26 Temmuz 2020 Pazar

SELANİK DRAMA PRAVİŞTE KAZASI KÖY ADLARI ve BİR HATIRAT

Beyaz Kule'den Selanik'te güneşin batışı......

Selam
Yazı yazmayalı çok uzun zaman oldu. Bahanelerimi sıralamayacağım. Kaldığım yerden devam....Bugün size Drama'ya bağlı Pravişte kazasına bağlı köy ve mahalle isimlerini hazırladım. Listeyi düzenlerken Bostancılı köyünden gelenlerin lâkapları da yazılmıştı onları da ayrıca düzenleyip, listenin sonuna ekledim. Tasfiye talepnamelerini incelerken, lâkapları yazılmışsa ya da bir fotoğrafa denk gelirsem eğer inanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. Umarım birileri daha aile tarihine bir adım daha atabilir. 

Aşağıda  paragraf  Hüseyin Hüsnü Kavalalı'nın hatıratından bir bölüm....çeviri üzerinde çalışırken benimle paylaşıp sizlere ulaştırmam için izin veren Devlet Arşivleri Uzmanı Sayın Levent Kürşat Kırca'ya şükran duygularımla..

"Pravişte 
kazasının Toyla, Devekıran, Mürselli, Durmuşlar, Dibekli, Veliceler, Demirli, Sarılı, Padehor, Çiftlik, Ahadlar, Esirli, Meşteyan, Samakol, Kolalı, Çataklı, Rehimli, Osmanlı, Bostancılı, Elecek, Koçan, Boylan, Dedebal, Dranova, Karyan Menteşeli, Orfan....bu köylerin suları mebzul, havası mutedil ve ahalisi umumiyetle tütüncüdür. Tütünleri dördüncü derecede kabakulak ve başıbağlı yetiştirirler. Kendi idarelerine kadar hububatta istihsâl ederler. Bu köylerin Urla veyahut Çeşme cihetlerinde iskânları muvafık olabilir.
    Pravişte kazasının Palihor, Draniç, Meşeli, Goyran karyeleri ahalisi iyi tütüncüdür. Aynı zamanda vasi mikyasda kestane ormanlarına malik olmaları hasebiyle kereste ile geçintileri de vardır. Fazla miktarda hububat ziraiyatıyla da iştigal ederler. Vasi ovaları ve göl civarında arazileri olmakla beraber köyler Pınardağı'nın eteğindedir. Tütüncülükdeki ihtisasları dolayısıyla bu köylerin İzmir'in iyi tütün yetiştiren Gavurköy mıntıkasına iskânları muvafıktır.
    Pravişte'nin Leftere, Koçkar karyeleri zeytin ve tütüncülükle iştigal ederler.Bu köyler sahil kurbünde vasi meralara malikdirler. Kendileri iyi tütün yetiştirdikleri için Söke havalisinde nefis tütün yetiştirme Yoran, Akköy'e iskanları ve nefs-i Pravişte kasabasının Çeşme kasabasına iskânı muvafıktır" 
                                                 

