14 Mart 2018 Çarşamba

BİR SARIŞABAN HİKAYESİ VE SARIŞABAN'A AİT BİLİNENLER
Selam
 Ataları Sarışaban mübadili olan Sevgili Bayram Ülker'in cümleleriyle bu akşam Drama'ya bağlı  Sarışaban'a doğru gidelim istedim. Yazının sonunda Sarışaban'a bağlı bazı köylerde yaşayan ailelerin lâkapları ve köy- mahalle isimleri yer almaktadır.
             Aile büyüklerim bugünkü Yunanistan’a bağlı, o günkü adı ile Sarışaban kazasının köylerinden gelmişler. Dedelerimi ben doğmadan çok önce vefat ettiklerinden hiç bilmiyorum. Sadece Anneannemi (Büyükana derdik) ve Babaannemi (Fatma ana derdik) tanıma fırsatım oldu.

          Her ikisi de bir şey anlatacakları zaman, söze “bizim memleket te” diye başlarlardı. Onlar için doğdukları ve bırakıp geldikleri,  bugün Yunanistan sınırları içinde kalan yerler hala memleketti. "Memleket te" diye başlayıp, uçsuz bucaksızdı diye tarif ettikleri tarlaların büyüklüğü, sağmaya yetiştiremedikleri ineklerin, memelerinin sağılamadığı için çatlayacak hale geldiğini anlattıklarında, bu benzetmeyi abartılı bulurdum. Zamanla vatan bildikleri o topraklardan kopup geldiklerinde ve yine vatan dedikleri bu topraklara ayak bastıkları zaman dilimi arasına yıllar girdi. Kendilerini, bu topraklara getiren aile büyüklerini bir bir kaybedip, buradaki vatan toprağına gömdüler. Artık memlekete dönme ümidinden de bir o kadar uzaklaştılar.

          Anlattıkları sınırlıydı hep, unutmuşlar mıydı, yoksa konuşup hatıraları tazelememekle unutmanın kolay olacağını mı düşünüyorlardı bilemiyorum. Yoksa yaralarına kabuk mu bağlatmışlardı? Kabuk bağlamış yaranın tekrar kanaması için bırakın kaşımayı, hafif bir tırnak darbesi bile yetiyorken, biz o yarayı ne kadar kaşısak da,  tırnak atsak da, ya kanatmayı beceremedik, ya da yaradan sızanın kan olduğunu anlayamadık.

            Orada aşk var mıydı? Türk–Yunana, Yunan–Türk’e aşık oluyor muydu? hiçbirini öğrenemedik. Sustular, hep sustular.

            Fatma anama, anlat dediğimizde, “-ne anlatayım ayol, her şey orada kaldı işte” diye kısa keser, fakat yine de peşinden yarım yamalak bir hatırasını anlatır ve her defasında gözlerini dolduran yaşlarını silmek için çemberinin ucunu kullanır, anlat diye ısrar edende, ettiğine pişman olurdu.

       Bir yaz günü tütün diziyorken, radyoda söylenen “Debreli Hasan” türküsü üzerine, Fatma anama, Debreli Hasan'ı bilir miydin? diye sorulduğunda, -“Bilirim elbet, rahmetli anam beni Salialara (Salih ağa) bir şey almaya göndermişti, eve girdiğimde içerde adamlar oturuyordu, debreli beni görünce kim bu kızçe dedi, Saliağa yabancımız değil, bizimdir dedi, sonra ben evden çıkıyorken de Saliağa eğilip bana burada o adamı gördüğünü sakın bir yerde söyleme diye tembih etmişti…” koca Debreli Hasan hakkında bile anlattığı bununla sınırlı kaldı.

      Debreli Hasan, Rum Çetecilerin karşısında kendi etrafındaki gönüllülerle kurulmuş bir Türk çetecisinin lideriymiş. Adına türkü yazılacak kadar nam salan bu kişinin hakkında kim bilir ne anılar biliyordu da anlatmıyordu ninem.....

 Debreli Hasan türküsünden bir dörtlük:
“Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın,
Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandın,
Drama mahpusunu Hasan evin mi sandın,
At martinini Hasan dağlar inlesin,
Drama Mahpusunda Hasan dostlar dinlesin.

         Adetlerimizdendir, Bayram namazı için camiye giden erkekler, namaz çıkışı hemen eve gelmezler mezarlığa giderler.

            Bir bayram sabahı idi, mezarlık ziyaretini de yapmış eve geldiğim de, elini öpeceğimden, Fatma anamı alt katta bulamayınca üst kata çıktım. Ellerini balkon korkuluklarına koymuş gözleri ile çok uzakları tarıyor gibiydi. 

-Fatma ana bayramın mübarek olsun ver elini
dediğimde, ağladığını gördüm. 
-şimdi siz mezarlara gittiniz, dualarınızı okudunuz,biz mezarlarımızı da memlekette bıraktık, kimbilir bakımsızlıktan yerleri bile kaybolmuştur" dedi. 
O güne kadar bizimkiler buraya, buradakiler de oraya gitmişler diye basitleştirdiğim mübadeleyi ve mübadilleri bir anda yeniden tanımıştım sanki.......

