7 Nisan 2020 Salı

KAYALAR HASANKÖY'DEN GELENLERİN İSİM LİSTESİ
KAYLARKaradeniz kökenli Yunanlılar, Yunan camiasında espri konusudur. Canlı, ters tabiatlı, her kalıba giren, yaratıcı ve inatçı olarak nam salmışlardı. İngiltere'de İrlandalılar ya da Amerika'da Polonyalılar  gibi fıkralara konu olurlar ya da durgun zekalı ya da çarpık bir zekanın sahibi kişiler olarak çok da acıtmayan fıkraların baş kişisidir. Ama onlar, itibarlarını zedeleyen insanlardan çok daha zeki olduklarına inanan insanların özgüveniyle bu laflara hiç aldırmadan yollarına devam ederler. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Yunanistan'da Karadenizlilere yakıştırılan her türlü özellik Türkiye'deki Karadenizliler içinde geçerlidir.
.............
Yerel mirastan Yunan ve Hırıstiyan tarihi buhar olup gitmiş aynı şekilde de mesela kuzeydoğudaki Drama şehrinde olduğu gibi, Yunanistan'da bir zamanlar Müslümanların ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerden Müslüman inancı tamamen silinip gitmiştir.
Drama bugün farklı bir hikaye anlatmaktadır ziyaretçilerine.....Müslümanların bir zamanlar orada yaşadığı gerçeği saklanmakta ama Samsun gibi yörelerden gelenleri bağrına basmış olması övünç
kaynağı olarak dillendirilmektedir şehirde..........

1911'de yani bu yöreyi Osmanlı denetiminden çıkaran Balkan savaşlarının patlak vermesinden hemen önce, Drama'da 11.000 Müslüman, buna karşılık 2.500 Ortodoks Hırıstiyan yaşıyordu. Bu sayıların gösterdiği gibi Osmanlı döneminde burada yaşayanların büyük çoğunluğu nüfus mübadelesiyle ayrılmak zorunda bırakılmış Müslümanlardır.

"Bruce Clark "İki kere yabancı" adlı kitabından"