Peki Hüseyin Hüsnü Kavalalı kimdir? (1882-14 Kasım 1960)
Zihne kazasına bağlı  Çereplan köyünde doğan Hüseyin Hüsnü bey ailece tütün ticaretiyle uğraşan Hacı Şakir Ağa'nın torunu olup, babası İbrahim paşa, annesi ise Naziye Hanım'dır. Hanımı Edibe hanım ise Kavalalı Hasan Bey'in kızıdır.
İlkokulu Çereplan'da okuduktan sonra 16 yaşında iken ailesi Kavala'ya göç etmiş ve burada 1892'de kurmuş oldukları "Hacı İbrahim Paşa ve mahdumları"şirketiyle tütün ticaretine başlamışlardır. Babası İbrahim Paşa'nın devlet işleriyle meşgul olmasından dolayı şirketin yönetimine kendisi geçmiştir. (1898) Kavala'nın ileri gelen tüccarlarından olan Hüseyin Bey Kavala Maarif azalığı yapmış, 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyetine girerek idare heyeti azalığında bulunmuş ve Kavala Belediye reisliğini ifa etmiştir. 1909'da Kavala Tütün Ameleleri Cemiyeti Fahri Reisi olan Hüseyin bey 1910'da Drama Tütüncü Kongresi'ne Kavala Tütün Tüccar Vekili sıfatıyla katılmıştır. Kavala'nın düşmesinden sonra önce İskenderiye'ye ardından İstanbul'a gelmiş ve ticari hayatına İstanbul'da devam etmeye başlamıştır. 1920 yılında Makedonyalılar Cemiyetini kurmuş, Balkan ve 1.Dünya Savaşı'nda göç ettirilen muhacirlerin haklarını savunmaya çalışmıştır. 1923 yılında ise Kavala'da kurulan Tali Mübadele Komisyonu Türk reisi olarak mübadeleye nezaret etmiştir. Ardından Şarki Makedonya Mübadele Cemiyeti ve Mübadele Cemiyeti İdare Azası olmuş, 1930 yılında ise Gayri Mübadiller Cemiyeti Reisliğine seçilmiştir.
Hüseyin bey 1922'de İstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliği'nin kurucuları arasında yer alarak Başkanlık yapmıştır. Ardından İstanbul Müdafaa-yı Hukuk heyeti yönetimine seçilmiş, 1923'de İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına atanmıştır. Mübadeleden sonra İstanbul'da Halk fırkası Belediye Meclisi azası olmuş (1925) ve Tayyare Cemiyeti Merkez Umumi azalığını da yerine getirmiştir.
Milli Mücadele döneminde Anadolu'ya silah sevkiyatında bulunan Hüseyin bey aynı zamanda Mim Mim Grubunda çalışmaktaydı. İkinci Meclise mebus olarak girmek istedi ise de işlerin yoğunluğundan dolayı üçüncü dönem İstanbul Milletvekili olmuştur. (1927-1931)
İzmir İktisat Kongresinde alınan karar doğrultusunda Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunda görev yapmıştır. (1924) Akhisar Tütüncüler Bankası'nın kurucularından olup İstanbul'da kurulan "Ticaret Odası ve Ticaret Birliği"başkanlığına seçilmişti. (1954'de adı Türkiye Tütüncüler Bankası olmuştur.) Türk Ticaret ve Sanayi Bankası İdare Meclisinde bulunan Hüseyin bey İtimad-ı Milli Sigorta Şirketini kurmuştur. 1929 ekonomik buhranında sıkıntı yaşayan Hüseyin bey şirketlerini küçültmek zorunda kalmıştır. Kardeşi Abbas Beyle tütün ticaretini devam ettirmiş olsa da konkordoto ilan etmek zorunda kalmıştır. 1943'de tütün şirketinin hisselerini eşi Edibe Kavalalı'ya devretmek zorunda kalır, ardından 1945'de Yaprak Tütün A.Ş'yi kurar İzmir bölgesindeki üretilen tütünleri satarak karlı bir duruma geçer ve 2.Dünya Savaşında durumları iyileşir. 1938 yılında İzmir taşındı ise  de işleri dolayısıyla İstanbul'a gidip gelmek durumunda kalmıştır. 1947'de İstanbul Tüccar Derneği'ni kuran Hüseyin bey  1955 yılında Galata'da Ankara Han'da "İbrahim Paşa Oğulları" şirketine devam etmekte idi. 14 Kasım 1960'da İzmir'de vefat ederek asri mezarlığa defnedilmiştir.


Tasfiye talepnamelerinde belirtildiği üzere Pravişte merkez ve bağlı köylerinde mübadeleden önce en geçerli meslekler; Rençber, Mültezim, Tütüncü, zeytinci, berber, balcı, demirci, marangoz, tütün rençberi, bakkal tüccarı ?, helvacı, çömlekçi, semerci, kunduracı, çancı olarak sıralanmış.

