MÜBADELE HİKAYELERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MÜBADELE HİKAYELERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

14 Şubat 2017 Salı

YUNANİSTAN KOZANA HACILAR-MESIANİ KÖYÜ 1915 YILI SEÇMEN KAYITLARI
Selam 
Yunanistan doğumlu ilk mübadiller artık 90 yaşın çok üzerinde...1924'de doğanlar bile 93 yaşında, hatırladıkları bile kendilerine çok uzak...ikinci kuşak  mübadiller ise, büyüklerinden duydukları kadarını bilirler...hayal gibi... Ortak bildikleri tek şey ise; memleketin sardunya kokulu olduğudur.
Bilgilendirme notlarına devam edelim...

30 Ocak 1923'de Lozan'da, Yunanistan ile Türkiye arasında “Türk-Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme” imzalandı. Protokol 19 madde ve 1 protokolden oluşmaktaydı.Türkiye adına sözleşmeyi İsmet Paşa,Dr. Rıza Nur ve Hasan bey, Yunanistan adına Venizelos ve Caclamanos imzaladı. 
Sözleşmenin 1.maddesine göre "Türk topraklarında yerleşmiş  Rum-Ortodoks dininden Türk uyrukları ile Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklular tabi tutulmuşlardı.
Mübadelenin en büyük özelliği zorunlu olmasıydı. Ama sözleşmenin 2.maddesine göre İstanbul'un Rum ahalisi ile, Batı Trakya'da ki Müslüman ahali kapsam dışı bırakılmıştı.
Mübadele dışı tutulacak olanlar; 30 Ekim 1918 tarihinden önce İstanbul Belediyesi sınırlarına yerleşmiş bulunan tüm Rumlar sayıldı.
Batı Trakya içinse; 1913 tarihli Bükreş Antlaşmasının çizdiği sınırın doğusunda yerleşmiş olan Türkler olacaktı. Bir süre sonra İmroz-Gökçeada-Bozcaada'da yaşayan Yunanlılarda nüfus mübadelesinin dışında tutuldu.
Kendiliğinden karşı ülkeye gitmiş olan bir kişi, Türk Hükümeti'nin izni olmadıkça Yunanistan’a dönerek orada yerleşemeyecekti.  

Sözleşmenin 5.maddesine göre "Mübadele uygulamasında her iki halkın mülkiyet haklarına ve alacaklarına hiçbir zarar verilmeyecekti. Mübadele edilecek halklara mensup bir kimsenin hangi nedenle olursa olsun gidişine hiçbir engel çıkarılmayacaktı"
4.maddesine göre; "Türkiye'de alıkonulmuş vücutça sağlam Rumlar Türkiye'den gönderilecek ilk kafileyi oluşturacaktı"

  7.madde ise ; "göçmenler bırakıp gidecekleri ülkenin uyrukluğunu yitirecek, gittikleri ülkenin topraklarına ayak bastıkları an da bu ülkenin uyrukluğunu edinmiş sayılacaklardı"

Bugün yayınlayacağım köyün adı Hacılar-Mesıani köyü...
                                                                 SevgilerimleHACILAR-MESIANİ

SIRA NO
ADI
LAKABI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
İŞİ
5336
Ali
Pilak Oğlu
İdris
1889
Çiftçi
5337
Ali
Turap Oğlu
Asan
1889
Çiftçi
5338
Amet
Karasali Oğlu
Sulüman
1879
Çiftçi
5339
Abas
Karasali Oğlu
Veli
1854
Çiftçi
5340
Abedin
Haci Rakip Oğlu
İbraim
1879
Çiftçi
5341
Veli
Kara Sali Oğlu
Abas
1884
Çiftçi
5342
Elmas
Palak Oğlu
Asan
1879
Çiftçi
5343
Zemdin
Pekuzus Oğlu
Bizat
1881
Çiftçi
5344
Zenul
Palak Oğlu
Halil
1859
Çiftçi
5345
Kâzım
Palak Oğlu
Usein
1867
Çiftçi
5346
Memet
Haci Ömer Oğlu
Urhan
1889
Çiftçi
5347
Memetali
Mazir
P(B)aryam
1887
Çiftçi
5348
Memin
Haci Rakip Oğlu
Latif
1871
Çiftçi
5349
Bekir
Kara Sali Oğlu
Sulüman
1889
Çiftçi
5350
Resul
Kara Sali Oğlu
Ramazan
1867
Çiftçi
5351
Rustem
Turep Oğlu
Arslan
1884
Çiftçi
5352
Sali
Kara Sali Oğlu
Ramazan
1865
Çiftçi
5353
Taip
Palaki Oğlu
Zenul
1887
Çiftçi


6 Aralık 2016 Salı

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ -9-

Selam
Patriyotlar, Selanik Manastır vilayetinin, Serfiçe Sancağına bağlı Nasliç ve Grebene kazalarından gelen Müslüman Türklerdir. Onları, diğer mübadillerden ayıran özellikleri ise, ilk gelenlerin Rumca iletişim kuruyor olmalarıdır. Türkiye'ye geldiklerinde genellikle Çatalca ve Silivri çevresine yerleştirilmişlerdir. Aşağıda Türkçe sözlerini yazdığım "Samyotisa"  Patriyotların milli türküsü sayılabilir.