Aşağıdaki listeler 1924 mübadeleden hemen önce Muhtelit Komisyona adını yazdıran Kayalar'a bağlı Hasanköy'de yaşayan müslüman nüfusa ait. Hasanköy'den gelenlerin neredeyse tamamının aile lâkaplarının tasfiye talepnamelerine yazılmış olması geçmişini arayan torunları için büyük bir şans....
                                                                                 Sevgilerimle1-Afyon ili Sincanlı ilçesinde iskan edilen çiftçi İbrahim oğlu Recep'e ait tasfiye talepnamesi.
2- çiftçi Musacıkzade Cemil kızı Mehdiye ve Miriye
3- Mümin kızı Hamide
4- çiftçi Keyvanzade Zekeriya oğlu Musa
5- saatçı Yusuf oğlu Yusuf
6- çiftçi Salih Çavuş oğlu Mustafa
7- Kenanzade Bayram oğlu Halim
8- Hasim oğlu Kenan
9- çiftçi Heybetzade Salih oğlu İbrahim
10- çiftçi Topal Bayramzade Zekeriya oğlu Süleyman
11-çiftçi Yusuf oğlu Mustafa
12- çiftçi Musacıkzade Kamil oğlu Eşref
13- çiftçi İboşzade Bayram oğlu İbrahim
14- çiftçi Hüseyin oğlu Rıza
15- çiftçi Zülfikar oğlu Adil
16- çiftçi Kadir oğlu Nasuh
17- çiftçi Çavuşzade Mustafa oğlu Ahmet
18- çiftçi Salihzade Emin oğlu Kazım
19- çiftçi İbişzade Bayram kızı Gülistan
20-çiftçi Fevzizade Hüseyin kızı Mürüvvet
21- çiftçi Fevzizade Yanoş oğlu Mustafa kızı Hanife
22- çiftçi Kadir oğlu Kadem
23- çiftçi Hacı Hasanzade Abdülkerim oğlu Bayram, İrfan ve Kemal
24- çiftçi Hacı İslamzade Osman oğlu Yunus
25- çiftçi Abuşzade Salih oğlu Tahvil
26- çiftçi Rıdvan oğlu Sait ve Raif
27- çiftçi Hamzazade Ali oğlu Salahattin
28- çiftçi Kara Abdizade Fettah oğlu Harun
29-çiftçi Abuş oğlu Abdül
30- Salih oğlu Cemal
31- Himmet oğlu Bayram ve Nedim
32- çiftçi Gani oğlu Zülfikar
33- çiftçi Çavuşzade Mehmet oğlu Şevki
34- çiftçi Yaşar oğlu Mustafa
35-çiftçi Ömer oğlu Yakup
36- çiftçi Mümin oğlu Osman
37- çiftçi Hüseyin oğlu Hasan
38- çiftçi Karabaş Timur oğlu Sefer
39- çiftçi Hüseyin oğlu Mikail
40-çiftçi Ömer oğlu Ayvaz'
41- gelen çiftçi Muslihzade Selim oğlu Hayrettin, Maksut ve Şefik
42- çiftçi Muslihzade Maksut oğlu Selim
43- çiftçi Muslihzade Şemsettin oğlu Salim
44- çiftçi Muslihzade Şemsettin oğlu Bayram ve Kamil
45- çiftçi Kara Ali oğlu Alyus
46- çiftçi Celozade İsmail oğlu Celil, Bayram ve Salim
47- çiftçi İbişzade Salih oğlu Şehabettin
48- çiftçi Hacı Hasanzade Mehmet kızı Vahide ve Timur kızı Saliha
49-çiftçi Hacı Hasanzade Mehmet çocukları Bayram, İrfan, Kemal, Vahide ve Naile
50- çiftçi Ahmet oğlu Tevfik
51- Hacı Hasanzade Mehmet kızı Hacere ve Vahide
52-çiftçi Hacı Hasanzade Hurşit oğlu Veli
53-çiftçi Halkozade Bekir oğlu Hayrullah
54-çiftçi Halkozade Mümin oğlu Bekir
55- çiftçi Hacı Hasanzade Hamit oğlu Amil
56-Çamzade Halit oğlu Ahmet
57-çiftçi Musacıkzade İsa oğlu Musa
58-çiftçi İsa oğlu Aziz
59-çiftçi Mümin Ali kızı Fehmiye
60- çiftçi Musacıkzade Kerim oğlu Mustafa
61-çiftçi Kerim oğlu Besim, Kani ve Rasim
62-çiftçi Emoşzade Emrullah oğlu Halim
63-çiftçi Emoşzade Abdurrahman oğlu Mevlüt
64- çiftçi Tahvil oğlu Nabi
65-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Hasanköy mera ve baltalığına ait tasfiye talepnamesi.
66- çiftçi Yaşar oğlu Mustafa