Türkiye'ye geldiklerinde yerleştirildikleri yerler ise;
Kırklareli/Babaeski
İzmir/Karantina-Tire_Ödemiş-Bergama (Reşadiye)-Kuşadası- Çirkince köyü- Menemen-Karşıyaka- Dikili (Meşrutiyet mah.- Urla-Şirince köyü
Kocaeli
Manisa- Kırkağaç (Tevfikiye mah.)
İstanbul-Çatalca-Fatih/Çarşamba-Kartal-Reşadiye köyü-Ortaköy-Beyoğlu-Büyükada-Kasımpaşa
Adana
Ordu- Fatsa
Tekirdağ- Malkara
Samsun-Bafra
Balıkesir-Bandırma

SevgilerimleSELANİK  VİLAYETİ DRAMA LİVASI PRAVİŞTE KAZASI
KÖYLER
MAHALLELER
Belhor

Meşeli
Laçin bey
Çataklı

Leftere
İbrahim Paşa
Koçkar

Menteşeli
Halil Bey
Meşteban

Ahadlar
Şir Ahmet
Padohor

Diraniç
Hamdiye
Orfan

Şir Ahmet
Yenimahalle
Osmanlı

Karban
Kayraklık
Durmuşlu

Koçan
Derviş Bali
Leftere

Diranlı
Kadı  Ahmet
Dedebal

Dibekli
Türk
Palihor

Devekıran
Köşk
Boylan

Kolalı
Şabaniye
Karpan

Demirli
Kasaplık
Samakol

Kavala
Çay
Ömerpaşa

Elecik
Küçük
Rehimli

Sarılı
Dere
Bostancılı

Odagişte

Toyla

Mısırçullu

Goyran

Esirli

Çataklı

Lise

Veliceler

Mürselli

Eskiköy

Dranova

Kokala

Eski kavala

BOSTANCILI KÖYÜ LAKAPLARI
Yakupoğulları
Kocabekiroğulları
Yusuf paşa oğulları
Hoca oğulları
İmam Sait oğulları
Mangır oğulları
Hacı Pehlivanlar
Ali Kâhya oğulları
Ali oğulları
Mahmut oğulları
Hasan Kâhya oğulları
Gıcıroğulları
Koca Hüseyin oğulları
Kalemci oğulları
Paşa oğulları
Kasap Hasan oğulları
Musa amca oğulları
Abdurrahman oğulları
Ömer oğulları
Bekircik oğulları
Tiryaki oğulları
Molla Mustafa oğulları
Sığırtmaç oğulları
Semerci Mehmet
Madeşoğulları
Kafaoğulları
Veli oğulları
Karamaçoğulları
Emrullah oğulları
Şabanoğulları
Molla Ömer oğulları
Hacı Kaptan oğulları
Hacı Barutçuoğulları
Delioğulları
Kalyoncuoğulları
Ahmet Kâhya oğulları
Ali Mehmetoğulları
Hüseyin bey oğulları
Timuroğulları
Hacı Bekir oğulları
Paşa oğulları
Abdurrahman oğulları
Musa amca oğulları
Ömeroğulları
Uzunoğulları
İbişoğulları
İsmail oğulları
Küçük Ali oğulları
Kıcıroğulları
Yazıcı Demirali oğulları
Cilaoğulları
Deli Haliloğulları
Çamlıoğulları
Şamlıoğulları

15 Nisan 2020 Çarşamba

SELANİK KAYALAR'A BAĞLI DURGUTLAR KÖYÜ İSİM LİSTESİBenden Durgutlar köyüne ait isim listelerini, köyün şimdiki sakini  Sevgili Panagiotis Stavretes istemişti. Bu yayın onun için.......

Durgutlar köyüne ait eski ve yeni fotoğraf yine ona ait....Teşekkürler Panagiotis....

