7 Nisan 2020 Salı

KAYALAR HASANKÖY'DEN GELENLERİN İSİM LİSTESİ
KAYLARKaradeniz kökenli Yunanlılar, Yunan camiasında espri konusudur. Canlı, ters tabiatlı, her kalıba giren, yaratıcı ve inatçı olarak nam salmışlardı. İngiltere'de İrlandalılar ya da Amerika'da Polonyalılar  gibi fıkralara konu olurlar ya da durgun zekalı ya da çarpık bir zekanın sahibi kişiler olarak çok da acıtmayan fıkraların baş kişisidir. Ama onlar, itibarlarını zedeleyen insanlardan çok daha zeki olduklarına inanan insanların özgüveniyle bu laflara hiç aldırmadan yollarına devam ederler. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Yunanistan'da Karadenizlilere yakıştırılan her türlü özellik Türkiye'deki Karadenizliler içinde geçerlidir.
.............
Yerel mirastan Yunan ve Hırıstiyan tarihi buhar olup gitmiş aynı şekilde de mesela kuzeydoğudaki Drama şehrinde olduğu gibi, Yunanistan'da bir zamanlar Müslümanların ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerden Müslüman inancı tamamen silinip gitmiştir.
Drama bugün farklı bir hikaye anlatmaktadır ziyaretçilerine.....Müslümanların bir zamanlar orada yaşadığı gerçeği saklanmakta ama Samsun gibi yörelerden gelenleri bağrına basmış olması övünç
kaynağı olarak dillendirilmektedir şehirde..........

1911'de yani bu yöreyi Osmanlı denetiminden çıkaran Balkan savaşlarının patlak vermesinden hemen önce, Drama'da 11.000 Müslüman, buna karşılık 2.500 Ortodoks Hırıstiyan yaşıyordu. Bu sayıların gösterdiği gibi Osmanlı döneminde burada yaşayanların büyük çoğunluğu nüfus mübadelesiyle ayrılmak zorunda bırakılmış Müslümanlardır.

"Bruce Clark "İki kere yabancı" adlı kitabından"


