26 Ağustos 2016 Cuma

BİTMEYEN HİKAYE........


Nigâr teyzem 
Su gibi duru, bembeyaz,  asil kadın...1942 yılında eski Yugoslavya, yeni Makedonya, Tetova köyü doğumlu, halen Türkiye sınırları içinde yaşıyor.

İnsanlar, bu savaşlar, bölünmeler yüzünden maalesef doğduğu yerde ölemiyor. Tarih 21.11.1944 yer Eski Yugoslavya yeni Karadağ 

Yugoslavya'nın kurucu lideri Tito,  Kotor kalesi üzerine şu yazıyı yazdırmış.
"Bizim olanı vermeyiz, başkasının olanı istemeyiz"
Tito; barışçıl  mesajlar verirken, ülkesinin başına gelenlere bakın.
 Yugoslavya'yı ; Tito'nun ölümünden sonra, artan etnik çekişmeler, ekonomik bunalım ve Doğu Avrupa'da ki değişiklikler nedeniyle 1980'lerin sonundan 2000'li yıllara kadar, yaklaşık 20 yıl süren kanlı bir süreç sonunda, yedi ayrı egemen ülkeye böldüler.


Tabir-i caizse ; bir  Yugoslavya'dan, böle-böle yedi ülke çıkardılar.

Bosna Hersek
Hırvatistan
Slovenya
Makedonya
Sırbistan
Karadağ 
Kosova

7 ülkeye bölünmüş Yugoslavya haritasıBirkaç yıl önce Mostar gezimiz sırasında böyle tek tek seçilerek kurşunlanmış evler görmüştük. Etnik kökenlerden dolayı böyle yaptıklarını  anlatmıştı rehberimiz....Düşünsenize insanları ayırmışlar Boşnak-Hırvat-Sırp-Makedon  olarak mimlemişler. Sonra da kafalarına göre, ayırdıkları yerlerde, bir diğerine yaşama hakkı tanımamışlar. Evleri seçe seçe kurşunlamışlar.
Altta ki fotoğraf  Mostar'da ki apartmanların bir tanesi Müslümanların ve Hırvatların  oturduğu daireler tespit edilmiş ve kurşunlanmış..Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların aynısı işte...... bir yerlerde okumuştum amaçları bizden 40 ülke çıkarmakmış. Yani köye giderken pasaport kontrol - başka ülke, denize giderken pasaport kontrol-başka ülke, 40 ülke olduğuna göre sanıyorum pikniğe giderken bile pasaport kontrol- başka ülke...içler acısı :((

Ülke olarak farklı, çekirdek ailemizde bile farklı, binbir rengimizle biz bir bütünüz ve ayrılamayız. 
,
Çünkü biz böyle güzeliz.........
                                                                                Sevgilerimle


19 Ağustos 2016 Cuma

SELANİK KOZANA İNDELOVA-İDELİOVA-İNELOVA KÖYÜ 1915 YILI SEÇMEN KAYITLARI


Selam
Yunanistan Kozana seçim kayıtlarını yayınlamadan önce "tarih tekerrürden ibarettir"cümlesine tıpatıp uyan, 93 yıl önce mübadele zamanında yaşayan, Türkiye'nin  hain hocalardan bahsetmek istiyorum.
Maalesef "Hain hocalar" her zaman her yerdeler....
Prof.Dr.Kemal Arı Mübadele konusunda yoğun araştırmalar yapan,kitaplar yazan,seminerlerimize katılıp bilmediğimiz birçok konuda bizi aydınlatan bir akademisyen....
2008 yılında basılan "Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri" adlı eserinde mübadele edilmeyi bekleyen Türkleri, yaşadıkları perişanlığı, "din" ile kandırabileceklerini bildikleri masum, güzel yürekli insanları oyuna getirip, mübadeleyi istememeleri yolunda telkinde bulunmak üzere -satılık hocaları- halkın arasına gönderip propaganda yaptıklarını belgeleriyle anlatıyor:
".......Yunan propagandası etkisiyle Makedonya Türklerinin mübadeleye karşı oldukları ve istemedikleri söylentisi yayılmaya başladı. Ahenk gazetesi bunu "mübadele işlerini karıştırmak ve Rumların memleketimize avdetlerini temin eylemek" biçiminde yorumlayarak şunları yazıyordu:
"Biz Yunanistan'da ki zengin fakir bütün kardeşlerimizin vaziyetlerini pekala biliyoruz. Orada mübadeleyi istememek imkanı yoktur. Yıllardan beri hergün hayatının bir kısmı kemirilip koparılan kardeşlerimiz orada kalamazlar. Ve kalmak istemezler. Orada hiçbir Müslüman, ölüm endişesini zulüm ve kahır endişesini taşımadan nefes alamıyor.Böyle acı azab günleri nasıl kabul edilebilir" diyordu.
 (Ahenk, 22 Temmuz 1923)

