MÜBADİL etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MÜBADİL etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Haziran 2018 Perşembe

TIYN-I MAHTÛM'UN SIRRI ve LİMNİ-ILIMLI ADADA BULUNAN KÖYLERİN ve MAHALLELERİN ADLARI
                                                                                                                      Alıntıdır.

Selam
Limni adası, Osmanlı zamanındaki ismi ile Ilımlı ada.....Ege Denizinde, Türkiye sınırlarına 50 km uzaklıkta, Gökçeada'nın güneybatısında bulunan volkanik adadır.
 Bir zamanlar Osmanlı idaresinde olan Limni adasının bir başka önemli özelliği ise şudur.  1.Dünya Savaşında, Osmanlı Devleti başarı göstermesine rağmen, birlikte savaşa girdiği devletler yenildiği için yenik sayılır. Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak, savaştan ağır şartlar ile çekilmek zorunda kalır.    İşte Mondros Ateşkes Antlaşması, bu adanın Mondros Limanında imzalanmıştır. 
Antlaşmanın bazı maddeleri şöyledir.
* Çanakkale ve İstanbul boğazları İtilaf Devletlerine açılacak
*Osmanlı Ordusu dağıtılacak.
*Bütün demir yollarını ve haberleşme araçları İtilaf Devletlerinin kontrolü altına girecek.

Antlaşmanın en ağır maddeleri ise;
*7. maddesine göre galip devletler güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal edeceklerdi. 
*24.maddesine göre ise; Doğu Anadolu bölgesinde, Van-Bitlis-Elazığ-Erzurum-Sivas-Diyarbakır'da bir karışıklık çıkarsa buralar işgal güçlerince mazeret gösterilmeksizin işgal edilebilecektir.
Bu antlaşma ile birlikte Osmanlı Devleti bağımsızlığını tümüyle kaybeder ve İtilaf Devletleri (İngiltere-Fransa-Yunanistan-İtalya) vatanımızı işgal etmeye başlar.

Bu antlaşmaya göre 
İngilizler, Antep,Urfa, Maraş ve Musul'u
Fransızlar, Hatay, Adana'yı (Dörtyol)
Yunanlılar, İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın'ı
İtalyanlar, Antalya ve Konya'yı  işgal eder. Yıl 1918'dir.
                                                                

Atatürk; Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada 37 yaşındadır ve 7.Ordu Komutanıdır. Antlaşmanın maddelerine itiraz eder. İstanbul'a telgraf çeker, ama İstanbul'da ki Osmanlı yönetimi, işgale karşı savunma yapmamasını ister. Karşı çıkar. Bunun sonucunda görev başında olduğu 7.Ordu ve Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevine son verilir. Mustafa Kemal İstanbul'a döner. Boğazda demirlemiş İtilaf donanmasını gördüğünde ağzından şu sözler dökülür.
"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER!"


Gelelim tekrar Limni Adasına

1912-1913 yılları arasında  kaybettiğimiz Balkan Savaşları sonrası yüzölçümü iki kat artan Yunanistan Devleti, Balkanlardan pek çok toprağı sınırlarına dahi ederken, Girit Adasını da alır. 1919-1922 yılları arası Batı Trakya ve Ege Adalarını da işgal eder. İtalya'nın işgalindeki 12 ada hariç, kalan tüm Ege adaları Ekim 1912- Mart 1913 tarihleri arasında Yunanlılar tarafından işgal edilir. Avrupa Devletleri 14 Şubat 1914'de İmroz, Bozcaada ve Meis'i Türkiye'ye bırakırken, Taşoz Semadirek, Limni, Midilli, Sakız ve Sisam'ı Yunanistan'a verdiklerini ilan ederler. Ancak bu adaların gerek Türkiye'ye ve gerekse kendilerine karşı tahkim edilmemesi şartını koşmuşlardı. Osmanlı Devleti bu kararı tanımaz ve bu şekilde Birinci Dünya Savaşına girilir.

