12 Temmuz 2016 Salı

SELANİK KOZANA SARMUSALAR-PTELiA KÖYÜ 1915 YILI SEÇMEN KAYITLARI ve MÜBADİLLERİN YANINDA GETİRDİKLERİ BELGELERMÜBADELE

Selam
Uzun bir aradan sonra tekrar burada olmak ufacıkta olsa,  tarihe not düşmeye çalışmak çok güzel.Bugün ki köyümüz Kozana'ya bağlı eski adı Sarmusalar yeni adı Ptelia köyü.. Köy 78 erkekten oluşan, diğer Türk köyleri gibi çiftçilik yapan bir köy...1915 seçim kayıtlarında Kozana şehir merkezine şöyle bir göz gezdirdim.Hepsi zanaatkar....şekerci,sobacı,eşekçi,kasap,terzi.....uzayıp gidiyor.Bizimkilerin neredeyse tamamı toprak ağası, çiftçi...
Sarmusalar Sarı Musalar topluluğunun bir koludur. 
Şimdiki ismi olan Ptelea (Ftelya) ise  karaağaç anlamına gelmektedir.

Prof.Dr.Kemal Arı  "Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri" adlı eserinde Mübadillere ait belgeleri şöyle anlatır:

"Yunanistan'dan gelen göçmen ailenin elindeki belgeler genellikle şunlardı:
1-Aile kimlik belgesi : Bu belgede, ailenin Yunanistan'dan ayrılacağı limanın adı, aile reisi olan erkeğin ve diğer yetişkin erkeklerin adları, kadın ve çocukların sayısı, ailenin toplam nüfusu, kimliğin düzenlendiği tarih, düzenleyen karma komisyonun resmi mühürle onayı, yolculuğun ücretli olup olmadığına ilişkin karma komisyonun notu yer almaktaydı.

2- Aşı belgesi : Göçmen ailesindeki hangi bireye, hangi aşıların uygulandığına ilişkin sağlık kuruluşlarının kaydı yer almaktaydı.

3- Tasfiye talepnamesi : Göçmen ailesinin Yunanistan'da ki mal varlığının miktarını ve paraca değerini ayrıntılarıyla gösteren ve Muhtelit Mübadele Komisyonuna sunulması gereken belgenin bir kopyası.Bu belgeler göçmenin kendisi tarafından doldurulmuş, yerel ihtiyar heyetince imzalanmış ve karma komisyon tarafından onaylanmıştı. Göçmen ailesinin talepnamede  gösterdiği mal varlığının sonradan yapılacak incelemesinde doğruluğu saptandığında Türkiye'de ki terk edilmiş mallardan hakkını alması öngörülüyordu.

4- Göçmen Yunanistan'dayken Yunan makamlarınca müsadere edilen mallarına karşılık verilmiş makbuz ve resmi tutanak.
Ayrıca göçmen ailesi vapurdan inince ilgili iskân mıntıka müdürlüğünce aşı durumunu ve iaşe edildiklerini gösteren başka bir kimlik daha veriliyordu." 

Aşağıda Sarmusalar köyünün listeleri var..Umarım faydası olur.
                                                                                   Sevgilerimle

4 yıllık emeğimin sonucu olan kitabımı 2018 yılında yayınladım. Vefa örneği olmasını istediğim için ; doğduğu toprakları bir daha göremeyen buğulu,elâ gözlü tüm mübadillere ithâf ettim. 
Umarım birçok mübadile faydası olur. Kitapta Kozana'ya bağlı 61 köyde yaşayan 5140 Türk-Müslüman-Erkek nüfusa ait bilgiler bulunmaktadır. O köylerden biri de Sarmusalar.......Kitabı almak isterseniz eğer sertaccihan@hotmail.com adresinden veya 05386748294 nolu whatsapp hattından bana  ulaşmanız  yeterlidir. Memleketten-Vatana Sessizlerin Hikâyesi
1915 Yunanistan Kozana seçmen kayıtlarında Türk ve müslüman nüfusa ait bilgiler ve mübadele
adlı kitabımın arka kapak yazısıdır.

"Kimlik arayışına girdiğimde karşıma çıkan mübadele ve mübadillik idi. Konuyu araştırmaya başladıkça "mübadele bağlamında" tarihin sunulma ve anlaşılma biçimindeki yanlışlığı görmeye başladım. Çoğu mübadil torunu atalarının isimlerini bilmedikleri gibi, nereden geldiklerini, niçin geldiklerini de bilmiyorlar. Bu durum çocuklarımıza kültür aktarımı yapamadığımızın çok net bir kanıtı olarak karşımızda duruyor.
Bir toplumun mensubu olmak, o toplumun oluşma sürecinde ortaya çıkan kültürünü taşımak yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Bireyler arasındaki zincir koptukça kültürsüz toplumlar ve kültürsüzleşme ortaya çıkmaktadır.
Bu kitapta kaybedilen Balkan savaşlarından sonra Yunanistan devleti sınırları içinde kaldığı için Yunan vatandaşı sayılan ve bu nedenle 1915 yılında yapılan Yunanistan genel seçimlerinde oy kullanan, Selanik Kozana eyaletine bağlı 61 köyde yaşayan 16 yaş üstü toplam 5140 Türk-erkek-müslüman nüfusa ait bilgiler ve lâkapları bulunmaktadır. Birçok Türk ailenin soyadlarının kaynağı bu lâkaplardır.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması kapsamında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan "Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol" gereği Rumeli'den Anadolu'ya gelen Türkiye'nin Yunanistan doğumlu yeni vatandaşları ülkelerinin ekonomik,siyasi ve kültürel biçimlendirilmesinde kilit taşı oldular"

