10 Mart 2020 Salı

SELANİK LANGAZA KÖMENİÇ-GÖMENİÇ KÖYÜ İSİM LİSTESİGeçmişteki toplumsal olaylar ve ağır hayat şartları Makedonya Türk insanını baba ocağından ve memleketinden ayrılmaya zorlamıştır. Dolayısıyla genç sevgililer çeşitli nedenlerle başlarına gelebilecek ayrılık tehlikesini bir ihtimal olarak hiçbir zaman gözden uzak tutmamışlardır. Bu nedenle ayrılık "seven gönüllerin" korkusu olmuştur. İnsanımız her zaman elindekini yitirme kuşkusuyla yaşamıştır. Bu kuşku çoğu kez yâri yitirme korkusuna dönüşmüştür. Bu anlayış özellikle kadının duyduğunu ve düşündüğünü dile getiren manilerde kendini göstermiştir.


Söyletir ah söyletir                                                     Yol üstünde mektebim
Çok şeyler dert üğretir.                                               Yedi sene bekledim
Gurbetçinin yüreği                                                     Yârdan gelen mektübü
Dağı taşı eritir.                                                            Kefenime ekledimRumeli Türk gencinin yâri yitirme kaygısına düşüren nedenlerden biri de göçtür. Göç aslında ayrılıkların en hicran dolusudur. Gidilen yerlerin belirsizliği ve memlekette kalan yakınlardan ayrılışlar, yürekleri burkan acılara yol açmıştır.  Göç edenlerin memleketteki yakınlarına, kalanlarınsa gidenlere yürekleri yanmıştır. Yüzyıllarca vatan edinilmiş topraklara bir daha geri dönmemek üzere veda etmek, özellikle Rumeli Türk kadınının duyuş ve düşünüşünü dile getiren mânilerde kendini göstermiştir.

Otpus alıp giderler                                                                            Çarşının hotelleri
Kima kalır bu yerler                                                                      Dizili krevetleri
Açıldı Stambol yoli                                                                           Bu virane İstanbul
Ayrıldi can cigerler                                                                           Ayırır sevdikleriProf. Dr. Hamdi Hasan'ın
Makedonya Türklerince söylenen mâniler adlı eserinden

Aşağıdaki listeler mübadele sırasında  Langaza vilayetine bağlı Kömeniç / Gömeniç köyünde yaşayan ve tasfiye talepnamesi dolduran heyete isimlerini ve oradaki mallarını yazdıran mübadillere ait....
Sanırım Balıkesir'e bağlı Gömeç köyünün adı da Selanik'ten gelme....
Sevgilerimle 


1-Selanik vilayeti Langaza kazası Kömeniç köyünden gelip, Balıkesir ili Ayvalık köyünde iskan edilen Halil çocukları Naciye ve Şadiye
2-Selanik vilayeti Langaza kazası Gömeniç köyünden gelip, İzmir ili Foça kazası Geren köyünde iskan edilen Murtaza Halil kızı Pamuş
3-İstanbul ilinde iskan edilen Hüseyin Hüsnü oğlu İbrahim Namık
4-Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde iskan edilen İskender oğlu İbrahim ve ortağı Hasan ve Amuş
5-Selim eşi Nimetullah ile kızları Fatma, Ayşe ve varislerinden Şeyh Mustafa oğlu Eşref Muhittin
6-Hüseyin eşi Hatice ile çocukları İbrahim ve Hayriye
7-Çiftçi Süleyman Ago oğlu Rasim
8-Çiftçi Yakup kızı Hatice
9-Çiftçi İskender kızı Emine
10-Çiftçi Hasan oğlu Yunus
11-Çiftçi Yakup kızı Kamile
12-Çiftçi Kurt Ali oğlu Halil
13-Çiftçi Demir oğlu İbrahim
14-Çiftçi Cafer oğlu Recep
15-Çiftçi Hasan oğlu Seyfettin
16-Çiftçi İbrahim oğlu Süleyman
17-Çiftçi İbrahim oğlu Hüseyin
18-Çiftçi Salih oğlu Aliman
19-Çiftçi Sefer oğlu Ramazan
20-Çiftçi Safer oğlu Osman
21-Çiftçi Mehmet oğlu İskender
22-Demirci İsmail oğlu Ali
23-Çiftçi İbrahim oğlu Demir
24-Balıkesir ili Ayvalık kazasında iskan edilen çiftçi İskender oğlu İbrahim
25-Makinist Mustafa oğlu İzzet
26-Çiftçi Ali Rüştü oğlu Hasan Ekrem
27-Çiftçi Mehmet oğlu Aliman
28-Çiftçi Murtaza oğlu Hüseyin
29-Çiftçi İskender oğlu Mustafa
30-Selanik vilayeti Langaza kazası Gömeniç köyünden gelen imam Mehmet oğlu İskender
31- Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Hayrettin Paşa Mahallesinde iskan edilen İbrahim İskender oğlu Mustafa


