30 Nisan 2017 Pazar

1761 TARİHLİ SİNASON GAYRİMÜSLİM (RUM) NÜFUS KAYITLARI

  
İyi akşamlar

Yunus Emre'nin 
Paylaştığın senindir
Biriktirdiğin değil

    şiarıyla paylaşmaya karar vermiştim aşağıdaki bilgileri fakat, bir takım mesnetsiz eleştirilere maruz kaldık. Bu yüzden yayını güncelleme kararı aldım.

1-1700'lü yıllarda  Osmanlı devletinin kuruluşundan itibaren bazı Hırıstiyan köylülerinin ve Rum tekfurların Osmanlı yanında  savaştıkları bilinmektedir. Ayrıca gayrimüslimlerin askerlik yapmaları ile ilgili birçok tez yazılmıştır Aşağıdaki belge de bu açıkça görünmektedir. Belge Devlet Arşivlerinde bulunmaktadır.
Ayrıca Mavratolos kelimesi Osmanlı ordusunda görev yapan ve tımar sahibi olan Hırıstiyanlara verilen addır.2-Yayınlanan nüfus kayıtları 1754-1756-1757-1761 yıllarına ait dört ayrı defterdeki Sineson'a ait Osmanlı nüfus kayıtlarının birleşiminden oluşmaktadır.

3-Kayseri Sancağı, Arapsun kazası,  Sineson ya da Sinason karyesi tek bir köydür.Bu sancağa ya da kazaya bağlı başka bir Sineson yoktur.

4-Ayrıca Nüfus defterlerlerinin başlangıçlarında "Karamanliyan" kelimesi göze çarpmaktadır.

1757 tarihli nüfus defteri 
Karye-i Sinason tabi i arabsun der liva i Ankara mahal i kamiyan  (Karamiyan) kablos
 Aşağıda yayınlayacağım defterler 1754-1756-1757-1761 tarihli  Sineson Gayri müslim vatandaşlara ait nüfus defterlerinin araştırılmasından sonra ortaya çıkmış kayıtlardır......

İstenildiği taktirde Devlet Arşivlerinden alınabilir. 

İsimleri,meslekleri, yaşları, akrabalık dereceleri, fiziki özellikleri hangi semtlerde çalıştıkları yazılı....Çalışma Sevgili Yrd.Doç.Dr. Leyla Kaplan'a ait... Kayıtlar fazla olduğu için 30 hane olarak yayınlayacağımı yazmıştım fakat bir sonraki  kayıtları mahalle olarak paylaşmaya karar verdim.
                                                                          Sevgilerimle-Defterlerde Abbasilerden Osmanlıya gayrimüslimleri ifade eden ve onları Müslümanlardan ayıran ifadeler vardır.Mesfur-Mersom.Mevtsed-mord şod…Hıristiyanlar için kullanılırken Müslümanlar için,Merkum,-fevt ifadeleri kullanılmıştır.
Gayrimüslimlerin askerlik yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan erkek nüfusu tesbit etmek amacıyla yapılan bu kayıtların bazılarında hanelerde yaşıyan erkeklerin vergi çeşitleride yazılıdır:”Ala-Evsat-Edna-Sa”şeklindeki kayıtlarda vergi yaşına gelmemiş olsa bile şabb-ı emerd ve sağir olarak bütün erkek çocuklar yazılmıştır.Kırmızı kalem veya mürekkep kullanılarak doğum veya ölüm tarihlerinin yazıldığı çocuk ve yetişkinler bulunmaktadır ….
--Mecnun(Aklı başında değil)-Gaib-Kör-Ama- Çolak-Kötürüm gibi kayıtlarda kişinin fiziki özelliklerinin yanı sıra engelli olup olmadığını öğrenmekteyiz.