Sonuç olarak yönetime, eğitim-öğretime, maliyeye ve savunmaya ilişkin gerekli önlemleri zamanında alamayan, siyasi gelişmelerin içeriğine nüfuz etmeksizin, umudunu dost olarak vasıflandırdığı büyük devletlerin aralarındaki dengeye bağlayan ve etkin bir siyaset izlemek yerine, uysal davranmayı tercih eden Osmanlı, milletlerarası bir soruna dönüşen bu uzun süreli mücadelede kaybeden taraf olur.*

*Şerafettin Turan- "Geçmişten günümüze Ege Adaları sorunu, boyutlar,taraflar"
111.Askeri Tarih Semineri, Türk Yunan ilişkileri, Ankara-1986
Limni adasının anlatan Heath Lowry'in "On Beşinci Yüzyıl Osmanlı Gerçekleri-Limni Adasında Yaşam" isimli kitabının tanıtımı için Habertürk'ten  Bülent Günal'a verdiği röportajında, Limni adasının Osmanlı'ya katılmasını şöyle aktarmış:

1456'da Limni Adasından, İstanbul'a bir heyet gelir. Fatih'e adayı kendi istekleri ile Osmanlı'ya vermek istediklerini söylerler. Fatih kabul eder. Adaya çoğu Rum kökenli 19 yeniçeri atanır. Bir yıl sonra adayı Papa'ya ait güçler işgal eder ama ada halkı tekrar Osmanlı İdaresi altına girmeyi ister. Üç yıl içinde Osmanlı güçleri adanın yönetimini tekrar ele geçirir. Birkaç yıl sonra Venedikliler adayı ele geçirir. Fakat halkın tavrı yine değişmez, halk yine tavrını Osmanlı'dan yana koyar. 1479 yılında Venediklilerle yapılan antlaşma sonucu Limni tamamen Osmanlı İdaresine geçer. Fatih'in Limni adasına karşı olan ilgisi ne adanın stratejik önemi, ne de vergi ile açıklandığını belirtiyor Lowry.......Ardından ekliyor;
Fatih aslında  Limni Adasında ki "Tıyn-ı Mahtûm " için savaştı

476 km'lik volkanik bir adada Fatih'in vazgeçemediği Tıyn-ı Mahtûm  neydi peki........

“Tıyn” çamur, “mahtûm” ise mühürlenmiş anlamına gelmektedir.*
 *Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1978

Sadece Limni Adasında bulunan "Tıyn-ı Mahtûm" yani "mühürlü toprak" la ilgili çok eskilere dayanan bir inanç vardır. Başlangıçta bu özel toprağın yılan sokması ve zehirlenmelere karşı şifa olduğu düşünülüyormuş. 15. yüzyıla gelindiğinde ise başta veba olmak üzere salgın hastalıklara karşı da önleyici bir etkisinin  olduğu düşünülmeye başlanılmış. O dönemlerde Fatih'in en büyük düşmanı veba..... 1455 ve 1467'de İstanbul'da iki büyük veba salgını olur. On binlerce insan ölür. Fatih Sultan Mehmed o tarihlerde İstanbul'a  Balkanlardan adam yolluyormuş salgının geçip geçmediğini öğrenmek için....Geçmediğini öğrenince Balkanlarda dolaşmaya devam ediyormuş.

Bu arada Limni adasından çıkan bu toprağın vebaya karşı kullanıldığı haberini alır. Adada vebaya karşı  bu toprak hap gibi yutuluyormuş. Mühürlü toprak  yani Tıyn-ı Mahtûm yılın sadece bir günü yani Hz. İsa'nın dirildiği gün olduğuna inanılan 6 Ağustos'ta Limni Adasında bir tepecikten çıkarılıyor. O toprağın kullanım hakkı şu anda bir Hırıstiyan ailenin sorumluluğunda... Tepenin hemen yanında bir çeşme yapılmış. Her 6 Ağustos'ta dini törenle tepede 2-3 metrelik kazı gerçekleşiyor ve bir miktar rengi kızıla çalan mühürlü toprak çıkarılıyor. Çıkarılan toprak önce çeşmede yıkanıyor, sonra bezlere sarılıp ağaçlara asılıyor. Ardından mühürlenip, İstanbul'a saraya gönderiliyormuş. Satılması kesinlikle yasak olan bu toprağı kaçak olarak çıkarmaya çalışanların ise kellesi vurulurmuş.
Fatih Sultan Mehmet bu topraktan bardaklar yaptırır. Halen Topkapı Sarayında bu bardaklardan birkaç tane var. Fatih'e sunulan içecekler önce bu bardağa konuluyor, ardından şaşaalı bir kadehe konularak Padişaha sunuluyormuş. Eğer içecekte zehir varsa Tıyn-ı Mahtûm'dan yapılan bardak çatlıyormuş! Eğer bardak çatlamazsa içinde zehir yok demekmiş. O yüzden mühürlü toprak çok değerli....Diğer ülkelerin elçileri Padişaha değerli hediyeler kürkler, mücevherler getirdiklerinde, Padişahın onlara verdiği hediyelerin içinde mutlaka  Tıyn-ı Mahtûm'dan yapılma bardaklarda bulunmaktaymış.*

