16 Şubat 2020 Pazar

KAYALAR SALPOVA KÖYÜNDEN GELENLERE AİT İSİM LİSTESİSelam

Aşağıdaki listede Manastır Vilayeti Kozana Livası Kayalar Kazası Salpova köyünden mübadele de Anadolu'ya gelenlerin isimleri var. Liste 293 kişiden oluşuyor. Herkese keyifli araştırmalar diliyorum

Prof.Dr. Kemal Arı'nın "Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri" adlı yayınında 
 Mübadillerin taşınması noktasında yaşanan bazı sorunları anlattığı yazısından bir alıntı 

"Göçmen taşıyan gemiler için belirlenen taşıma miktarları yaz koşullarına göre belirlenmişti. Kış koşulları sözkonusu olduğunda belirlenen oranda göçmen ve hayvan bindirmek mümkün olmamıştır. Bu durum vekalet ile bazı gemiciler arasında çözülmesi gereken konular yaratmıştır. Bazı gemi sahipleri bu aradaki farktan hareket ederek taşıma ücretleri konusunda zarar ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Bu talepler oldukça hükümet haklı bulduğu konularda gemi sahiplerine kayıpları konusunda ödeme yapmıştır. Yakınma konuları yalnızca gemilerin taşıma kapasiteleriyle ilgili anlaşmazlık değildi. Önemli bir konu da, bazı seferlerde gemiler gönderildikleri yerlerde yüklenemiyor ve uzun süre beklemek zorunda kalıyordu. Yoksul göçmenler ne kendileri için ne de yanlarında getirdikleri hayvanları için para ödeyecek durumda değillerdi. Bunun için örneğin Rize 14 Aralık 1923 tarihli seferinde uzun süre Yunanistan'da ki limanda bekletildiğinden yakınmıştı. 407 göçmenin ücrete tabi olması gerekirken, hiç birisi taşıma ücreti ödememişti. Bunun sonucunda kişiler ve hayvanlar hesaba katıldığında yalnız bu kalemden 2.990 lira 70 kuruşluk nakliye ücreti açığa çıkıyordu. Oysa bu geminin tek seferlik göçmen taşıma yeteneği 1450 kişiydi. Buna karşın ancak 742 kişi bindirilebilmişti. Sözleşme gereği bunların zaten %15'i hesap edilemiyordu. Kalan nüfusun taşıma bedeli ise 2.709 liraydı. Aynı geminin 21 Aralık 1924 tarihli Kavala-İzmir seferindeki noksan yüklemeden dolayı 1119 lira 30 kuruşluk kaybı görünüyordu. 26 Ağustos 1924 tarihli Selanik-İstanbul-Samsun seferindeki eksik yüklemeden dolayı 100 kişilik taşıma ücreti eksik gözüküyordu.
Bu iddialar geldikçe vekalet konuyu inceliyor, durum değerlendirmesi yapıyor; sözleşme kuralları gereğince karşı tarafla ilgili bir alacak durumu söz konusuysa ödeme yoluna gidiliyordu. Örneğin Rize gemisi ile ilgili talepler incelenmişti. Bu eksik yüklemenin nedeni veba riskiydi. O tarihlerde veba nedeniyle ivedi hareket etmek gerekliliği doğmuştu ve bu durum gemi süvarisine bildirilmişti. Bu da eksik yükleme zorunluluğu ortaya çıkarmıştı."