--Uzun boylu-Orta boylu-Kısa boylu-Ter bıyıklı-Şer bıyıklı- Sarı bıyıklı-Kara sakallı-Kır sakallı-Ak sakallı-Azman boylu ifadeleriyle kişilerin fiziksel özellikleride tanımlanmaktadır..% 85 oranında Orta boylu olarak tanımlanan Sineson Karamanlıları tipik İç Anadolu halkının özelliklerine sahipti.Sarısınların az olması diğer dikkat çekici özelliklerdendir.
1761 NO’LU KAYSERİ SANCAĞI NÜFUS DEFTERİ SİNASON KARYESİ NÜFUS KAYITLARI.
ARABSUN’A TABİ SİNESON KARYESİNDE KAİN REAYA
( S .33 )“SİNESON REAYASI”
Deraliye’yi Reaya’nın Tophane’de Bakkal
Mahalleri: Yaniefranglos
Hane:1, No:(TA):1
Uzun boylu kara sakallı Papas Kirbalos veledi Yorgi, sinni(yaşı):45
2,No(TA)
Oğlu İstrati(Astrati):13
No:3,
Diğeri Pratamoz:7
4,(TA),Deraliye’de Tophane’de Bakkal?
Diğeri orta boylu şabb-ı emerd(ergen) Mina:17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:2
No:1)(TA) (Deraliye’de Havyarcı=Tavyarcı):60
Kısa boylu kır bıyıklı Maraş oğlu Anastasi veledi Kostas:50
2) (TA)Borhı ,babası yanında
Oğlu orta boylu kumral sakal bıyıklı Todori( Taodori):25*
3)(TA)Borhi babası yanında
Diğeri şabb-ı emerd Kostazi:18
4)(NA)Diğeri Yuvan:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-(s.34)
Hane:3
No:1(NA)
Orta boylu kır bıyıklı rençber Anastas veledi Sarı oğlu Pratamaz:54
2)(TA)Deraliye’de Balıkpazarında berber:58
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Pratamaz:24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:4
No:1(Ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı(Hayvarcı):58
Orta boylu sarı bıyıklı Yani veledi Keşiş oğlu Hristo:33
2)(TA) Borhi babası yanında olduğu:58
Oğlu orta boylu şabb-ı emerd Teogdaris(Togdaris):16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.5
No:1(Na) Deraliye’de Havyarcı:57
Orta boylu sarı bıyıklı Abostol veledi İstirati:41
No:2 (na)-Borhi Babası ile beraberdir:58
Oğlu orta boylu şabb-ı emerd Pratamaz**:16
No:3,Diğeri: Strati:7
No:Diğeri:Mihail:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:6
No:1(TA), Deraliye’de,Balıkpazarında Havyarcı
Uzun boylu kara sakallı Acı(Hacı)Yuvan veledi Paskal:59
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Paskal:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:7,no:1(ta)
Orta boylu kır sakallı Papas Hristo veledi Yuvan:40
No:2(ta),
Oğlu Orta boylu şabb-ıemerd Mihal :13
No:3 (na)
Diğeri:Agnad:13
No:4
Diğeri:Pratamaz:5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:8,no:1(ta)
Orta boylu ak sakallı Lagor veledi Vasil:67
No:2(ala)
Damadı orta boylu kara bıyıklı Sipoz? veledi Vasil:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Sayfa:35) 1761
Hane:9,
no:1(ala)*
Orta boylu kumral bıyıklı Yağcı Gavranil veledi Taogdoş(Togdoş):30
No:2
Oğlu Yuvan:2
No:3(ala?) Deraliye’de Havyarcı:59
Karındaşı Orta boylu ter bıyıklı Mihal:23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:10
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57
Uzun boylu kara bıyıklı Vasil veledi Lazadi:46
No:2(ta)Borhi babasıyla(papasıyla):53
Oğlu şabb-ıemerd Lazadi:17
No:3(na)Borhi:57
Diğeri Tofan(Teofan):15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:11
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Saboscı?:57
Ortaboylu kara bıyıklı Yorgi veledi Vasil:32
No:2,Oğlu Hristo:3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:12
No:1(ta) Deraliye’de Samatya’da Bakkal Yuvan:59
Orta boylu şabb-ıemerd Pavli veledi Pratamaz:23
__________________________________________________________________
Hane:13
No:1(ta)Deraliye’de Samatya’da Bakkal:60
Orta boylu ter bıyıklı Kostazi veledi Taogan(Doğan) torunu Kiryaku:23
No:2,Oğlu Karelim:5
No:3 Diğeri:Kiryaku:1
No:4(ta) Deraliye’de Galata’da Havyarcı kalfası olduğu:56
Karındaşı Orta boylu şabb-ıemerd Serafim:16
No:5,Diğeri:Lazari:10
---------------------------------------------------------------------------------------------- Hane:14
No:1(ta)