         Fatma anamın da, büyük anamın da giyim tarzları aynıydı. Giyimlerinin vazgeçilmezi olan fıta dedikleri önlükleri vardı. Her ikisini de hep siyah çember ve saten benzeri siyah kumaştan dikilmiş, içinde astarı olmayan ferace  bir manto ile hatırlarım. Bir sokak aşağı dahi gitseler, mantolarını hemen üslerine alırlardı. Neden hep siyah giyiyorlardı? Bu renk, memleketten süre gelen bir tarzı mıydı? Yoksa zorla çıkarıldığımız vatanımıza tekrar dönene kadar asla renkli giymeyeceğiz diye alınmış, bir daha da geri dönemedikleri içinde bozulmamış bir karar mıydı? Bilinmez.
          Tek bir satır okuma ve yazma bilmezken namaz kılacak kadar yeterli sure ve duayı nereden, nasıl öğrenmişlerdi? Büyüklerinin öğrettiği kesindi. Balkan Harbi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşını peş peşe yaşadılar. Bu savaşlarda sevdiklerini bir bir kaybettiler. Ambarlarındaki çalışmışlıklarını, her yıl ama her yıl cepheye gönderdiler. Mısır koçanını öğütüp, un niyetine kullanıp, ekmek yapacak kadar fakirlik ve yokluk içinde iken, bu büyükler, nasıl oldu da kızancıklara ve kızçelere (çocuklarına) din eğitimi vermekten geri kalmadılar.

             Kapıya “pota”, bahçeye “harem”, merdivene “drabazan”, patatese “kumpir” gömleğe “dolama” yengeye “ganga” El havlusuna “kığma” aile fertlerine “Horanda” … demeselerdi eğer, onların geçmişte yaşadıkları kültürleriyle ilgili hiçbir şekilde bilgi sahibi olamayacaktım.

         Fatma anama ara sırada olsa, yalvar yakar söylettirilen Rum kızı türküsünün sözlerini keşke onun sağlığında bir yerlere not etseydim. Tek bir kelime dahi Rumca bilmiyorlardı, Rumca öğrenip konuşmaya mecbur olmayacak kadar geniş ve kalabalıktılar demek ki.....

          Gülmeleri kadar, ağlamaları da anlıktı. Ne yaşamışlardı da hem gülmeyi hem de ağlamayı aynı nefese sığdırabiliyorlardı. Mezar taşlarının başına “Kavalalılı, Selaniklili, Sarışabanlı” gibi memleket isimlerinin yazılması ahde vefa mıydı, yoksa geride kalanların vefası mıydı?


                                                                                                                       Sevgilerimle


Selanik vilayeti Drama Livası (Sancağı) Sarışaban kazasına bağlı köylerin isimleri


1-Muratlı                                                 2-Karacaova
3-Domaçlı                                                4-İnceğiz
5-Çağlayık                                               6-Darıova
7-Ulucak                                                  8-Mencenos
9-Gaziler                                                 10-Kenez 
11-Beklemiş                                            12-Muratcık
13-Mustafaoğulları                                14-Beğcilli
15-Karacakoyun                                     16-İlhanlı
17-Eskiköy                                              18-Dededağı
19-İskeçe                                                 20-Mencus
21-Karamanlı                                          22-Susığırı
23-Baraklı                                               24-Bayramlı
25-Kızbükü                                              26-Uzunkuyu
27-Karagıdırlı                                          28-Nedirli
29-Lise                                                     30-Köseler Bala
31-Sepetçiler                                            32-Dranova
33-Çobanlı                                               34-İmrenli
35-Haleb                                                  36-Aşıklar
37-Köseler Zir                                         38-Kavacık
39-Kolçalar                                             40-Koçoğulları köyü
41-Çakırlı                                                42-Köprübaşı
43-Kurudere                                            44-Kotuncalı
45-Toylar                                                 46-Kadıovası
47-Boyova                                               48-Kolacık
49-Urgancılar                                        50-Boynukızıl   
51-Kuru                                                 52-Kurudere
52-Eski Sarışaban köyü                        53-Ada
54-Çobanköy                                         55-Zigoş
56-Muncunos                                        57-Yenimahalle köyü
58-Kasaba                                              59-Doyranlı
60-Ulucak

MAHALLE ve ÇİFTLİKLER

1-Kayapınar Çiftliği
2-Hüseyinbey mah.
3-Eğrelti mahallesi
4-Kadı Ahmet efendi mahallesi
5-Çarşı mahallesi


                                   SARIŞABAN KAVACIK KÖYÜNDEN GELENLERİN LAKAPLARI


1-Nizamoğulları                                                   13-Molla Osmanoğulları
2-Kalıncıoğulları                                                  14-Terzioğulları
3-Delioğulları                                                       15-Bayramoğulları
4-Kocayusufoğulları                                             16-Söylemezoğulları
5-Şalakoğulları                                                     17-Kasapoğulları
6-Topaloğulları
7-Hacı oğulları
8-Berberoğulları
9-Dikmeoğulları
10-Bahçecioğulları
11-Karaalioğulları
12-Rahmanoğulları                                                                


