9 Mayıs 2017 Salı

1761 TARİHLİ SİNASON GAYRİMÜSLİM (RUM) NÜFUS KAYITLARI
Mübadele kimin fikriydi? Yıllardır söylenildiği gibi çözüm bulmak için görevlendirilen  Nansen'in mi? Muzaffer Mustafa Kemal'in mi? yoksa yenik Venizelos'un mu?

Bruce Clark İki Kere Yabancı kitabında durumu şöyle özetliyor:

"Venizelos hayranları onun bir strateji uzmanı olduğu kadar bir hümanist olduğu konusunda ısrarlıydılar.Kitlesel mübadele koşullarının ayrıntılarının hararetle tartışıldığı bir sırada , bu büyük çaplı zorunlu göçün insani boyutunun farkında olduğunu etrafına kanıtlamak için yaptığı dramatik cümlelerle dolu açıklamasında şöyle demişti: "Yüzyıllar boyunca yaşamış oldukları ata topraklarına, memleketlerine duydukları içgüdüsel bağlılığın etkisiyle Rum ve Türk halkları...bu kararı protesto ediyorlar......ve ellerine geçen her fırsatta memnuniyetsizliklerini belli ediyorlar" Bu beyan, o zamanlar nüfus mübadelesinin insani acıları hafifleten bir çözüm olduğu kadar bu acılara bizzat yol açan bir uygulama olduğunu kabul eden çok az sayıdaki beyandan biridir. Ancak Venizelos'un Türk muhatabı İsmet Paşa bu sözlere hemen karşılık vererek zorunlu nüfus mübadelesi fikrini ilk ortaya atanların Yunan diplomatlar olduğunu söylemişti. Venizelos ise; olayın öyle olmadığını bu işi esas başlatan şahsın Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında ortaya çıkan büyük mülteci dalgasıyla uğraşmak üzere büyük dünya devletleri tarafından görevlendirilen Norveçli Fridtjof Nansen olduğu konusunda ısrarlıydı. Nansen'de daha sonra muzaffer Türkiye ile yenik Yunanistan arasında dinsel azınlıkların tümüne yakın bir bölümünün değişimini önerirken görevinin sadece kendisine verilen emirleri uygulamak olduğunu söyleyecekti.

Bu emir aslında, İstanbul'un işgalinden sonra Osmanlı İmparatorluğu ve onun yerini alacak devlet ile barış görüşmeleri henüz sallantıda bekleyen dünyanın 4 büyük gücünün -İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'nın- yüksek komiserliklerinden gelmişti.


Bugün Sinasos'a bağlı Lule mahallesi kayıtlarını yayınlıyorum.Çalışmalar Sevgili Yrd.Doç.Dr.Leyla Kaplan'a aittir.


Mahalle-i” LULE” der karye-i Sineson  1761 no’lu defter
Hane:1
No:1(ala)
Orta boylu kara bıyıklı Serafim veledi Raisoğlu:40
No:2
Oğlu Nikola:7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:2(ta)Deraliye’de Bakkal:55
Orta boylu şabb-ı emerd Hristo veledi Asbir:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:3
No:1(ta) Deraliye’de Bakkal yanında:58
Şabb-ı emerd Nikola Hrısto:17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:4
No:1(ta)Deraliye’de Beğoğlun’da Bakkal:53
Orta boylu ser bıyıklı  Hrısto veledi İstavri:25
No:2 Abostol:2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.5                                                                                                                    
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:58
Orta boylu kara bıyıklı Pratamaz veledi Faras oğlu Kostati:35
No:2
Oğlu Kostazi:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:6
No:1(ala)
Orta boylu kumral bıyıklı Vasil veledi Teogdras:35
No:2(ta) Deraliye’de Galata’da Karmazcı?;56
Oğlu şabb-ı emerd Teogdoş:13
No:3(na) Borhi
Diğeri Mihal:11
No:4
Diğeri Ravid:3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:7
No:1(ala)Deraliyy’de Galata’da Havyarcı:58
Orta boylu sarı bıyıklı Dermiyat veledi Serandar:39
No:2(ta) Borhi:60
Oğlu şabb-ı emerd Nikola:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:8
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Bakkal:58
Orta boylu kara bıyıklı Hrıstoveledi Luka:3
No:2 Oğlu Luka:3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:9
No:1Amalmanda(Amelmanda)
Orta boylu ak sakallı Hrasfozu veledi Todori:80
No:2(ala)
Damadı Orta boylu kara bıyıklı Lefter veledi Sava:33                                                                                   
No:3 Oğlu Sava:3
No:4 Diğeri Nikola:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:10
No:1(ta)
Orta boylu ser bıyıklı Bakkal Kostasi veledi Anastas:23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:11