67- çiftçi Mustafa oğlu Nurettin
68- çiftçi İbişzade Ali oğlu Maksut
69- çiftçi İbişzade Ahmet oğlu Fazıl
70- çiftçi Zekeriya oğlu Nurettin
71- Halim oğlu Bayram
72- çiftçi Kalkanlızade Yusuf oğlu İbrahim
73- çiftçi Kalkanlızade Hasan oğlu Recep, Muharrem ve Abdurrahman
74- çiftçi Halil kızı Fatma
75- çiftçi Kalkanlızade Hacı Salih oğlu Mehmet ve Osman
76- çiftçi Kalkanlızade Abdurrahim oğlu Kerim
77- çiftçi Rüstem oğlu Veli
78-çiftçi Kalkanlızade Veli oğlu Halil
79- çiftçi Osman oğlu Kazım
80-çiftçi Emoşzade Mustafa oğlu Emrullah
81- çiftçi Bayram oğlu Şaban
82- çiftçi Emoşzade Emrullah oğlu Mehmet
83- çiftçi Mustafa oğlu Osman
84- Kalkanlızade Salih oğlu Mehmet Ali
85-çiftçi Hamit oğulları Rıfat ve Tevfik
86-çiftçi Abidin oğlu Nurettin
87- çiftçi Hamzazade Nurettin oğlu Sadullah
88-çiftçi Hamzazade Muharrem oğlu İsmail ve Hayrettin
89-çiftçi Davut oğlu Mümin
90-çiftçi Hacı İslamzade Halil oğulları Timur Ali ve Ramazan
91-çiftçi Ömer oğlu Hüseyin
92- çiftçi Ömer oğlu Tahsin
93- çiftçi Ahmet oğlu Muharrem
94- çiftçi Kara Abdizade Heybet oğlu Elmas
95- çiftçi Ferhat oğlu Timur Ali
96- çiftçi Abdurrahman oğlu Arslan
97-çiftçi Mümin oğlu Ali
98- çiftçi Yüzbaşızade Şakir oğlu Nurettin
99- çiftçi Heybet oğulları Recep ve Abidin
100- çiftçi Hasan oğlu Murat
101- çiftçi Hasan oğlu İzzet
102-çiftçi Çavuşzade Numan oğulları Mümin, Rasim, Salim
103- çiftçi Çavuşzade Mustafa oğlu Eyüp
104-çiftçi Necip oğlu Behzat
105-çiftçi Necip oğlu Sadullah ve Feyzullah
106-çiftçi Halil oğulları Hüseyin ve Hasan
107- çiftçi Bekir oğlu Veli
108- çiftçi Ömer oğlu Selim
109-çiftçi İsmail oğlu Mehmet
110- çiftçi Hüseyin oğlu Bekir
111- çiftçi Kara İsmail oğulları Yakup, İbrahim, Bayram ve Ali
112- çiftçi Yusuf oğlu Nazmi
113-Yusuf oğlu Mezaim ve kızı Hayriye
114-çiftçi Kara Bayramzade Hurşit oğlu Halil
115- çiftçi Kara Bayramzade Süleyman oğlu Kahraman
116-çiftçi Hacı İslamzade Halil oğlu Faik
117-çiftçi Kara Bayramzade Bayram oğulları Mustafa ve Seyfettin
118- çiftçi Emin oğlu Tevfik
119- çiftçi Hacı Hasanzade Hurşit oğlu Hilmi, Niyazi ve Kadir
120-çiftçi Karacazade Veli oğlu Rıfat
121-çiftçi Malkoçzade Mümin oğlu Resul
122- Çiftçizade Zekeriya oğlu Hayrettin ve Salahattin
123- İslam Hasan kızı Seniye, Şirin ve Sevdiye
124-çiftçi Rüstem oğlu Salim
125- çiftçi Raşit oğlu Hurşit
126- çiftçi İdris oğlu Kamil ve Ali oğlu İdris
127-çiftçi Muslih kızı Zenişah
128-çiftçi Yaşar oğlu Hüseyin
129-çiftçi Mustafa oğlu İlyas
130-çiftçi İdris kızı Gülizar
131- çiftçi İsmail oğulları Mürüvvet, Ali ve İbrahim
132-çiftçi Zekeriya oğulları Sakıp, Ömer ve Şaban
133-çiftçi Fettah oğulları Heybet ve Mümin
134-çiftçi Aziz oğulları Nazmi, Rüstem ve Ömer
135-çiftçi Abdül oğlu Abdül
136-çiftçi Ömer oğlu Zekeriya
137- çiftçi Hacı Salih oğlu Ali
138- çiftçi Veli oğlu Salim
139-çiftçi Hüseyin oğlu Mikail
140- çiftçi İdris oğlu Feyzullah
141-Salih oğlu Kamil
142-İzmir ili Tire kazasında iskan edilen çiftçi İsmail oğulları Ali ve İbrahim
143-Bursa ilinde iskan edilen çiftçi Hacı Selim kızı Zeliha
144-Amasya ilinde iskan edilen Halil kızı Afiye