İnsanların arkalarında görülen evler mübadele Anadolu'ya dönen Türklere ait.....
Mübadillerin Türkiye'ye gelişlerinden, geçimlerini temin edecek güce ulaşıncaya kadar çözülmesi gereken en önemli konu beslenme sorunu idi. Göçmenlerin iaşesi ilk önce 15 Haziran 1921 tarihli Muhacirin Nizamnâmesine göre düzenleniyordu. Bu nizamnâmeye göre göçmenlere gıda yardımı olarak üç ay süresince on yaşından büyük olanlara yarım okka ve on yaşından küçük olanlara 250 gram ekmek bedeli mahali rayice göre yevmiye olarak verilmekteydi. Bu ise göçmenlerin iaşe ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktı. Beslenme sorununu çözümlemek amacıyla 25 Kasım 1923 tarihinde İaşe Talimatnamesi yayınlandı. Bu talimatname ile yardıma muhtaç göçmenlerin beslenme süresi verilecek gıda maddelerinin cinsi ve miktarı belirleniyordu.Buna göre, iskân edilmek üzere Türkiye'ye getirilen göçmenlere tahaffuzhanelerde sabahları ekmek ve çay,akşamları ise etli ekmek verilecekti. Aydınlatma ve yakacak malzemesi olarak misafirhanelerde nüfus başına 30 gram gaz ve bir kg.odun verilecekti. İhraç iskelesinden iskân mahaline varıncaya kadar yaptığı yolculuk esnasında ekmek ve katık, nihayet iskân mıntıkalarında iki ay süreyle yalnız ekmek veya un veyahut bunların bedelleri verilecekti. Emzikli kadınlara ve üç yaşına kadar çocuklara iki günde bir bir kutu teksif edilmiş şekerli süt verilecekti.Göçmenlere verilecek gıdanın cinsi ve miktarı ise şu şekildeydi;
Ekmek : Yemeksiz ve katıksız olarak verildiği zaman büyükler için 900 gram, on yaşından küçükler için 450 gram; sıcak yemek ile çay verildiği zaman büyükler için 500 gram, küçükler için 250 gramdır.
Katık: Nüfus başına 160 gram zeytindir.
Sıcak yemek : Nüfus başına 100 gram et, 10 gram fasulye ve benzeri kuru yiyecekler, 5 gram sade yağ, 8 gram tuz, 1 gram çay, 10 gram şeker, 700 gram taam odunu olarak hesaplanıyordu.Aşağıdaki 40 aileye ait liste Manastır vilayeti Kozana Livası Kayalar kazasına bağlı Durgutlar köyünden gelen 40 kişiye ait. Göçle birlikte gelen  açlıkla imtihan.....
İşte yukarıdaki satırları bizzat yaşayanların adları 

Sevgilerimle
1-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Durgutlar köyünden gelen çiftçi Hocazade Zennun oğlu Mehmet

2-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Durgutlar köyünden gelen çiftçi Yusuf oğlu Mahmut
3- Durgutlar köyünden gelen çiftçi Ali Behzat oğlu Mürüvvet
4-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Seyfettin
5-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Veli oğlu Abdurrahman
6-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Bayram oğlu Kerim
7-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Yahya oğlu Osman
8-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Yahya oğlu Mustafa
9-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdül oğlu Mustafa
10-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan
11-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Mürüvvet oğlu Süleyman
12-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Abidin
13-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İsmail oğlu Kazım
14-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Halil oğlu Süleyman
15-Durgutlar köyünden gelen imam Bayram oğlu Saldin
16-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Halim oğlu Bekir
17-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Bekir oğlu Salim
18-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Hayrettin
19-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Bayram oğlu Hasan Ali
20-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdurrahman oğlu Salim
21-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Abdurrahman
22-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Necip
23-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Cemal oğlu Zekman
24-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdullah oğlu Hacı Hüseyin
25-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Hacı Hüseyin oğlu Hayrettin
26-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Hacı Hüseyin oğlu İdris
27-Durgutlar köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Nurettin
28-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Bayram
29-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Mahmut
30-Durgutlar köyünden gelen İsmail oğlu Muslih
31-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdullah oğlu Sadullah
32-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Zekeriya oğlu Demir
33-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Abdurrahman oğlu Kasım
34-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Şahin
35-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Veli oğlu Mustafa
36-Durgutlar köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Süleyman
37-Durgutlar köyünden gelip, Sivas ili Tenos (Şarkışla) kazası Lisanlı köyünde iskan edilen çiftçi Muhtaroğullarından Cemal oğlu Zekman
38-Durgutlar köyünden gelip, Sivas ili Hafik kazası Çimenyenice köyünde iskan edilen Bayram oğlu Emin
39-Durgutlar köyünden gelip, Sivas ili Hafik kazası Çimenyenice köyünde iskan edilen Zeki oğlu Salih
40-Durgutlar köyünden gelip, Sivas ili Hafik kazası Tuzhisar köyünde iskan edilen Elizoğullarından Süleyman oğlu Yusuf