Aşağıdaki listeler 1924 mübadeleden hemen önce Muhtelit Komisyona adını yazdıran Kayalar'a bağlı Hasanköy'de yaşayan müslüman nüfusa ait. Hasanköy'den gelenlerin neredeyse tamamının aile lâkaplarının tasfiye talepnamelerine yazılmış olması geçmişini arayan torunları için büyük bir şans....
                                                                                 Sevgilerimle1-Afyon ili Sincanlı ilçesinde iskan edilen çiftçi İbrahim oğlu Recep'e ait tasfiye talepnamesi.
2- çiftçi Musacıkzade Cemil kızı Mehdiye ve Miriye
3- Mümin kızı Hamide
4- çiftçi Keyvanzade Zekeriya oğlu Musa
5- saatçı Yusuf oğlu Yusuf
6- çiftçi Salih Çavuş oğlu Mustafa
7- Kenanzade Bayram oğlu Halim
8- Hasim oğlu Kenan
9- çiftçi Heybetzade Salih oğlu İbrahim
10- çiftçi Topal Bayramzade Zekeriya oğlu Süleyman
11-çiftçi Yusuf oğlu Mustafa
12- çiftçi Musacıkzade Kamil oğlu Eşref
13- çiftçi İboşzade Bayram oğlu İbrahim
14- çiftçi Hüseyin oğlu Rıza
15- çiftçi Zülfikar oğlu Adil
16- çiftçi Kadir oğlu Nasuh
17- çiftçi Çavuşzade Mustafa oğlu Ahmet
18- çiftçi Salihzade Emin oğlu Kazım
19- çiftçi İbişzade Bayram kızı Gülistan
20-çiftçi Fevzizade Hüseyin kızı Mürüvvet
21- çiftçi Fevzizade Yanoş oğlu Mustafa kızı Hanife
22- çiftçi Kadir oğlu Kadem
23- çiftçi Hacı Hasanzade Abdülkerim oğlu Bayram, İrfan ve Kemal
24- çiftçi Hacı İslamzade Osman oğlu Yunus
25- çiftçi Abuşzade Salih oğlu Tahvil
26- çiftçi Rıdvan oğlu Sait ve Raif
27- çiftçi Hamzazade Ali oğlu Salahattin
28- çiftçi Kara Abdizade Fettah oğlu Harun
29-çiftçi Abuş oğlu Abdül
30- Salih oğlu Cemal
31- Himmet oğlu Bayram ve Nedim
32- çiftçi Gani oğlu Zülfikar
33- çiftçi Çavuşzade Mehmet oğlu Şevki
34- çiftçi Yaşar oğlu Mustafa
35-çiftçi Ömer oğlu Yakup
36- çiftçi Mümin oğlu Osman
37- çiftçi Hüseyin oğlu Hasan
38- çiftçi Karabaş Timur oğlu Sefer
39- çiftçi Hüseyin oğlu Mikail
40-çiftçi Ömer oğlu Ayvaz'
41- gelen çiftçi Muslihzade Selim oğlu Hayrettin, Maksut ve Şefik
42- çiftçi Muslihzade Maksut oğlu Selim
43- çiftçi Muslihzade Şemsettin oğlu Salim
44- çiftçi Muslihzade Şemsettin oğlu Bayram ve Kamil
45- çiftçi Kara Ali oğlu Alyus
46- çiftçi Celozade İsmail oğlu Celil, Bayram ve Salim
47- çiftçi İbişzade Salih oğlu Şehabettin
48- çiftçi Hacı Hasanzade Mehmet kızı Vahide ve Timur kızı Saliha
49-çiftçi Hacı Hasanzade Mehmet çocukları Bayram, İrfan, Kemal, Vahide ve Naile
50- çiftçi Ahmet oğlu Tevfik
51- Hacı Hasanzade Mehmet kızı Hacere ve Vahide
52-çiftçi Hacı Hasanzade Hurşit oğlu Veli
53-çiftçi Halkozade Bekir oğlu Hayrullah
54-çiftçi Halkozade Mümin oğlu Bekir
55- çiftçi Hacı Hasanzade Hamit oğlu Amil
56-Çamzade Halit oğlu Ahmet
57-çiftçi Musacıkzade İsa oğlu Musa
58-çiftçi İsa oğlu Aziz
59-çiftçi Mümin Ali kızı Fehmiye
60- çiftçi Musacıkzade Kerim oğlu Mustafa
61-çiftçi Kerim oğlu Besim, Kani ve Rasim
62-çiftçi Emoşzade Emrullah oğlu Halim
63-çiftçi Emoşzade Abdurrahman oğlu Mevlüt
64- çiftçi Tahvil oğlu Nabi
65-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Hasanköy mera ve baltalığına ait tasfiye talepnamesi.
66- çiftçi Yaşar oğlu Mustafa
67- çiftçi Mustafa oğlu Nurettin
68- çiftçi İbişzade Ali oğlu Maksut
69- çiftçi İbişzade Ahmet oğlu Fazıl
70- çiftçi Zekeriya oğlu Nurettin
71- Halim oğlu Bayram