       


SARMUSALAR-PTELİA
SIRA NO ADI LAKABI BABA ADI DOĞUM TARİHİ İŞİ
5774 Alil Hıdır Oğları Osman 1858 Çiftçi
5775 Usein Hıdır Oğları Cezer 1861 Çiftçi
5776 Arun Sufalarlı Arif 1875 Çiftçi
5777 Ali Osman Sufalarlı Besim 1892 Çiftçi
5778 Ahmet Karamaçı Oğları Arslan 1855 Çiftçi
5779 Adem Karamaçı Oğları Arslan 1857 Çiftçi
5780 Alil Karamaçı Oğları Latif 1875 Çiftçi
5781 Ahmet İslâm Oğları Zulfikar 1863 Çiftçi
5782 Abdul Sule Oğları Sulüman 1873 Çiftçi
5783 Alim Veli Oğları İsmail 1885 Çiftçi
5784 Ali Karamaçı Oğları Uzeir 1857 Çiftçi
5785 Asan Sullük Oğları Idır 1889 Çiftçi
5786 Ali Yeni Obası İsmail 1889 Çiftçi
5787 Ali Raza Karamaçı Oğları Abas 1889 Çiftçi
5788 Alil Salih Oğları Resul 1893 Çiftçi
5789 Veli Salih Oğları Suliman 1882 Çiftçi
5790 Yasim Taranacı Oğlu Ahmet 1889 Çiftçi
5791 Yunus Kilenesi Oğlu Ali 1860 Çiftçi
5792 Yusuf İsem Oğları Zulfikar 1860 Çiftçi
5793 Esref Taranacı Oğlu Adem 1872 Öğretmen
5794 Ese Hıtır Oğları Cafer 1879 Çiftçi
5795 Zekirya Hıdır 1885 Çiftçi
5796 Zulfikar İslam Oğlu Amet 1892 Sığır çobanı
5797 Zekirya İslam Oğlu Arif 1884 Çiftçi
5798 İsmail Yeni Komsu Oğlu Ali 1857 Çiftçi
5799 İder Solük Oğlu Asan 1865 Çiftçi
5800 İbraim Seip 1889 Çiftçi
5801 İzet Koca Veli  Omer 1884 Çiftçi
5802 İzet Hıdır Oğları Alpedin 1885 Çiftçi
5803 İskender Taranaci Oğlu Yusuf 1878 Çiftçi
5804 Kadir Taranaci Oğlu Uzeir 1854
5805 Kadir Koca Veli Oğlu Elmas 1872 Çiftçi
5806 Mimi Kuru Oğları Suliman 1844 Hoca
5807 Memetali İslam Oğları Zulfikar 1876 Çiftçi
5808 Memet  Taranaci Oğları Ali 1875 Çiftçi
5809 Mimin Zuber 1859 Çiftçi
5810 Mimin Taranaci Oğlu İbraim 1889 Çiftçi
5811 Mustafa Taranaci Oğlu Yusuf 1865 Çiftçi
5812 Mamut Sufularlı Mimin 1892 Çiftçi
5813 Memetali Sufularlı Rusen 1875 Çiftçi
5814 Maksut Hıdır Oğlu Abedin 1889 Çiftçi
5815 Memet Hıdır Oğlu Osman 1874 Çiftçi
5816 Necip Sufularlı Arif 1871 Çiftçi
5817 Nasif Taranaci Oğlu Uzeir 1861 Çiftçi
5818 Davit Sali 1893 Çiftçi
5819 Necip İsmail 1884 Katip
5820 Oruci Hıtır Oğlu Cafer 1863 Çiftçi
5821 Uzeir Taranacı Oğlu Nasif 1893 Sığır çobanı
5822 Pesim Sufularlı Oğlu Rusen 1865 Çiftçi
5823 Pekir Taranacı Oğlu Atipas 1883 Çiftçi
5824 Rusit İslam Oğlu Suliman 1881 Çiftçi
5825 Raim Veli Oğları İsmail 1889 Çiftçi
5826 Recep Kara Zuber Oğlu Mumin 1881 Çiftçi
5827 Rıza Koca Veli Oğlu Dalip 1884 Çiftçi
5828 Resul Soluk Oğlu Asan 1871 Çiftçi
5829 Rustem Koca Veli Oğlu Yakup 1874 Çiftçi
5830 Resul Soluk Oğlu Asan 1891 Çiftçi
5831 Rıza Koca Veli Oğlu Dalip 1884 Jandarma
5832 Sefik Hıdır Oğlu Memet 1881 Çiftçi
5833 Sali Hıdır Oğlu Hıdır 1881 Çiftçi
5834 Sali Sufularlı Arif 1873 Öğretmen
5835 Sadula Sufularlı Ahmet 1851 Çiftçi
5836 Sinan Taranacı Oğlu İskenter 1889 Çiftçi
5837 Sulüman Kelanci Oğlu Idır 1890 Çiftçi
5838 Salim Hıdır Oğlu Veli 1875 Çiftçi
5839 Sulüman İslam Oğlu Zulfikar 1885 Çiftçi
5840 Sebedin İslam Oğlu Suliman 1881 Çoban
5841 Serfidin Taranacı Oğlu İbraim 1877 İşçi
5842 Seban Taranacı Oğlu Abas 1891 Çiftçi
5843 Sulüman Kuru Oğlu Mimin 1877 Çiftçi
5844 Seip Kalanci Oğlu Bairam 1867 Çiftçi
5845 Seban Hıdır Oğlu Cafer 1874 Çiftçi
5846 Sali Kalanci Oğlu Mimin 1878 Çoban
5847 Tafil Sufularlı Oğlu Elmas 1879 Çiftçi
5848 Tair Taranacı Oğlu Celil 1883 Çiftçi
5849 Celelidin Konce Veli Oğlu Dalip 1869 Çiftçi
5850 Ferat Yeni Komsu Oğlu Temursa 1868 İşçi
5851 Fatil *** 1883 Çiftçi
5852 Hıdır Osman 1858 Çiftçi