KOLÇALAR KÖYÜ LAKAPLARI

1-Çelekoğulları
2-Delibaşoğulları
3-Ramazanlılar
4-Yakup paşaoğulları
5-Hasan köse oğulları
6-Deli hüseyin oğulları


KOÇOĞULLARI KÖYÜ LAKAPLARI

1-Ali Molla oğulları                                                                    18-Çakıroğulları
2-Koca Ahmet oğulları                                                               19-İmamoğulları
3-Abdioğulları                                                                            20-Topal Osmanoğulları
4-Kırkhasanoğulları                                                                    21-Terzioğulları
5-Mustafa çavuş oğulları                                                            22-Davutoğulları
6-Koca Mustafa oğulları                                                             23-Deliahmetoğulları
7-Köri İbrahim Oğulları                                                             24-Karahasanoğulları
8-Molla Osman oğulları                                                             25-Keleşoğulları
9-Katil oğulları                                                                           26-Koca Mehmetoğulları
10-Çakıroğulları                                                                         27-Bölükbaşıoğulları
11-Sakaoğulları                                                                          28-Sakioğulları
12-İbrahim bölükbaşoğlu                                                           29-Karaçomakoğulları
13-İdrisoğulları                                                                          30-KaraMustafaoğulları
14-İshakoğulları                                                                         31-DipliAlioğulları
15-Molla Osman oğulları                                                           32- Reşitoğulları
16-Köklü Ahmetoğulları                                                            33- Köri İbrahimoğulları
17-Yakupoğulları                                                                        34- Sait Oğulları


ROPÇOZ KAZASI MESUDİYE KÖYÜ  LAKAPLARI

1-Arnavutoğulları                                  17- Küçükoğulları                                                               
2-Kanlıoğulları                                      18-Nizamoğulları
3-Numankahyaoğulları                          19-Paşaoğulları
4-Malkaoğulları                                     20-Oruçoğulları
5-Kuyumcuoğulları                               21-Şuaypoğulları
6-Limanoğulları                                    22-İsmailpaşaoğulları
7-Oykooğulları                                      23-Ahmetoğulları
8-Numanoğulları                                   24-Hacımehmetoğulları
9-Parkanoğulları                                    25-Purkanoğulları
10-Salahoğulları                                    26-Cihanoğulları
11-Deli İsmailoğulları                           27-Kaçnaroğulları
12-Kumcuoğulları                                 28-Kanlıoğulları
13-Topaloğulları                                    29-Araçlar
14-Numan efendi oğulları                     30-Pazooğulları
15-Kazmaoğulları
16-Sinaboğulları

Yukarıda lakaplarını yazdığım ailelerin tamamı Ropçoz kazası Mesudiye köyünden gelip Kocaeli Bahçecik kazası Yuvacık köyüne yerleştirilmiştir.


SARIŞABAN KÖYÜ NEDİRLİ KÖYÜ SAKİNLERİNE AİT LAKAPLAR

Karaosmanoğulları                                                            Hacıibrahimoğulları
Karacaoğulları                                                                   Kantacıoğulları
Dayıoğulları                                                                      Nazıroğulları
Mumcuoğulları                                                                  Halildayıoğulları
Delieminoğulları                                                               Hatipoğulları
Koçoğulları                                                                       Mehmetalioğulları
Kasapoğulları                                                                    Terzioğulları
Bahçacıoğulları                                                                 Mollaahmetoğulları
Boyacıoğulları                                                                  Topaçoğulları
Kocakıroğulları                                                                 Karabaşoğulları
Nebioğulları                                                                      Küçükalioğulları
Bayraktaroğulları                                                              Yanbaşoğulları
Yaşbozoğulları                                                                   Geyikoğulları
Abdioğulları                                                                      Külcüoğulları
Alibabaoğulları                                                                  Kahvecioğulları
Kubakoğulları                                                                    Muharremoğulları
Yakupoğulları                                                                    Karagözoğulları
Sarıalioğulları                                                                    Arapoğulları
Hacıkelebekoğulları                                                          Bektaşoğulları
Çakaloğulları                                                                     Karabaşoğulları
Hacıeminoğulları                                                               Mahmutoğulları
Nediroğulları

MURATCIK KÖYÜ SAKİNLERİNE AİT LAKAPLARMüminkahyaoğulları                                                           Ömer kulları
Mollaömeroğlu                                                                    Mutaşoğulları
Himmetoğulları                                                                   Dayaoğulları
Topaloğulları                                                                       Mısırlıoğulları
Köseoğulları                                                                        Pehlivanoğulları
Semercioğulları                                                                   İmamoğulları
Ali paşaoğulları                                                                   BayramdedeoğullarıULUCAK KÖYÜ SAKİNLERİNE AİT LAKAPLAR

