20 Nisan 2018 Cuma

2.DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE'YE SIĞINAN YUNANLILAR   

Selam

Kurtuluş savaşı sonucu, Anadolu’da uğradığı yenilgiden ardından Lozan Barış Antlaşması ile imzalanan Mübadele Antlaşması ile Anadolu'dan gelen  nüfus yığılmasıyla karşılaşan  Yunanistan, büyük bir iç karışıklığına sürüklenmişti. Büyük Anadolu yenilgisinin  ülkeye getirdiği büyük toplumsal ve ekonomik sorunları çözemeden, eski anlaşmazlıklar yeniden alevlenmişti. 
Yenilginin şokunu ilk hissettiği zaman ülkenin çıkarları için halka sukûnet çağrısında bulunan basında kısa bir süre sonra bu çekişmeye katıldı. Yunan subaylar tarafından 1923 yılı sonuna kadar sık sık askeri diktatörlerin başlattığı ihtilâllere tanık oldu. Her iki-üç ayda bir general merkezi idareye karşı baş kaldırıyor, Atina’ya hâkim bir tepeye toplarını çıkarınca iktidarı eline alıyordu. Bu karışık durum devam ederken, 1939 yılında  başlayıp, 1945 yılına kadar devam eden, 2.Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 100.000 kişi açlıktan öldü. Ardından 1946-1949 yılları arası yaşanan Yunan İç Savaşı ile Yunan halkı bitap hale düşmüştü. Yunanistan'da yaşanan savaştan kaçan Yunanlılar Türkiye'ye sığınmaya başlamışlardı.

     2.Dünya Savaşında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan sığınma kamplarından biri de, Niğde'de bulunmaktaydı. Batı Trakya ve  adalardan gelen kadın, çocuk ve asker ailelerinin gönderildiği bu kamp ve iskân yerleri olarak bazı metruk evler ve oteller bulunmaktaydı. Üst rütbeli asker ailelerine tahsis edilen (ev, otel ve kamp) iskânı listesinde, bu kişilere ödenen para harcamalarının kaydı bulunmaktadır.

      Niğde'de bulunan kampta 1631 kişi barınmakta olup, bu kişilerden 13 tanesi subay, 1495 tanesi er, 2 tanesi kadın, 4 tanesi çocuktu. Subay ve askerlerin maaş, iaşe ve giderleri Türk Hükümeti'nce karşılanmaktaydı.(Bayram Akça-agm) Sığınmacı grup arasında, 156 kişilik kadın ve çocuklardan oluşan sivil sığınmacılar ile subay aileleri ve bir kadın teğmen de bulunmaktaydı.

  Listenin bir kısmında gelenlerin nereden geldiği yazılırken, yazılmayanların da olduğu görülmektedir. İsimlerinin yanında bazı kişilerin baba adları yazılı iken, çoğunluğunun baba adı yazılı değildir.

     Doğum tarihlerinin yazılı olduğu listede Türkiye'ye geldikleri ve nakledildikleri tarihler yazılı olup, listelerde asker veya asker ailesi olanların karşısına, asker karısı, asker kızı, asker çocuğu şeklinde not düşülmüştür.
  
  Örnek verecek olursak;

1-Liça İstengiyadi (Baba adı:Yorgi),kayıt numarası;3934, iaşe tarihi; 22-2-1943 ,mensubiyeti;Yunan,cinsiyeti;kadın ,sevk tarihi;20-3-1943 Semadirek. iaşe ve ibata bedeli lira:26…,Subay ailesi ,bilgisi mevcuttur).