7 Nisan 2020 Salı

KAYALAR HASANKÖY'DEN GELENLERİN İSİM LİSTESİ
KAYLARKaradeniz kökenli Yunanlılar, Yunan camiasında espri konusudur. Canlı, ters tabiatlı, her kalıba giren, yaratıcı ve inatçı olarak nam salmışlardı. İngiltere'de İrlandalılar ya da Amerika'da Polonyalılar  gibi fıkralara konu olurlar ya da durgun zekalı ya da çarpık bir zekanın sahibi kişiler olarak çok da acıtmayan fıkraların baş kişisidir. Ama onlar, itibarlarını zedeleyen insanlardan çok daha zeki olduklarına inanan insanların özgüveniyle bu laflara hiç aldırmadan yollarına devam ederler. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Yunanistan'da Karadenizlilere yakıştırılan her türlü özellik Türkiye'deki Karadenizliler içinde geçerlidir.
.............
Yerel mirastan Yunan ve Hırıstiyan tarihi buhar olup gitmiş aynı şekilde de mesela kuzeydoğudaki Drama şehrinde olduğu gibi, Yunanistan'da bir zamanlar Müslümanların ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerden Müslüman inancı tamamen silinip gitmiştir.
Drama bugün farklı bir hikaye anlatmaktadır ziyaretçilerine.....Müslümanların bir zamanlar orada yaşadığı gerçeği saklanmakta ama Samsun gibi yörelerden gelenleri bağrına basmış olması övünç
kaynağı olarak dillendirilmektedir şehirde..........

1911'de yani bu yöreyi Osmanlı denetiminden çıkaran Balkan savaşlarının patlak vermesinden hemen önce, Drama'da 11.000 Müslüman, buna karşılık 2.500 Ortodoks Hırıstiyan yaşıyordu. Bu sayıların gösterdiği gibi Osmanlı döneminde burada yaşayanların büyük çoğunluğu nüfus mübadelesiyle ayrılmak zorunda bırakılmış Müslümanlardır.

"Bruce Clark "İki kere yabancı" adlı kitabından"


