3 Haziran 2017 Cumartesi

1761 TARİHLİ SİNASON KİVAS MAHALLESİ GAYRİMÜSLİM RUM KAYITLARI

GÖÇ


Selam 
Bugün, Sinason'a ait son mahalle olan  Kivas'ın  kayıtlarını yayınlıyorum. Mahalle 65 haneden oluşmaktadır.  Yayınladığım kayıtlar 1754, 1756, 1757, 1761 yıllarına ait dört ayrı nüfus defterlerinin araştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. 

Sinason nüfus kayıtları 
Yaniefranglos mahallesi    : 82 hane
Kavre  mahallesi               : 62 hane
Lule  mahallesi                : 100 hane
Kivas  mahallesi              : 65 hane olmak üzere toplam 309
                                           haneden oluşmaktadır. 
Çalışmalar sevgili Yrd.Doç.Dr.Leyla Kaplan'a aittir.
                                                                                                              Sevgilerimle
                                                                                     
             Sineson halkı ; Osmanlı hakimiyetinde kendilerine tanınan özel ayrıcalıklar ve kapitülasyonlar nedeniyle kısa sürede Osmanlının en zengin zümresi haline geldi.
Yavuz Sultan Selim tarafından Deraliye'ye (İstanbul'a) getirtilen Sineson'luların Karamanos olarak adlandırılan Hıristiyan Türklerden oldukları, incelediğimiz nüfus tahrir defterlerinde "Togan (Doğan), Tufan, İşbir, (İşbara? Eşber), Beyaz, Torasan, Tavil, Azem, Ulaş, Serender, Karyağdı, Tatar, Tataros, Nazlı, Aslan, Karagöz" adlarının bulunmasından anlaşılmaktadır.
Türklerin, 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da hakimiyetlerini her geçen gün arttırmaları, Bizans ordusunda görev yapan Türk boyları ile yine Bizans hakimiyeti altında yaşayan Hıristiyan Türklerin sağladığı destekle daha da kuvvetlenmiştir. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetleri altında Müslüman olan Hırıstiyan Türklerin bir kısmı varlıklarını Hırıstiyan olarak devam ettirmiş, Moğol istilası ile Hırıstiyan bazı toplulukların Anadolu'ya yerleşmesinin yanı sıra eski Göktanrı inancına sahip Türk boylarının da Anadolu'ya gelerek yerleştiği bilinmektedir. Bu halkın bir kısmı zamanla Müslüman olurken, bir kısmı eski dinlerine bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. İç Anadolu'da Nevşehir-Kayseri-Niğde-Tokat  çevresine yerleştirilen Tatar Türk boyları ile Maniheist inancına sahip Türklerin varlığı da kabul edilmektedir. Bununla birlikte Gayrimüslim-Hırıstiyan-Rum topluluklarda Türk hakimiyeti altında hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdir.
Sinesonlu Ortodokslar Karamanlıların etnik kökenleri üzerine yapılan tartışmalar Türk Hırıstiyan mı, Rum Hırıstiyan mı olduklarına ilişkindir. Bazı araştırmacılar ise onların Ortodoks inancına bağlı Türkler olduklarını ileri sürmektedir. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da (Constantinapolis) diğer Hırıstiyan topluluklarından ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Sinesonlular ticaret yaparak zenginleşirken, kurdukları loncalar ile İstanbul'da Galata, Unkapanı, Tophane, Kuzguncuk, Ayazma, Yenicami, Samatya, Balıkpazarı, Kalafatyeri gibi mahallelerde koloniler halinde yaşamaktaydılar. Babadan-oğula geçen ve usta-çırak ilişkisiyle sade Sineson'dan Başkent İstanbul'a (Deraliye)getirilen Sinesonlulara öğretilen meslek ve ticaret hayatı, havyar, yağ, keten bezir, balıkçılık, berber, bakkal, manav, boyacı gibi meslekleri içine alan geniş bir yelpaze olarak tekellerindeydi.(1)


İzmir, Bolu, Niğde, Nevşehir, Adana'da da ticaret yapan veya çalışmaya giden Sinesonlulara da nüfus kayıtlarında yazılıdır. (2)