2-Katina Nalbanti :Teğmen (kimsesiz)
3- Zaharo İsparaki : Memur Teğmen
4-Despina Papodapula : Kadın, Öğretmen
5-Olga Paponiokia (Baba adı:Papodkıs);kimsesiz
6-Anastasya (Baba adı:Kiryako); kimsesiz
7-Euqeniya Çalaf ve Elpiniki Çlaf(Baba adı:Paskakis) kimsesiz(Soflu’dan gelmişler)
8-Eqeniya Çarçari;Kadın,kimsesiz
9-Mihauil Fraskas ve Lısmısdıas Fraskas;Subay çocuları,ikiz
10-Kostas İsparakis ;çocuk hastanede ölmüş,
11-Piydikis Yoyo(Baba adı…….) :3894 numaralı kayıtta 16-11-1942 tarih ve9-12-1942 sevk tarihli,çocuk,Niğde,20 lira kayıtları bulunmaktadır…
12-Hacı Yanaki Manika; 3819, 1924, 21-10-1942 tarihle kaydedilmiş ve Kayseri hastanesine gitmediğinden, 65.4.268 bu kadına yapılan ödemeden 4.26 krş geri alınması yazılmıştır.

    Sığınmacıların bir kısmının geldiği yerler kaydedilmiştir. Gümülcine, Dedeağaç, Filion, Dimetoka, Semendirek, Midilli, Orestios, Soflu, İskeçe

      Gelenler arasında 75 yaşından, yeni doğmuş bebeklere kadar her yaştan kadın ve çocuk bulunmaktadır.
       
      Listede yer alan bazı isimlerin karşısında "kadın ve çocuk" olmayanlarda vardır. Viktor Panaisku, Akilas Hirigoplos, Zagos Apostalidis,  Davit Guire gibi…

      Ödenen iaşe ve ibata miktarları aile, kadın, çocuk, subay olarak yazılmakta ve 89 liradan başlayıp, 69.57 lira 30 krş, 55 lira, 50 lira, 40 lira 23 krş, 10 lira 47 krş, 20 lira 55 krş gibi değişik miktarlardan oluşmaktadır. Ödemelerin yaş, cinsiyet durumları ve sahip oldukları rütbeler dikkate alınarak yapıldığı görülmektedir.

Bu çalışma ve tercüme Sevgili  Yrd.Doç.Dr. Leyla Kaplan'a aittir.

                                                                                    Sevgilerimle   (TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Kod:261, Defter No: 25 (Muhacir kayıt, Arazi Tahsis ve İstihkak Defteri: Nevşehir, Bor, Aksaray, Hasa, Tırhan, Ovacık, Çavdarlı, Aktaş, Dikilitaş, Misli, 1938-1940 syf 163-174)
Adı Soyadı
Ailenin ne olduğu
Sicil no:
Yaşı-Doğum tarihi
İaşeye mustatak olup olmadığı
Mensubiyeti
Cinsiyeti
Sevk tarihi:
İaşe ve İbata bedeli lira—kuruş olarak
Salyaris Agati
--
3681
1910
19-9-1942
Yunan
Kadın
1-12-1942
85 lira
Salyaris Popi
--
3682
1935
       “
       “
Çocuk
1-12-1942
85lira
Potamyonas Anastasya
--
3787
1912
       “
       “
Kadın
       “        
 85 “
Hacı Haralambo Anastasya
--
3690
1912
       “
       “
Kadın
       “
85 “
Hacı Haralambo Haralambo
--
3691
1918
       “
       “
Çocuk
       “
85 “
Hacı Haralombo Yorgi
--
3892
1931
       “
       “
Çocuk
       “
85 “
Mbuomos Tomas
(Kimsesizdir)
--
3893
1926
       “
       “
Çocuk
      “
146
Hacı Haralambo Hrısulo
--
3695
1918
       “
        “
Kadın
      “
85
Hacı Haralambo Temistaklı
--
3696
1936
        “
       “
Çocuk
      “
42krş 50lira
Hacı Haralambo Niki
--
3697
1939
        “
       “
Çocuk
      “
42krş 50lira
Yorgiadis Mdpemeni?
--
3699
1914
       “
       “
Kadın
      “
85
Aleksandiris Ellri?
--
3732
1907
11-10-1947
       “
Kadın
17-12-1942
42+47
Aleksandiris Madelen
--
3733
1927
10-10-1942
        “
Çocuk
  “             “
44+47
Aleksandiris Hari?
--
3734
1930
  “        “”
       “
Çocuk
 “       “
  +69
Demirci Despina
--
3792
1911
22-10-1942
        “
Kadın
1-12-1942
20+47
Demirci Panayota

