31 Ekim 2016 Pazartesi

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ -5-


Selam
 Mübadele ve Samsun adlı kitabında, Nedim Şener'in bahsettiğine göre Sakız adası, mübadeleye ilk başlanması öngörülen adaymış. 
İkdam gazetesinin 9 Teşrin-i Sani (Kasım) 1923 tarihli haberinde

"Ahali mübadelesine 25 Ekim 1923 tarihinde başlanacaktı.Evvela Sakız Adasındaki 500'e yakın Müslüman, sonra Girit'teki Müslümanlar ve daha sonra Selanik'teki Türkler nakledileceklerdi. Tevfik Rüştü Bey, mübadil sevkiyatının yapılabilmesi için on adet geminin bu işe tahsis edilmesini merkezden talep etti. 1923 yılında sevk edilecek olan mübadillerin İzmir, Trakya,Samsun ve Karadeniz sahillerinde yerleştirilmesi planlandı" olarak anlatır.


Bugün bize seslenen aile; 08.06.1926 tarihli tasfiye talepnamesinin sahibi Sakız livası Mecidiye İslam Mahallesinden gelip, İzmir ili Hacı İbrahim Mahallesinde iskan edilen Hasan oğlu Mustafa Nuri.....

MÜBADELEDE GELENLERE AİT BELGELER
27 Ekim 2016 Perşembe

KOZANA KALBURCULAR-ANTHOFOPOS KÖYÜ 1915 SEÇMEN LİSTELERİ ve KAYI BOYLARI


Selam
Kayı boyu....Çoğu Rumelilinin çıkış noktası...Rumeli'de yerleştikleri yerler Kozana'ya bağlı  Kayalar ve köyleri.....

Şimdiki Yunanistan sınırında kalan Kayalar; 1389 Kosova Savaşı ile Osmanlıların himayesi altına girmiş, 15 Ekim 1912 tarihinde Yunan Ordusu'na terk edilerek Yunanistan'a bağlanmıştır. Batı Makedonya'da bulunan bölge şimdiki Kozani vilayetine bağlıdır. Resmi adı "Ptolemais" dır.

Kayalar; Osmanlı Devleti'nin kurucularından olan  Kayı Boyu'nun Rumeli'de yerleştiği, Gazi Evrenos Bey ve arkadaşları tarafından kurulan stratejik bir şehirdi. Bilecik, Bursa, Çanakkale, Keşan, Kavala üzerinden Rumeli'yi fethederken Vardar ovası kıyısında yerleştikleri şehrin adıdır. Kayı boyundan gelenler 1390'lı yıllarda Kayalar'a yerleşmeye başlayarak yaklaşık 530 yıl sonra 1923 yılından itibaren yapılan mübadele antlaşması gereği Anadolu'ya dönmüşlerdir.

Birçok Türk ve Tatar boyunun da yerleştiği ve asker yetiştirmiş önemli bir Osmanlı şehridir. Osmanlıca K-Y-A-L-R diye yazılır. Kayalar, Kayılar veya Kaylar Osmanlı Devletinde Rumeli'nin başkenti olan Manastır'ın en önemli kazasıdır. 


Kayı-Han  : Sağlam ve berk anlamındadır. Üç kıta ve yedi denize 600 yıldan fazla hâkim olan Osmanlı sülalesi bu boydandır. Kayı boyundan Ertuğrul Gazi her biri birer müstesna şahsiyete sahip, çoğu dâhi, cihangir, kumandan, şair ve sanatkâr olan Osmanlı sultanları Kayı Han neslinin kıymetini göstermeye kâfidir" diye anlatılır.

Kayı boylarının Rumeli'de  yerleştikleri köyler


Ereç - Erdoğmuş - Kuzlu - Çalcılar - Hasan Köyü - Karapınar Köyü - Karaferye - Sele - İn Obası - Cerelli köyü - Topçular - Baraklı - Çerkesköy - Çeşme - Aydos - Gülünç - Kölemez - Uçana - Nalbantköy - İğneli - Kurtlar - Debre - Sulpa - Durutlar - Oyvodina - Muralar - Kırımşa - Arabina - Komana - Kaynak - Eleviç - Soroviç - Noyrat Gölü - Sotur - Orhan - Kruşar - Sarıkulak - Milas - Yeniköy - Tarman - Dustan - Kalburcular - Demirciler - Dedeler - kale obası - bağçeli obası - Ahmetli - Çamurlu - Kuranekeş - Kadirli - Tatarcılar - Kırçova - Kolatsa - Komana - Celalli - Haydarlı - Cuma Tekkesi - Hacılar - Gaziler - Moğol - Karaağaç - Çakırlar - Sarı musalar - Rahmanlı - İsar - İbişli - Menteşeli - Hacı Morti - Aksaklı - Ayna Obası - Veranlık - Köseler - Yüz Obası - Yunuslu - Habillu - Muhinler - Koçana - Katransa - Terepişte - Frankoça - arkadohor - urupan - Çalışan - Öküz Obası - Ahmet Obası - Adil obası - Filan Obası - Karlı Dağ - Karaahmet - İsmailler - Cevadlı - Sofular - Işıklar - Çor - Radonuş