Rusların kendilerine ait bir topluluk olarak nitelendirmelerinin dışında Karamanlı Sinesonluların Rusya'ya, Rusya'nın Sinesonlulara duyduğu sempatinin Kaynarca Antlaşmasında Ortodoksları himaye edeceğinin Osmanlı tarafından kabul edilmesinden başka anlatılan diğer bir olayda şu şekildedir:
"Karamanlı Sinesonlulara sempatilerinin kaynağı Sinsonlu Varvarakis?adlı İstanbul’da yaşayan zengin bir Sinesonlu’nun sahip olduğu gemileri Osmanlı–Rus savaşı sırasında Çarlık Rusya’sı donanması hizmetine verdiği, Rus donanmasının Osmanlı donanması tarafından yenilgiye uğratılması üzerine bütün gemilerini kaybeden ve yaptığı ihanetin cezasız kalmayacağından endişe eden bu şahsın Rusya’ya kaçarak Çar’a sığındığı ve Çarı’nın huzuruna kabul edilerek kendisine çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirildiği ve Çar’ın batan gemilerinin yerine yeni gemiler vererek zararını karşılama talebini geri çevirerek, Çar’dan havyar ticaretini yapma izni istediği, bu isteğinin kabul edilmesi üzerine  muhtemel Rus uyruğunda İstanbul’a gelerek havyar ticareti ile uğraştığı bunun sonucunda da çok zengin olduğu ve yanına hemşehrileri Sinesonluları çağırarak havyar ticaretini tamamiyle Sinesonluların tekeline geçmesini sağladığı anlatılmaktadır.            (   Simon……?..)

(1)M.Sacit Pekak, Mustafapaşa (Sinasos) ve Aziz Nikolas Manastırı Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:1, Sayfa 199-202 (Haziran 2008)