10 Mart 2020 Salı

SELANİK LANGAZA KÖMENİÇ-GÖMENİÇ KÖYÜ İSİM LİSTESİGeçmişteki toplumsal olaylar ve ağır hayat şartları Makedonya Türk insanını baba ocağından ve memleketinden ayrılmaya zorlamıştır. Dolayısıyla genç sevgililer çeşitli nedenlerle başlarına gelebilecek ayrılık tehlikesini bir ihtimal olarak hiçbir zaman gözden uzak tutmamışlardır. Bu nedenle ayrılık "seven gönüllerin" korkusu olmuştur. İnsanımız her zaman elindekini yitirme kuşkusuyla yaşamıştır. Bu kuşku çoğu kez yâri yitirme korkusuna dönüşmüştür. Bu anlayış özellikle kadının duyduğunu ve düşündüğünü dile getiren manilerde kendini göstermiştir.


Söyletir ah söyletir                                                     Yol üstünde mektebim
Çok şeyler dert üğretir.                                               Yedi sene bekledim
Gurbetçinin yüreği                                                     Yârdan gelen mektübü
Dağı taşı eritir.                                                            Kefenime ekledimRumeli Türk gencinin yâri yitirme kaygısına düşüren nedenlerden biri de göçtür. Göç aslında ayrılıkların en hicran dolusudur. Gidilen yerlerin belirsizliği ve memlekette kalan yakınlardan ayrılışlar, yürekleri burkan acılara yol açmıştır.  Göç edenlerin memleketteki yakınlarına, kalanlarınsa gidenlere yürekleri yanmıştır. Yüzyıllarca vatan edinilmiş topraklara bir daha geri dönmemek üzere veda etmek, özellikle Rumeli Türk kadınının duyuş ve düşünüşünü dile getiren mânilerde kendini göstermiştir.

Otpus alıp giderler                                                                            Çarşının hotelleri
Kima kalır bu yerler                                                                      Dizili krevetleri
Açıldı Stambol yoli                                                                           Bu virane İstanbul
Ayrıldi can cigerler                                                                           Ayırır sevdikleriProf. Dr. Hamdi Hasan'ın
Makedonya Türklerince söylenen mâniler adlı eserinden

Aşağıdaki listeler mübadele sırasında  Langaza vilayetine bağlı Kömeniç / Gömeniç köyünde yaşayan ve tasfiye talepnamesi dolduran heyete isimlerini ve oradaki mallarını yazdıran mübadillere ait....
Sanırım Balıkesir'e bağlı Gömeç köyünün adı da Selanik'ten gelme....
Sevgilerimle 


1-Selanik vilayeti Langaza kazası Kömeniç köyünden gelip, Balıkesir ili Ayvalık köyünde iskan edilen Halil çocukları Naciye ve Şadiye
2-Selanik vilayeti Langaza kazası Gömeniç köyünden gelip, İzmir ili Foça kazası Geren köyünde iskan edilen Murtaza Halil kızı Pamuş
3-İstanbul ilinde iskan edilen Hüseyin Hüsnü oğlu İbrahim Namık
4-Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde iskan edilen İskender oğlu İbrahim ve ortağı Hasan ve Amuş
5-Selim eşi Nimetullah ile kızları Fatma, Ayşe ve varislerinden Şeyh Mustafa oğlu Eşref Muhittin
6-Hüseyin eşi Hatice ile çocukları İbrahim ve Hayriye
7-Çiftçi Süleyman Ago oğlu Rasim
8-Çiftçi Yakup kızı Hatice
9-Çiftçi İskender kızı Emine
10-Çiftçi Hasan oğlu Yunus
11-Çiftçi Yakup kızı Kamile
12-Çiftçi Kurt Ali oğlu Halil
13-Çiftçi Demir oğlu İbrahim
14-Çiftçi Cafer oğlu Recep
15-Çiftçi Hasan oğlu Seyfettin
16-Çiftçi İbrahim oğlu Süleyman
17-Çiftçi İbrahim oğlu Hüseyin
18-Çiftçi Salih oğlu Aliman
19-Çiftçi Sefer oğlu Ramazan
20-Çiftçi Safer oğlu Osman
21-Çiftçi Mehmet oğlu İskender
22-Demirci İsmail oğlu Ali
23-Çiftçi İbrahim oğlu Demir
24-Balıkesir ili Ayvalık kazasında iskan edilen çiftçi İskender oğlu İbrahim
25-Makinist Mustafa oğlu İzzet
26-Çiftçi Ali Rüştü oğlu Hasan Ekrem
27-Çiftçi Mehmet oğlu Aliman
28-Çiftçi Murtaza oğlu Hüseyin
29-Çiftçi İskender oğlu Mustafa
30-Selanik vilayeti Langaza kazası Gömeniç köyünden gelen imam Mehmet oğlu İskender
31- Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Hayrettin Paşa Mahallesinde iskan edilen İbrahim İskender oğlu Mustafa