3793
1937
“      “      “
       “
Çocuk
“     “       “
10+23.50
Demirci Monaridis

3794
1939
“     “         “
      “
Çocuk
“     “      “
10+23,50
Demirci Tüyocadafilos

3795
1942


Çocuk

23,50
Arvanatidu katina(Jhatina)

3997
1937


Kadın

20+47krş
Arvanatidu Dimitros

3798
1937


Çocuk

10+23,50
Arvanatidu Yaryas

3799
1939


Çocuk

20+47krş
Atikis Melpomeni

3801
1916


Kadın

20+47
Atikis Dimitrios

3802
1935


Çocuk

20+47
Geoporoplos Atina

3804
1900


Kadın

20+47
Geoporoplas Vasiliki

3805
1926


Kadın

20+47
Geoporoplos Dimitrios

3806
1927


Çocuk

20+47
Gorna İstela

3808
1916


Kadın
********


Toplam
1251 00 656  50
----------------------
1197
Toma Aleksandra

3809
1947
22-10-1942
Yunan
Çocuk
17-12-1942
10 lira+23,50krş
Piringoplas Kaliça

3811
1912
22-10-1942
Yunan
Kadın
17-12-1942
10+47
Piringoplas Aleksandros

3812
1936
         “
       “
Çocuk
          “
10+23,50
Piringoplos Eleni

3513
1939
         “
       “
Çocuk
          “
10+23.50
*Manuro Kadatos Anastasia

3815
1904
        “
        “
Kadın
 26-12-1942
20+55
Manuokardatos Kostantinos

3816
1922
         “
        “
Çocuk

20+55
Manuokardatos Tekla

3817
1930


Çocuk

20+55
Dimoplas Eaontıya

3844
1910


Kadın

20+55
Dimoplas Vasiliki

3845
1932


Çocuk

20+55
Dimoplas Scefteriyo

3846
1935


Çocuk

55--
Paskaldis Angeliti

3873
1918
2-11-1942

Kadın

27,50--
Pashalıdıs Katina

3874
1940


Çocuk

55--
Aleksi Antula

3876
1913


Kadın

55---
Payzovnikolan
Avangelia

3878
1919


Kadın

27,50--
Popanikholocu Eleni

3879
1941


Çocuk

55--
Peaheu(Pesheci) Meropi

3881
1914


Kadın

55--
Pesheci Lula

3882
1935


Çocuk

27,50--
Perheci(Pesheci) Katina

3883
1937


Çocuk

27,50--
Pesheci Polihzeni

3884
1940


Çocuk

27,50
Pistikidis Tasula

3893
1922
6-11-1942

Kadın
22-12-1942
60
Manazlı Hula(Kula)

3894
1911
        “

Kadın
        “
50
*Hacı Yanaki Manika

3819
1924
21-10-1942

Kadın
26-12-1942
65-4.268Bu kadın Kayseri hastanesine gitmediğinden işlem 4.26 krş.geri alınacak
Sahalaridis Katina

3736
1922
10-10-1942

Kadın
17-12-1942
69
Yunıstidis Mariya

3738
1912


Kadın

69
Lalaz(c)i Dianonia

3740
1920


Kadın

69
Kenelidu Fotini

3742
1927


Kadın

69
Vanela Kiriyakula

3744
1925


Kadın

69
************
-------
-------
-----
------------------
---------------
-------
Toplam
1065
106000 44750
1507,50
Yuanidis Eleni

3772
1895
21-10-1942
Yunan
Kadın
17-12-1942
58 lira
Tayoadplas Destina

3775
1810


Kadın

58
Merminya Mockrina

3778
1918


Kadın

58
Çihrikonis Atina

3781
1915


Kadın

58
Yanaplos Magdalini

3783
1916


Kadın

58
Amguraki Doifni
Dimitriyos
3890
1905
9-12-1942
Yunan
Kadın
Dimetoka
16-1-1943
38
Çarkiris Emiliya
Kosta
3907
1900
               “
         “
Kadın
İskeçe
16-1-1943
38
Çarikis Teodoros
Yaryos
3908
1923