İşte bugün yayınlayacağım köy Kalburcular'da, Kayı boyu neslinin yerleştiği köyler arasındadır. Türkiye'ye döndükten sonra nereye yerleştirildikleri konusunda maalesef  bir bilgim yok.
                                                                           Sevgilerimle

KALBURCULAR-ANTHOFOPOSSIRA NO
ADI
LAKABI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
İŞİ
4272
Abedin
Uzun Amet Oğlu
Halil
1870
İmam
4273
Adem
Uzun Amet Oğlu
Halil
1867
Çiftçi
4274
Eredin
Kara Mustafa
Mustafa
1886
Çiftçi
4275
Abtula
Kara Mustafa
Sali
1889
Çiftçi
4276
Ali
Uzun Amet Oğlu
Sali
1886
Çiftçi
4277
Abtula
Kara Sali Oğlu
İsmail
1887
Çoban
4278
Abedin
Kara Sali Oğlu
Recip
1874
Çiftçi
4279
Abedin
Maüaf Oğlu***
Mumin
1874
Çiftçi
4280
Aptul
İslam Oğlu
Omer
1867
Çiftçi
4281
Alit
Meaf Oğlu
Fezula
1876
Çiftçi
4282
Ahmet
Meaf Oğlu
Mehmet
1865
Çiftçi
4283
Arslan
Sarman Oğlu
Kamper
1883
Çiftçi
4284
Veli
Uzun Amet Oğlu
Sali
1887
Çiftçi
4285
Veli
Meaf Oğlu
Mehmet
1853
Çiftçi
4286
Yaser
Uzun Amet Oğlu
Suliman
1889
Çiftçi
4287
Yasedin
Sarman Oğlu
Kamper
1889
Çiftçi
4288
Elmas
Uzun Amet Oğlu
Halil
1851
Çiftçi
4289
Emin
Uzun Amet Oğlu
Osman
1890
Çiftçi
4290
Elmas
Sarman Oğlu
Halil
1882
Çiftçi
4291
Zemin
Kude Oğlu
Ahmet
1893
Çiftçi
4292
Züber
Aga Oğlu
Halil
1867
Çiftçi
4293
Zekirya
Meaf Oğlu
Suliman
1882
Çiftçi
4294
İsmail
Uzun Amet Oğlu
İbraim
1869
Çiftçi
4295
İsmail
Kara Sali Oğlu
Suliman
1859
Çiftçi
4296
Latif
Kudi Oğlu
Halil
1886
Çiftçi
4297
Latif
Serkeci Oğlu
Osman
1880
Çiftçi
4298
Latif
Manakr Oğlu
Mustafa
1844
Çiftçi
4299
Latif
Kara Latif Oğlu
Hasan
1854
Çiftçi
4300
Muledin
Keklik Oğlu
Halil
1886
Çiftçi
4301
Bekir
Keklik Oğlu
Hasan
1849
Çiftçi
4302
Murat
Karamustaf Oğlu
Omer
1879
Çiftçi
4303
Bilal
Karamustaf Oğlu
Sali
1886
Çiftçi
4304
Bairam
Kode Oğlu
Zemin
1856
Çiftçi
4305
Mustafa
Kode Oğlu
Ahmet
1890
Çiftçi
4306
Bihtula
Kara Sali Oğlu
İsmail
1887
Çiftçi
4307
Muzefer
Kaletif Oğlu
Hasan
1867
Çiftçi
4308
Mamut
Manaf Oğlu
Mehmet
1835
Çiftçi
4309
Mehmet
Manaf Oğlu
Veli
1870
Çiftçi
4310
Nebi
Karatali Oğlu
Suliman
1882
Çiftçi
4311
Demir
Aga Oğlu
Celil
1889
Çiftçi
4312
Osman
Manaf Oğlu
Suliman
1880
Çiftçi
4313
Osman
Kude Oğlu
Latif
1850
Çiftçi
4314
Usein
Kude Oğlu
Latif
1859
Çiftçi
4315
Osman
Serhici Oğlu
Mamü
1880
Çiftçi
4316
Usein
Koce Muemin
Oman
1857
Çiftçi
4317
Osman
Koce Memun
Usein
1893
Çiftçi
4318
Usein
Manaf Oğlu
Kerim
1874
Çiftçi
4319
Usein
Sarman Oğlu
Hasan
1854
Çiftçi
4320
Rusen
Uzun Amet Oğlu
Sulüman
1890
Çiftçi
4321
Resit
Kara Sali Oğlu
Recep
1870
Çiftçi
4322
Rusut
Kara Sali Oğlu
Recep
1876
Çiftçi
4323
Rusen
Manaf Oğlu
Ciran
1879
Çiftçi
4324
Resul
Yabro Oğlu
Usein
1855
Çiftçi
4325
Sebedin
Keklik Oğlu
Bekir
1886
Çiftçi
4326
Sali
Keklik Oğlu
Hasan
1862
Çiftçi
4327
Sali
Manaf Oğlu
İsmail
1864
Çiftçi
4328
Sali
Karamustaf Oğlu
Bairam
1849
Çiftçi
4329
Sulüman
Uzun Amet Oğlu
Yakup
1857
Çiftçi
4330
Saledin
Uzun Amet Oğlu
Sali
1890
Çiftçi
4331
Selman
İslam Oğlu
Abtul
1888
Çiftçi
4332
Sali
Manaf Oğlu
Fezula
1857
Çiftçi
4333
Sadet
Kara Latif Oğlu
Sali
1870
Çiftçi
4334
Selman
Manaf Oğlu
Sanula
1875
Çiftçi
4335
Sadula
Manaf Oğlu
Seban
1891
Çiftçi
4336
Turgut
Turgut Oğlu
Fezula
1886
Çiftçi
4337
Tefik
Kude Oğlu
Memun
1889
Çiftçi
4338
Celil
Aga Oğlu
Hasan
1853
Çiftçi
4339
Celan
Manaf Oğlu
İbraim
1856
Çiftçi
4340
Fezula
Manaf Oğlu
Hamza
1880
Çiftçi
4341
Ferat
Karamustaf Oğlu
Omer
1873
Çiftçi
4342
Fezula
Manaf Oğlu
Sali
1835
Çiftçi
4343
Halil
Kude Oğlu
Latif
1854
Çiftçi
4344
Hamit
Kude Oğlu
Halil
1889
Çiftçi
4345
Halil
Kara Sali Oğlu
Memun
1880
Çiftçi
4346
Hamit
Manaf Oğlu
Fezula
1873
Çiftçi
4347
Hasan
Aga Oğlu
Celil
1876
ÇiftçiGÜNCELLEME4 yıllık emeğimin sonucu olan kitabımı 2018 yılında yayınladım. Vefa örneği olmasını istediğim için ; doğduğu toprakları bir daha göremeyen buğulu,elâ gözlü tüm mübadillere ithâf ettim. 
Umarım birçok mübadile faydası olur. Kitapta Kozana'ya bağlı 61 köyde yaşayan 5140 Türk-Müslüman-Erkek nüfusa ait bilgiler bulunmaktadır. O köylerden biri de Kalburcular.......Kitabı almak isterseniz eğer sertaccihan@hotmail.com adresinden veya 05386748294 nolu whatsapp hattından bana  ulaşmanız  yeterlidir. 