No:1(ala) Deraliye’de  Salirpada Bakkal.:53
Uzun boylu kara bıyıklı Bozran veledi Pratamaz:59
No:2(ta)Deraliye’de Cibali’de Bakkal:57
Oğlu ter bıyıklı Pratamaz:20
No:3 Torunu Sava:3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:12
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:56
Orta boylu kara bıyıklı Save veledi Serafim:59
No:2(TA) Deraliye’de Galata’da Fermazcı:59
Oğlu Orta boylu ter bıyıklı Parsios:22
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:13
No:1
Yetim Kara veledi Abostol:4
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:14
No:1(ta)
Orta boylu kara bıyıklı Sıvarcı *Nikola veledi Yorgi:60
No:2(ta) Galata’da Havyarcı çırağı:58
Oğlu Orta boylu ter  bıyıklı Yorki:17
No:3(na)
Diğeri Kıvan:12                                                                                                                                          
No:4 Diğeri Dermiyat:7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:15
No:1(ala)
Orta boylu kara bıyıklı Havyarcı Pratamuz veledi Yuvan:5
No:2(ta)
Oğlu şabb-ı emerd Yuvan:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:6
No:1(ala) Deraliye’de Havyarcı:59
Orta boylu kara bıyıklı Pratamuz veledi Yorki(Yorgi):28
No:2 Oğlu Mihal:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:17
No:1(na)
Orta boylu kır bıyıklı Pratamuz veledi Anastas:69
No:2(ala) Deraliye’de Unkapanı’nda Havyarcı:55
Oğlu şabb-ı emerd Tahodi:18
No:3(na) Diğeri Yuvan:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:18
No:1(ala) Deraliye’de Unkapanı’nda
Orta boylu ter bıyıklı Dermiyat veledi Pratamuz:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:19
No:1(ala) Deraliye’de Unkapanı’nda Havyarcı:58
Orta boylu ter bıyıklı Anastas veledi Pratamuz:23
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:20
No:1(ta) Deraliye’de Bakkal yanında:58
Uzun boylu kır bıyıklı İstavri veledi Vasil:18                                                                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:21
No:1(ta)
Orta boylu Kumral bıyıklı rençber Bursalı Anastas veledi Kozma:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:22
No:1(ta) Deraliye’de Kayıkcı*:59
Orta boylu kara bıyıklı Yuvan veledi Yorki:29
Hane:23
No:1(ta) Deraliye’de Ayazmakapusu’nda Berber çırağı:57
Orta boylu ter bıyıklı  Nikola veledi Hırısto:17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:24
No:1(ta) Deraliye’de Ayazmayasunda bezirci :58
Orta boylu kara bıyıklı Nikola veledi Yorgi:25
No:1(ta) Deraliye’de Galata’da Tablekar*:58
Karındaşı Orta boylu ter bıyıklı  İstavri:21
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:25
No:1(ta) Deraliye’de  Liman iskelesinde  Bakkal.:59
Orta boylu Kumral bıyıklı Hırısto veledi Kostati:41
No:2 Oğlu Kostazi:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:26*********************************************************************
No:1
Yetim Nikola Atanas:8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:27
 No:1(ala)Deraliye’de Bakkal:58                                                                                                                                                                           
Orta boylu Kara bıyıklı Karalim veledi Kostazi:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:28
no:1(ta)Deraliye’de Galata’da Kufeci:55
Uzun Boylu Kara bıyıklı Maksimos veledi İstavri:60
Mo:2(ta) Deraliye’de Balukpazarında Kayıkçı:56
Oğlu şabb-ı emerd Nikola:18
No:3 Diğeri Andon:11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:29
No:1(ta)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57
Orta boylu ter bıyıklı Sefarad veledi Yuvan:17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:30
No:1(ala)Deraliye’de Tophane’de Bakkal:58
Uzun boylu Kara bıyıklı Vasil veledi Nikola:35
No:2(na)Borhi Mersomun yanında:50
Oğlu Nikola:13
No:3 Diğeri Pratamaz:5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:31
No:1(ala)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57
Orta boylu sarı bıyıklı Kosti veledi Rozma:29
No:2