4 Mart 2020 Çarşamba

SELANİK LANGAZA KURFALLI KÖYÜNDEN GELENLERİN LİSTELERİ


RUMELİ'DE CENAZE NAMAZI

1914 senesinde Selanik Florina'da bir cenaze namazından 
Fotoğraf  için Leyla Kaplan hocama teşekkürler 

Selam
Aşağıdaki listelerde 3 farklı şehre bağlı Kurfallı köylerinden 1924'de gelenlerin isimleri var. 68.sıraya kadar Langaza Kurfallı köyünden Anadolu'ya geçen ailelere aittir.69. sıradan 82.sıraya kadar Yenice-i Vardar'a bağlı Kurfallı çiftliğinden gelenler ile 83.sıradan 92.sıraya kadar ise Siroz/Serez'e bağlı Kurfallı köyünden gelenlere aittir.
Çoğunluğunda olmasa da, bazı ailelerin yanında yerleştirildikleri yerler yazılmış.
Sevgilerimle


1-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı köyünden gelip, İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Memiş oğlu Ramazan

2- İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Ahmet oğlu Hamit

3- İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Memiş oğlu Hasan

4-İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Muhsin oğlu Mustafa

5-İstanbul ili Çatalca kazası Silivri nahiyesi Çanta köyünde iskan edilen çiftçi Murtaza oğlu Mehmet

6-Manisa ili Hacı Haliller köyünde iskan edilen Ahmet oğlu Hasan

7-Tekirdağ ili Şarköy ilçesinde iskan edilen Durali oğlu Halil

8-Tekirdağ ili Mürefte kazasında iskan edilen Timur kızı Zekiye

9-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı köyünden gelen Ahmet kızı Rukiye

10- rençber Mustafa oğlu Hüseyin

11- Durmuş kızı Hanife

12- İbrahim oğulları ve Hatice varisleri Abdurrahman, Mehmet ve Recep

13-Balıkesir ili Ayvalık kazasında iskan edilen İbrahim oğlu Mustafa ve müşterekleri Hasan Bey ile Amuş Hanım

14-Bursa ili Karacabey ilçesi Çeşnigir köyünde iskan edilen çiftçi Ahmet oğlu Hasan

15-Bursa ili Karacabey ilçesinde iskan edilen rençber Bayram oğlu Mehmet Ali

16-Tekirdağ ili Barbaros nahiyasinde iskan edilen rençber Ömer kızı Esma

17-Tekirdağ ili Barbaros nahiyesinde iskan edilen rençber Ramazan Hoca kızı Nefise

18-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı Köyü Camii Vakfı'na ait tasfiye talepnamesi.

19-Selanik vilayeti Langaza kazası Kurfallı köyünden gelen Hasan oğlu Durmuş

20- çiftçi Bektaş kızı Vahide

21-rençber Hüseyin oğlu Timur

22- çiftçi Süleyman oğlu Hasan

23-çiftçi Salih oğlu Hüseyin

24-rençber Kerim oğlu Recep

25- çiftçi Halil kızı Feride

26- çiftçi Şaban oğlu Salih

27- çiftçi Emin oğlu Mehmet

28- çiftçi Selim oğlu İsmail

29- çiftçi Halil eşi Fatma ve çocukları Ömer ve Habibe

30- rençber Halil oğlu Agoş

31- çiftçi İskender oğlu Yusuf

32- çiftçi Ramazan kızı Zülfi

33-çiftçi Veysel Pehlivan oğlu Mümin

34- çiftçi Hasan oğlu Recep

35-rençber Hasan oğlu Hüseyin

36-Recep oğlu Recep eşi İsmihan

37- rençber Bayram eşi Fatma

38-Süleyman kızı Fatohan

39- rençber Mümin oğlu Sabri

40- çiftçi Salih kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

41- çiftçi Mehmet kızı Hatice

42- Mümin kızı Naciye

43- çiftçi İbrahim Çifteli Efendi oğlu Hüseyin

44- memur Aşık Hasan oğlu Rıza

45-Ahmet oğlu Murat'a ait tasfiye talepnamesi.