4 Mart 2020 Çarşamba

SELANİK LANGAZA KURFALLI KÖYÜNDEN GELENLERİN LİSTELERİ


RUMELİ'DE CENAZE NAMAZI

1914 senesinde Selanik Florina'da bir cenaze namazından 
Fotoğraf  için Leyla Kaplan hocama teşekkürler 

Selam
Aşağıdaki listelerde 3 farklı şehre bağlı Kurfallı köylerinden 1924'de gelenlerin isimleri var. 68.sıraya kadar Langaza Kurfallı köyünden Anadolu'ya geçen ailelere aittir.69. sıradan 82.sıraya kadar Yenice-i Vardar'a bağlı Kurfallı çiftliğinden gelenler ile 83.sıradan 92.sıraya kadar ise Siroz/Serez'e bağlı Kurfallı köyünden gelenlere aittir.
Çoğunluğunda olmasa da, bazı ailelerin yanında yerleştirildikleri yerler yazılmış.
Sevgilerimle


1-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı köyünden gelip, İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Memiş oğlu Ramazan

2- İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Ahmet oğlu Hamit

3- İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Memiş oğlu Hasan

4-İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Muhsin oğlu Mustafa

5-İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Murtaza oğlu Mehmet

6-Manisa ili Hacı Haliller köyünde iskan edilen Ahmet oğlu Hasan

7-Tekirdağ ili Şarköy ilçesinde iskan edilen Durali oğlu Halil

8-Tekirdağ ili Mürefte kazasında iskan edilen Timur kızı Zekiye

9-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı köyünden gelen Ahmet kızı Rukiye

10- rençber Mustafa oğlu Hüseyin

11- Durmuş kızı Hanife

12- İbrahim oğulları ve Hatice varisleri Abdurrahman, Mehmet ve Recep

13-Balıkesir ili Ayvalık kazasında iskan edilen İbrahim oğlu Mustafa ve müşterekleri Hasan Bey ile Amuş Hanım

14-Bursa ili Karacabey ilçesi Çeşnigir köyünde iskan edilen çiftçi Ahmet oğlu Hasan

15-Bursa ili Karacabey ilçesinde iskan edilen rençber Bayram oğlu Mehmet Ali

16-Tekirdağ ili Barbaros nahiyasinde iskan edilen rençber Ömer kızı Esma

17-Tekirdağ ili Barbaros nahiyesinde iskan edilen rençber Ramazan Hoca kızı Nefise

18-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı Köyü Camii Vakfı'na ait tasfiye talepnamesi.

19-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı köyünden gelen Hasan oğlu Durmuş