(2)Kayseri Liva-Arabsun Kaza-Sineson Karyesi nüfus defteri 1757-1761)Hane:1 
No:1(ala) 
Orta boylu Sarı bıyıklı Havyarcı Lazadi veledi Nikola:45 
No:2(na) 
Oğlu Nikola:13 
No:3,Diğeri Abostol:8 
No:4,Diğeri Aleksi:5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:2(ta)Deraliye’de Galata’da Kufeci:55 
Kısa boylu Sarı bıyıklı İstavri veledi Kıryako 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:3 
No:1Ama*Galata’da 
Orta boylu Kara bıyıklı Yuvan veledi Karamol:45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sayfa:79(40) 
Hane:4 
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57 
Orta boylu Kara bıyıklı Havyarcı Lefter veledi Trandafil:43 
No:2(ta)Mersomun yanında:60                                                                                                                                      
Oğlu Orta boylu Kara bıyıklı Yorgi:20 
No:3(ta) Borhi 
Diğeri şabb-ı emerd Yuvan:17 
No:4(na)Borhi:58* 
Diğeri İlya:12 
No:5,Diğeri Save:4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:5 
No:1(ta) 
Kısa boylu Kara bıyıklı Havyarcı Vasil veledi Karyağdı Kiryako:60 
No:2(ala) Deraliye’de Havyarcı:57 
Oğlu Orta boylu Kumral bıyıklı Panayot:25 
No:3,Torunu Atanas veledi Panayot:4 
No:4(ala) Deraliye’de Balıkpazarında Havyarcı: 
Damadı Orta boylu Kumral bıyıklı Kostati veledi Yuvan:39 
No:5,Oğlu Yuvan:4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:6 
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57 
Orta boylu Kumral bıyıklı Vasil veledi Taodrofan** oğlu Atanas:28 
No:2(ta) Mersomun yanında:57 
Karındaşı Orta boylu Kumral şer bıyıklı Vasil:30 
No:3,Oğlu Nikola:4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:7 
No:1(ta) Deraliye’de Kurşunlu Mahallinde Manav:57 
Orta boylu Kara bıyıklı Luka veledi Kozma:35 
No:2(ta)Üsküdar’da Kuzguncuk’ta Kufeci:57 
Bacanağı Orta boylu ter bıyıklı Vasil veledi Kostati:23 
No:3,Oğlu Atanas:3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  1761   
Hane:8 
No:1(na) 
Emerd  Vasil veledi Nikofilas Damadı Torunı**Mılat:12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane.9 
No:1(ta) Deraliye’de Galata’da:57 
Orta boylu Kara Sakallı Papas Serafim veledi Pratamus:43 
No:2(na) Mersomun yanında:57 
Oğlu şabb-ı emerd Lazari:17 
No:3,Diğeri Pratamos:4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:10 
No:1(ta) 
Orta boylu Kır bıyıklı Havyarcı Tegofan veledi Anasti:83 
No:2(ala) 
Orta boylu Kumral bıyıklı Nikoli Yuvan:30 
No:3(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:59 
No:4(ta) Borhi:57 
Diğeri şabb-ı emerd Anastı*:18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:11 
No:1(ta) 
Orta boylu Kır bıyıklı Marko veledi Milat:65 
No:2(ala) Deraliye’de Tophane’de  Bakkal:57 
Oğlu Orta boylu Kara bıyıklı Serafanos:32*********** 
No:3(ala) Mersomun yanında:56 
Diğeri Orta boylu Kara bıyıklı Milat:20 
No:4(ta) Borhi?*:56 
Diğeri şabb-ı emerd Mihal:17 
No:5(na) ,Diğeri Nikola:14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1761    
Hane:12 
No:1(ala)Deraliye’de Kuzguncuk’ta Bakkal:60 
Orta boylu Kara bıyıklı Hırısto veledi Tahori:35 
No:2(na)Mersomun yanında :60 
No:3,Diğeri Pratamos:13 
No:3,Diğeri Dimitri: 
No:4(ta) Deraliye’de Yedikule’de Manav:57 
Karındaşı Orta boylu Kumral bıyıklı Serafim:27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:13 
No:1(ta) 
Orta boylu KerbikosYuvan veledi Andon:57 
No:2(ala) 
Orta boylu ter bıyıklı Andon:23 
No:3(ta)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:56 
Diğeri Orta boylu ter bıyıklı Pratamus:19 
No:4 
Torunu Lagor veledi Andon:4 
------------------------------------------------------------------------------s.81 
Hane:14 
No:1(ala) 
Orta boylu Sarı bıyıklı Tavukçu Mina veledi İstefan:38 
No:2,Oğlu Pretemuz:9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:15 
No:1(ta)Deraliye’de  Üsküdar’da Tavukçı:57 
Orta boylu ter bıyıklı İstefan veledi Tavukçı Kostati:19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:16 
