16 Eylül 2021 Perşembe

BALKAN KAPLANLARI KARAMANOĞULLARI VE SELANİK HASILAR KÖYÜ FOTOĞRAFLARI


*Karamanoğulları Beyliği adını kurucusu Karaman Bey'den alır. Devlet yapısını 13.yüzyılın ikinci yarısından itibaren kurmuşlardır. 16.yüzyıla kadar aralıklarla idari yapılarını koruyabilmişlerdir.


*Karamanoğulları Beyliğini kuranlar, Avşar boyundan Türkmen aşiretlerdir.


*Kuruldukları bölge, Toros Dağlarının kuzey yamaçlarıdır. (Mut-Karaman arasındaki bölge)

*Bu bölgeye Moğol istilasından kaçarak yurt edindikleri Sivas-Kars ekseninden gelmişlerdir.

*Son derece savaşçı-mücadeleci ve başkalarının hükümranlığını reddeden bir felsefeleri bulunmaktadır. Anadolu Selçukluları, Moğollar, Ermeniler ve son olarak Osmanlılarla sürekli mücadele yürütmüşlerdir.

*Göçebe bir toplumdur. Yerleşik hayata geçmeleri çok sonralara rastlar.*Avşarlar, İslamiyetle geç dönemde tanışan ve Anadolu'ya yerleşme döneminde İslamı seçen, Şaman inanışlarını uzun süre kaybetmeyen bir boydur.

*Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlılarla mücadelelerinin bir boyutu da tarikat farklılığındandır. Anadolu'yu kasıp kavuran Babai ayaklanmasında Avşarların önemli bir rolü vardır.

*Başlangıçta Şamanizm'den izler taşıyan bir İslam tarikatı olan Babaizme tabi olan Avşarlar, daha sonra tarihin akışı içinde farklı inanışlara bölünmüşlerdir.


*Timur İmparatorluğu  döneminde Osmanlılara karşı yakın ilişki içine girdikleri Şiiliğin etkisine giren Avşarlar olmuştur. Ancak Anadolu'ya hakim olan Osmanlılar Şii Avşarları doğuya sürmüşlerdir.*Osmanlı hakimiyetiyle birlikte Konya-İçel-Antalya-İç Batı Anadolu'da kalan Avşarlar zamanla sünnileşmiştir.
 

*Avşarların bir bölümü Anadolu merkezli bir İslam inanışı olan Aleviliğe geçmiştir.

*Hırıstiyanlaşmış Karaman Türkmenleri Niğde-Kayseri-Nevşehir civarında ikamet ederken sonradan mübadele ile Yunanistan'a gönderilmiştir.


*Balkan Türklerinin önemli bölümünün Karamanoğulları kökenli olduğuna dair bir genel kanaat olmakla beraber bu düşünce tam olarak doğru değildir.
*Avşar Türklerinin Balkanlara yerleşmesi çoğunlukla Cem Sultan olayı ile birlikte Osmanlının sabrının taşması ve buralara zorunlu iskan edilmeleri ile olmuştur.
Çoğunluğu Tuna ırmağı boylarında Kosova'ya ve Makedonya'ya yerleştirilmişlerdir.
  


*Erken dönemde Balkanlara yerleştirilen Türkmenlerin çoğu Osmanlı topraklarına geçerken belki bir nesil kadar Anadolu'da yer arayan obalardan oluşur. Bunların önemli bölümü Avşar olmadıkları halde Karaman topraklarında göçerlik yaptıktan sonra Rumeli'ye geçmişlerdir. Bu nedenle üzerlerinde Karaman tesiri vardır.
*Rumeli'de yerleşen Türkmenler çoğunlukla derviş kültürüyle yaşayan göçerlerdi. Babaizmlikten  beslenen bir inanışları vardı. İran üzerinden geçtikleri için Şiiliğinde inanç sistemlerinde izleri vardır. Bu nedenle gerek Rumeli Türkleri arasında gerekse sonradan müslüman olan Arnavut, Boşnak ve Pomaklar'da Bahailikten gelişen bir inanç sistemi olan Bektaşiliğin önemli etkisi yadsınamaz.

*Samsun bölgesindeki mübadil Türkler daha ziyade Sarışaban-Drama bölgesinden gelmişlerdir. Burası Rumeli'ye geçiş yolu üzerinde kaldığı içim birçok değişik etnik Türkmen aşiretinden izler taşıyor olabilir.
Ancak erken dönemde fethedilmiş bölgeler olduğu için Karamanoğullarının Cem Sultan olayı nedeniyle zorla iskan ettirilmiş kollarından olması ihtimalinden çok Rumeli'ye ilk yerleşen göçer Türkmenlerden olma ihtimali daha güçlüdür.
*Ayrıca Sarışaban-Drama bölgesinin büyük çoğunlukla Sünni inanışa sahip olduğu dikkate alınırsa Bahai-Bektaşi çizgisinden beslenen Avşarlar'dan çok diğer Türkmen boyları (Örneğin Kayı Türkmenleri) akla gelmektedir.Fotoğraflar Hasılar/Hacılar/Hasallar/Haşlar olarak da bilinen köye ait....köy Kozana'ya bağlı olarak gözüküyor. 1915 yılına ait kayıtlarda köyde yaşayan toplam 53 erkek yaşıyor. Aile lakaplarından bazıları ise;
Muçu oğulları
Kara oğlu
Celah oğlu
Kise oğlu 
........ 
Sevgilerimle
4 yorum:

  1. Emeginize sağlık.çok degerili bilgiler icin teşekkür ederim.

    YanıtlaSil
  2. Emeğinize sağlık. Duygulanarak okudum. Hatta oralara gittim gittim geldim. "Herkes biraz ya Karamanlıdır, ya da Karamanoğullarındandır."

    YanıtlaSil

YORUMLARINIZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ....
HEPİNİZE ÇOKK TEŞEKKÜRLER...

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...