46- rençber Halil oğlu Salih

47- çiftçi Ahmet Hoca oğlu Mehmet

48- İbrahim eşi Kerime

49- çiftçi Mümin oğlu İbrahim

50- çiftçi Halil oğlu Hüseyin

51- çiftçi Osman oğlu Demir

52-Ali oğlu Safer

53- çiftçi Halil oğlu Süleyman

54- çiftçi İskender oğlu Rıfat

55- rençber Recep oğlu Hasan

56- rençber Murtaza oğlu Mehmet Ali

57- çiftçi Hasan eşi Emine

58- çiftçi Ferhat Hoca oğlu Mustafa

59- çiftçi Muharrem oğlu Hüseyin

60- Halil kızı Hatice

61- çiftçi Hasan oğlu Halil

62-çiftçi Bekir oğlu Hüseyin

63-çiftçi Abdurrahman oğlu Ali

64-çiftçi Memiş oğlu İbrahim

65- Ramazan eşi Ayşe

66- çiftçi Hasan Ago oğlu Osman

67-rençber Hüseyin Ağa oğlu İskender

68-Mustafa Ağa kızı Fatma


YENİCE-İ VARDAR'A BAĞLI KURFALLI ÇİFTLİĞİNDEN GELENLERE AİT LİSTE


69-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen İbrahim kızı Necibe

70-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Hüseyin oğlu Ekrem

71-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen çiftçi Süleyman oğlu Muhtar

72-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen demirci Osman oğlu Tahir

73-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Hüsnü kızı Hayriye

74-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen keresteci Mutoş oğlu Mehmet çocukları Mustafa, Ahmet, Emin ve Ayşe

75-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Mustafa oğlu Ahmet

76-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Hasan oğlu İbrahim

77-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Şevki eşi, Subaşı Hüseyin kızı Sıdıka

78-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen çiftçi Ahmet oğlu Celalettin

79-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Abdullah kızı, Hulusi eşi Naciye

80-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Süleyman oğlu Efdal

81-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen çiftçi Süleyman oğlu Rüstem

82-Selanik vilayeti Yenice-i Vardar kazası Kurfallı Çiftliğinden gelen Mehmet kızı HaticeSİROZ/SEREZ'E BAĞLI KURFALLI KÖYÜNE AİT LİSTE83-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Pekmezci köyünde iskan edilen Mustafa oğlu Murat

84-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Köprü köyünde iskan edilen çiftçi Halil kızı Fatma oğulları Mehmet İdris ve Halil Kamil

85-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Kocaeli ili Geyve kazasında iskan edilen rençber Emin oğlu Bekir

86-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Kocaeli ili Geyve kazası Eşme köyünde iskan edilen Adil eşi Ayşe

87-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Köprü köyünde iskan edilen çiftçi Halil kızı Fatma oğulları Ahmet, Mehmet, İdris, Halil ve Kamil

88-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazasında iskan edilen İboş oğlu İbrahim

89-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı Mahallesinden gelip, Adana ili Kozan kazası Pekmezci köyünde iskan edilen Davut oğlu Aziz

90-Selanik vilayeti Siroz kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Pekmezci köyünde iskan edilen çiftçi Feyzullah oğlu İbrahim

91-Selanik vilayeti Siroz livası Demirhisar kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Arslanpaşa Mahallesinde iskan edilen çiftçi Hacı Rahmi oğlu Rahim

92-Selanik vilayeti Siroz livası Demirhisar kazası Kurfallı köyünden gelip, Adana ili Kozan kazası Arslanpaşa Mahallesinde iskan edilen çiftçi İboş oğlu İbrahim

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...