Aşağıdaki listeler 1924 mübadeleden hemen önce Muhtelit Komisyona adını yazdıran Kayalar'a bağlı Hasanköy'de yaşayan müslüman nüfusa ait. Hasanköy'den gelenlerin neredeyse tamamının aile lâkaplarının tasfiye talepnamelerine yazılmış olması geçmişini arayan torunları için büyük bir şans....
                                                                                 Sevgilerimle1-Afyon ili Sincanlı ilçesinde iskan edilen çiftçi İbrahim oğlu Recep'e ait tasfiye talepnamesi.
2- çiftçi Musacıkzade Cemil kızı Mehdiye ve Miriye
3- Mümin kızı Hamide
4- çiftçi Keyvanzade Zekeriya oğlu Musa
5- saatçı Yusuf oğlu Yusuf
6- çiftçi Salih Çavuş oğlu Mustafa
7- Kenanzade Bayram oğlu Halim
8- Hasim oğlu Kenan
9- çiftçi Heybetzade Salih oğlu İbrahim
10- çiftçi Topal Bayramzade Zekeriya oğlu Süleyman
11-çiftçi Yusuf oğlu Mustafa
12- çiftçi Musacıkzade Kamil oğlu Eşref
13- çiftçi İboşzade Bayram oğlu İbrahim
14- çiftçi Hüseyin oğlu Rıza
15- çiftçi Zülfikar oğlu Adil
16- çiftçi Kadir oğlu Nasuh
17- çiftçi Çavuşzade Mustafa oğlu Ahmet
18- çiftçi Salihzade Emin oğlu Kazım
19- çiftçi İbişzade Bayram kızı Gülistan
20-çiftçi Fevzizade Hüseyin kızı Mürüvvet
21- çiftçi Fevzizade Yanoş oğlu Mustafa kızı Hanife
22- çiftçi Kadir oğlu Kadem
23- çiftçi Hacı Hasanzade Abdülkerim oğlu Bayram, İrfan ve Kemal
24- çiftçi Hacı İslamzade Osman oğlu Yunus
25- çiftçi Abuşzade Salih oğlu Tahvil
26- çiftçi Rıdvan oğlu Sait ve Raif
27- çiftçi Hamzazade Ali oğlu Salahattin
28- çiftçi Kara Abdizade Fettah oğlu Harun
29-çiftçi Abuş oğlu Abdül
30- Salih oğlu Cemal
31- Himmet oğlu Bayram ve Nedim
32- çiftçi Gani oğlu Zülfikar
33- çiftçi Çavuşzade Mehmet oğlu Şevki
34- çiftçi Yaşar oğlu Mustafa
35-çiftçi Ömer oğlu Yakup
36- çiftçi Mümin oğlu Osman
37- çiftçi Hüseyin oğlu Hasan
38- çiftçi Karabaş Timur oğlu Sefer
39- çiftçi Hüseyin oğlu Mikail
40-çiftçi Ömer oğlu Ayvaz'
41- gelen çiftçi Muslihzade Selim oğlu Hayrettin, Maksut ve Şefik
42- çiftçi Muslihzade Maksut oğlu Selim
43- çiftçi Muslihzade Şemsettin oğlu Salim
44- çiftçi Muslihzade Şemsettin oğlu Bayram ve Kamil
45- çiftçi Kara Ali oğlu Alyus
46- çiftçi Celozade İsmail oğlu Celil, Bayram ve Salim
47- çiftçi İbişzade Salih oğlu Şehabettin
48- çiftçi Hacı Hasanzade Mehmet kızı Vahide ve Timur kızı Saliha
49-çiftçi Hacı Hasanzade Mehmet çocukları Bayram, İrfan, Kemal, Vahide ve Naile
50- çiftçi Ahmet oğlu Tevfik
51- Hacı Hasanzade Mehmet kızı Hacere ve Vahide
52-çiftçi Hacı Hasanzade Hurşit oğlu Veli
53-çiftçi Halkozade Bekir oğlu Hayrullah
54-çiftçi Halkozade Mümin oğlu Bekir
55- çiftçi Hacı Hasanzade Hamit oğlu Amil
56-Çamzade Halit oğlu Ahmet
57-çiftçi Musacıkzade İsa oğlu Musa
58-çiftçi İsa oğlu Aziz
59-çiftçi Mümin Ali kızı Fehmiye
60- çiftçi Musacıkzade Kerim oğlu Mustafa
61-çiftçi Kerim oğlu Besim, Kani ve Rasim
62-çiftçi Emoşzade Emrullah oğlu Halim
63-çiftçi Emoşzade Abdurrahman oğlu Mevlüt
64- çiftçi Tahvil oğlu Nabi
65-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Hasanköy mera ve baltalığına ait tasfiye talepnamesi.
66- çiftçi Yaşar oğlu Mustafa
67- çiftçi Mustafa oğlu Nurettin