20- çiftçi Bektaş kızı Vahide

21-rençber Hüseyin oğlu Timur

22- çiftçi Süleyman oğlu Hasan

23-çiftçi Salih oğlu Hüseyin

24-rençber Kerim oğlu Recep

25- çiftçi Halil kızı Feride

26- çiftçi Şaban oğlu Salih

27- çiftçi Emin oğlu Mehmet

28- çiftçi Selim oğlu İsmail

29- çiftçi Halil eşi Fatma ve çocukları Ömer ve Habibe

30- rençber Halil oğlu Agoş

31- çiftçi İskender oğlu Yusuf

32- çiftçi Ramazan kızı Zülfi

33-çiftçi Veysel Pehlivan oğlu Mümin

34- çiftçi Hasan oğlu Recep

35-rençber Hasan oğlu Hüseyin

36-Recep oğlu Recep eşi İsmihan

37- rençber Bayram eşi Fatma

38-Süleyman kızı Fatohan

39- rençber Mümin oğlu Sabri

40- çiftçi Salih kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

41- çiftçi Mehmet kızı Hatice

42- Mümin kızı Naciye

43- çiftçi İbrahim Çifteli Efendi oğlu Hüseyin

44- memur Aşık Hasan oğlu Rıza

45-Ahmet oğlu Murat'a ait tasfiye talepnamesi.

46- rençber Halil oğlu Salih

47- çiftçi Ahmet Hoca oğlu Mehmet

48- İbrahim eşi Kerime

49- çiftçi Mümin oğlu İbrahim

50- çiftçi Halil oğlu Hüseyin

51- çiftçi Osman oğlu Demir

52-Ali oğlu Safer

53- çiftçi Halil oğlu Süleyman

54- çiftçi İskender oğlu Rıfat

55- rençber Recep oğlu Hasan

56- rençber Murtaza oğlu Mehmet Ali

57- çiftçi Hasan eşi Emine

58- çiftçi Ferhat Hoca oğlu Mustafa

59- çiftçi Muharrem oğlu Hüseyin

60- Halil kızı Hatice

61- çiftçi Hasan oğlu Halil

62-çiftçi Bekir oğlu Hüseyin

63-çiftçi Abdurrahman oğlu Ali

64-çiftçi Memiş oğlu İbrahim

65- Ramazan eşi Ayşe

66- çiftçi Hasan Ago oğlu Osman

67-rençber Hüseyin Ağa oğlu İskender

68-Mustafa Ağa kızı Fatma


YENİCE-İ VARDAR'A BAĞLI KURFALLI ÇİFTLİĞİNDEN GELENLERE AİT LİSTE


69-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen İbrahim kızı Necibe

70-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Hüseyin oğlu Ekrem

71-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen çiftçi Süleyman oğlu Muhtar

72-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen demirci Osman oğlu Tahir

73-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Hüsnü kızı Hayriye

74-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen keresteci Mutoş oğlu Mehmet çocukları Mustafa, Ahmet, Emin ve Ayşe

75-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Mustafa oğlu Ahmet

76-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Hasan oğlu İbrahim

77-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Şevki eşi, Subaşı Hüseyin kızı Sıdıka

78-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen çiftçi Ahmet oğlu Celalettin

79-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Abdullah kızı, Hulusi eşi Naciye

80-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Süleyman oğlu Efdal

81-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen çiftçi Süleyman oğlu Rüstem

82-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Mehmet kızı HaticeSİROZ/SEREZ'E BAĞLI KURFALLI KÖYÜNE AİT LİSTE83-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Pekmezci köyünde iskan edilen Mustafa oğlu Murat

84-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Köprü köyünde iskan edilen çiftçi Halil kızı Fatma oğulları Mehmet İdris ve Halil Kamil

85-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Kocaeli ili Geyve kazasında iskan edilen rençber Emin oğlu Bekir

86-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Kocaeli ili Geyve kazası Eşme köyünde iskan edilen Adil eşi Ayşe

87-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Köprü köyünde iskan edilen çiftçi Halil kızı Fatma oğulları Ahmet, Mehmet, İdris, Halil ve Kamil

88-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazasında iskan edilen İboş oğlu İbrahim

89-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı Mahallesinden gelip, Adana ili Kozan kazası Pekmezci köyünde iskan edilen Davut oğlu Aziz

90-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Pekmezci köyünde iskan edilen çiftçi Feyzullah oğlu İbrahim

91-Selanik vilayeti Siroz livası Demirhisar kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Arslanpaşa Mahallesinde iskan edilen çiftçi Hacı Rahmi oğlu Rahim

92-Selanik vilayeti Siroz livası Demirhisar kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Arslanpaşa Mahallesinde iskan edilen çiftçi İboş oğlu İbrahim

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...