Babaoğulları                                                                         Caferoğulları
Yeleklioğulları                                                                      Küçükalioğulları
Kırahmetoğulları                                                                  Hatipoğulları
Kayaoğulları                                                                         Kahyaoğulları
Dolu Osmanoğulları                                                             Basanoğulları
Karaİsmailoğulları                                                                Alemdaroğulları
İbişoğulları                                                                            Eselioğulları
Barutçuoğlu                                                                          Çavgaoğulları
Çıbaoğulları                                                                          Solakİbrahimoğulları
Çorbacıoğulları                                                                     Koca Mustafaoğulları
Müezzinoğulları                                                                    Hoca Hasanoğulları
Molla Hasanoğulları                                                             Büyük Alioğulları
Bekiroğulları                                                                         Piryeoğulları
Köroğulları                                                                            Kulaoğulları
Mahmutoğulları                                                                     BarutcuoğullarıGÜNCELLEME4 yıllık emeğimin sonucu olan kitabımı 2018 yılında yayınladım. Vefa örneği olmasını istediğim için ; doğduğu toprakları bir daha göremeyen buğulu,elâ gözlü tüm mübadillere ithâf ettim. 
Umarım birçok mübadile faydası olur. Kitapta Kozana'ya bağlı 61 köyde yaşayan 5140 Türk-Müslüman-Erkek nüfusa ait bilgiler bulunmaktadır. Kitabı almak isterseniz eğer sertaccihan@hotmail.com adresinden bana mail atmanız yeterlidir. 


5 Mart 2018 Pazartesi

SELANİK KÖY GEZİLERİ İLE ADALAR GEZİLERİ 2018 PROGRAMI

       
                                                              Beyaz Kule- Selanik


Selam
4 yıl önce ilk kez nüfus kayıt örneklerimizi çıkartıp, tasfiye talepnamelerini bulduğumda Atalarımızın Kozana'ya bağlı Aksaklı, Üsküpler ve Cuma köyde doğduğu  öğrendik ve artık   Yunanistan'a gidip doğdukları toprakları görmek  benim ve ailem için şart olmuştu. İstanbul'da yaşayan kuzenimin yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu  İstanbul Lozan Mübadilleri Vakfı ile Yunanistan'a  tüm akrabalarla birlikte gittik. Neyle karşılaşacağımızı bilmeden. Ama döndüğümüzde bir daha ki Yunanistan  köy gezimizin planını yapmaya başlamıştık..Karmaşık duygulardı, ait olma duygusunu yoğun olarak yaşadık bir kere..çoğu zamanda gülerken ağladık.O gezimize ait yayınım burada  ALTINLARI BULAMADIK AMA (verdiğim linkin üzerine tıklayın)
2018 gezi programı aşağıda.... Gitmek isteyenler sağ tarafta bulunan iletişim formundan mesajlarını yazarak ya da sertaccihan@hotmail.com mail adresimi kullanarak bana ulaşabilirler. 
                                                                             Sevgilerimle


ATALARIMIZIN “ELVEDA DOĞDUĞUM TOPRAK” DEDİKLERİ KÖYLERİ, KASABALARI, KENTLERİ ZİYARETE GİDİYORUZ.
GEZİ PROGRAMLARI AÇIKLANDI

Selanik, Langaza, Kılkış,  Kavala, Sarışaban,  Drama, Serez, Vodina/Karacaova, Yenice-i Vardar, Demirhisar, Karaferye, Kesriye, Kayalar, Florina, Kozani, Gerebene, Nasliç, İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç ve Ege Adaları..

SELANİK VE CİVARI MÜBADİL YERLEŞİMLERİ ZİYARETİ


2     Tur tarihi: 09-13 Mayıs 2018 (4 gün 3 gece)
Bu turlarımızda:
- Selanik, Vodina, Yenice-i Vardar, Karacaova Köyleri,
- Selanik, Kavala,  Sarışaban, Drama, Serez, Demirhisar, Langaza, Kılkış ve mübadil köyleri,
- Selanik, Karaferye, Kesriye, Kayalar, Florina, Kozani ve mübadil köyleri ziyaret edilecektir.
Tur ücreti: 2 kişilik odada kişi başı 260.- Euro. Tek kişilik oda farkı 80.- Euro.
Başvurular başlamıştır.
Ayrıntılı program katılımcıların görmek istedikleri yerlere göre belirlenecektir. Her katılımcının görmek isteği kent, kasaba ve köye gidilecektir. Konaklamaların bir gecesi Selanik'te diğer iki gecesi katılımcıların çoğunlukla görmek istedikleri şehirlerde yapılacaktır.

GREBENE-NASLİÇ-KASTORYA-METEORA-SELANİK- KAVALA-İSKEÇE ZİYARETİ

Tur tarihi: 9-13 Mayıs 2018 (4 gün 3 gece)
Bu turumuzda:
Selanik,Grebene, Nasliç,Kastorya, Kavala ve İskeçe şehir merkezleri ve mübadil köyleri ile Meteora Manastırları ziyaret edilecektir. 
Tur ücreti: 2 kişilik odada kişi başı 260.- Euro. Tek kişilik oda farkı 80.- Euro.
Başvurular başlamıştır.
Ayrıntılı program katılımcıların görmek istedikleri yerlere göre belirlenecektir. Her katılımcının görmek isteği kent, kasaba ve köye gidilecektir. Konaklamaların bir gecesi Selanik'te diğer iki gecesi Grebene’de olacaktır.

