4 Ekim 2019 Cuma

DRAMA ROPÇOZ KAZASI LAKÂPLARI
SELANİK GÜN BATIMI

Selanik Beyaz Kule'den gün batımı 
(Gemileri beklerken kaç günbatımı seyrettiler acaba bizimkiler..)Drama'ya bağlı Ropçoz kazasının merkezi Devlin olarak gözükmektedir. Ropçoz olarak anılan merkez günümüzde Bulgaristan sınırları içinde yer almaktadır.

Kaza da 1904 yılı Selanik Salnamesine göre, 24 gayri müslüm olmak üzere 18966 kişi yaşamaktadır. Merkez kazaya bağlı Devlin karyesinde minareli bir cami, iki mescid, bir medrese 256 hane, bir fırın, sekiz dükkan ve üç kahvehane vardır. Ayrıca bir Hükümet konağı da yapılmıştır.
Kazanın başlıca ticareti aba ve keçe imalatıdır. İmal edilen mallar Der- Aliyye (İstanbul), İzmir ve Bosna'ya gönderilmektedir.

Aşağıda lakâpları yazılı ailelerin tamamı Ropçoz kazası Mesudiye köyünden gelmiş olup, Kocaeli Bahçecik kazası Yuvacık köyüne yerleştirilmişlerdir.

                                                                         Sevgilerimle
DRAMA ROPÇOZ KAZASI LAKÂPLARI
Arnavutoğulları

Küçükoğulları

Kanlıoğulları

Nizamoğulları

Numankahyaoğulları

Malkaoğulları

Kuyumcuoğulları

Paşaoğulları

Limanoğulları

Oruçoğulları

Şuaypoğulları

Oykooğulları

İsmailpaşaoğulları

Numanoğulları

Ahmetoğulları

Salahoğulları

Hacımehmetoğulları

Deliismailoğulları

Purkanoğulları

Kumcuoğulları

Cihanoğulları

Topaloğulları

Kaçnaroğulları

Numanefendioğulları

Kazmaoğulları

Araçlar

Sinaboğulları

Pazooğulları

18 Ağustos 2019 Pazar

SELANİK KESENDİRE- KASSANDRA KAZASI KÖY ADLARI


 Kesendire haritadaki  üç yarımada kolunun  soldaki parçasıdır.

  
Selam
Bir Osmanlı'da Selânik şehrini tanıyalım yazımıza daha başlayalım. Bugün size Kesendire'yi anlatmaya çalışacağım 

Kesendire körfezi ; Halkidikya yarımadasının batısında Sithonia ve Athos mıntıklarının doğusundaki küçük yarımadanın adıdır. Osmanlı Devleti zamanında adı Kesendire iken, şimdi ki adı Kassandra'dır.

Kesendire ile Gelmeriye birbirlerine sınır iki kaza...Bu yüzden çoğu köy birbirine karışmış durumda...mesela Hacı Musalı, Üçevler, Tilkili, Arsaklı, Uzun Ali gibi.......
Mübadele anlaşması sonucu  Kesendire'den Türkiye'ye gelen ailelere ait tasfiye talepnamesi sayısı 1025 adettir.

Kesendire'ye ait bir genelleme yaparsak eğer Tilkili köyünde çoban çok.....

Kesendire'den gelenlerin yerleştirildikleri yerler ise;

İzmir-Bergama-Menemen
Manisa, Yarhasanlar köyü-Lalapaşa köyü
İstanbul, Beşiktaş-Beyoğlu
İçel- Silifke
Bursa-Gemlik
Antalya, Ankara1904 yılına ait Selânik salnamesinde yazılanlar ise; şehrin o zaman ki durumu bize gösteriyor.

"Kesendire kazasının merkezi Poliroz kasabası olup, Selaniğe 14 saat uzaklıktadır. Kesendire kasabası dört mahalleye bağlı olarak 420 hane, 39 dükkan, 855 erkek,  851 kadından oluşan bir halkı vardır. Kesendire sahil kasabası olması sebebiyle, bir sahilden diğerine yelkenli gemilerle gitmek mümkündür.

Kesendire kazasında buğday, arpa, alef, çavdar, burçak, mısır, susam ve pamuk yetiştirilir. Zeytin iki senede bir iyi mahsül vermektedir. Ama ihraç edilmemektedir. İpekçiliğe heveslidirler ve bu yüzden dutluk yetiştirmeye çalışırlar. Aya Mama çiftliğinde Eylül'ün ikinci günü 2 gün devam eden bir panayır kurulur. 
Poliroz'da iki fırın olup, bunlardan yalnız birinde ekmek çıkartılmakta, diğerinde yalnız hanelerden gelen ekmekler pişirilmektedir. Poliroz'un ahâlisi ekmeklerini hanelerinde bulunan ufak fırınlarda pişirmekte olduğundan fırına ihtiyaçları yoktur.