*Bülent Günal röportajı/Habertürk 24.02.2013

 Fatih’in adanın kesin olarak fethedilmesinin hemen ardından, Limni’ye tıyn-ı mahtûm ile alâkalı bilgi toplamaları için bir heyet gönderdiği bilinmektedir. Bu yalnızca Osmanlı padişahlarının toprağa hassasiyetle yaklaştıklarının bir örneğini teşkil etmektedir. Bunun dışında çıkarılan toprağın çok önemli bir kısmının saraya gönderilmesi, Osmanlı padişahları için esas önemli olanın toprak üzerinden ticarî gelir elde etmek olmadığını düşündürmektedir. Buna rağmen toprağın ticarî bir emtia değeri taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu hususta Naîmâ oldukça ilgi çekici bilgiler aktarmaktadır. Tarihçi bilhassa nispeten zengin bir kesimin, tıyn-ı mahtûma rağbet ettiğini, yahut edebildiğini bildirmekte, dolayısıyla ticarî bir değeri olduğuna dikkat çekmektedir. Ayrıca Hoca Saadeddin Efendi de tıyn-ı mahtûmun devlet hazinesine önemli katkı sağladığını ifade etmektedir.
Toprağın ne denli kıymetli olduğu, İstanbul’un ağırladığı üst düzey misafirlere hediye olarak sunulmasında da açık bir biçimde görülmektedir. Bu noktada Stephan Gerlach’ın tanıklığına müracaat edilebilir. Gerlach, elçiye sunulan en kıymetli armağanlar arasında zaman zaman tıyn-ı mahtûmun da bulunduğuna işaret etmektedir.*
*Yasemin Demircan makalesi  Tıyn-ı Mahtûm: Akdeniz Dünyasının Mucize Toprağı                                                   ALINTIDIR
 Limni adasının mübadele ile gelen  eski sakinlerinin çoğunluğu İzmir-Foça'ya yerleştirilmiş. Diğer bir kısmı ise; 
İZMİR
Ödemiş, Çeşme, Alsancak, Bergama, Halkapınar köyü, Karşıyaka'ya
BALIKESİR
Edremit, Havran, Erdek, Altınoluk, Ayvalık'a
ÇANAKKALE
Lapseki, Bayramiç, Yukarı çarşı mahallesi, Ezine, Musaköy, Ayvacık'a
İSTANBUL
Çatalca Kabakça mah., Arnavutköy, Kadıköy'e
Ordu-Ünye'ye
Aydın-Karapınar köyü'ne ve  Nazilli'ye yerleştirilmiştir.


Ilımlı yani Limni adasında bulunan köyler ve mahalle isimleri aşağıdadır.

KÖYLER
MAHALLE
Kornoz
Kadı Ahmet
İsterati
Kale Altı
Portyanoz
Çarşı
Kuzulu
Camii Cedid
Lera
Halil bey
Şiyordiya
Kayacık
Kroni
Meydan
Penaya
Varoz
Kondiye
Camii Atik
Kortuz
Komi
Filya
Firgide
Bozcaada (Tenedos)
Kapıska
Orispol
Çamandarya
Ayopat
Karpaş
Açkı
Livadimor
Kondopol
Tanoz
Mondoros
Kondoraki
Paşa Limanı
Plaka
İmroz kazası
Angaryanoz
Kapya
Orminoz
Yerlice
Candırİşte böyle bir zamanlar bizim olup, kaybettiğimiz vatan topraklarından birinin daha ilginç hikayesi.......Umarım yayınlarımın faydasını görüyorsunuzdur.
                                                                         Sevgilerimle27 Mayıs 2018 Pazar

BİR SELANİK, BİR GİRİT HİKAYESİ ve TURKO LEFTERİS


Selanik'te bulunan Beyaz Kule'nin nadir fotoğraflarından biri.....Kalede Türk Bayrağı var.