Sisamlı kız, Sisamlı kız
Sisam'a ne zaman gideceksin?
Güller serpeceğim kıyıya Sisamlı kız
Güller serpeceğim kumsala.....
Ah sevgilim, ahh!
Siyah elbiselerinle de seviyorum ben seni.
Kirlilerle de, iş elbiselerinle de seviyorum
Ah sevgilim, ah!
Ölüyorum ben senin için
Sisamlı kız!
Bu akşam bize gülümseyen aile ise; Sakız Livasından gelip, İzmir ili Karantina köyüne iskân edilen Sabit varisleri Güzide, Rıdvan ve Neşet
                                                                     Sevgilerimle

29 Kasım 2016 Salı

KOZANA KÖSELER KÖYÜ 1915 SEÇMEN KAYITLARI                                               Fotoğraf için Sayın Orhan Atilla Bulut'a teşekkürler

Selam
Mübadiller; Yunanistan'dan Anadolu'ya geldiklerinde, çeşitli sıkıntılarla karşılaştılar. Ülke savaştan yeni çıkmış ve fakir, gelen insanlar fakir, ellerindeki avuçlarında ne varsa göç yollarında bitmiş. Yerleştirilecekleri evler yakılıp yıkılmış, Rumeli kadar geniş tarım alanları yok,alışkın oldukları iklim yok, yerleştirildikleri yerlerde bildikleri işi yapacak şartlar yok...3 yaşındayken mübadeleyi yaşayan, Yunanistan'dan Çorum Çarşıdere'ye yerleştirilen ve halen orada yaşayan Cemile Nine evde bir bardak bile bulamadıklarını, ölüm döşeğinde su isteyen dedelerine hayvanların yalaklarını eğerek  su içirdiklerini anlatmıştı. 
Onlar için Asıl mücadele şimdi başlayacaktı.Hem kendileri hem de vatanları için....

   Nedim Şener; Mübadele ve Samsun adlı kitabında, yurt içindeki durumu şehir şehir özetlemektedir. 

Yozgat'ta ;
"Mübadil sevk jurnal defterindeki kayıtlara göre 3678, yetkililerden alınan bilgiye göre 5.277 mübadil 
vilayet dahiline gönderildi. Çiftçi olan Kayalar göçmenleri Akdağmadeni gibi çam ağaçlarının kaplı olduğu ve madenin bulunduğu bir bölgeye yerleştirildiler.Dolayısıyla mesleklerini icra edemediklerinden çoğu, tüketici bir toplum olarak kaldı. 1923-1933 tarihleri arasında 1113 hanede 3911 mübadil iskan muamelesi gördü. Bunlara 698 ev,67 dükkan,3 arsa, 56731 dönüm tarla, 4 bağ ve 80.100 dönüm bahçe verildiğini"

Akdağmadeni; kültür seviyesi çok yüksek, Akdağmadeni'ne yerleştirilen bir aileden öğrendiğim kadarıyla geldikleri zaman Akdağmadeni'nde halk konaklarda yaşıyormuş,  postanesi o zamanın en çok ciro yapan postanesiymiş. İnsanlar faytonlarla geziyormuş. 

Sivas'ta;
1925 yılı itibariyle Sivas vilayeti Hafik,Zara,Divriği,Gürün,Darende,Kangal,Şehr-i Kışla, Yenihan ve Aziziye kazalarından oluşmaktaydı.Vilayetin nüfusu 377.575 idi.
Sivas'ta iki ayrı göçmen grubu bulunmaktaydı. Mübadillerden önce Sırbistan'dan sevk edilen Boşnak ve Arnavutlar Gürün'ün merkezine ve köylerine yerleştirilmişti. Bu göçmenlere sadece bulundukları yerde kalabilme hakkı tanınmıştı. İkinci grubu ise mübadiller oluşturmaktaydı. Sivas dahilinde 70-80 bin dönüm metruk arazi vardı. Bu sahaya 12.000 mübadilin iskan edilmesi planlandı. İlk etapta Samsun iskelesine çıkarılan 5.048 mübadil tahta arabalarla Amasya-Tokat güzergahı ile Sivas'a geldiler. Gelenler Sivas'ın dokuz kazasına dağıtıldılar. Dağıtım esnasında organizasyon eksikliği nedeniyle  çiftçiler kasabalara, sanat ve tüccar erbabı da köylere gönderilmişti. Yetkililerin ifadesine göre göçmenlerin %80'i yerli ahalinin yardımı ile ayakta durabilmekteydi" diye anlatır. 
Kozana'ya bağlı Küsüler köyü seçmen listeleri aşağıda...
                                                                         Sevgilerimle