SELANİK-LANGAZA-NEA APOLLONİA-İSKEÇE- GÜMÜLCİNE ZİYARETİ

Tur tarihi: 21-24 Haziran 2018 (3 gün 2 gece)
Bu turumuzda;
- Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu kaplıcaları ile ünlü Nea Apollonia kasabasında bir konser verecektir. 
-Selanik, Langaza, İskeçe, Gümülcine ve Nea Apollonia kasabası ziyaret edilecektir. Dileyen katılımcılar Nea Apollonia’da kaplıcaların keyfini çıkaracak.
Tur ücreti: 2 kişilik odada kişi başı 160.- Euro. Tek kişilik oda farkı 60.- Euro.
Başvurular başlamıştır.
Ayrıntılı program katılımcıların görmek istedikleri yerlere göre belirlenecektir. Her katılımcının görmek isteği kent, kasaba ve köye gidilecektir. Konaklamaların bir gecesi Selanik'te diğer gecesi Nea Apollonia Kaplıcalarında olacaktır..

YANYA- PARGA- KORFU ADASI ZİYARETİ
(27 Nisan-2 Mayıs 2018, 5 gün 4 gece)
Hareket: 27 Nisan 2018, Cumaakşamı
1.Gün: 28 Nisan Cumartesi, Korfu Adası, şehirturu. KonaklamaKorfu.
2. Gün: 29 Nisan Pazar, tam gün Korfu Adası. Konaklama: Korfu
3. Gün: 30 Nisan Pazartesi, Parga, Yanya. Konaklama: Yanya
4. Gün:1 Mayıs Salı, Yanya ,Metsovo, Meteora, Selanik. Konaklama: Selanik
5. Gün:  2 Mayıs Çarşamba, Selanik-Kavala-İstanbul
Bu turumuzda; Yanya, Parga, Korfu Adası, Meçova, Meteora, Selanik ve Kavala ziyaret edilecektir.
Tur ücreti: 2 kişilik odada kişi başı 360.-Euro. Tek kişilik oda farkı: 120 Euro.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Özel otobüs ile yolculuk, A ve B sınıfı otellerde oda-kahvaltı konaklama, rehberlik hizmetleri.
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: Vize ücreti (100.- Euro), zorunlu seyahat sigortası (10 Euro) , yurtdışı çıkış harcı (15 TL) , öğle ve akşam yemekleri, kaptan ve rehber bahşişleri ve kişisel harcamalar.
 VİZELER
Vizeye ihtiyacı olan arkadaşlarımızın, pasaportlarını, 2 adet biyometrik arka fonu beyaz fotoğraflarını ve vize için istenen evraklarını 15 Mart 2018 tarihine kadar vakıf merkezine ulaştırmalarını rica ederiz. Vize için gerekli evrakları vakıftan öğrenebilirsiniz.1 Mart 2018 Perşembe

SİROZ YA DA BİLİNEN ADIYLA SEREZ'E BAĞLI KÖY İSİMLERİ

Serez Şeyh Bedrettin'in şehri...... Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin destanının en hüzünlü kıtası ile Serez'e merhaba diyelim.
..............................................................................
Yağmur çiseliyor,
korkarak
yavaş sesle
bir ihanet konuşması gibi.

Yağmur çiseliyor,
beyaz ve çıplak mürted ayaklarının
ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi.

Yağmur çiseliyor,
Serezin esnaf çarşısında,
bir bakırcı dükkânının karşısında
Bedreddinim bir ağaca asılı.

Yağmur çiseliyor.
Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.
Ve yağmurda ıslanan
yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin
                                        çırılçıplak etidir.

Yağmur çiseliyor.
Serez çarşısı dilsiz,
Serez çarşısı kör.
Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü
Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü.

Yağmur çiseliyor. 

Mübadele şart mıydı? soruları ile karşılaşıyorum sık sık...Daha barışcıl bir çözüm bulunamaz mıydı? O zamanki savaş şartlarında, bence şarttı. Uluslar arasındaki dostluk ve yüzyıllardır birlikte ve dostane bir şekilde yaşama düzeni bozulmuştu bir kere...Halkların arasına düşmanlık sokulmuştu. Artık ne Balkanlarda, ne de Anadolu'da dostluktan bahsedilemezdi.
İskeçe'yi Bulgarlar ele geçirdiklerinde insanları parça parça etmişler, Komanova ve Üsküp arasında yaklaşık 3.000 kişiyi katletmişlerdi. Siroz'da (Serez) ise; Türkler kendilerini korumaya çalışırken  iki asker öldürdükleri gerekçesi ile Bulgar subayının saatine bakarak;
-Şimdi saat yarım.Yarı aynı saate kadar Türklere istediğinizi yapabilirsiniz
emri ile katliama başlanmış olup, 24 saat içinde 1.200 ila 1.900 arasında insan öldürüldüğü dönemin İkdam gazetesinde yazmaktaydı.
                                                                                                                                                            A.Halaçoğlu- Rumeli'den Türk Göçleri

Balkanlarda bu tarz olaylar yaşanırken -Mübadele şart mıydı?- sorusu biraz havada kalıyor sanki......şartlar mübadeleyi gerektiriyordu. Eğer yapılmasaydı Balkanlardaki Türkler etnik temizliğe tabi tutulacaklardı.Aynı Bosna'da yaşayan Boşnaklar gibi.......