Oğlu Rızo:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:32
No:1(na)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:60
Şabb-ı emerd Anastas veledi Nigofar* oğlu Kostazi:14
No:2,Karındaşı Yorgi:7
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:33
No:1(ala)Deraliye’de Boğaziçinde Bakkal:56
Orta boylu ter(ser) bıyıklı Nikola veledi Pina oğlu Hrısto:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane.34
No:1(ta)
Orta boylu Kara bıyıklı Bakkal Berber Nikolavasil veledi:33
No:2
Oğlu Sofron:6
No:3
Diğeri Karalim:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:35
No:1(na)
Orta boylu Kara bıyıklı Lagor veledi Tegotari:60
No:2(ta)Deraliye’de Samatya’da Bakkal:59
Damadı Orta boylu sarı bıyıklı  Tegofan veledi Yuvan:30
No:3(na)Mersomun yanında :59
Torunu Kostazi:13
No:4
Diğeri Lagor:7
No:5
Diğeri Nikola
No:6
Diğeri Ankali:2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:36
No(ta) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57
Orta boylu ter bıyıklı Nikola veledi Kostati:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:37                                                                                                                                                              
No:1(ala)
Orta boylu sarı bıyıklı Hırısto veledi Lazari:30
No:2(na)
Oğlu Lazari:14
No:3
Diğeri Tegofan:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:38
No:1(ala)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:58
Orta boylu Kara bıyıklı Hırısto veledi Vasil:52
No:2 Mersomun yanında:59
Damadı Orta boylu Kara bıyıklı Petro veledi Simon:32
No:3
Torunu Nordan:6
No:4
Diğeri Mihal:2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:39
No:1(na) Deraliye’de Bakkal yanında:58
Şabb-ı emerd İstavri veledi Yuvan:15
No:2(na) Borhi*:58
Karındaşı Simon:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:40**********************************************************************************
No:1
Yetim*Hristo veledi İstefan:7
No:2
Karındaşı İstavri:5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:41
No:1(ala)                                                                                                                                                                   
Orta boylu Kumral bıyıklı Yorgi veledi Tibanos**:42
No:2(ta)
Damadı Orta boylu ter(ser) bıyıklı Braskova veledi Anatas.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:42
No:1(ala) Deraliye’de Fener’de Bakkal:60
Orta boylu Kumral bıyıklı Markol veledi Kiryanos*:52
No:2(ala)Mersonun yanında:58
Oğlu Orta boylu ter bıyıklı Yorgi:23
No:3(ta)Borhi:58
Diğeri şabb-ı emerd Yuvan:19
No:4(na)Deraliye’de Fener’de Bordan:57
Diğeri Kıryanos:15
No:5
Diğeri Yordan:10
No:6
Diğeri Vasil:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:43
No(ala)Deraliye’de Üsküdar’da Bakkal:57
Orta boylu sarı bıyıklı Trandafil veledi Dimitri:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:44
No:1(ta)Deraliye’de Galata’da Berber :57
Orta boylu ter bıyıklı Berber Vasil veledi Dimitri:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:45
No:1(ala)
Orta boylu Kara bıyıklı Filyos veledi Kostati:45
No:2(ta) Deraliye’de Ayazma’da Bakkal:56
Oğlu Orta boylu ter  bıyıklı Anastas:20                                                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:46
No:1(na)
Uzun boylu Ak sakallı Dermiyat* veledi Felisos*:75
No:2(ta)Deraliye’de Galata’da Derzi(Terzi)**:60
Oğlu Orta boylu ser bıyıklı  Yorgi:35
No:3(na) Mersomun yanında:59
Torunu Yuvan:13
No:4 ,Borhi*:60
Diğeri,Dermiyat:11
No:5
Diğeri,Filos:4
No:6,Diğeri:Pratamoz:8
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:47
No:1(ta)
Ortaboylu Kumral bıyıklı Yuvan veledi Kıryako:30
No:2(ta)Galata’da Havyarcı:56
Karındaşı Orta boylu Serandar:18
No:3 Diğeri Nikola:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:48
No:1(ala)Deraliye’de Unkapanı’nda Havyarcı:60
Orta boylu sarı bıyıklı Yorgi veledi İlya:40
No:2(ta)Mersomun yanında:60
Oğlu şabb-ı emerd İstelyos:20
No:3,Diğer İlya:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.49
No:1(Amalmanda)**?