Selam
Mübadele acı, sonuçları daha da acı......Bugün size iki hikaye anlatmak istiyorum. İlk hikaye  Selanik Beyaz Kule de geçiyor, ikincisi Girit'te....Türk ve Müslüman olarak doğan, Yunan ve Katolik  olarak ölen iki insan....karar kendilerinin  değil, şartlar onu gerektirdiği için......Kader-alın yazısı işte burada devreye giriyor. Hayatın kimi nereye sürükleyeceği hiç belli değil...Önemli olan İNSAN olabilmek, hayat sona erdiğinde arkadan bir hoş sâdâ bırakabilmek.
...........................
Mübadele kararı çıkmış artık Türkler, yavaş yavaş köyleri boşaltmaya başlamışlardı. Uçana'nın saygın ailelerinden  Manastırlı Feride ile Uçanalı Hamdi de, Uçana'da ki bereketli tarlalarını, güzelim evlerini, tahıl dolu ambarlarını bırakarak 2 yaşındaki kızları İffet'i alarak Anadolu'ya gitmek üzere yola çıkarlar. Feride o sırada ikinci çocuğuna hamiledir. Beyaz Kule'ye vardıklarında hamileliği yavaş yavaş ilerlemektedir. Ama günler geçer, kendilerini Anadolu'ya götürecek gemi bir türlü gelmez. Üç ayın sonunda gemi ufukta görünür. Feride'nin doğum sancıları aynı anda başlar. Çadırda çok zor bir doğum yapar.
O sırada limana yanaşan gemiye herkes binmeye çalışınca bir izdiham yaşanır, iki yaşındaki kızı İffet annesinin başucunda, Sevgili eşi Feride yeni doğum yapmış, perişan halde, 1-2 saatlik minicik-zayıf erkek bebeği kucağında kalakalan Hamdi hayatındaki en acı kararı vererek bu yolculuğa çıkarsa öleceğini bildiği bebeğini Selanik'de yoldan geçen bir papaza verir ve karısını küçük kızını alarak gemiye biner.  Hamdi ve Feride bir daha bebeklerinden haber alamadan ölür. Ama hikayeyi çocuklarına ve torunlarına anlatırlar. Şimdi torunları ve torunlarının çocukları belki bulabiliriz umuduyla o bebeğin verildiği aileyi arıyorlar. Cılız da olsa bir umut ışığı her zaman var..... 
Fotoğraf Osman Yatbağ                 İkinci Hikayem  Turko Lefteris 