Serez'den gelenlerin,Türkiye'ye geldikten sonra yerleştirildikleri yerler ise;
Adana Kozan-Arslanpaşa mah., Çarçabuk mah.,Tüccaran, Çayırçalık,Pekmezci Köyü, Şabaniye, Koranti köyü, Kozan-Gayrın Hark-ı, Köprü, Köprülü,Eski hamam mah.,Akdam

Isparta-Sulu bey mah., Denizli Altıntop mah., Seraplar mah.

Afyon- Tahtalı, Zaviye Sultan mah.

Ankara-Yahudi mah, Çeşme mah.,Molla Bıyık mah.,

Kütahya- Bölcük köyü, Kayseri,Çorum, Mersin-Elvanlı, Antalya

Aydın-Söke, Nazilli,Altuntaş mah., Uşak-Kemalpaşa

Bursa- Kebir Su sığırlık köyü, Ayas paşa köyü, Lala şahin., İvaraca mah.,Hamzaköy mah., Orta mah.,Feyzidere mah.,Kemalpaşa, Mudanya,Misebolu köyü., Demirkapı mah.,Kız Yakup mah.

Giresun,Bilecik,Düzce, Trabzon.Erzincan, Mersin, Tarsus-Mahmudiye

İstanbul, Üsküdar, Beşiktaş,Çatalca,Yeşilköy,Silivri, Fatih,Fener, Kumburgaz,Beyoğlu,Aksaray, Balat,Cağaloğlu, Karagümrük, Eyüp Sultan, Taksim, Belgrad köyü, Silivri- Bigadus köyü, Çanta, Samatya, Büyükçekmece-Ebulfeth, Galata

Edirne-Tırnova, Çiftlikköy, Lülü köyü

Zonguldak- Mithatpaşa mah.

Çanakkale, Eceabat,Bayramiç, Gelibolu,Maydos köyü, Lapseki

Kocaeli- Adapazarı Gedikoğlu mah., Müslim Subaşı mah., Boyacılar, Camii Cedid mah., Muhacir Mehmet Efendi mah., Geyve- Esme köyü, Avadis mah., Kandıra-çarşı mah., Gökgöz köyü, Gırallar mah., Uzanlar mah., Bahçecik, Savuklar köyü, Celül mah., Peşkirci Sağir mah., Makarii İlyasiye mah., Buruncuk, Turbanlı

İzmir- Karşıyaka, Ödemiş, Urla, Menemen, Çayırbahçe mah., Karataş, Bergama, Meşrutiyet köyü, Bıyıklı Köyü, Damlacık mah., Göztepe, Buca

Kastamonu-Araç, İnebolu, Deveciler, Samsun-Bafra, Ordu-Bucak, Aziziye mah.

Manisa-Akhisar, Camii Kebir mah.,Çıray-ı kebir mah.,Kırkağaç Tevfikiye mah.,Seradabad.,Lalapaşa mah.,Alaşehir kazası, Kadı Sinan köyü, harmandalı mah., Çaprası Kebir mah., Sarıkız Barakaları,Niflizade Hacı Haliller, Karaoğlanlı, Horosköy, Derviş Ali mah., Hacı Yahya köyü, Çarşı, Karaağaçlı, Alaybey, Gürhane, Selimşahlar, Arslan Fakih mah., Narlık, Dere, İbrahim Çelebi mah., Yarhasanlar,Salihli- Kırveli köyü, Yenfazade, Aynı Ali

Konya Mescid mah, Gazi Alemşah mah., Mecid mah., Sedirler.,Şeyh Osman Nuri mah., İhtiyarüddin mah., Muhacir pazarı, Karaman Poladlar mah., Çifte Merdiven mah., Akbaş mah.Akşehir, Yukarı mah., Karşı mah., Hacı Hamza mah., Ilgın- Palfakı mah., Şeyh Bedrettin Mah., Ereğli-İmariye

Balıkesir-Bandırma, Dere mah., Ayvalık-Küçükköy mah., Vehbi bey mah., Ayvalık-Paşa bayırı mah., Bozyokuş mah., Karaoğlan mah., Martlı mah., Edremit-Turhan bey, Susurluk, Manyas, Gönen-Fındıklı, Pomak Hasan bey, Sarıköy, İzmirler, Buzağılık, Vicdaniye

Eskişehir Mahmudiye köyü,Hoşnudiye mah., Arifiye, Çifteler mah., Cumhuriyet

Tekirdağ- Çorlu, Germiyan, Canpaşa mah., Susuz Müslim köyü., Kesterice, malkara-Muhacir mah., Gözsüz köyü, Karaca Halil köyü, Izgar Barbaros, Çanakçı, Mestanlı, Karaca Halil köyü, Şarköy 

Kırklareli-Pınarhisar, Babaeski, Yenice, İnece

Belgelerde Koçan köyünün tamamı Tekirdağ-Malkara-Muhacir mahallesine yerleştirilmiş.

Canbaz mahallesinde birçok kişinin işi canbazlık

Hasırcı mahallesinde birçok hasırcının oturduğu görülmektedir.