10 yorum:

 1. Şimdilik sadece yazları tatilde bulunduğumuz Çeşme'de mübadele ile gelmiş Selanik göçmenleri var. Hiçbiri de Selanik ya da nereden geldilerse oralara gidip atalarının bıraktıkları toprakları, evleri bulup, bellemişler. Ama buradaki, evlerini her yıl düzenli olarak buradan Selanik'e giden rumlar gelip torunlarına gösteriyor. Hatta zeytinyağı küplerinin dedelerinden kaldığının hikayesini anlatıyorlarmış.

  Göç ve göçmen öyküleri ilgimi çeker. Yazmışlığım da var.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet çok haklısınız bizde bir boşvermişlik amann geldik işte mantığı sonucu bu kadar yol alabildik Ama Rumlar öyle mi her türlü kültürünü tek tek aktarıyor çocuklarına kültür aktarmasını dört dörtlük yapıyorlar.Bizim kültürümüz ise sürekli kesintiye uğruyor maalesef bu konuda biz anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor farkına varmalıyız artık....sevgiler

   Sil
 2. Emeklerine sağlık Sertaç'ım, büyük bir araştırma oldu. Sevgilerimle...:)

  YanıtlaSil
 3. Sertaç'ım izninle yazını facebook sayfamda paylaştım.
  Suriye mültecilerini Balkan göçmeni Türklerle kıyaslamaya kalkan kara cahiller için....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Müjdecim iyi yapmışsın istediğin her yazıyı paylaşabilirsin.Suriyeli mültecilerle- mübadillerin kıyaslanması tam bir cehalet örneği İşlerine gelen herşeyi aynı kefeye koymak adetleri ya... Mübadiller Türktür Arap değil hemde öz be öz Türktür bu grubun asıl korkusu Türkler olduğu için Arapları da böyle göstermeye kalkıyorlar istedğin yazıyı paylaş Müjdecim

   Sil
 4. müthiş bi araştırmacısın Sertaç,üstelik öyle kolay okunur bi hale getiriyorsun ki,konuya ilgi duymayan bile okur.
  sevgiler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok geç cevap yazıyorum çokk üzgünüm Havva..İnternetim sıkıntılıydı. Beni motive ediyorsun çokk teşekkürler canım sevgiler

   Sil
 5. Dokümanların çoğaldı, ileride bir mübadele kitabı bekliyorum senden Sertaç.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. :)))) Bu köy listelerini kitap dönem projesi olarak kitap haline getireceğim Burcucum... kaybolup gitmesin Ankara Üniversitesinin kütüphanesine girsin istiyorum.Belki birgün benim gibi ciddiye alan birileri faydalanır.Sevgiler

   Sil
 6. Δυστυχώς δεν ξέρω τουρκικά, για να διαβάσω το βιβλίο. Υπάρχει στα αγγλικά;

  YanıtlaSil

YORUMLARINIZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ....
HEPİNİZE ÇOKK TEŞEKKÜRLER...

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...