"........Yunanistan'da estirilen bu olumsuz propaganda, mübadele edilmeyi bekleyen göçmenlerde bazı kuşkular uyandırdı. hele hele bu propagandalarda "din" kisvesine bürünmüş olan "hain" hocaların eli de olunca konu daha da önem kazandı. Önemli mevkilere getirilen bu hocalar güya İslam ahalinin mübadeleyi edilmeyi istemediklerine ilişkin "mazbatalar" düzenliyorlar, Türkiye aleyhine estirilen propagandaya alet olarak işbirlikçi kimliklerini devam ettiriyorlardı.
(Hakimiyet-i Milliye 1 Ağustos 1923)


"........Yunan işgali sırasında Yunan Hükümetinin onca kötülüğüne aracı olan ve bu yönde İzmir'de onlara uşaklık etmiş bulunan Naipzade Ali Bey, Aya Nikola mutasarrıfı olarak atanmıştı. Naibzade Hanya, Kandiye ve diğer şehirleri geziyordu. Yunan Hükümeti'nce olumsuz yönde propaganda yapması amacıyla, kasıtlı olarak gezdirilen bu adam, Girit Türklerinin mübadele dışı bırakılmaları için İslâm halkı ikna etmeye çalışarak, onların ağzından mübadeleyi istemedikleri yolunda yazılar hazırlıyordu. Onun propagandasına alet olmak istemeyenler ise; Kandiye müftüsü Ahmet Kâmil Efendi örneğinde olduğu gibi görevlerinden alınıyordu"


(Ahenk 22 Temmuz 1923)"........Mübadele edilmeyi bekleyen Makedonya Türklerinin gördükleri baskı ve terör Yunanistan'da gerçekten can ve mal güvenliği bırakmamıştı. Yüksek ve dağlık kesimlerdeki Türkler büyük kaygı, telaş ve korku içindeydi. Selanik, Hanya, Kandiye, Girit gibi büyük yerleşim merkezleri, dağlık yörelerde kendilerini güvende hissetmeyen Türklerin gruplar halinde geldikleri yerler haline geldi.......özellikle Serfice, Kozana, Karaferye ahalisi gördükleri baskı üzerine "yalınayak"denilecek bir durumda Selanik'e doğru akmışlardı.....bu göçler ve sahil kentlerine yığılma olayı, mübadele başlayıncaya kadar sürdü. Bindirme iskelelerine gelene değin kilometrelerce yol binbir zorlukla yayan olarak aşılmaktaydı.........bu halk  bulundukları yörede mübadele uygulaması henüz yapılmadan önce çok kötü durumdaydı. Oy ile yörede doğadan topladıkları başka şeylerle gıda gereksinimlerini karşılıyorlardı"

Bir taraftan vatansızlık, bir taraftan açlık ile imtihan............

Doğal olarak taşınma esnasında ve göç sırasında bu  hastalıklı ve zayıf bünyeli insanlar göç koşullarının doğal etkileri altında diğer göçmenlere oranla daha çok kayıp vermek zorunda kaldılar. Yine Selanik'in kuzeyinde  çeşitli yangın yerlerinden adeta oyuklar içinde yaşamaya mahkum halde bırakılan 30 bin kadar insanın da taşınmaları hiç de kolay olmamıştı" diyordu.
(Refet bey'in açıklaması: TBMM ZC, D.2, İ.2.C.X,Ankara , 1975,S.76)


Makus talihimiz maalesef bir türlü değişmiyor.  Sıcak denizler, Ortadoğu bağlantısı, kıymetli İstanbul boğazı, Ayasofya , temiz su kaynakları, yeraltı zenginlikleri ve   petrole bir adım uzaklığı ile ülkemiz pek kıymetli... Bir gün bu makus talihimizi el birliği ile  elbet değiştireceğiz.
Bugün seçmen listelerini  yayınlayacağım köy;  kullanılan farklı şivelerden  dolayı;  İndelova-İnelova-İdeliova  olarak söylenen, mübadeleden sonra terkedilen bir köy....Yazımı Sevgili Atatürk'ün müthiş öngörüsü ile yıllar önce söylediği bir cümle ile bitirmek istiyorum.
"Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez."
                                                                                                                                                                                           Sevgilerimle...
GÜNCELLEME

4 yıllık emeğimin sonucu olan kitabımı 2018 yılında yayınladım. Vefa örneği olmasını istediğim için ; doğduğu toprakları bir daha göremeyen buğulu,elâ gözlü tüm mübadillere ithâf ettim. 
Umarım birçok mübadile faydası olur. Kitapta Kozana'ya bağlı 61 köyde yaşayan 5140 Türk-Müslüman-Erkek nüfusa ait bilgiler bulunmaktadır. O köylerden biri de İnelova.......Kitabı almak isterseniz eğer sertaccihan@hotmail.com adresinden veya 05386748294 nolu whatsapp hattından bana  ulaşmanız  yeterlidir. 