Orta boylu sarı sakallı Serafim veledi………. Lefter:55***
No:2(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:59
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Luka:25
No:3(ta) Borhi Havyarcı:58
Diğeri.şabb-ıemerd Yuvan:22
----------------------------------------------------------------------------------------------s.36
Hane:15
No:1(ta)
Orta boylu kumral bıyıklı rençber Pratamaz veledi MaliköylüYorgi:29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:16
No:1(ala)
Orta boylu kara bıyıklı bakkal Yuvan veledi Pretemez*:40
Oğlu Vasil:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:17
No:1 (ta) Deraliye’de Samatya’da Bakkal:52
Orta boylu sarı bıyıklı Vasil veledi Dimya torunu Yani:25
No:2(ta)
Karındaşı orta boylu ter bıyıklı Yorgi:20
No:3 Deraliye’de …………. Bakkal:55
Diğeri.Yordan:7
----------------------------------------------------------------------------------------------------1761
Hane:18
No:1(ta)
Orta boylu ak sakallı Nikokablos veledi çamurcı İstavri:70
No:2(ta)
Oğlu Orta boylu kara bıyıklı Havyarcı Mihal:40
No:3(ala)Deraliye’de Havyarcı:58
Damadı orta boylu ter bıyıklı Mihal veledi Vasil:23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:19
No:1(ta)Dersaadette Galata’da Bakkal Kalfası:51
Orta boylu ter bıyıklı Paskal veledi Hristo:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:20
No:1(ta)
Orta boylu kara bıyıklı Bakkal Simon veledi Serafim:55
No:2(ala)Dersaadet’te Saray meydanında Bakkal :55
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Bakkal Serafim:21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:21
No:1(ala)
Orta boylu kumral bıyıklı Lazari veledi Dimitri:35
No:2(ta)
Damadı orta boylu ter bıyıklı Yuvan veledi Vares*:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------s.37
Hane:22
No:1(ala) Deraliye’de Havyarcı:58
Orta boylu kumral bıyıklı Manol veledi Nikola:35
No:2,Oğlu Nikola:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:23
No:1(ta) Deraliye’de Mahmud Paşa’da Bakkal çırağı:58
Şabb-ıemerd Anastas veledi Yuvan:15
No:2 Karındaşı Todori:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:24
No:1(ala*ga)
Orta boylu kara bıyıklı Havyarcı veledi Andreya:48
No:2(ala),Dersaadet’de Galata’da Havyarcı:58
Oğlu orta boylu kara bıyıklı Andreya:25
No:3(ta)
Diğeri orta boylu ter bıyıklı Nikola:22
No:4(na)
Diğeri Mina:14
No:5
Diğeri Taodori(Todori):10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:25
No:1(ala?) Deraliye’de Tayuk pazarında Bakkal:55
Orta boylu sarı bıyıklı bakal Kostanti veledi Teofan:43
No:2(ta) Borhi babasıyla beraberdir:56
Oğlu Ter bıyıklı Perasi*:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:26
No:1(ta) Deraliye’de:59
Orta boylu kara bıyıklı Taodori veledi Petro:36
No:2(ta) Deraliye’de Balık pazarında Havyarcı çırağı:55
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Nikofilas:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:27
No:1(ala) Deraliye’de Balık pazarında Havyarcı*:60
Orta boylu kara bıyıklı İstefan veledi Todori:55
No:2(ala)Borhi Deraliye’de Mersomun yanında
Damadı orta boylu kara bıyıklı Kostasti veledi İstavri:35
--sayfa:38----------------------------------------------------------------------------------------
Hane:28, Deraliye’de Ayvansaray’da Bakkal:60
No:1(ala)*
Orta boylu kumral bıyıklı Petro veledi Todori:39
No:2(na) Borhi Mersom ile beraber:52
Oğlu şabb-ı emerd Taodori:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:29
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:60
Orta boylu kumral bıyıklı Kandazin oğlu Yorgi veledi Kostanti:39
No:2(ta) Borhi Mersom ile beraberdir:52
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Kostati:22
No:3(na) Borhi:58
Diğeri.Yuvan:18
No:4(na) Borhi:60
Diğeri:Karelim:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:30
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı :57
Orta boylu kumral bıyıklı Mihal veledi Tabrin:55
No:2
Oğlu Lagod:5