99 sene müddetle İzvor, Kazgancı karyeleri ile Lemcadze'de bir Osmanlı anonim şirketi tarafından  manganez madeni işletilmekte, senede 40 bin ton mamül İngiltere ve Amerika'ya ihraç edilmektedir. Ayrıca Romelya karyesinde ve Vavdos karyesinde  krom madeni, Aya Paraşkivi ve Palor karyelerinde demir madeni çıkarılmakta olup Avrupa'ya ihraç edilmektedir. Şiga karyesinde o zamanlar yeni bir madende simli kurşun bulunmuş ve fiyatı Avrupa'ya ihracında tonu 18 liraya kadar yükselmiş" -1-
(Nereden nereye......... İhraç ederken, ithal eder hale gelmişiz.)

1- 1904 tarihli Selanik Salnamesi- Hatice Oruç- Türk Tarih Kurumu yayınları

                                                                           Sevgilerimle


KÖYLER
ÇİFTLİKLER
Gömenç
Çepelli
Külahlı Çiftliği
Gargara
Yaylacık
Sofular Çiftliği
Pazarlı
Varıcılar
Mariyane Çiftliği
Kara Yusuflar
Rumsırt

Peşyone
Bozalan


Çiganeli
Sene


Karatepe
Karacivalı


Çengelli
Baraklı


Çilli
Akpınar


Tilkili
Çebişli


Arsaklı
Kalağozlu


Geren
Emirceli


Atmacalı
Turhanlı


Akpınar
Avani


Poliroz
Dobrulu


Doğancı
Üçevler


Uzunali
Çobanlı


Göçüklü
Seleli


Balioğulları
Hacı Musalı


Sinekli
Akçalı


Davutlu7 Ağustos 2019 Çarşamba

MÜBADİLLERE AİT TASFİYE TALEPNAMESİ KAYITLARI NEDİR?

Selam 
Bugün en sık karşılaştığım sorulardan birini açıklamaya çalışacağım. Tasfiye Talepnamesi nedir? Niçin doldurulmuştur? 
Lozan Barış Antlaşmasına bağlı olarak 30 Ocak 1923'de imzalanan "Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol" uyarınca Anadolu'da yaşayan Ortodoks Rumlar ile Rumeli'de yaşayan Müslüman Türklerin yer değiştirmesine karar verilmişti. 

Anadolu'ya gelecek  mübadiller tarafından doldurulan ya da doldurtulan, oradaki mallarını gösteren tasfiye talepnameleri; göçmenlerin (mübadillerin) yanlarında getirecekleri en değerli belge niteliğindeydi.

Belgeler  Karma komisyona bağlı ara komisyonlarca düzenlenecekti. 
4 nüsha olarak düzenlenecek ve resmi olarak onaylanıp,  mühürlenecekti.
  Mallarının dökümünü yapan ve kendisine göre paraca değerini belirleyen göçmen elindeki beyannameyi ihtiyar heyeti azalarına onaylatıyor, sonra ara komisyona teslim ediyordu.*
*Büyük Mübadele Prof Dr.Kemal Arı


Mübadele sürecini işletmekle yükümlü bulunan  Muhtelit Mübadele Komisyonu, komisyon üyesi Tevfik Rüştü Bey'in (Aras) istek ve önerileri doğrultusunda mübadeleye resmen 10 Kasım 1923'de başlanacağı açıklandı. Resmi nitelikli bu karar açıklanınca hazırlıklara hız verildi. Mübadele edileceklerin henüz ayrılmadıkları topraklarda ki mal kayıtlarının yapılması ve bu malların paraca değerlerinin saptanması gerekiyordu. Böylece gidecekleri yeni topraklarda, ne oranda mal sahibi olabileceklerinin belirlenmesi de mümkün olabilecekti.*
*Büyük Mübadele  Prof.Dr.Kemal Arı

Amaç mübadeleye tabi Türk halkının malına karşılık mal almalarını sağlamaktı. Ama düşünüldüğü gibi olmadı. Uçsuz bucaksız Vardar Ovasına sıralanan Türk köylerinde yaşayan Müslüman halk, Anadolu'ya döndüklerinde; Rumeli'de bıraktıkları mallarının karşılığını alamadıkları gibi, dönüm dönüm bereketli toprakları tam hasat mevsiminde, tahıl ambarları, tütün dizgileri  ağzına kadar dolu olarak bırakarak,  bir avuç işlenmemiş toprağa, yanmış yıkılmış toprak damlı evlere gelmek üzere yola çıkacaklardı. 

Türkiye savaştan galibiyetle çıkmıştı ama elde kalan 
yanmış-yıkılmış, talan edilmiş, imarsız bir ANADOLU idi.
Ama bu durum onları yıldırmayacaktı. Küllerinden tekrar doğacaklardı.