Memleketten-Vatana Sessizlerin Hikâyesi
1915 Yunanistan Kozana seçmen kayıtlarında Türk ve müslüman nüfusa ait bilgiler ve mübadele
adlı kitabımın arka kapak yazısıdır.

"Kimlik arayışına girdiğimde karşıma çıkan mübadele ve mübadillik idi. Konuyu araştırmaya başladıkça "mübadele bağlamında" tarihin sunulma ve anlaşılma biçimindeki yanlışlığı görmeye başladım. Çoğu mübadil torunu atalarının isimlerini bilmedikleri gibi, nereden geldiklerini, niçin geldiklerini de bilmiyorlar. Bu durum çocuklarımıza kültür aktarımı yapamadığımızın çok net bir kanıtı olarak karşımızda duruyor.
Bir toplumun mensubu olmak, o toplumun oluşma sürecinde ortaya çıkan kültürünü taşımak yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Bireyler arasındaki zincir koptukça kültürsüz toplumlar ve kültürsüzleşme ortaya çıkmaktadır.
Bu kitapta kaybedilen Balkan savaşlarından sonra Yunanistan devleti sınırları içinde kaldığı için Yunan vatandaşı sayılan ve bu nedenle 1915 yılında yapılan Yunanistan genel seçimlerinde oy kullanan, Selanik Kozana eyaletine bağlı 61 köyde yaşayan 16 yaş üstü toplam 5140 Türk-erkek-müslüman nüfusa ait bilgiler ve lâkapları bulunmaktadır. Birçok Türk ailenin soyadlarının kaynağı bu lâkaplardır.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması kapsamında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan "Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol" gereği Rumeli'den Anadolu'ya gelen Türkiye'nin Yunanistan doğumlu yeni vatandaşları ülkelerinin ekonomik,siyasi ve kültürel biçimlendirilmesinde kilit taşı oldular"