20 Nisan 2017 Perşembe

GALANIA-ÇAKIRLI 1915 YILI SEÇMEN KAYITLARI ve BİR MÜBADELE KİTABI
Selam 
30 Ocak 1923'de Lozan'da, Yunanistan ile Türkiye arasında “Türk-Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme” imzalandı. Protokol 19 madde ve 1 protokolden oluşmaktaydı.Türkiye adına sözleşmeyi İsmet Paşa,Dr. Rıza Nur ve Hasan bey, Yunanistan adına Venizelos ve Caclamanos imzaladı. 
Sözleşmenin 1.maddesine göre "Türk topraklarında yerleşmiş -Rum- Ortodoks dininden- Türk uyrukları ile Yunan topraklarında yerleşmiş -Müslüman dininden- Yunan uyruklular tabi tutulmuşlardı. Mübadelenin en büyük özelliği zorunlu olmasıydı. Ama sözleşmenin 2.maddesine göre İstanbul'un Rum ahalisi ile, Batı Trakya'da ki Müslüman ahali kapsam dışı bırakılmıştı. Mübadele dışı tutulacak olanlar; 30 Ekim 1918 tarihinden önce İstanbul Belediyesi sınırlarına yerleşmiş bulunan tüm Rumlar sayıldı. Batı Trakya içinse; 1913 tarihli Bükreş Antlaşmasının çizdiği sınırın doğusunda yerleşmiş olan Türkler olacaktı. Bir süre sonra İmroz-Gökçeada ve Bozcaada’da yaşayan Yunanlılarda nüfus mübadelesinin dışında tutuldu.

Kendiliğinden karşı ülkeye gitmiş olan bir kişi, Türk Hükümeti'nin izni olmadıkça Yunanistan’a dönerek orada yerleşemeyecekti.  

Sözleşmenin 5.maddesine göre "Mübadele uygulamasında her iki halkın mülkiyet haklarına ve alacaklarına hiçbir zarar verilmeyecekti. Mübadele edilecek halklara mensup bir kimsenin hangi nedenle olursa olsun gidişine hiçbir engel çıkarılmayacaktı"
4.maddesine göre; "Türkiye'de alıkonulmuş vücutça sağlam Rumlar Türkiye'den gönderilecek ilk kafileyi oluşturacaktı"

  7.madde ise ; "göçmenler bırakıp gidecekleri ülkenin uyrukluğunu yitirecek, gittikleri ülkenin topraklarına ayak bastıkları an da bu ülkenin uyrukluğunu edinmiş sayılacaklardı"
Bugün yayınlayacağım köyün ismi Çakırlı....
Sevgilerimle