Tasfiye talepnamelerinin doldurulması için  şehir merkezlerinde, köylerde yapılan duyurular ile halkın  köy meydanında toplanması, Muhtelit Tasfiye Komisyonu eşliğinde,  mal sahiplerine sorularak doldurtulması amaçlanmıştı ama planlandığı gibi olmadı. Zaman dardı ve her köye ulaşmak mümkün olamadı. Çoğu yerleşim yerlerinde bu belgeler mübadillerin kendisine doldurtuldu. Böylece bir takım fırsatçılar da ortaya çıkıp abartılı mal varlıklarını kayıtlara geçirdiler.


Yukarıdaki sayfa seyahat belgesi...bazı tasfiye talepnamelerinde  üst nüshası olarak görmekteyiz. Belgede mübadilin adı, gemiye bindiği liman, erkek-kadın-çocuk olarak kaç kişi oldukları, tarihi seyahatin ücretli olup olmadığı hakkında bilgiler yer almaktadır. Tasfiye talepnameleri 16 yaşından büyük, evin reisi kim ise, onun adına doldurulmuş. Bazen evin babasının, bazen annesinin, bazen de en büyük çocuk adına doldurulmuş. İsmi  ve babasının  ismi ile başlıyor.  Memleketinin neresi olduğu, mesleği, söylediyse lâkabı, hatta mahallesi varsa onun ismi bile yazıyor.
 Belge en başında yanlış ve mübalağalı olarak bildirimde bulunmayacağına dair ihtar yazısı ile başlıyor. Ardından 30 Ocak 1923 tarihli Mübadele Sözleşmesine göre menkullerinin ve gayrimenkullerinin Mübadele komisyonu tarafından kişinin menfaatına uygun olarak doldurulması rica eden bir dilekçe geliyor.

3.sayfada evinin özellikleri ve ürünlerinin çeşitleri ve nerelerde yetiştirildikleri yazıyor. Bizimkilerin evi gayet mütevaziymiş. Tek katlı iki odalı, avlulu bir ev.........İki ara ahır, dört ara samanhanesi, iki ara Hayatı olan bir ev..........34 dönüm arazisi, 38 dönüm bağı olan bir çiftçi.....


4.sayfada ise altın olarak değeri hesaplanmış. Tapuların kimden ve  nereden olduğu sorulmuş. Pederinden intikal ettiği cevabı yazılmış ve tapuların zayi olduğu yazılmış. Bazı gördüğüm tasfiye talepnamelerinde ise Balkan Savaşında zayi olmuştur diye yazıyordu. Haydar Dedem' e mallarına  1075 altın olarak değer biçilmiş. Ardından belgeyi Aksakallı köyü muhtarı Tevfik ihtiyar heyeti muavini Ali tastik etmişler.


5. sayfada hayvanları yazılmış.Toplam da sadece 6 tane küçükbaş hayvanı varmış.


Ambarlarındaki tahılların kile olarak hesabı yapılmış ve altına çevrilmiş. Belgenin hazırlandığı tarih 25 Mayıs 1924.......Tarihler konusunda yazım sırasında ya da  çeviri sırasında bir hata yapılmış. Yukarıdaki belgede farklı, aşağıda belgede farklı gözüküyor.
7.sayfada ise Mustafa oğlu Haydar'ın onay bölümü var.

Yıllar önce Devlet Arşivlerinde orijinal belgeyi gördüğümde bu belgede Haydar Dedemin imzası vardı.
Şimdi anlamlandırıyorum bazı şeyleri.......demek ki imzası olduğuna göre okuma yazması vardı. 


8. ve son sayfa ise zorunlu Vekâletname....Reşit olanlarda olmayan bir belge....Bu belgeden de anlaşılan Haydar dedem belge doldurulduğunda reşit değil.....onun adına başka birine yetki verilmiş. 

Tasfiye Talepnameleri 4 nüsha olarak doldurulmuş.Biri mübadile, biri Yunanistan arşivlerine, biri Lozan'da, ötekisi ise Türkiye'ye verilmiş. Türkiye'de olanlar halen Devlet Arşivlerinde muhafaza edilmektedir. 
Şimdiye kadar görüştüğüm mübadil ailelerin hiçbirinde bu belgeye rastlamadım. Sadece Devlet Arşivlerinde mevcut ve kayıtlar araştırmaya açık durumda.....
Umarım tasfiye talepnamelerinin en olduğunu anlatabildim.
Sevgilerimle


4 yıllık emeğimin sonucu olan kitabımı 2018 yılında yayınladım. Vefa örneği olmasını istediğim için ; doğduğu toprakları bir daha göremeyen buğulu,elâ gözlü tüm mübadillere ithâf ettim. 
Umarım birçok mübadile faydası olur. Kitapta Kozana'ya bağlı 61 köyde yaşayan 5140 Türk-Müslüman-Erkek nüfusa ait bilgiler bulunmaktadır. Kitabı almak isterseniz eğer sertaccihan@hotmail.com adresinden veya 05386748294 nolu whatsapp hattından  ulaşmanız  yeterlidir. 


BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...