Kadın
Soflu
16-1-1943
38
Çarikis Agloyia
Yoryos
3909
1926


Çocuk
         “
38
Çarikis Dimitra
Yaryos
3910
1931


Çocuk

38
Kürtidu Atina
Dimitriya
3913
1921


Kadın
Dimetoku
16-1-1943
38
Dukac Fotini
Periklis
3915
1914


Kadın
Dedeağaç
16-1-1943
38
Dukac Harambos
Kiryako
3916
1941


Çocuk
Dedeağaç
19
*Olga PaponlokiaPapadokıs

3920
1918
13-12-1942

Kadın
Gümülcine
68
*Anastasya--------
Kiryako
3921
1938
13-12-1942

Çocuk
Gümülcine
Piydikis Yoyo
------
3894
16-11-1942’de doğdu
9-12-1942

Çocuk
Niğde
26-12-1942
20
Lica İstengiyadi
Yorgi
3934
1915
22-2-1943

Kadın
Semendirek
20-3-1943
26  lira- Subay ailesi
Vasiliki Yaryado
Ataman
3936
1900
          “
      “
Kadın
Dedeağaç
26    “
Fıula Yaryado
Dimitri
3937
1923
         “
     “
Çocuk
Dedeağaç
26
Morfis Yoryadis
Dimitri
3938
1932


Çocuk
Dedeağaç
26
Lükiok İstelyaplos
Yani
3963
1923
11-3-1943

Kadın
Dimetoka
12-4-1943
33
Yorgi İstelyaplos
Yani
3982
1925
15-3-1943

Kadın
Gümülcine
29
Marika Kalencis
Kasti
3987
1915
8-4-1943

Kadın
Dimetoka
10-5-1943
23+10
Hıristos Kalencis
Yoyas
3988
1930
    “

Çocuk
    “
23+10
Aleksandera Boncukli
Anastayas
4028
1916


Kadın
Filion
23+10
Dimitriyu Boncukli
Aristidi
4029
1940


Çocuk
        “
11,5+5
Zamna Diyafas
Yorgi
4031
1910


Kadın
Gümülcine
23+10
Kula Diyaja
Dimitriyos
4032
1928
8-4-1943
Yunan
Çocuk
Gümülcine
10-5-1943
23+10
Eleni Diyaja
Dimitriyos
4033
1931


Çocuk
 “
23+10
Klinesi Dombeasis
Dimitri
4035
1913


Kadın
Dimetoka
23+10
Ermionis Damliazio
Yorgi
4036
1931


Çocuk
     “
     “
Dimitri Dombazin
Yorgi
4037
1940


Çocuk
       “
      “
Valiço Nikodopi
Panayot
4039
1917


Kadın
        “
      “
Panayatis Nikopula
Atanasyas
4040
1936


Çocuk
      “

Yani Nikoloplos
Atanasyas
4041
1937


Çocuk
      “

Arhundula Gubura
Vasilis
4043
1918


Kadın
      “
23+10
Despina Hacı Dimitriya
Aleksandion
4045
1924


Kadın
Dedeağaç
 23+10
*Eugeniya Çalaf
Paskadis
4047
1912


Kadın
Soflu
57+30 Kimsesizler
*Elpiniki Çalaf
Paskadis
4048
1918


Kadın
Soflu
57+30 Kimsesizler
Vasilyos Angela
Nikolas
4081
1922


Kadın
Taşeke İhsanti
57+30
Girigoryen İksantoplos
Teodoros
4082
1925


Kadın
Fere
      “
Pinozenti Alkafeo
Haron
4083
1921


Kadın
Dimetoka
       “
Geufomis Dursosidis
Durases
4084
1920


Kadın
Orestias
       “
Georgiyan Kaçıros
Dimitriyos
4085
1923


Kadın
Orestios
       “
Atanaoyan Martidis
Nikolas
4087
1923


Kadın
Dimetoka
        “
Georgiyas Kostantinidis
Petros
4087
1924


Kadın
Dırama
57+30
Viktor Panaısku
Anastasiyas
4088
1926Gümülcine
57+30
Akilas Hirigoplos
Efistıratios
4089
1920Dedeağaç
        “
Zagos Apostalidis
İksantos
4090
1922Gümülcine