İDİLOVA-AVGİ MAHALLESİ

SIRA NO
ADI
LAKABI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
İŞİ
7812
Ahmet
Memed Aga
Husein
1878
Çiftçi
7813
Ahmet
Gani
Hamit
1865
Çiftçi
7814
Abtul
Caus
Halil
1845
Çiftçi
7815
Ali
Gani
Nasuf
1844
Çiftçi
7816
Ali
Nasuf
Nazip
1884
Çiftçi
7817
Ahmet
Nasuf
Mehmet
1876
Çiftçi
7818
Ali Osman
Nasuf
Bekir
1871
Çiftçi
7819
Ali
Tursun
Abdurahman
1886
Çiftçi
7820
Ali
İbos
Veli
1881
Çiftçi
7821
Arun
İmam Uzun Ali
Omer
1891
Çiftçi
7822
Ali
Gani
Zekirya
1875
Çiftçi
7823
Abul
Krice
Veli
1887
Çiftçi
7824
Abdurahman
Karadze
Mustafa
1893
Çiftçi
7825
Ali
Parahal
Mula Ahmet
1881
Çiftçi
7826
Ahmet
Hoca
Yakup
1874
Çiftçi
7827
Ahmet
Sehir
İsa
1839
Çiftçi
7828
Veli
Tursun
Tursun
1862
Çiftçi
7829
Veli
Gani
Zekirya
1877
Çiftçi
7830
Vesil
Carcabali
Mehmet
1888
Çiftçi
7831
Yunus
Karace
Omer
1891
Çiftçi
7832
Ese
Nasuf
Necip
1887
Çiftçi
7833
Eresul
Tursun
Muslu
1889
Çiftçi
7834
Eresul
İbos
Beli
1884
Çiftçi
7835
İlias
Gani
Ali
1876
Çiftçi
7836
İsmail
Balabsan
Abdula
1858
Çiftçi
7837
İbos
İbos
Husein
1849
Çiftçi
7838
İbraim
Uzun
Osman
1879
Çiftçi
7839
İsmail
Carcabali***
Vesel
1864
Çiftçi
7840
İsmail
Hoca
Veis
1885
Çiftçi
7841
İzet
Karamuh
Seli
1882
Çiftçi
7842
Kamper
Kör Beli
Aziz
1893
Çiftçi
7843
Kara Mehmet
Köçeh
Ali
1855
Çiftçi
7844
Kamber
Köçeh
Mehmet
1886
Çiftçi
7845
Latif
Balaban
Abdula
1849
Çiftçi
7846
Latif
Krice
Rüstem
1880
Çiftçi
7847
Mehmet
Sari Mahmut
Ali Omer
1863
Çiftçi
7848
Murat
Sari Mahmut
Memet Ali
1889
Çiftçi
7849
Bairam
Husmahar
Ali
1865
Çiftçi
7850
Musa
Nasuf
Ali
1858
Çiftçi
7851
Bairam
İbos
Ali
1881
Çiftçi
7852
Mustafa
Tursun
İbraim
1864
Çiftçi
7853
Musa
Tursun
Veli
1884
Çiftçi
7854
Mehmet
Tursun
Ali Beli
1890
Çiftçi
7855
Mustafa
Kara Mustafa
Osman
1859
Çiftçi
7856
Memet
Tursun
Muslu
1879
Çiftçi
7857
Mustafa
Etsih
Bekir
1872
Çiftçi
7858
Bekir
Etsih
Mustafa
1892
Çiftçi
7859
Bekir
Uzun
Osman
1870
Çiftçi
7860
Besim
Krice
Rüstem
1893
Çiftçi
7861
Mehmet
Gani
Husein
1874
Çiftçi
7862
Musa Ahmet
Parahal
Ali
1840
Çiftçi
7863
Mumin
Hoca
İsmail
1880
Çiftçi
7864
Musa
Katırcı
İbraim
1858
Çiftçi
7865
Bekir
Ramadan
Sali
1850
Çiftçi
7866
Mehmet
Kara Mustafa
Rifat
1891
Çiftçi
7867
Musa
Hoca
Eredin
1889
Çiftçi
7868
Nasuf
Gani
Ali
1874
Çiftçi
7869
Demise
Uzun
Osman
1875
Çiftçi
7870
Daut
Krice
Veli
1890
Çiftçi
7871
Nasuf
Nasuf
Apti
1874
Çiftçi
7872
Nasuf
Kara Ahmet
Mustafa
1893
Çiftçi
7873
Necip
Nasuf
Ali
1864
Çiftçi
7874
Omer
Memed Aga
Musa
1865
Çiftçi
7875
Omer
İmam Uzun Ali
Mehmet
1865
Çiftçi
7876
Osman
Uzun
Bekir
184*
Çiftçi
7877
Omer
Katırcı
İbraim
1864
Çiftçi
7878
Osman
Karamuh
Sali
1860
Çiftçi
7879
Omercih
Omercih
Omer
1848
Çiftçi
7880
Rasit
Balaban
Latif
1867
Çiftçi
7881
Rasit
Karamuh
Osman
1881
Çiftçi
7882
Recep
Hoca
Yakup
1872
Çiftçi
7883
Sadula
Kitirci
Musa
1899
Çiftçi
7884
Sali
Gani Caus
Halil
1876
Çiftçi
7885
Sahir
Nasuf
Musa
1892
Çiftçi
7886
Sali
Tursun
Tursun
1869
Çiftçi
7887
Sali
Kani
Mustafa
1889
Çiftçi
7888
Sali
Atsih***
Nebi
1882
Çiftçi
7889
Sain
Ali Kuru
Omer
1887
Çiftçi
7890
Sali
Ramazan
Bekir
1888
Çiftçi
7891
Temir Ali
Kani
Ahmet
1888
Çiftçi
7892
Tursun
Tursun
Tursun
1881
Çiftçi
7893
Cemali
Kara Mustafa
Mustafa
1889
Çiftçi
7894
Husein
Memeayma
Halil
1849
Çiftçi
7895
Husein
Balci
Mehmet
1863
Çiftçi
7896
Husein
Memed Aga
Mustafa
1875
Çiftçi
7897
Husein
İspi***
Murteza
1878
Çiftçi
7898
Husein
Nasuf
Bekir
1865
Çiftçi
7899
Halil
Uzun Ali
Memet
1868
Çiftçi
7900
Hasan
Karace
Mustafa
1881
Çiftçi
7901
Husein
Karace
Mustafa
1881
Çiftçi
7902
Hasan
Kani
Husein
1879
Çiftçi
7903
Halil
Kıceh
Hasan
1853
Çiftçi
7904
Hatip
Karamut
İsmail
1888
Çiftçi
7905
Husein
Karamut
Beli
1884
Çiftçi
7906
Husein
Omercih
Omer
1887
Çiftçi
7907
Hasan
Sahur
Osman
1875
Çiftçi
7908
Hasan
Nasuf
Necip
1893
Çiftçi
7909
Halil
Cenhul
Mustafa
1881
Çiftçi
BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...