Orta boylu Ak sakallı Teogdos veledi Dimitri:88                                                                                           
   No:2(ala)Deraliye’de Liman iskelesinde Manav:57
Oğlu Orta boylu Kara bıyıklı Andon:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:50
No:1(ala)
Orta boylu Kara bıyıklı Hrısto veledi Yanaki:33
No:2 Oğlu Mina:7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.51
No:1(ala)
Orta boylu Kara bıyıklı Beziri Kozma veledi Trandafil:54
No:2(ala) Deraliye’de Ayazma’da Bezirci:55
Oğlu Orta boylu ter bıyıklı Yuvan:23
No:3
Torunu Ravel:3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:52
No:1(ala)Deraliye’de Balukpazarında Havyarcı:58
Orta boylu sarı bıyıklı Andon  veledi Tegofalos:39
No:2
Oğlu Teogdoş:2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:53
No:1(ala)Deraliye’de Galata’da Bakkal:58
Orta boylu Kara bıyıklı Teogfalos veledi Anastas:30
No:2(ta)Borhi:56
Karındaşı Orta boylu Kara bıyıklı Kıryako:19
No:3 Oğlu Anastas veledi Tegofalos:8
No:4,Diğeri Tohari:6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.54                                                                                                                                                          
No:1(ala)
Orta boylu Kumral bıyıklı Kozmo veledi Trandafil:30
No:2(na) Oğlu şabb-ı emerd Vasil:15
No:3,Diğeri Pratamoz:7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:55
No:1(ala)
Orta boylu Kara bıyıklı Pratamoz veledi Milat:38
No:2,Oğlu Karalim:10
Diğeri Milat:3
Karındaşı Orta boylu ser bıyıklı İstavri:23
Oğlu Milat:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.56
No:1(na)
Orta boylu Kara bıyıklı Bakkal Yuvan veledi Milat:65
No:2(ta) Deraliye’de Tobhane’de Bakkal:57
Oğlu Orta boylu ter bıyıklı Sava:23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.57
No:1(ala)
Orta boylu Kara bıyıklı Lazadi veledi Trandafil:27
No:2,Oğlu Vasil:12
No:3(ta) Deraliye’de Sultan Mahmud’da Manav:557
Karındaşı Orta boylu Kara bıyıklı Karelim:23
No:4,Diğeri Trandafil:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.58
No:1(ala)
Orta boylu Kara bıyıklı Havyarcı Anastas veledi Tanasil:57
No:2(ta)                                                                                                                                                                        
Oğlu Orta boylu ser(ter) bıyıklı Avma(Oma)*:20
No:3,Diğeri Tanail:9
No:4,Diğeri Pratamoz:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:59
No:1(ta)Deraliye’de Galata’da Kufeci:56
Orta boylu Kara bıyıklı Yuvan veledi Hrısto:60
No:2(ta)Deraliye’de Havyarcı:57
Oğlu Orta boylu Kumral bıyıklı Vasil:39
No:3(ta)
Diğeri Orta boylu Kumral bıyıklı Teogdoris*l:29
No:4,Torunu Manol veledi Lazadi:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.60
No:1(ala)
Orta boylu Kara bıyıklı Taodori veledi Papas İstefan:60
No:2(ala)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:56
Karındaşı Orta boylu Kara bıyıklı Mihal:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hnae:61
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:60
Orta boylu Kara bıyıklı Trandafil veledi Teogroş:52
No:2(ta)
Orta boylu Kumral bıyıklı Ankali:30
No:3(ta) Deraliye’de Galata’da Derzi(Terzi.*):57
Diğeri Orta boylu ser bıyıklı Yorgi:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:62*************************************************************************
No:1(na) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:58
Yetim veledi Anastas:13
No:2,Diğeri Sava:8                                                                                                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------s.70
Hane.63
No:1(ala)Deraliye’de Bakkal:60
Orta boylu Kumral bıyıklı Hırstomoz veledi Filbos:27
No:2(ta)Mersomun yanında:56
Karındaşı şabb-ı emerd Andon:15
No:3
Oğlu Kostazi veledi Hrıstomos:2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:64
No:1(ala)Deraliye’de Baluk pazarında Havyarcı:60