No:1(ta) 
Orta boylu Kumral…ter? Bıyıklı Bakkal Karlı Foli veledi İstefan:46 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1761   
Hane;17 
No:1(ala)Deraliye’de Balıkpazrında Havyarcı:57 
Orta boylu Kara bıyıklı Yuvan veledi Gavrasil:40 
No:2(na) Mersomun yanında:57 
Oğlu şabb-ı emerd Anastas:15 
No:3,Diğeri Hrısto:
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:18 
No:1(ta) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:58 
Orta boylu Kumral bıyıklı Yuvan veledi Lazadi:60 
No:2(na)Mersomun yanında 
Oğlu şabb-ı emerd Minşa:16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:19 
No:1(ta)Deraliye’de Balıkpazarında Kayıkçı:57 
Orta boylu Kumral bıyıklı Tolmacı * veledi Vasil:43 
No:2(na) 
Oğlu Pratamus:13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:20 
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da  Havyarcı:60 
Orta boylu Kara bıyıklı Fatıoğlu İlya veledi Anesti:43 
No:2(ta) Mersomun yanında:60 
Oğlu Orta boylu ter bıyıklı Anasti:22 
No:3,Diğeri Nigofilos:1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:21 
No:1(ta) 
Orta boylu Kumral bıyıklı Yuanni veledi Vasil:40 
No:2(na),Oğlu Vaspel**:13 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       1761   
Hane.22 
No:1(na)Deraliye’de Balıkpazarında Rençber:59 
Orta boylu Sarı bıyıklı Paskal veledi Markon*:55 
No:2(ta)Deraliye’de Akmermer’deBakkal:59 
Damadı Orta boylu ter bıyıklı Ankos veledi Pratamoz: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:23 
No:1(tta) Deraliye’de Oyma Kapıda Bakkal:58 
Orta boylu ter bıyıklı Vasil veledi İstavri:25 
No:2,oğlu Yorgi:6 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:24 
No:1(ta) Deraliye’de Balkapanı’nda yağcı:55 
Orta boylu Kara bıyıklı Yorgi veledi Kazil oğlu Vasil:27 
No:2(ta)Deraliye’de Galata’da Bakkal çırağı:55 
Karındaşı Orta boylu ter bıyıklı Mina:20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:25 
No:1(ala) Altımermerde?* Bakkal:60 
Orta boylu Kara bıyıklı Vasil veledi Serafim:43 
No:2,Oğlu Yuvan:5 
No:3,Diğeri Serafim:1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:26 
No:1(ta) Deraliye’de Galata’da Yağcı:57 
Orta boylu Kumral bıyıklı Anastas veledi Vasil:50 
No:2(ala) Deraliye’de Unkapanı’nda Bakkal:60 
Oğlu Orta boylu Kumral bıyıklı Yanaki:24 
No:3(na) Mersomun yanında:60 
Diğeri Vasil:13 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.83---------1761   
Hane:27 
No:1(ta) Galata’da Balıkpazarında Bakkal:57 
Orta boylu Kumral…bıyıklı Berber Tanasil veledi Togdos:49 
No:2(ala) 
Oğlu Orta boylu ser(ter) bıyıklı :23 
No:3(ta) Deraliye’de Oyma kapıda Bakkal çırağı:57 
Diğeri şabb-ı emerd(İ) Stavri:15 
No:4,Diğeri Vasil:8 
No:5,Diğeri Teogdos:*3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:28 
No:1(na) Kısa boylu Kara bıyıklı Hırısto veledi Vasil:42 
No:2(na) Oğlu şabb-ı emerd Anastas:16 
No:3,Diğeri Nikola: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:29 
No:1(ta) Deraliye’de Galata’da Bakkal:60 
Orta boylu Kara bıyıklı Nikola veledi HAcıEftim oğluArgalu:30 
No:2(na) Mersomun yanında :59 
Oğlu Yuvan:12 
No:3,Diğeri Anesti:8 
No:4,Diğeri Eftim:1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:30 
No:1(ta)  
Kısa boylu Kara bıyıklı Yani veledi Lefter:50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:31 
No:1(ta)Deraliye’de Galata’da Havyarcı Tablekarı:58 
Orta boylu  Kumrasal bıyıklı Andon veledi Karelim:29 
No:2,Oğlu Karet(L)im:1                                                                                                                                                
No:3(ta)Deraliye’de  Ferad(Kardı)51 
Karındaşı orta boylu Kumral bıyıklı Yorgi:25 
No:4(ta) Deraliye’de Galata’da Bakkal çırağı:58 
Diğeri ter bıyıklı İstefan:21 
No:5(na)Kuzguncukta( Bakkal çırağı:58 
Diğeri Lazadi:16 
No:6,Diğeri İlya:13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:32 
No:1(ala) Galata’da Havyarcı:58 
Orta boylu Kumral bıyıklı Lazadi veledi Dermiyat:45 