KÜSÜLER

SIRA NO
ADI
LAKABI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
İŞİ
5194
Alise
İsa Oğlu
Sulüman
1863
Çiftçi
5195
Ali
İsa  
İsa
1875
Çiftçi
5196
Ahmet
İsa
Atem
1889
Çiftçi
5197
Arif
İsa
İsa
1876
Çiftçi
5198
Asan
İsa
İsa
1885
Çiftçi
5199
Aspi
Temur zade
Habib
1883
Çiftçi
5200
Ali
Temur zade
Abib
1891
Çiftçi
5201
Ali
Temur zade
Musa
1888
Çiftçi
5202
Ali
İbraim Hoca
Zerup
1891
Çiftçi
5203
Ahmet
İbraim Hoca
Veli
1889
Çiftçi
5204
Ali Osman
Mustafa Oğlu
Osman
1877
Çiftçi
5205
Arslan
Recep Oğlu
Elias
1866
Çiftçi
5206
Alil
Kara Memet
Memet
1848
Çiftçi
5207
Yakup
İsa Oğlu
Temir
1868
Çiftçi
5208
Yusuf
Keya Oğlu
Ali
1875
Çiftçi
5209
Yaya
Temur zade
Hıdır
1887
Çiftçi
5210
Latif
Keya Oğlu
Ali
1874
Çiftçi
5211
Zinel

Rostem
1869
Çiftçi
5212
Zerup
İbraim Hoca
İbraim
1839
İmam
5213
İzet
Mustafa Oğlu
Yasar
1884
Çiftçi
5214
Zekirya
İsa Oğlu
Kasir
1883
Çiftçi
5215
Kasir
İsa Oğlu
Ahmet
1861
Çiftçi
5216
Karaman
Mustafa Oğlu
Musa
1881
Çiftçi
5217
Kadir
Temur zade
Elmas
1875
Çiftçi
5218
Bairam
İsa Oğlu
Sulüman
1864
Çiftçi
5219
Besin
İsa Oğlu
Sulüman
1889
Çiftçi
5220
Bairam
Memet Zade
Zaheh
1878
Çiftçi
5221
Mustafa
Memet Zade
Omer
1869
Çiftçi
5222
Mustafa
Kerim Oğlu
Memet Ali
1866
Çiftçi
5223
Bairam
Kerim Oğlu
Yasar
1889
Çiftçi
5224
Mumin
Mustafa Oğlu
Yasar
1871
Çiftçi
5225
Moarem
Mustafa Oğlu
Bitula
1870
Çiftçi
5226
Memet
Athigganos***
Yasar
1864
işçi
5227
Memet
Memet Zade
Saditin
1875
Çiftçi
5228
Necip
İsa Oğlu
Usein
1869
Çiftçi
5229
Usein
Temur zade
Musa
1878
Çiftçi
5230
Omer
İsa Oğlu
Alisa
1891
Çiftçi
5231
Osman
İsa Oğlu
Rutem
1863
Çiftçi
5232
Usein
Kaye Oğlu
Ali
1872
Çiftçi
5233
Omer
Mustafa Oğlu
Sali
1891
Çiftçi
5234
Usein
Athigganos***
Memet
1891
işçi
5235
Omer
Memet Zade
Mustafa
1892
İşçi
5236
Rıfat
İsa Oğlu
Kadir
1889
İşçi
5237
Rustem
Memet Zade
Mustafa
1890
Çiftçi
5238
Ramazan
Mustafa Oğlu
Yasar
1889
Çiftçi
5239
Recep
Temur zade
Hıdır
1892
Çiftçi
5240
Semsedin
Temur zade
Halil
1880
Çiftçi
5241
Seli
İsa Oğlu
İsa
1875
Çiftçi
5242
Sefer
İsa Oğlu
Musa
1876
Çiftçi
5243
Sakir
İbraim Hocaoğlu
Terup
1872
Çiftçi
5244
Zefer
Memet Zade
Uzeir
1875
Çiftçi
5245
Sali
Mustafa
Yusuf
1858
Çiftçi
5246
Sali
Keya Oğlu
Tait
1889
Çiftçi
5247
Tafil
Temur zade
Abib
1885
Çiftçi
5248
Temursa
Temur zade
Halim
1879
Çiftçi
5249
Talip
Keya Oğlu
Ali
1864
Çiftçi
5250
Temurli
Keya Oğlu
Ahmet
1891
Çiftçi
5251
Fiza
Temur zade
Ali
1877
Çiftçi
5252
Kadir
Temur zade
Temursa
1859
Çiftçi
5253
Salim
Temur zade
Temursa
1852
Çiftçi
5254
Hasan
Temur zade
Halil
1873
Çiftçi