Serez'de bulunan meslek grupları ise şöyle:
Çiftçilik yapanların hepsi Tütüncü-Bağcı, çiftçiliğin yanında sirkeci, amele, arabacı,tuhafiyeci,tütün işçisi, kunduracı, istihareci,çilingir,perukâr(berber)yorgancı, salepçi,dondurmacı,boyacı,tatlıcı,baltacı,attar,ekmekçi,bıçakcı,seyyar sergici,saatçi,müstahdem,minderci,kundura eskicisi,düdükçü,kahveci,tapu memuru,hazır elbiseci,papuccu,maliye katibi,tüfenkçi,kunduracı,bakırcı,balcı, ziraat uzmanı, makinist,pınarcı,süpürgeci,sazcı,manifaturacı,helvacı,lokomotif ateşcisi,nalbant,saraç,esnaf,demiryollarında kampanacı, pamukçu,emlakçı,telgrafçı,demiryolu memuru,poğçacı, mahkeme üyesi,kalaycı,baytar,hukuk müşaviri,hasırcı 

GÜNCELLEME 4 yıllık emeğimin sonucu olan kitabımı 2018 yılında yayınladım. Vefa örneği olmasını istediğim için ; doğduğu toprakları bir daha göremeyen buğulu,elâ gözlü tüm mübadillere ithâf ettim. 
Umarım birçok mübadile faydası olur. Kitabı almak isterseniz eğer sertaccihan@hotmail.com adresinden bana mail atmanız yeterlidir. 

Memleketten-Vatana Sessizlerin Hikâyesi
1915 Yunanistan Kozana seçmen kayıtlarında Türk ve müslüman nüfusa ait bilgiler ve mübadele
adlı kitabımın arka kapak yazısıdır.

"Kimlik arayışına girdiğimde karşıma çıkan mübadele ve mübadillik idi. Konuyu araştırmaya başladıkça "mübadele bağlamında" tarihin sunulma ve anlaşılma biçimindeki yanlışlığı görmeye başladım. Çoğu mübadil torunu atalarının isimlerini bilmedikleri gibi, nereden geldiklerini, niçin geldiklerini de bilmiyorlar. Bu durum çocuklarımıza kültür aktarımı yapamadığımızın çok net bir kanıtı olarak karşımızda duruyor.
Bir toplumun mensubu olmak, o toplumun oluşma sürecinde ortaya çıkan kültürünü taşımak yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Bireyler arasındaki zincir koptukça kültürsüz toplumlar ve kültürsüzleşme ortaya çıkmaktadır.
Bu kitapta kaybedilen Balkan savaşlarından sonra Yunanistan devleti sınırları içinde kaldığı için Yunan vatandaşı sayılan ve bu nedenle 1915 yılında yapılan Yunanistan genel seçimlerinde oy kullanan, Selanik Kozana eyaletine bağlı 61 köyde yaşayan 16 yaş üstü toplam 5140 Türk-erkek-müslüman nüfusa ait bilgiler ve lâkapları bulunmaktadır. Birçok Türk ailenin soyadlarının kaynağı bu lâkaplardır.
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması kapsamında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan "Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol" gereği Rumeli'den Anadolu'ya gelen Türkiye'nin Yunanistan doğumlu yeni vatandaşları ülkelerinin ekonomik,siyasi ve kültürel biçimlendirilmesinde kilit taşı oldular"
                                                                                        SevgilerimleKÖYLER
MAHALLELER


Şabanlar
Gürle
Arabacı
Camii Vasat mah.
Görülmeli
Mahmutlu
Ayşe Hatun
Şabanlar mah.
Ormanlı
Kayalı
Halil Paşa
Pursenik mah.
Poroy-ı Bala
İsmailli
Çeşnigir İlyas
İsperlat mah.
Hemendos
Dündarlı
Bice mh.
Çeloreşova mah.
Çukurova
Şabanlar
 Divre mh.
Tarlis mah.
Ebdiye
Doruca
Hazinedar mh.
Beyasıllı mah.
Nuryen
Köseli
Süleyman Bey mh.
Çekova mah.
Baraklı Cuma Köyü
Gorazanlı
Yeni mh.
Kakaraska mah.
Komaryan
Kurfallı
Doğanbey mh.
Saataltı mah.
Potkova
Subanya
Kara Hamza mh.
Kırım mah.
Köprübaşı
Doruca
Bacdar Hayrettin mh.
Hakul mah.
Pançiroz
Çakırlı
Çayır mh.
Koylan mah.
Togoslav
Ebiller
Sedirler mh.
Sarımsaklı mah.
Todoriç
Temurhisar
Gazi Alemşah mh.
Peşkirci mah.
Ilıcadere
Poroy Zir
Gazi Evrenos mh.
Sunuf mah.
Bravoş
Karacaköy
Bedrettin Bey mh.
Çakallar mah.
Hürşan
Sakafça
Hakim Davut mh.
Kanlıca mah.
Dimitriç
Demirhisar
Gorazanlı mh.
Büyük İsmailbey mh.
Nevilan
Moniç
Cura mah.
Nüviska mah.
Koçan
Borno
Çerpeşte mh.
Külahlı mah.
Dıragos
Sitraviç
Arap Hatip mah.
Çavdarlar mah.
Ravne
Tuelyan
Komaryan mh.
Kule-i İzzettin mh.