                                                                Sevgilerimle1-Çiftçi Süleyman oğulları Mümin ve İbrahim
2-Çiftçi Mehmet Ali oğlu Siyami
3-Karanfil oğlu Rasim
4-Çiftçi Şuayp oğlu Mehmet Ali
5-Çiftçi Mısırlı oğullarından Osman oğlu Dalyan
6-Çiftçi Mısırlı oğullarından Hüseyin oğlu Şuayp
7-Çiftçi Çako oğullarından Mustafa oğlu Adem
8-Çiftçi Hasan oğulları Recep ve Musli
9-Çiftçi Sağır oğullarından Kahraman oğlu İslam
10-Çiftçi Sağır oğullarından Kahraman oğlu İbrahim
11-Çiftçi Abdül oğlu Kamil
12-Çiftçi Apuşlarzade Abdül oğlu Mümin
13-Çiftçi Kadir oğlu Abdülgani
14-Çiftçi Motuş oğullarından Kazım oğlu Servet ve annesi Fevziye
15-Çiftçi Sağır oğullarından İbrahim oğlu Arslan
16-Çiftçi Kuru oğullarından Aziz oğlu Osman
17-Çiftçi Timur Ali oğlu Osman
18-Çiftçi Mehmet oğlu Ali Koç
19-Çiftçi Kadir oğlu Latif
20-Çiftçi Davut oğullarından Yaşar oğlu Yakup
21-Çiftçi Sağır oğullarından Şahin oğlu Seyfettin
22-Çiftçi Menaf Hüseyin kızları Kubdiye ve Cevriye
23-Çiftçi Veli oğlu Aziz
24-Çiftçi Veli oğlu Ömer
25-Çiftçi İbrahim oğlu Hasan Ali
26-Çiftçi Yakup oğlu Tevfik
27-Çiftçi İslam kızı Saadet
28-Çiftçi Süleyman oğlu Veli
29-Çiftçi Faik'e ait
30-Çiftçi Menaf oğullarından Hüseyin oğlu Mehmet Ali
31-Çiftçi Faik
32-Çiftçi Menaf oğullarından Hüseyin oğlu Mehmet Ali
33-Çiftçi Koca Selim oğullarından Adem oğlu Mustafa
34-Çiftçi Koca Selim oğullarından Musa oğlu Kazım
35-Çiftçi Kalfa oğullarından Kerim oğlu Süleyman
36-Çiftçi İsmail oğlu Zekeriya
37-Çiftçi İsmail oğullarından Yakup oğlu Tahvil
38-Çiftçi Osman oğlu Aziz
39-Çiftçi Osman oğlu Emin
40-Çiftçi Sağır oğullarından İbrahim oğlu İsmail
41-Çiftçi Recep oğlu Mustafa
42-Çiftçi Sağır oğullarından Hüseyin oğlu Hali
43-Çiftçi Sağır oğullarından İbrahim oğlu Ali
44-Çiftçi Timur Ali kızı Şevkiye ve eşi Ali Sağır
45-Çiftçi Mısırlı oğullarından Osman oğlu Tevfik
46-Çiftçi Latif oğlu Timur Ali 
47-Çiftçi Koca Latif oğullarından Timur Ali oğlu Gani
48-Çiftçi Kara Mustafalardan Veli oğlu Süleyman
49-Çiftçi Kara Mustafalardan Veli oğlu Mustafa
50-Çiftçi Kel Süleymanlardan Süleyman oğlu Zekeriya
51-Çiftçi İbrahim oğlu Hüseyin
52-Çiftçi Veli oğlu İbrahim
53-Çiftçi Kara Abdullardan Halil oğlu Hayrettin
54-Çiftçi Ali oğlu Mehmet
55-Çiftçi Saadettin oğlu Bilal
56-Çiftçi Paşo oğullarından Hasan oğlu İsa
57-Çiftçi Paşo oğullarından Hasan oğlu Beytullah
58-Çiftçi Paşo oğullarından Hasan oğlu Feyzullah
59-Çiftçi Paşo oğullarından Hasan oğlu Ahmet
60-Çiftçi Kara Mümin oğlu Recep
61-Çiftçi Sadık oğlu Bayram'a
62-Çiftçi Celil oğlu Hasan
63-Çiftçi Koca Selim oğullarından Musa oğlu Abdülkerim
64-Çiftçi Halil oğlu Abdülkerim
65-Çiftçi Fettah oğullarından Muharrem oğlu Zennun
66-Çerçis oğlu Osman
67-Çiftçi Mümin oğlu Himmet 