Davit Guire
Maya
4091
1924Dimetoka

Yunanis Kümelis
Konstantinos
4092
1924Dedeağaç

Sotıryos Panasku
Amoutouiyos
4093
1924Gümülcine

İzaiyas Kalvo
İzrail
4094
1924Orestias

Varvara Karyatidis
Pereskona
4127
1917
25-6-1943

Kadın
Orestias
6-8-1943-Kadın Midilli-43lira
Fotini Karyotidis
Hırısantos
4128
1942
         “

Çocuk
Orestios
 21,50
Amula Mavridis

4147
1924
28-9-1943

Kadın
7-10-1943
19+22
Uranya Dilidis

4149
1913
  “

Kadın
        “

Tetros Dilidis

4150
1929


Çocuk


Anastasya Dilidis

4151
1931


Çocuk


Kiryakiçe İstamatopolos

4236
1911
16-9-1943

Kadın
Sevk tarihi:
4-11-1943
20+20
Petro İstamatopolos
4237
1940Çocuk

15+20
Katina İlyada
4239
1924Çocuk

30+20
Katina Muzuridis
4241
1918Kadın

30+20
Maruka Muzuridis
4242
1940Çocuk

15+10

Zivaviya Girekido
4244
1910Kadın

50
Kostantino Girekido
4245
1930Çocuk

50
Marya Girekido
4246
1933Çocuk

50
Atanas Girekido
4247
1936Çocuk

25
Timyo Girekido
4248
1939Çocuk

25
Evdokiya Kazancı
4250
1920Kadın

30+20
Zafula Kazancı
4251
1939Çocuk

15+10
Evangihya Lulesida
4253
1910Kadın

50
Hırisak Lulesida
4254
1928Çocuk

50
Yani Lulesida
4255
1930Çocuk

50
Eleni Lulesida
4256
1932Çocuk

50
Mila Kazalen
4258
1923Kadın

50
Margo Kazalen
4259
1940Çocuk


*Egeniya Çorçari
4260
1868
29-9-1943
(75 yaşında)


Kadın

Kimsesiz annesi
*Eugeniya Periyori
4261
1926
29-9-1943


Çocuk

Kimsesiz kızı
Diamandu Periori
4262
1930Çocuk


*Zaharo İsparaki
4264
1913Teğmen
memur

Evyanula İspanoikis
4265
1935Çocuk

Subay kızı
Liça İspanoiki
4266
1937Çocuk


Lefter İspaırakis
4267
1939
29-9-1943


Çocuk
4-11-1943
Subay çocuğu
*Kostas İspanakis
4268
1941Çocuk

Ölmüştür(hastanede ölmüştür)
Eleni Kolkidu
4270
1877
(76 yaşında)Kadın

37 lira
Anastasya Kolkidu
4271
1918Kadın

Mariya Kolkidu
4273
1920Kadın

37
*Despina Papodopla
4331
1920Kadın

37
Liça Papodopla
4312
1940Çocuk

18,50
*Katina Nalbanti
4344
1916
30-10-1943


Kadın

99+41
Atina Kanadidos
4345
1915
1-11-1943


Kadın

45
Meramzula Konodeolos
4346
1942Çocuk

22,50
Elisoncet Konyadis
4352
1918
5-12-1943


Kadın

11,00
Eleni İspinitapolas
4354
1919


Kadın

11,00
İsak İspiritopola
4355
1939Çocuk

5.50
Zeneviya Fraskas
4357
1910Kadın

11.00
*Mihouil Fraskas
4358
Çocuk

5.50
*Lismisdas Fraskas
4359
Çocuk

5.50
Vasiliki Patakioku
4371
1917
28-12-1943


Kadın


Istanros Poypokidis
4372
1941Çocuk


Efi Giridoki
4374
1910Kadın


Geti Giridu
4375
1937Çocuk


Istomatiya Gagus
4377
1907Kadın


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ....
HEPİNİZE ÇOKK TEŞEKKÜRLER...

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...