 Girit’te ortalık karışıktır. Binlerce Müslüman adayı terk etmiş ve binlercesi de terk etmek üzeredir. Iraklion’un Haraki köyünde de Türkiye’ye gitmek üzere bir aile toplar eşyalarını.... Evin reisi, 16 yaşındaki küçük oğlu Kadem’e öğütte bulunur: 
-Biz Türkiye’ye gideceğiz; sen burada kalacaksın. Eğer oraları iyiyse sana da diyeceğiz ki gel! Yok, iyi değilse, biz de gerisin geri döneceğiz. Sen mallarımıza sahip çık. Dönersek şayet, açıkta kalmayalım’
 Aile, İzmir’e doğru yola çıkarken, akılları hem gittikleri topraklarda, hem doğup büyüdükleri adalarında, hem de geride bıraktıkları çocuklarındadır.. Ailenin büyük oğlu Mustafa, görev yaptığı Yunan ordusundan kaçarak Girit’e gelir. Amacı, kardeşini de alarak bir an önce adayı terk etmektir. Fakat bu esnada yakalanıp cezaevine atılır. Rum arkadaşlarının yardımıyla cezaevinden kaçar, ama aklı hâlâ adadaki kardeşindedir. Kardeşini bulamayacağı ve kendi canından da olacağı telkinleriyle bir daha dönmemek üzere, yüreğinde kardeşi, vücudunda ömrü boyunca taşıyacağı cezaevi dövmesiyle adayı terk eder. Adadan gelip gidenler vasıtasıyla Kadem ile mektuplaşılır. Kimliği ortaya çıkmasın diye gizli gizli haberleşilir. Sonra İzmir’de Yunan işgali ve Kurtuluş Savaşı patlak verir; irtibat kesilir. Uzun bir sessizlik başlar. “Halam, Kadem böyleydi, Kadem şöyleydi diye çok anlatırdı. Annem kahve fallarına baktırırdı; ‘Yaşıyor bu kişi’ derlerdi. Kitap açardı mahalle komşumuz, ‘Yaşıyor’ derdi. Hep ümitliydiler.”
 Aradan yıllar geçer. 1968 yılında, Girit doğumlu olduğu için Türkiye’den geçişine izin verilmeyen Kadem’in eniştesi Zihni ve ablası, Fransa üzerinden Girit’e ulaşırlar. Enişte, kendi evlerini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Eve buyur eder ve misafirlerine evi gezmeleri için müsaade eder. Evin eski sahibinin oğlu olduğunu söylediğinde, kadın Zihni’nin ağabeyini ismiyle beraber hatırlar. Bir zamanlar yanlarında ırgat olarak çalıştıkları kişilerin evleri, onlara bedel olarak verilmiştir çünkü. Birlikte yemek yerler. Abla, kendisinden Türkiye’de istendiği üzere, amcasını sorar. Yaşlı kadın, aşağıdaki köylerde, Amuryales’te Turko Lefteri (Türk Lefter) isminde birinin bulunduğunu, ama yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyler. Sene 1968’dir ve Girit’te yeterli vasıta yoktur. Akşam da bastırınca, çift Turko Lefteri’yi soramadan köyden ayrılır. 
- “Babam çok kızdı ablama. Her iki köyün ne derece birbirlerine yakın olduklarını da bildiğinden, ‘oraya gittin de bulamadın’ diye söylendi.” 1968’deki bu olay bu şekilde noktalanır. Aradan yıllar geçer, Mustafa ve kız kardeşi, Girit’teki erkek kardeşlerini göremeden gözlerini hayata yumarlar. Mustafa’nın oğlu Bilal, baba memleketi Girit’i ziyaret eder. Orada kalıcı dostluklar kurarak Söke’ye geri döner. “Bir bayram günü, Hanya’dan tanıştığım arkadaş bayram kutlamak amacıyla beni aradı. Annemin hatırlatmasıyla amcamı nasıl bulabileceğimizi sordum. O da, otuz altı sene Girit’te arabasıyla toptan bakkaliyelik sattığını, her köyde mutlaka bir bakkal tanıdığı olduğunu söyledi. 
-Ben bulurum dedi. 
Bilal’in arkadaşı, o köyden tanıdıkları ile Amuryades’e gider. Kime sorarlarsa öyle birinin olmadığı yanıtını alırlar. Turko Lefteri’yi hiç kimse tanımamaktadır. Tanıdıklar vasıtasıyla köye yakın bir yerde Türk kökenli birinin olduğunu öğrenirler. Köylü, sırf Türk olduğu için türlü zorluklar çeken, yıllarca her bir kötülüğün ondan arandığı, sürekli karakola götürülen Turko Lefteri’yi, bu yaşında artık acı çekmemesi için korumuş, kimliğini gizlemiştir. Derhal Türkiye’ye haber ulaştırılır. Köyün muhtarı olan Turko Lefteri’in damadı, onu Bilal ile telefonda konuşturur. “Kulağı ağır işitiyordu. ‘Mustafa, sen misin?’ dedi. Bana babamın ismiyle seslendi. ‘Gel’ dedim; ‘Gelemem, yaşlıyım’ dedi.”