Uzun boylu Kara bıyıklı Andon veledi Agustos:60
No:2(ta)Deraliye’de Karaköy’de Berber:58
Damadı Orta boylu ter bıyıklı Nikola veledi Anesti:25
No:3
Oğlu Yorgi:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:65
No:1(ta)Deraliye’de Beyoğlu’nda Bakkal çırağı:57
Orta boylu ter bıyıklı Yorgi veledi Abostol:25
No:2(ta)Borhi:57
Karındaşı şabb-ı emerd Vasil:18
No:3(na),Borhi:57
Diğeri Simon:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:66
No:1(ala)Deraliye’de Karaköy’de Manav:58
Orta boylu Kumral bıyıklı Andon veledi Pratamoz:39
No:2(na)Mersomun yanında:58
Oğlu Orta boylu ter bıyıklı Pratamoz:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:67  
No:1(ala)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:58
Orta boylu ser bıyıklı Yuvakim veledi Kıryako:25
No:2,Oğlu Vasil:1
no:3  (ta)Deraliye’de Beyoğlu’nda Manav:58
Karındaşı Orta boylu ser bıyıklı Serafim:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:68
No:1(ala)
Orta boylu sarı bıyıklı Bakkal Panayoti veledi Nikola:30
No:2,Oğlu Toma:2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:69
No:1(ala)Deraliye’de Ayazma’da Bakkal:58
Orta boylu ser bıyıklı Hrısto veledi Serandar damadı Isan:30
No:2,Oğlu Sava:7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.70
No:1(ala)Deraliye’de Galata’da Bakkal:60
Orta boylu ter bıyıklı Baska  veledi Ankali Vasil:30
No:2,Oğlu Eftim:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:71
No:1(ta)
Orta boylu Kumral bıyıklı Lazadi veledi Kasab Tohori:27
No:2(ala)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57
Karındaşı Orta boylu ter bıyıklı Tegofalos:25
No:3(ta)Deraliye’de  .Kondoraci(Kunduracı):55
Diğeri şabb-ı emerd Petro:21
No:4,Oğlu Lefter
No:5,Diğeri Kozi:3                                                                                                                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                           
Hane:72
  No:1(ala)Deraliye’de Galata’da Bakkal:58                  
Orta boylu Kara bıyıklı Lambanos veledi Yani:45
no:2(na),Mersomun yanında:58
Oğlu şabb-ı emerd Yuvan:15
No:3,Diğeri Yorgi:8
No:4,Diğeri Yuvan:3
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:73
No:1(ala)
Uzun boylu Kumral bıyıklı Bakkal Atanas veledi Yuvan:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:74******************************************************************************
No:1
Yetim Hrısto veledi Tegofan torunu Sıryasi:**8
----------------------------------------------------------------------------------------s.72
Hane:75
No:1(ta)Deraliye’de Karaköy’de Manav:60
Orta boylu Kara bıyıklı Ahrangalos veledi Nikola:22
No:2,Oğlu Nikola:4
No:3,Diğeri Kostazi:1
No:4(ta)Mersomun yanında:56
Karındaşı Orta boylu Kumral bıyıklı Yuvan:19
No:5(na)Borhi:59
Diğeri Kostazi:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:76
No:1(ta)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:60
Uzun boylu Kır bıyıklı Mihal veledi Andon:65
No:2(ala) Deraliye’de Beyoğlunda Manav:58                                                                                             
Damadı Orta boylu Kumral bıyıklı İstavri:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:77
No:1(ala) Deraliyy’de Bakkal:57
Orta boylu ter bıyıklı Atanas veledi Karın oğlu Karelim:29
No:2,Oğlu Kalnos:
No:3,Karındaşı Dimitri:9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:78
No:1(ala)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:58
Orta boylu ter bıyıklı Vasil veledi PavliKarbuz:25
No:2,Oğlu Yorgi:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:79
No:1(ta) Deraliye’de Galata’da Havyarcı Tablekarı:60
Orta boylu Kara bıyıklı Romanos veledi Teogdos:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:80
No:1(ala) Deraliye’de Oyma Kapuda Bakkal:60
Orta boylu Kara bıyıklı Serafim veledi Yuvan:55
No:2(ala)
Oğlu Orta boylu Kara bıyıklı Anastas:35
No:3,Oğlu Bratamoz:6
-----------------------------------------------------------------------------------------s.73