72- çiftçi Kalkanlızade Yusuf oğlu İbrahim
73- çiftçi Kalkanlızade Hasan oğlu Recep, Muharrem ve Abdurrahman
74- çiftçi Halil kızı Fatma
75- çiftçi Kalkanlızade Hacı Salih oğlu Mehmet ve Osman
76- çiftçi Kalkanlızade Abdurrahim oğlu Kerim
77- çiftçi Rüstem oğlu Veli
78-çiftçi Kalkanlızade Veli oğlu Halil
79- çiftçi Osman oğlu Kazım
80-çiftçi Emoşzade Mustafa oğlu Emrullah
81- çiftçi Bayram oğlu Şaban
82- çiftçi Emoşzade Emrullah oğlu Mehmet
83- çiftçi Mustafa oğlu Osman
84- Kalkanlızade Salih oğlu Mehmet Ali
85-çiftçi Hamit oğulları Rıfat ve Tevfik
86-çiftçi Abidin oğlu Nurettin
87- çiftçi Hamzazade Nurettin oğlu Sadullah
88-çiftçi Hamzazade Muharrem oğlu İsmail ve Hayrettin
89-çiftçi Davut oğlu Mümin
90-çiftçi Hacı İslamzade Halil oğulları Timur Ali ve Ramazan
91-çiftçi Ömer oğlu Hüseyin
92- çiftçi Ömer oğlu Tahsin
93- çiftçi Ahmet oğlu Muharrem
94- çiftçi Kara Abdizade Heybet oğlu Elmas
95- çiftçi Ferhat oğlu Timur Ali
96- çiftçi Abdurrahman oğlu Arslan
97-çiftçi Mümin oğlu Ali
98- çiftçi Yüzbaşızade Şakir oğlu Nurettin
99- çiftçi Heybet oğulları Recep ve Abidin
100- çiftçi Hasan oğlu Murat
101- çiftçi Hasan oğlu İzzet
102-çiftçi Çavuşzade Numan oğulları Mümin, Rasim, Salim
103- çiftçi Çavuşzade Mustafa oğlu Eyüp
104-çiftçi Necip oğlu Behzat
105-çiftçi Necip oğlu Sadullah ve Feyzullah
106-çiftçi Halil oğulları Hüseyin ve Hasan
107- çiftçi Bekir oğlu Veli
108- çiftçi Ömer oğlu Selim
109-çiftçi İsmail oğlu Mehmet
110- çiftçi Hüseyin oğlu Bekir
111- çiftçi Kara İsmail oğulları Yakup, İbrahim, Bayram ve Ali
112- çiftçi Yusuf oğlu Nazmi
113-Yusuf oğlu Mezaim ve kızı Hayriye
114-çiftçi Kara Bayramzade Hurşit oğlu Halil
115- çiftçi Kara Bayramzade Süleyman oğlu Kahraman
116-çiftçi Hacı İslamzade Halil oğlu Faik
117-çiftçi Kara Bayramzade Bayram oğulları Mustafa ve Seyfettin
118- çiftçi Emin oğlu Tevfik
119- çiftçi Hacı Hasanzade Hurşit oğlu Hilmi, Niyazi ve Kadir
120-çiftçi Karacazade Veli oğlu Rıfat
121-çiftçi Malkoçzade Mümin oğlu Resul
122- Çiftçizade Zekeriya oğlu Hayrettin ve Salahattin
123- İslam Hasan kızı Seniye, Şirin ve Sevdiye
124-çiftçi Rüstem oğlu Salim
125- çiftçi Raşit oğlu Hurşit
126- çiftçi İdris oğlu Kamil ve Ali oğlu İdris
127-çiftçi Muslih kızı Zenişah
128-çiftçi Yaşar oğlu Hüseyin
129-çiftçi Mustafa oğlu İlyas
130-çiftçi İdris kızı Gülizar
131- çiftçi İsmail oğulları Mürüvvet, Ali ve İbrahim
132-çiftçi Zekeriya oğulları Sakıp, Ömer ve Şaban
133-çiftçi Fettah oğulları Heybet ve Mümin
134-çiftçi Aziz oğulları Nazmi, Rüstem ve Ömer
135-çiftçi Abdül oğlu Abdül
136-çiftçi Ömer oğlu Zekeriya
137- çiftçi Hacı Salih oğlu Ali
138- çiftçi Veli oğlu Salim
139-çiftçi Hüseyin oğlu Mikail
140- çiftçi İdris oğlu Feyzullah
141-Salih oğlu Kamil
142-İzmir ili Tire kazasında iskan edilen çiftçi İsmail oğulları Ali ve İbrahim
143-Bursa ilinde iskan edilen çiftçi Hacı Selim kızı Zeliha
144-Amasya ilinde iskan edilen Halil kızı Afiye


2 yorum:

  1. Emeklerine sağlık Sertaç'cığım, sevgiler:)

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Müjdem çok teşekkürler kucak dolusu benden de sana sevgiler

      Sil

YORUMLARINIZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ....
HEPİNİZE ÇOKK TEŞEKKÜRLER...

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...