68- çiftçi İbişzade Ali oğlu Maksut
69- çiftçi İbişzade Ahmet oğlu Fazıl
70- çiftçi Zekeriya oğlu Nurettin
71- Halim oğlu Bayram
72- çiftçi Kalkanlızade Yusuf oğlu İbrahim
73- çiftçi Kalkanlızade Hasan oğlu Recep, Muharrem ve Abdurrahman
74- çiftçi Halil kızı Fatma
75- çiftçi Kalkanlızade Hacı Salih oğlu Mehmet ve Osman
76- çiftçi Kalkanlızade Abdurrahim oğlu Kerim
77- çiftçi Rüstem oğlu Veli
78-çiftçi Kalkanlızade Veli oğlu Halil
79- çiftçi Osman oğlu Kazım
80-çiftçi Emoşzade Mustafa oğlu Emrullah
81- çiftçi Bayram oğlu Şaban
82- çiftçi Emoşzade Emrullah oğlu Mehmet
83- çiftçi Mustafa oğlu Osman
84- Kalkanlızade Salih oğlu Mehmet Ali
85-çiftçi Hamit oğulları Rıfat ve Tevfik
86-çiftçi Abidin oğlu Nurettin
87- çiftçi Hamzazade Nurettin oğlu Sadullah
88-çiftçi Hamzazade Muharrem oğlu İsmail ve Hayrettin
89-çiftçi Davut oğlu Mümin
90-çiftçi Hacı İslamzade Halil oğulları Timur Ali ve Ramazan
91-çiftçi Ömer oğlu Hüseyin
92- çiftçi Ömer oğlu Tahsin
93- çiftçi Ahmet oğlu Muharrem
94- çiftçi Kara Abdizade Heybet oğlu Elmas
95- çiftçi Ferhat oğlu Timur Ali
96- çiftçi Abdurrahman oğlu Arslan
97-çiftçi Mümin oğlu Ali
98- çiftçi Yüzbaşızade Şakir oğlu Nurettin
99- çiftçi Heybet oğulları Recep ve Abidin
100- çiftçi Hasan oğlu Murat
101- çiftçi Hasan oğlu İzzet
102-çiftçi Çavuşzade Numan oğulları Mümin, Rasim, Salim
103- çiftçi Çavuşzade Mustafa oğlu Eyüp
104-çiftçi Necip oğlu Behzat
105-çiftçi Necip oğlu Sadullah ve Feyzullah
106-çiftçi Halil oğulları Hüseyin ve Hasan
107- çiftçi Bekir oğlu Veli
108- çiftçi Ömer oğlu Selim
109-çiftçi İsmail oğlu Mehmet
110- çiftçi Hüseyin oğlu Bekir
111- çiftçi Kara İsmail oğulları Yakup, İbrahim, Bayram ve Ali
112- çiftçi Yusuf oğlu Nazmi
113-Yusuf oğlu Mezaim ve kızı Hayriye
114-çiftçi Kara Bayramzade Hurşit oğlu Halil
115- çiftçi Kara Bayramzade Süleyman oğlu Kahraman
116-çiftçi Hacı İslamzade Halil oğlu Faik
117-çiftçi Kara Bayramzade Bayram oğulları Mustafa ve Seyfettin
118- çiftçi Emin oğlu Tevfik
119- çiftçi Hacı Hasanzade Hurşit oğlu Hilmi, Niyazi ve Kadir
120-çiftçi Karacazade Veli oğlu Rıfat
121-çiftçi Malkoçzade Mümin oğlu Resul
122- Çiftçizade Zekeriya oğlu Hayrettin ve Salahattin
123- İslam Hasan kızı Seniye, Şirin ve Sevdiye
124-çiftçi Rüstem oğlu Salim
125- çiftçi Raşit oğlu Hurşit
126- çiftçi İdris oğlu Kamil ve Ali oğlu İdris
127-çiftçi Muslih kızı Zenişah
128-çiftçi Yaşar oğlu Hüseyin
129-çiftçi Mustafa oğlu İlyas
130-çiftçi İdris kızı Gülizar
131- çiftçi İsmail oğulları Mürüvvet, Ali ve İbrahim
132-çiftçi Zekeriya oğulları Sakıp, Ömer ve Şaban
133-çiftçi Fettah oğulları Heybet ve Mümin
134-çiftçi Aziz oğulları Nazmi, Rüstem ve Ömer
135-çiftçi Abdül oğlu Abdül
136-çiftçi Ömer oğlu Zekeriya
137- çiftçi Hacı Salih oğlu Ali
138- çiftçi Veli oğlu Salim
139-çiftçi Hüseyin oğlu Mikail
140- çiftçi İdris oğlu Feyzullah
141-Salih oğlu Kamil
142-İzmir ili Tire kazasında iskan edilen çiftçi İsmail oğulları Ali ve İbrahim
143-Bursa ilinde iskan edilen çiftçi Hacı Selim kızı Zeliha
144-Amasya ilinde iskan edilen Halil kızı Afiye


BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...