29 Kasım 2016 Salı

KOZANA KÖSELER KÖYÜ 1915 SEÇMEN KAYITLARI                                               Fotoğraf için Sayın Orhan Atilla Bulut'a teşekkürler

Selam
Mübadiller; Yunanistan'dan Anadolu'ya geldiklerinde, çeşitli sıkıntılarla karşılaştılar. Ülke savaştan yeni çıkmış ve fakir, gelen insanlar fakir, ellerindeki avuçlarında ne varsa göç yollarında bitmiş. Yerleştirilecekleri evler yakılıp yıkılmış, Rumeli kadar geniş tarım alanları yok,alışkın oldukları iklim yok, yerleştirildikleri yerlerde bildikleri işi yapacak şartlar yok...3 yaşındayken mübadeleyi yaşayan, Yunanistan'dan Çorum Çarşıdere'ye yerleştirilen ve halen orada yaşayan Cemile Nine evde bir bardak bile bulamadıklarını, ölüm döşeğinde su isteyen dedelerine hayvanların yalaklarını eğerek  su içirdiklerini anlatmıştı. 
Onlar için Asıl mücadele şimdi başlayacaktı.Hem kendileri hem de vatanları için....

   Nedim Şener; Mübadele ve Samsun adlı kitabında, yurt içindeki durumu şehir şehir özetlemektedir. 

Yozgat'ta ;
"Mübadil sevk jurnal defterindeki kayıtlara göre 3678, yetkililerden alınan bilgiye göre 5.277 mübadil 
vilayet dahiline gönderildi. Çiftçi olan Kayalar göçmenleri Akdağmadeni gibi çam ağaçlarının kaplı olduğu ve madenin bulunduğu bir bölgeye yerleştirildiler.Dolayısıyla mesleklerini icra edemediklerinden çoğu, tüketici bir toplum olarak kaldı. 1923-1933 tarihleri arasında 1113 hanede 3911 mübadil iskan muamelesi gördü. Bunlara 698 ev,67 dükkan,3 arsa, 56731 dönüm tarla, 4 bağ ve 80.100 dönüm bahçe verildiğini"

Akdağmadeni; kültür seviyesi çok yüksek, Akdağmadeni'ne yerleştirilen bir aileden öğrendiğim kadarıyla geldikleri zaman Akdağmadeni'nde halk konaklarda yaşıyormuş,  postanesi o zamanın en çok ciro yapan postanesiymiş. İnsanlar faytonlarla geziyormuş. 

Sivas'ta;
1925 yılı itibariyle Sivas vilayeti Hafik,Zara,Divriği,Gürün,Darende,Kangal,Şehr-i Kışla, Yenihan ve Aziziye kazalarından oluşmaktaydı.Vilayetin nüfusu 377.575 idi.
Sivas'ta iki ayrı göçmen grubu bulunmaktaydı. Mübadillerden önce Sırbistan'dan sevk edilen Boşnak ve Arnavutlar Gürün'ün merkezine ve köylerine yerleştirilmişti. Bu göçmenlere sadece bulundukları yerde kalabilme hakkı tanınmıştı. İkinci grubu ise mübadiller oluşturmaktaydı. Sivas dahilinde 70-80 bin dönüm metruk arazi vardı. Bu sahaya 12.000 mübadilin iskan edilmesi planlandı. İlk etapta Samsun iskelesine çıkarılan 5.048 mübadil tahta arabalarla Amasya-Tokat güzergahı ile Sivas'a geldiler. Gelenler Sivas'ın dokuz kazasına dağıtıldılar. Dağıtım esnasında organizasyon eksikliği nedeniyle  çiftçiler kasabalara, sanat ve tüccar erbabı da köylere gönderilmişti. Yetkililerin ifadesine göre göçmenlerin %80'i yerli ahalinin yardımı ile ayakta durabilmekteydi" diye anlatır. 
Kozana'ya bağlı Küsüler köyü seçmen listeleri aşağıda...

GÜNCELLEME


4 yıllık emeğimin sonucu olan kitabımı 2018 yılında yayınladım. Vefa örneği olmasını istediğim için ; doğduğu toprakları bir daha göremeyen buğulu,elâ gözlü tüm mübadillere ithâf ettim. 

Umarım birçok mübadile faydası olur. Kitapta Kozana'ya bağlı 61 köyde yaşayan 5140 Türk-Müslüman-Erkek nüfusa ait bilgiler bulunmaktadır. O köylerden biri de Köseler.......Kitabı almak isterseniz eğer sertaccihan@hotmail.com adresinden veya 05386748294 nolu whatsapp hattından bana  ulaşmanız  yeterlidir. 


Memleketten-Vatana Sessizlerin Hikâyesi
1915 Yunanistan Kozana seçmen kayıtlarında Türk ve müslüman nüfusa ait bilgiler ve mübadele
adlı kitabımın arka kapak yazısıdır.