68-Çiftçi Bayram oğlu Hasbi
69-Çiftçi Bayram oğlu Ramazan
70-Çiftçi Bayram oğlu Salim
71-Çiftçi Veli oğlu Rıfat 
72-Çiftçi Timur Ali oğlu Esat
73-Çiftçi Celil oğlu Zekeriya
74-Çiftçi Adem oğlu Nazmi
75-Çiftçi Mustafa oğlu Seyfettin
76-Çiftçi Mustafa Hoca oğullarından Salahattin oğlu Mehmet
77-Çiftçi Seyfettin oğlu Faik
78-Çiftçi Kerim oğlu Salih
79-Çiftçi Kerim oğlu Hüseyin 
80-Çiftçi Halil oğlu Ahmet 
81-Çiftçi Mehmet Ali oğlu Mustafa 
82-Çiftçi İbrahim oğlu Arslan
83-Çiftçi Hüseyin oğlu Salim
84-Çiftçi Bekir oğlu Sadık 
85-Çiftçi Hüseyin oğlu Mustafa
86-Çiftçi Timur Ali oğlu İsmail
87-Çiftçi Siyami oğlu Muhittin
88-Manastır vilayeti Kozana livası Kayalar kazası Salpova Köyü Vakfına ait tasfiye talepnamesi.
89-Çiftçi Fettah oğullarından Muharrem oğlu Davut
90-Çiftçi Aziz oğlu Hamit
91-Çiftçi Hüseyin kızı Safiye
92-Tüccar Zekeriya oğlu Hacı Musa
93-çiftçi Mehmet Ali oğlu Recep
94-Kemal kızı Fıtnat
95-Ahmet oğlu Derviş 
96-çiftçi Yusuf kızı Hayriye ve eşi İbrahim
97-çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet
98-Veli kızı Züriye
99-Çiftçi Timur Ali kızı Arife
100-Çiftçi Halil kızı Nuriye ve Mehdiye
101-Çiftçi Topalzadelerden Ahmet, İhsan ve Şerif
102-Topalzadelerden İsmail oğlu Halim
103-Karakoç oğullarından Şaban oğlu Cemal
104-İsmail oğlu Hüseyin 
105-Çiftçi Ömer Şahabettin oğlu Cercis
106-Çiftçi İsa kızı Nesibe
107-Çiftçi Feyzullah kızı Nesime
108-Çiftçi Karakoç oğullarından Halil oğlu İsmail
109-Çiftçi Halil oğlu Hafız İbrahim
110-Çiftçi Salih oğlu Seyfettin
111-Çiftçi Salih oğlu Hayrettin
112-Çiftçi Şerif oğlu Abdullah
113-Çiftçi Hacı İsmail oğulllarından Salih çocukları Rıza, Kamil ve Tahvil
114-Salih oğlu Aziz
115-Çiftçi Adem oğlu Rıfat
116-Çiftçi Ali oğlu Numan
117-Çiftçi Yakup oğlu Bekir
118-Çiftçi Osmançe oğlu Mustafa
119-Çiftçi Arslan oğlu Adem 
120-Çiftçi Kara Latif oğullarından İsmail oğlu Nasip
121-Çiftçi İdris oğlu Hasan
122-Çiftçi Arslan oğlu Abdurrahim
123-Çiftçi Mustafa Hafız oğlu Mehmet
124-Çiftçi Hacı Hasan oğlu Ali
125-Çiftçi Hüseyin oğlu Mustafa
126-Çiftçi Zennun oğlu Resmi
127-Çiftçi Abidin oğlu İbrahim
128-Çiftçi Rüstem oğlu Ömer
129-Çiftçi İsmail kızı Emine
130-Çiftçi Osman oğlu Zülfikar 
131-Çiftçi Osman oğlu Tevfik
132-Çiftçi Kazım oğlu Hasan 
133-Çiftçi Zekeriya oğlu Eyüp
134-Çiftçi Timur Ali oğlu Halit
135-Çiftçi Kara Hasan oğlu Ceylan
136-Çiftçi Kara Latifoğullarından İbrahim oğulları Sadullah ve Hayrullah
137-Çiftçi Yunus oğlu Salih 
138-Çiftçi Hacı oğlu Hamit
139-Çiftçi Süleyman oğulları Abdülkerim ve Şefik
140-Çiftçi İbrahim oğlu Bekir
141-Çiftçi Recep oğlu Eyüp
142-Çiftçi Kara Mustafa oğlu Timur Ali
143-Çiftçi Adem oğlu Kamil 
144-Çiftçi Adem oğlu Rıfat 
145-Karakoçoğullarından Veli oğlu Recep