 Kadem, akrabalarıyla buluştuğu vakit başından geçenleri bir bir anlatır.... Aynı yaştaki Hüseyin ile adada kaldıklarını, canlarını kurtarmak için dağlara saklandıklarını, sadece incir yiyip dereden su içtiğini… Sonra, bir Rum kadınının onlara yardım edip, herkesin inanması için kilisede halkın katılımıyla vaftiz edildiklerini… “Dini inancı konusuna hiç girmedim. O yaşta bir insan Hıristiyan olsa ne olur, Müslüman olsa ne olur!”

 Kadem, ailesinin kendisine verdiği görevi yerine getirmiş ve mallarına sahip çıkmıştır. Yıllarca tek başına, hiçbir akrabası olmaksızın hayatla mücadele eder. Herkese yalnız olmadığını, akrabaları olduğunu, kardeşleri olduğunu söyler, ama dinletemez. Yalancılıkla suçlanır, kendisiyle dalga geçilir. Şimdi karşısında yeğeni durmaktadır. Yıllarla hesabı vardır. 
Herkes duysun, duyun lan!’ diye bağırır. ‘Bakın benim kardeşim var, herkes duysun, kardeşim var mıymış yok muymuş?
 1985’te gidince Girit’e, önce ağabeyini sordu: 
 - İda kan o Musafa’s? (Mustafa ne alemde?)
 - Aftos epothene (Öldü), dedim. 
Başını vurarak ‘Allah!’, dedi.
 Sonra: 
 - Çi Zeynep ida kan? (Ya Zeynep ne yapıyor?) diye sordu. 
- Öldü dedim. 
Yine ‘Allah!’ diyerek başını vurdu.
 Kadem ya da Turko Lefteri, hiçbir zaman Türkiye’ye gidemedi, hiçbir zaman Türkçe konuşamadı, ama Türkiye’den, Kapadokya’dan, anadili Türkçe olan bir kızla evlendi. Şu dünyada yalnız olmadığını herkese inandırmaya çalıştı, son nefesini verirken de bunu başardı.

Bu hikâye Kaynak Kişi Bilal Türkoğlu’ndan alınmıştır.
Tuncay Ercan Sepetçioğlu- Cumhuriyetin ilk yıllarında Girit'ten Söke'ye mübadele öyküleri,2007,Yüksek Lisans Tezi


Sevgilerimle
20 Nisan 2018 Cuma

2.DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE'YE SIĞINAN YUNANLILAR   

Selam

Kurtuluş savaşı sonucu, Anadolu’da uğradığı yenilgiden ardından Lozan Barış Antlaşması ile imzalanan Mübadele Antlaşması ile Anadolu'dan gelen  nüfus yığılmasıyla karşılaşan  Yunanistan, büyük bir iç karışıklığına sürüklenmişti. Büyük Anadolu yenilgisinin  ülkeye getirdiği büyük toplumsal ve ekonomik sorunları çözemeden, eski anlaşmazlıklar yeniden alevlenmişti. 
Yenilginin şokunu ilk hissettiği zaman ülkenin çıkarları için halka sukûnet çağrısında bulunan basında kısa bir süre sonra bu çekişmeye katıldı. Yunan subaylar tarafından 1923 yılı sonuna kadar sık sık askeri diktatörlerin başlattığı ihtilâllere tanık oldu. Her iki-üç ayda bir general merkezi idareye karşı baş kaldırıyor, Atina’ya hâkim bir tepeye toplarını çıkarınca iktidarı eline alıyordu. Bu karışık durum devam ederken, 1939 yılında  başlayıp, 1945 yılına kadar devam eden, 2.Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 100.000 kişi açlıktan öldü. Ardından 1946-1949 yılları arası yaşanan Yunan İç Savaşı ile Yunan halkı bitap hale düşmüştü. Yunanistan'da yaşanan savaştan kaçan Yunanlılar Türkiye'ye sığınmaya başlamışlardı.

     2.Dünya Savaşında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan sığınma kamplarından biri de, Niğde'de bulunmaktaydı. Batı Trakya ve  adalardan gelen kadın, çocuk ve asker ailelerinin gönderildiği bu kamp ve iskân yerleri olarak bazı metruk evler ve oteller bulunmaktaydı. Üst rütbeli asker ailelerine tahsis edilen (ev, otel ve kamp) iskânı listesinde, bu kişilere ödenen para harcamalarının kaydı bulunmaktadır.