No:2,Oğlu Dimitri:1 
------------------------------------------------------------------------------------s.84 
Hane:33 
No:1(ta)Deraliye’de Üsküdar’da Bakkal:57 
Orta boylu Sarı bıyıklı Yuvan veledi Vasil:35 
No:2,Oğlu İstefan:2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:34 
No:1(ala)Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57 
Orta boylu Kara bıyıklı Karyağdı oğlu Kostati:52 
No:2,Oğlu şabb-ı emerd Kavril::18 
No:3,Diğeri,Vasil:7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:35 
No:1(ala) 
Orta boylu Kara bıyıklı Nikola veledi Yasef(Yusuf):30 
No:2(ala) Deraliye’de Balıkpazarında Havyarcı:60 
Karındaşı Orta boylu ter bıyıklı Hrısto?? :23 
No:3,Oğlu Save:5 
No:4,Diğeri Hrısto??:1                                                                                                                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:36 
No:1(ala)Deraliye’de Karaköy’ünde Bakkal:60 
Orta boylu Kara bıyıklı İstefan veledi Avraham :25 
No:2(na) Mersomun yanında:60 
Oğlu şabb-ı emerd Serafim:15 
No:3(naBorhi’de:60 
Diğeri,Koatazi:13 
No:4,Diğeri Bretemoz:7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:37 
No:1(na) 
Orta boylu Kara bıyıklı Lazadi veledi Anastas:45 
No:2(ta) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:58 
Oğlu şabb-ı emerd Hrısto(Hristo?*)?:17 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:38 
No:1(ta) 
Orta boylu Kara bıyıklı Gavrasil veledi Petro:60 
No:2(ala) Oğlu Kara bıyıklı Karat(l)im:25 
No:3,Torunu Tohadi:
No:4,Diğeri Atanas:3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:39 
No:1(ala) Deraliye’de Tophane’de Bakkal:58 
Orta boylu Kara bıyıklı Yorgi veledi Kavril:30 
No:2,Oğlu Yuvakim:2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:40 
No:1(ta)Deraliye’de Beyoğlun’da Bakkal yanında:60, 
Orta boylu ter bıyıklı Vasil veledi Kozma:20 
No:2,Oğlu Kozma:1 
No:3(na),Mersomun yanında:60 
Karındaşı şabb-ı emerd Harsto(Hrısto?)?:15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:41 
No:1(ta) 
Orta boylu Kumral bıyıklı Çolak Pretemoz:31 
No:2,Oğlu Yuvan:6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:42 
No:1(ta) Deraliye’de Üsküdar’da Berberci:57 
Orta boylu Kara bıyıklı Avrasil veledi Yuvan:28 
No:2(na) Üsküdar’da Bakkal çırağı:57 
Karındaşı şabb-ı emerd Trandafil:15 
No:3,Diğeri Antahos(Antos)::
No:4(ta) 
Gamıs**Orta boulu Kumral ?bıyıklı İstrati veledi Mihal:30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:43 
No:1(ala) Deraliye’de Üsküdar’da Beziryağcısı:58 
Orta boylu Kumral bıyıklı Yağcı Mina veledi Anderya:49 
No:2,Mersomun yanında:58 
Oğlu Orta boylu ter bıyıklı Lefter:25 
No:3,Torunu Kostati::
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:44 
No:1(ala),Orta boylu Kumral bıyıklı Trandafil veledi Yuvan:65 
No:2(ta),Oğlu Orta boylu ter bıyıklı Petro veledi Mersom:19 
No:3,(na),Diğeri Simon13 
No:4,Diğeri Yuvan::10 
No:5,Diğeri Bordan(Yordan::2                                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:45 
No:1(ta) 
Orta boylu Kara bıyıklı Kavratanos veledi Lefter:55 
No:2(ta) Deraliye’de Kurşunlu Meydanında?* yağcı:57 
Damadı Orta boylu ter bıyıklı Yorgi veledi Save:25 
No:3,Torunu Bavlizarvan::
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:46 
No:1(ta) Deraliye’de Unkapanı’nda Havyarcı:57 
Orta boylu ter bıyıklı Mina veledi Hcısavea:22 
No:2(na)Karındaşı Hırısto13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:47 
No:1(ala) Deraliye’de Fener’de Bakkal:57 
Orta boylu sarı bıyıklı Felyos(Filos) veledi Kirko oğlu Vasil:59 
No:2(ta) Mersomun yanında :57 
Oğlu şabb-ı emerd Vasil:17 
No:3(na) Borhi**:57 
Diğeri Anasti:13 
Hane:48 
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:60 
Orta boylu Kara bıyıklı Tanasil veledi Yuvan:50 
No:2(ta) Mersomun yanında:57 
Oğlu Orta boylu Kara bıyıklı Teogofan:26 
No:3,Diğeri Yuvan:6 
No:4,Torunu Nikola:6 
No:5(ta)Borhi*?:60 
Yeğeni Orta boylu ter bıyıklı Sanalıke veledi Nikola:19 