146-Çiftçi Karakoçoğullarından Hüseyin oğlu Mehmet
147-Çiftçi Aziz oğulları İlmi, Şevki ve Kahraman
148-Çiftçi Hüseyin oğlu Naim
150-Çiftçi Timur Ali oğlu İsa
151-Çiftçi İbrahim oğlu Sadullah
152-Çiftçi Kazım oğlu Üsrev
153-Çiftçi Sakıp oğlu Hüseyin 
154-Çiftçi Kerim oğlu Ragıp
155-Çiftçi Kerim oğlu Hasip 
156-Çiftçi Ali Balo oğlu Abdurrahman
157-Çiftçi Mehmet oğlu Ferit
158-Çiftçi Kara Hasan oğlu Dalyan
159-Çiftçi Osman oğlu İsmail 
160-Çiftçi Dede Hüseyin oğlu İlyas
161-Çiftçi Dede Hüseyin oğlu Süleyman
162-Çiftçi Dede Hüseyin oğlu Tevfik
163-Çiftçi Biko oğlu Ruşen 
164-Çiftçi Biko oğlu Arslan
165-Çiftçi Ali oğlu Ömer
166-Çiftçi Şaban oğlu Necip 
167-Çiftçi Yunus oğlu Zemin 
168-Çiftçi Yunus oğlu Mezaim
169-Çiftçi Resul oğlu Bekir
170-Çiftçi Hüseyin oğlu Musa
171-Çiftçi Hüseyin oğlu Ömer 
172-Çiftçi Kerim oğlu Bayram
173-Çiftçi Kerim oğlu Zekeriya
174-Çiftçi Halit oğlu Kerim
175-Çiftçi Selim Koca kızı Mürüvvet
176-Çiftçi Fettah oğlu Yusuf 
177-Çiftçi Osman oğlu Hüseyin 
178-Çiftçi Behzat oğlu Mümin
179-Çiftçi Veli oğlu Abdullah 
180-Çiftçi Timur Ali kızı Saliha 
181-Çiftçi Fettah oğlu Yakup
182-Çiftçi Kurçovalı Mehmet oğlu Ahmet
183-Çiftçi Mehmet oğlu Şemsettin
184-Çiftçi Mehmet oğlu Raşit
185-Çiftçi Hasan oğlu Murat
186-Çiftçi Hasan oğlu Abbas 
187-Çiftçi Hasan oğlu Mehmet Ali
188-Çiftçi Muharrem oğlu Bekir 
189-Çiftçi Şahin oğlu Hamza
190-Çiftçi Şahin oğlu İbrahim
191-Çiftçi Osman oğlu Abidin
192-Çiftçi Osman oğlu Mustafa
193-Çiftçi Süleyman oğulları Halim ve Halil
194-Çiftçi Hasan oğlu Sadık 
195-Çiftçi Kara Mustafa oğlu Hüseyin 
196-Çiftçi Koca İsa kızı Naile
197-Çiftçi Latif Hocalardan Hasan oğlu Şahin
198-Çiftçi Hacı Bekir oğlu Recep 
199-Çiftçi İbrahim oğlu Hacı Hasan
200-Çiftçi İbrahim oğlu Malik 
201-Çiftçi İbrahim oğlu Şeref 
202-Çiftçi Siyami oğlu Bayram
203-Çiftçi Siyami oğlu Akif
204-Çiftçi İbrahim oğlu Şahin
205-Çiftçi Selim oğlu Adil
206-Çiftçi Adem oğlu Numan
207-Çiftçi Şaban oğlu İbrahim
208-Çiftçi Sadık oğlu Hüseyin 
209-Çiftçi Yakup oğlu Zekeriya
210-Çiftçi Yakup oğulları Hasan ve Celil
211-Çiftçi Zemin oğlu İsmail 
212-Çiftçi Mehmet oğlu Recep
213-Çiftçi Mehmet oğlu Sait
214-Çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin 
215-Çiftçi Ahmet oğlu Hamit
216-Çiftçi Şerif oğlu Kaya
217-Çiftçi Mehmet oğlu Necip
218-Çiftçi Mahmut oğlu Timur
219-Çiftçi Hafız Ramazan kızı Hanife
220-Çiftçi Ali oğlu Mikail
221-Çiftçi Talip oğlu Şehabettin
222-Çiftçi Veli oğlu Recep
223-İzmir ilinde iskan edilen çiftçi Mehmet Çavuş oğlu Arif ve kızı Hatice
224-Çiftçi Salih oğlu İsmail
225-Çiftçi Saferoğullarından Kerim oğlu Hasan
226-Çiftçi Çakooğullarından Veli oğlu Mustafa
227-Çiftçi Abdül oğlu Kazım
228-Çiftçi Sağıroğullarından İsmail oğlu Selim