Hazinedar
Ebdimal
Kumsal mah.
Dercanibi mah.
Sokollu
Gedikli
Cuma mah.
Doğanbey mah.
Noguslaf
Kormişte
Dere mah.
Yenice mah.
Erneköy
Noska
Musa Çelebi mah.
Raviste mah.
Acve
Aziziye
Hacı Ali mah.
Muhittin mah.
Purne
Meramur
Fuadiye mah.
Canbaz mah.
Çakallar
Balitros
Tanrıverdi mah.
Süvari Kışlası mah.
Rahmanlı
Apiriye
Alibeyköy mah.
Deli Hasan mah.
Ilıca
Orlak
Esliha Hatun Mah.
ÇİFTLİKLER
Kızıllı
Suhbaniye
Tatar Hatun mah.
Virnar Çiftliği
Yeniköy
Koçan
Çerkes mah.
Fetok Çiftliği
Hacı Haliller
Ayvalıkdere
Muhacir mah.
Bıtrik Çiftliği
Botkova (Potkova)
Resulova
Kemaniçe mah.
Marsala Çiftliği
Çerpeşte
Kabalı
Hasırcı mah.
Nahor Çiftliği
Saltıklı
Gözlemeli
Bazdar mah.
Mandıracık Çiftliği
Menuf
Şogova
Debbağ Murat mah.
Müslim Çiftliği
Batros
Göcenli
Sal mah.
Parsenk Çiftliği
Homundur
Kopriva
Haraççı Muhittin mah.
Karacaköy Çiftliği
Lovişte
Mandil
Yenice mah.
Kulakmahalle Çift.
Canos
Balmış
Orta mah.
Hıristiyan Kâmile Çift.
Eski Camii
Tozçillik
Esma Hatun mah.
Çepros Çiftliği
İslat
Alşan
Beliçe mah.
Ağomahallesi Çift.
Urlak
Toruçsa
Mahmudiye mah.
Kırtıkçı Çiftliği
Balitros
Hakakça
Osmaniye mah.
Beylikmahalle Çift.
Palzoz
Purne
Çalı mah.
Bahtiyar Çiftliği
Noylak
Lovişte
Yukarı Debbağ mah.
Kopriva Çiftliği
Tuğlar
Neolyan
YONCALAR NAHİYESİ
Deli Hasan çiftliği
Musacılar
Çukurova
Divre mah.
ZİLHOVA (ZİHNE) KAZASI
Zeniha
Timurdiçli
Hayrettin mah.
Kırlıkova köyü
Porvipala
Mekeş
Kemaniçe mah.
Ahesran köyü
Ömer Dedeler
Firizli
Çerkes Fuadiye mah.
Radeligoz-Çoplan
Çimsa
Topaloba
Setler mah.
Çekve
Polska
Toris
Pinti Hüseyin mah.
Odanişte
Ramne
Menlik
Tarakçı mah.
Poroy-ı Zir
Arşan
Urçanlı
Ahmet Paşa mah.
Çırpılan
Soğancı
Erişan
Hasırcı mah.
Vilçeste
İkitelli
Olinor
Butice mah.
Anceste
Timurdagran
Sohbaniye
Leylekli Çınar mah.
Vitasle
Toruçsa
Kumlu
Bayır Bakkal mah.
Vasat mah.
Kamile-i Müslim
Külahlı
Noguslaf mah.
Pervişte
Kamile
Porovi
Kazaz Hacı Musa mah.
Çipilce
Diradeşte

Brozda Fuadiye mah.
Borşova
DEMİRHİSAR NAHİYESİ
Veznik mah.
Resulova
Sengel
Vetrine
Todoriç mah.
Porne
Kibriye
Topalnik
İsmail bey mah.
Nuska-i Zir
Motunca
Kıran mahallesi
Topal Oba mah.
Çakova
Tuzculu
Dedeli
Kirişçikurt mah.
Kara Hamza mah.
Sittetike
Kırşova
Dervişan mah.
Mandil
Çervişte
Şagova
MENLİK NAHİYESİ
Küpköy
Musaçalı
Potkova
Çukurova
Eğridere
Peştoklu
Çalı mah.
Islav
Hamakoz
Radova
İnanlı
Sitrobovaç
Nuska
Meşeli
Balmış
Aşağı mahalle
Sokullu
Mandıracık
Galabofça
Laçköy
Zilhova
Göçenli mahallesi
Urumlu
ZİLHOVA (ZİHNE) ÇİFTLİKLERİ
Çekve
Yavniçe
Garadeş
Tumiye Çiftliği
Sokol
Alazlı
Örenli
Çöplüce Çiftliği
Ahran
Eskici
Hark mahallesi
DEMİRHİSAR ÇİFTLİKLERİ
PETRİÇ KAZASI
Kırak mahallesi
Ispatova
Mantar Çiftliği
Dıracova
Karasulu
Değnekçili
Kesici Çiftliği
Kotarina
Deli Hasan mah.
Kalendire Çiftliği
Ali voyvoda mahallesi
Lipos Çiftliği
Çarşı mahallesi
İskart
Köyce
Visan

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...