GÜNCELLEME
4 yıllık emeğimin sonucu olan kitabımı 2018 yılında yayınladım. Vefa örneği olmasını istediğim için ; doğduğu toprakları bir daha göremeyen buğulu,elâ gözlü tüm mübadillere ithâf ettim. 
Umarım birçok mübadile faydası olur. Kitapta Kozana'ya bağlı 61 köyde yaşayan 5140 Türk-Müslüman-Erkek nüfusa ait bilgiler bulunmaktadır.O köylerden biri de Çakırlı...... Kitabı almak isterseniz eğer sertaccihan@hotmail.com adresinden veya 05386748294 nolu whatsapp hattından bana  ulaşmanız  yeterlidir. 


GALANİ-ÇAKIRLI

SIRA NO
ADI
LAKABI
BABA ADI
D.TARİHİ
İŞİ
3237
Ali Rıza
Nalbat Oğlu
Kasım
1891
Çiftçi
3238
Apdula
Zaker Oğlu
İsmail
1857
Çiftçi
3239
Apdula
Hıdır
Naasif
1875
Çiftçi
3240
Arun
Keleş
İsmail
1889
Çiftçi
3241
Yunus
Haci Kadir
Emin
1873
Çiftçi
3242
Yunus
Haci Yunus
Omer
1879
Çiftçi
3243
Yusuf
Nalbat Oğlu
Mustafa
1872
Çiftçi
3244
Daut
Yunus Oğlu
Sali Haci
1868
Çiftçi
3245
Zulfihar
Muslü Oğlu
Sülo
1879
Çiftçi
3246
İbraim
Tavlanci Oğlu
Beze
1865
Çiftçi
3247
İbraim
Hıtır Oğlu
Naasif
1888
Çiftçi
3248
İsa
Haci Kadir Oğlu
Katir
1870
Çiftçi
3249
İsmail
Haci Yunus
Omer
1880
Çiftçi
3250
İdris
Haci Kadir
Eredin
1878
Çiftçi
3251
Kerim
Haci Katir
Sait
1881
Çiftçi
3252
Mahmut
Zafer
Amet
1884
Çiftçi
3253
Memet
Hici Yunus
Arif
1876
Çiftçi
3254
Mimun
Ali Suliman
Suliman
1889
Çiftçi
3255
Mimun
Pasa Oğlu
Hasan
1893
Çiftçi
3256
Murat
Sefer Oğlu
Apedula
1882
Çiftçi
3257
Musa
Pasa Oğlu
Hasan
1885
Çiftçi
3258
Muharem
Haci Kadir
Eredin
1889
Çiftçi
3259
Munuman
Koca Musa
Mustafa
1889
Çiftçi
3260
Omer
Haci Yunus
Arif
1892
Çiftçi
3261
Omer i yeory***
Poz Oğlu
Veli
1882
Çiftçi
3262
Uzeir
Haci Suliman
Kerim
1881
Çiftçi
3263
Usein
Haci Suliman
Kerim
1884
Çiftçi
3264
Usein
Pos Oğlu
Mustafa
1868
Çiftçi
3265
Sali
Haci Katir Oğlu
Meumin
1884
Çiftçi
3266
Sali
Surula Oğlu
Ahmet
1875
Çiftçi
3267
Sali
Zerup Oğlu
Eyüp
1890
Çiftçi
3268
Semo
Arnaut Oğlu
Feta
1864
Çiftçi
3269
Sait Haci
Katir
Meumin
1890
Çiftçi
3270
Surula
Surula Oğlu
İsmail
1863
Çiftçi
3271
Tair
Haci Katir Oğlu
Atem
1875
Çiftçi
3272
Celadin
Hlias Oğlu
Rahip
1870
Çiftçi
3273
Hasan
(Hasan) Haci Katir Oğlu
İbraim
1871
İmam
BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...