Memleketten-Vatana Sessizlerin Hikâyesi
1915 Yunanistan Kozana seçmen kayıtlarında Türk ve müslüman nüfusa ait bilgiler ve mübadele
adlı kitabımın arka kapak yazısıdır.

"Kimlik arayışına girdiğimde karşıma çıkan mübadele ve mübadillik idi. Konuyu araştırmaya başladıkça "mübadele bağlamında" tarihin sunulma ve anlaşılma biçimindeki yanlışlığı görmeye başladım. Çoğu mübadil torunu atalarının isimlerini bilmedikleri gibi, nereden geldiklerini, niçin geldiklerini de bilmiyorlar. Bu durum çocuklarımıza kültür aktarımı yapamadığımızın çok net bir kanıtı olarak karşımızda duruyor.
Bir toplumun mensubu olmak, o toplumun oluşma sürecinde ortaya çıkan kültürünü taşımak yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Bireyler arasındaki zincir koptukça kültürsüz toplumlar ve kültürsüzleşme ortaya çıkmaktadır.
Bu kitapta kaybedilen Balkan savaşlarından sonra Yunanistan devleti sınırları içinde kaldığı için Yunan vatandaşı sayılan ve bu nedenle 1915 yılında yapılan Yunanistan genel seçimlerinde oy kullanan, Selanik Kozana eyaletine bağlı 61 köyde yaşayan 16 yaş üstü toplam 5140 Türk-erkek-müslüman nüfusa ait bilgiler ve lâkapları bulunmaktadır. Birçok Türk ailenin soyadlarının kaynağı bu lâkaplardır.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması kapsamında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan "Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol" gereği Rumeli'den Anadolu'ya gelen Türkiye'nin Yunanistan doğumlu yeni vatandaşları ülkelerinin ekonomik,siyasi ve kültürel biçimlendirilmesinde kilit taşı oldular"BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...