Hane:81
No:1(ala) Deraliye’de sarı bıyıklı Karalim veledi Kostati*:40
No:2(na)Deraliye’de Resne hanında:53
Oğlu Ter bıyıklı Sava:18
No:3,Diğeri Aftad*:8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:82                                                                                                              1761
No:1(ala)
Orta boylu Kara bıyıklı Bakkal Anastas veledi Angali:32
No:2,Oğlu Yorgi:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:83
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57
Orta boylu ter bıyıklı Tarfonos veledi Dermiyad oğlu Sava:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:84
No:1(na)
Orta boylu ter bıyıklı Yorgi veledi İlya:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:85
No:1(ta) Deraliye’de Yeşildağda Bakkal:58
Orta boylu sarı bıyıklı Andon veledi Bratamoz:33
No:2,Oğlu Pratamoz:5
No:3,Diğeri İstavri:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:86***************************************************************************
No:1
Yetim Lazadi veledi Anastas:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:87
No:1(ta)
Orta boylu Kara bıyıklı Bakkal Karalim veledi İsak*:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:88
No:1(ta) Deraliye’de Beyoğlu’nda Manav:56
Orta boylu ter bıyıklı Yorgi oğlu Mina:29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
No:1(ala)
Orta boylu sarı bıyıklı Hrısto veledi Kostazi:33
No:2,Oğlu Vasil:9
No:3;Diğeri Kostazi:4
No:4;Diğeri Yuvan:1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:90
No:1(ta)
Orta boylu Kara bıyıklı İlya veledi Hrısto:58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.91
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:58
Orta boylu Kumral bıyıklı Gavrasil veledi Mois:
No:2(ta) Yalıkavak’da Bakkal yanında:57
Karındaşı şabb-ı emerd Nikola:17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:92
No:1 Deraliye’de Üsküdar’da Bakkal:57
Orta boylu Kara bıyıklı Yorgi veledi Bavlahan:35
No:2,Mersumun yanında :57
Oğlu Serafim:15
No:3,Diğeri Bolozon**:5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:93
No:1(ta) Deraliye’de Üsküdar’da Bakkal:55
Mersomun karındaşı Orta boylu Kumral bıyıklı Lazari:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:94  
No:18ala) Deraliye’de Unkapanın’daHavyarcı:50
Orta boylu Kara bıyıklı Yorgi veledi Hırısto:65
No:2                                                                                                                                                                                 
Torunu Nikola:7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:95   
No:1(ala)
Orta boylu Kara bıyıklı Bakkal Yosı veledi Mois:50
No:2(na)
Oğlu şabb-ı emerd Kozma:17
No:3,Diğeri Kostazi:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.96
No:1(ta) Deraliye’de Üsküdar’da Şerbetçi:57
Orta boylu Kumral bıyıklı Lazari veledi İstavri:39
No:2  Hacı…….. Oğlu İstavri:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:97
No:1(Amalmanda)
Orta boylu Kara bıyıklı Brankova veledi Kıryako:70
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:98
 no:1  Deraliye’de Unkapanın’da Havyarcı:57
Orta boylu Kara bıyıklı Lazadi veledi Lefter:38
No:2,Oğlu Lefter:7
No:3,Diğeri Pratamoz:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:99
No:1(ala)
Orta boylu Kumral bıyıklı Bakkal Pranko veledi Atarmiya:33
No:2,Oğlu Pratamoz:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:100
No:1(na)                                                                                                                                                            
Orta boylu Kumral bıyıklı Kuşhane’li Lefter veledi Karelim:23                                         
No:2,Oğlu Luka:2
No:3,Diğeri Save:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:100……,Neferat:237…Cizye evrakı…ala:66, evsat:57,edna:68                                                          


BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...