No:6(na) Borhi?*,Diğeri Yuvan:14                                                                                                                               
Hane:49 
No:1(ta) Deraliye’de Galata’da Havyarcı Tablakarı?*:57 
Orta boylu Tobsaz Avraham veledi Yorgi:37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:50 
No:1(ala) Deraliye’de Unkapanı’nda Doğramacı**:59 
Orta boylu Kara bıyıklı Save veledi Kastati(Kostati)*:50 
No:2(ta) 
Oğlu Orta boylu Kara bıyıklı Atanas:28 
No:3,Torunu Yuvan:4 
No:4,Diğeri Karelim?*:2 
No:5(ta)Deraliye’de Mersomun yanında:57 
Okesed?* oğlu Orta boylı Kumral bıyıklı?*veledi Save:25 
No:6(na) Borhi* 
Diğeri Kastati(Kostati?):15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:51 
No:1(ta)Deraliye’de Havyarcı Tablakarı:57 
Orta boylu Sarı bıyıklı Lazadi veledi İlya:30 
No:2,Oğlu Vasil:13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:52 
No:1(na)Deraliye’de Unkapoanı’nda Havyarcı çırağı:59 
Yetim Pretemus veled Vasil:13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:53 
No:1(ala) Üsküdar’da Bakkal:60 
Orta boylu ter bıyıklı Yorgi veledi Tohori:25 
No:2,Oğlu Tohori(Tohori):
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:54 
No:1(na) 
Orta boylu Ak bıyıklı Yuvan veledi Dülgar oğlu Presko**:69 
No:2(ala) Deraliye’de Yağcı olduğu:56 
Oğlu Orta boylu Sarı bıyıklı Presko:42 
No:3(ta) Borhi?:60 
Damadı Orta boylu Sarı bıyıklı Yuvakim veledi:yorgi:25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:55 
No:1(ta) 
Orta boylu Kumral**bıyıklı Serafim veledi Çalıkoğlu* Simon:30 
No:2,Oğlu Simon::
No:3(ta)Deraliye’de Havyarcı Tablekarı:56 
Karındaşı Orta boylu ter bıyıklı Hrısto*:23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:56 
No:1(ala) Deraliye’de Fener’de Bakkal:59 
Uzun boylu Kumral**bıyıklı Anastas veledi Yuvan:39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:57 
No:1(ta) Deraliye’de Tophane’de Kulacılarda Bakkal:56 
Orta boylu Kara bıyıklı Pretemuz veledi Marko:23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:58 
No:1(ta) 
Orta boylu Kumral bıyıklı Kozma veledi Lazari:55 
No:2(ta) Deraliye’de Yenicamide  Kufeci(Kavfeci):59 
Damadı Orta boylu ter bıyıklı Nikola veledi Save:27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:59 
No:1(ta) 
Orta boylu Kara sakallı Babas veledi Yuvan:48 
No:2,Oğlu İstavri:11 
No:3,Diğeri Mihal:4 
No:4,Diğeri:Yuvan:1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:60 
No:1(ala)Deraliye’de Kurşunlu Mahzande Bakkal:58 
Orta boylu Kumral bıyıklı  Simon veledi Abostol:45 
No:2(ta)Mersomun yanında:58 
Oğlu şabb-ı emerd Yuvan:17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:61 
No:1(na) 
Orta boylu Kır bıyıklı Kazıl Andon veledi İstefan:65 
No:2(ta) Deraliye’de Berber:55 
Oğlu Orta boylu ter bıyıklı Kavrasıl:25 
No:3,Torunu Serafim:2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:62 
No:1 
Yetim Luka veledi Yorgi:7 
No:2,Diğeri Dimu:4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:63 
No:1(ta) 
Orta boylu Sarı bıyıklı Berber Anastas veledi Hırısto:30 
---------------------------------------------------------------------------------------------s.89 
Hane:64 
No:1(ta) 
Orta boylu ter bıyıklı Pretemoz veledi Nevşehirli) oğlu Simon:25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hane:65 
No:1(ta) 


Orta boylu Kumral bıyıklı Save veledi Nevşehirli oğlu Vasil:25 

2 yorum:

  1. Nazlı ismi deyince, nefret ettiğim Nazlı Ilıcak aklıma geldi. Bir ülkede ne kadar çok etnik köken olursa, o kadar karışıyor sonunda:(

    YanıtlaSil
  2. Merhaba! Blogunuzu yeni kesfettim :) Bende bekliyorum muhakkak:)https://lavvienrose.blogspot.com.tr/

    YanıtlaSil

YORUMLARINIZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ....
HEPİNİZE ÇOKK TEŞEKKÜRLER...

BU BİR MÜBADELE HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI RADYO HİKAYESİ

KOZANA HATIRALARI......

Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...