selim oğlu İsmail
263-Çiftçi Fettahlardan Abdül oğlu Muharrem
264-Çiftçi Şahin oğlu Ramazan
265-Çiftçi Osman oğlu İbrahim 
266-Çiftçi Osman oğlu Veli
267-Çiftçi Mustafa oğlu Hayrettin
268-Çiftçi Paşooğullarından Ali Koç oğlu Hüseyin
269-Çiftçi Hacısalihoğullarından İsmail oğlu Hasan
270-Çiftçi Kuruoğullarından İbrahim oğlu Yakup
271-Çiftçi Şahinoğullarından Şahin oğlu Şehabettin
272-Çiftçi Kuru İbrahim kızı Hatun
273-Çiftçi Türkoğullarından İbrahim oğlu Şahin
274-Çiftçi Karanfil oğlu Kanber
275-Çiftçi Celil oğlu Nuh'a
276-Çiftçi İslam oğlu Abdurrahman
277-Çiftçi Davutoğullarından Yaşar oğlu Bekir
278-Çiftçi Koca Veli oğlu Rasim
279-Çiftçi Mısırlıoğullarından Osman oğlu Recep
280-Çiftçi Sakaroğullarından Hüseyin oğlu Bayram
281-Çiftçi İsmail oğlu Şahin
282-Çiftçi İmamoğullarından Bekir oğlu Hacı
283-Çiftçi Halit oğlu Mehmet
284-Çiftçi Zeko oğulları Adem ve Mehmet Ali
285-Çiftçi Türkoğullarından İbrahim oğlu Selim
286-Çiftçi Hocaoğullarından İbrahim oğlu Zekeriya
287-Çiftçi Cihanoğullarından Hasan oğlu Muharrem
288-Çiftçi Abdül oğlu Muharrem
289-Çiftçi Cihanoğullarından İsmail oğlu Sinan
290-Çiftçi Şekeroğullarından Veli oğlu Mustafa
291-Çiftçi Şekeroğullarından Zekeriya oğlu Selim
292-Çiftçi İsmail oğlu Şuayp
293-Çiftçi Hasan oğlu Halim

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...