"Kimlik arayışına girdiğimde karşıma çıkan mübadele ve mübadillik idi. Konuyu araştırmaya başladıkça "mübadele bağlamında" tarihin sunulma ve anlaşılma biçimindeki yanlışlığı görmeye başladım. Çoğu mübadil torunu atalarının isimlerini bilmedikleri gibi, nereden geldiklerini, niçin geldiklerini de bilmiyorlar. Bu durum çocuklarımıza kültür aktarımı yapamadığımızın çok net bir kanıtı olarak karşımızda duruyor.
Bir toplumun mensubu olmak, o toplumun oluşma sürecinde ortaya çıkan kültürünü taşımak yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Bireyler arasındaki zincir koptukça kültürsüz toplumlar ve kültürsüzleşme ortaya çıkmaktadır.
Bu kitapta kaybedilen Balkan savaşlarından sonra Yunanistan devleti sınırları içinde kaldığı için Yunan vatandaşı sayılan ve bu nedenle 1915 yılında yapılan Yunanistan genel seçimlerinde oy kullanan, Selanik Kozana eyaletine bağlı 61 köyde yaşayan 16 yaş üstü toplam 5140 Türk-erkek-müslüman nüfusa ait bilgiler ve lâkapları bulunmaktadır. Birçok Türk ailenin soyadlarının kaynağı bu lâkaplardır.
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması kapsamında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan "Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol" gereği Rumeli'den Anadolu'ya gelen Türkiye'nin Yunanistan doğumlu yeni vatandaşları ülkelerinin ekonomik,siyasi ve kültürel biçimlendirilmesinde kilit taşı oldular"
                                                                         Sevgilerimle

KÜSÜLER

SIRA NO
ADI
LAKABI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
İŞİ
5194
Alise
İsa Oğlu
Sulüman
1863
Çiftçi
5195
Ali
İsa  
İsa
1875
Çiftçi
5196
Ahmet
İsa
Atem
1889
Çiftçi
5197
Arif
İsa
İsa
1876
Çiftçi
5198
Asan
İsa
İsa
1885
Çiftçi
5199
Aspi
Temur zade
Habib
1883
Çiftçi
5200
Ali
Temur zade
Abib
1891
Çiftçi
5201
Ali
Temur zade
Musa
1888
Çiftçi
5202
Ali
İbraim Hoca
Zerup
1891
Çiftçi
5203
Ahmet
İbraim Hoca
Veli
1889
Çiftçi
5204
Ali Osman
Mustafa Oğlu
Osman
1877
Çiftçi
5205
Arslan
Recep Oğlu
Elias
1866
Çiftçi
5206
Alil
Kara Memet
Memet
1848
Çiftçi
5207
Yakup
İsa Oğlu
Temir
1868
Çiftçi
5208
Yusuf
Keya Oğlu
Ali
1875
Çiftçi
5209
Yaya
Temur zade
Hıdır
1887
Çiftçi
5210
Latif
Keya Oğlu
Ali
1874
Çiftçi
5211
Zinel

Rostem
1869
Çiftçi
5212
Zerup
İbraim Hoca
İbraim
1839
İmam
5213
İzet
Mustafa Oğlu
Yasar
1884
Çiftçi
5214
Zekirya
İsa Oğlu
Kasir
1883
Çiftçi
5215
Kasir
İsa Oğlu
Ahmet
1861
Çiftçi
5216
Karaman
Mustafa Oğlu
Musa
1881
Çiftçi
5217
Kadir
Temur zade
Elmas
1875
Çiftçi
5218
Bairam
İsa Oğlu
Sulüman
1864
Çiftçi
5219
Besin
İsa Oğlu
Sulüman
1889
Çiftçi
5220
Bairam
Memet Zade
Zaheh
1878
Çiftçi
5221
Mustafa
Memet Zade
Omer
1869
Çiftçi
5222
Mustafa
Kerim Oğlu
Memet Ali
1866
Çiftçi
5223
Bairam
Kerim Oğlu
Yasar
1889
Çiftçi
5224
Mumin
Mustafa Oğlu
Yasar
1871
Çiftçi
5225
Moarem
Mustafa Oğlu
Bitula
1870
Çiftçi
5226
Memet
Athigganos***
Yasar
1864
işçi
5227
Memet
Memet Zade
Saditin
1875
Çiftçi
5228
Necip
İsa Oğlu
Usein
1869
Çiftçi
5229
Usein
Temur zade
Musa
1878
Çiftçi
5230
Omer
İsa Oğlu
Alisa
1891
Çiftçi
5231
Osman
İsa Oğlu
Rutem
1863
Çiftçi
5232
Usein
Kaye Oğlu
Ali
1872
Çiftçi
5233
Omer
Mustafa Oğlu
Sali
1891
Çiftçi
5234
Usein
Athigganos***
Memet
1891
işçi
5235
Omer
Memet Zade
Mustafa
1892
İşçi
5236
Rıfat
İsa Oğlu
Kadir
1889
İşçi
5237
Rustem
Memet Zade
Mustafa
1890
Çiftçi
5238
Ramazan
Mustafa Oğlu
Yasar
1889
Çiftçi
5239
Recep
Temur zade
Hıdır
1892
Çiftçi
5240
Semsedin
Temur zade
Halil
1880
Çiftçi
5241
Seli
İsa Oğlu
İsa
1875
Çiftçi
5242
Sefer
İsa Oğlu
Musa
1876
Çiftçi
5243
Sakir
İbraim Hocaoğlu
Terup
1872
Çiftçi
5244
Zefer
Memet Zade
Uzeir
1875
Çiftçi
5245
Sali
Mustafa
Yusuf
1858
Çiftçi
5246
Sali
Keya Oğlu
Tait
1889
Çiftçi
5247
Tafil
Temur zade
Abib
1885
Çiftçi
5248
Temursa
Temur zade
Halim
1879
Çiftçi
5249
Talip
Keya Oğlu
Ali
1864
Çiftçi
5250
Temurli
Keya Oğlu
Ahmet
1891
Çiftçi
5251
Fiza
Temur zade
Ali
1877
Çiftçi
5252
Kadir
Temur zade
Temursa
1859
Çiftçi
5253
Salim
Temur zade
Temursa
1852
Çiftçi
5254
Hasan
Temur zade
Halil
1873
Çiftçi


BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...