229-Çiftçi Veli oğlu Bekir
230-Çiftçi Rüstem Veli kızı Sabriye ve Mehdiye
231-Çiftçi Osmançeoğullarından İslam oğlu Abdullah 
232-Çiftçi Kocalatifoğullarından Latif oğlu Yahya
233-Çiftçi Kantor kızı Necibe
234-Çiftçi Mümin oğlu Abduş
235-Çiftçi İslambayrakdaroğullarından Abdullah oğlu Timur Ali
236-Çiftçi Dedesalihlerden Kazım oğlu Rüstem
237-Çiftçi Mehmet Ali oğlu Tahvil
238-Çiftçi Karahasanoğullarından Hüseyin oğlu Halit
239-Çiftçi Bekir oğlu Halit
240-Çiftçi Ali oğlu Numan Balo
241-Çiftçi Dedevelioğullarından Hüseyin oğlu Seyfettin
242-Çiftçi Ali oğlu Bekir
243-Çiftçi Kayalarlı İsmailoğullarından Şaban oğlu Ramazan
244-Çiftçi Paşolardan Osman oğlu İskender
245-Çiftçi Yaşar oğlu Hüseyin
246-Çiftçi Kalfalardan Hamit oğlu İsmail
247-Çiftçi Şehabettinbeyoğullarından Ömer oğlu Yusuf
248-Çiftçi Şehabettinbeyoğullarından Ömer oğlu İbrahim
249-Çiftçi Zülfiyeoğullarından Karanfil oğlu Hüseyin
250-Kastamonu ili İnebolu kazasında iskan edilen süvari çavuş Karahasanoğullarından Hacı Mehmet oğlu Adem
251-Çiftçi İsmail oğlu Besim 
252-Çiftçi Hasan oğlu Kemal
253-Çiftçi Halil oğlu Timur
254-Çiftçi Celalettin oğlu Sadullah
255-Çiftçi Muharrem oğlu Mustafa
256-Çiftçi Ali oğlu Yusuf
257-Çiftçi Ali oğlu İbrahim
258-Çiftçi Karahasanoğullarından Adem oğlu Nihat
259-Çiftçi İlyas oğlu Mehmet'e 
260-Çiftçi Üzeyir oğlu Elmas'a
261-Çiftçi Selimoğullarından Mustafa oğlu Adem
262-Çiftçi Kocaselimoğullarından Selim oğlu İsmail
263-Çiftçi Fettahlardan Abdül oğlu Muharrem
264-Çiftçi Şahin oğlu Ramazan
265-Çiftçi Osman oğlu İbrahim 
266-Çiftçi Osman oğlu Veli
267-Çiftçi Mustafa oğlu Hayrettin
268-Çiftçi Paşooğullarından Ali Koç oğlu Hüseyin
269-Çiftçi Hacısalihoğullarından İsmail oğlu Hasan
270-Çiftçi Kuruoğullarından İbrahim oğlu Yakup
271-Çiftçi Şahinoğullarından Şahin oğlu Şehabettin
272-Çiftçi Kuru İbrahim kızı Hatun
273-Çiftçi Türkoğullarından İbrahim oğlu Şahin
274-Çiftçi Karanfil oğlu Kanber
275-Çiftçi Celil oğlu Nuh'a
276-Çiftçi İslam oğlu Abdurrahman
277-Çiftçi Davutoğullarından Yaşar oğlu Bekir
278-Çiftçi Koca Veli oğlu Rasim
279-Çiftçi Mısırlıoğullarından Osman oğlu Recep
280-Çiftçi Sakaroğullarından Hüseyin oğlu Bayram
281-Çiftçi İsmail oğlu Şahin
282-Çiftçi İmamoğullarından Bekir oğlu Hacı
283-Çiftçi Halit oğlu Mehmet
284-Çiftçi Zeko oğulları Adem ve Mehmet Ali
285-Çiftçi Türkoğullarından İbrahim oğlu Selim
286-Çiftçi Hocaoğullarından İbrahim oğlu Zekeriya
287-Çiftçi Cihanoğullarından Hasan oğlu Muharrem
288-Çiftçi Abdül oğlu Muharrem
289-Çiftçi Cihanoğullarından İsmail oğlu Sinan
290-Çiftçi Şekeroğullarından Veli oğlu Mustafa
291-Çiftçi Şekeroğullarından Zekeriya oğlu Selim
292-Çiftçi İsmail oğlu Şuayp
293-Çiftçi Hasan oğlu Halim

8 yorum:

 1. Merhaba,

  2017 yılında şimdiki adı Ardassa olan, Büyükannem ve büyükbabamın doğum yeri Salpova köyünü ziyaret ettik. O günden beri bulabildiğim her kaynağı araştırıyorum. Biz de Devlet Arşivlerinden bazı belgeleri çıkarttık. Listenizdeki "108-Çiftçi Karakoç oğullarından Halil oğlu İsmail" benim ailem. Yazınıza denk gelince kayıp bir parçamı daha bulmuş gibi oldum. Sevgiyle, Semiray Karakoç Onur

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Semiray hanım bulabilmenize çok sevindim.Yaşadığınız duyguyu çok iyi bilirim :) Saygılarımla

   Sil
 2. Merhaba, Çiftçi Rüstem Veli kızı Sabriye ve Mehdiye kaydında, Mehdiye benim annemin babaannesi. Aynı köyden İbrahim oğlu Hüseyin de anneannemin babası. Ailemizde mübadeleye dair hiçbir şey anlatılmazdı, muhacir geldik deyip konu kapatılırdı. Soy bilgileri ilk açıklandığında internette ulaşabildiğimiz kaynaklar çok sınırlıydı. Bu listeler için size teşekkür ediyorum, sayenizde en azından isimleri yaşadı.

  YanıtlaSil
 3. 247-Çiftçi Şehabettinbeyoğullarından Ömer oğlu Yusuf
  248-Çiftçi Şehabettinbeyoğullarından Ömer oğlu İbrahim
  Yukarıda ismi geçenler dedemin kardeşleri dedem mübadele esnasında görevde olduğu için bu listede yer almamış sonra eklenmiş. Kırklareli ne yerleşmişiz.

  YanıtlaSil
 4. Emeginize sağlık!!
  Fotoğraflar ne gösteriyor?

  YanıtlaSil

YORUMLARINIZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ....
HEPİNİZE ÇOKK TEŞEKKÜRLER...

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...