      Niğde'de bulunan kampta 1631 kişi barınmakta olup, bu kişilerden 13 tanesi subay, 1495 tanesi er, 2 tanesi kadın, 4 tanesi çocuktu. Subay ve askerlerin maaş, iaşe ve giderleri Türk Hükümeti'nce karşılanmaktaydı.(Bayram Akça-agm) Sığınmacı grup arasında, 156 kişilik kadın ve çocuklardan oluşan sivil sığınmacılar ile subay aileleri ve bir kadın teğmen de bulunmaktaydı.

  Listenin bir kısmında gelenlerin nereden geldiği yazılırken, yazılmayanların da olduğu görülmektedir. İsimlerinin yanında bazı kişilerin baba adları yazılı iken, çoğunluğunun baba adı yazılı değildir.

     Doğum tarihlerinin yazılı olduğu listede Türkiye'ye geldikleri ve nakledildikleri tarihler yazılı olup, listelerde asker veya asker ailesi olanların karşısına, asker karısı, asker kızı, asker çocuğu şeklinde not düşülmüştür.
  
  Örnek verecek olursak;

1-Liça İstengiyadi (Baba adı:Yorgi),kayıt numarası;3934, iaşe tarihi; 22-2-1943 ,mensubiyeti;Yunan,cinsiyeti;kadın ,sevk tarihi;20-3-1943 Semadirek. iaşe ve ibata bedeli lira:26…,Subay ailesi ,bilgisi mevcuttur).

2-Katina Nalbanti :Teğmen (kimsesiz)
3- Zaharo İsparaki : Memur Teğmen
4-Despina Papodapula : Kadın, Öğretmen
5-Olga Paponiokia (Baba adı:Papodkıs);kimsesiz
6-Anastasya (Baba adı:Kiryako); kimsesiz
7-Euqeniya Çalaf ve Elpiniki Çlaf(Baba adı:Paskakis) kimsesiz(Soflu’dan gelmişler)
8-Eqeniya Çarçari;Kadın,kimsesiz
9-Mihauil Fraskas ve Lısmısdıas Fraskas;Subay çocuları,ikiz
10-Kostas İsparakis ;çocuk hastanede ölmüş,
11-Piydikis Yoyo(Baba adı…….) :3894 numaralı kayıtta 16-11-1942 tarih ve9-12-1942 sevk tarihli,çocuk,Niğde,20 lira kayıtları bulunmaktadır…
12-Hacı Yanaki Manika; 3819, 1924, 21-10-1942 tarihle kaydedilmiş ve Kayseri hastanesine gitmediğinden, 65.4.268 bu kadına yapılan ödemeden 4.26 krş geri alınması yazılmıştır.

    Sığınmacıların bir kısmının geldiği yerler kaydedilmiştir. Gümülcine, Dedeağaç, Filion, Dimetoka, Semendirek, Midilli, Orestios, Soflu, İskeçe

      Gelenler arasında 75 yaşından, yeni doğmuş bebeklere kadar her yaştan kadın ve çocuk bulunmaktadır.
       
      Listede yer alan bazı isimlerin karşısında "kadın ve çocuk" olmayanlarda vardır. Viktor Panaisku, Akilas Hirigoplos, Zagos Apostalidis,  Davit Guire gibi…

      Ödenen iaşe ve ibata miktarları aile, kadın, çocuk, subay olarak yazılmakta ve 89 liradan başlayıp, 69.57 lira 30 krş, 55 lira, 50 lira, 40 lira 23 krş, 10 lira 47 krş, 20 lira 55 krş gibi değişik miktarlardan oluşmaktadır. Ödemelerin yaş, cinsiyet durumları ve sahip oldukları rütbeler dikkate alınarak yapıldığı görülmektedir.

Bu çalışma ve tercüme Sevgili  Yrd.Doç.Dr. Leyla Kaplan'a aittir.

                                                                                    Sevgilerimle   (TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Kod:261, Defter No: 25 (Muhacir kayıt, Arazi Tahsis ve İstihkak Defteri: Nevşehir, Bor, Aksaray, Hasa, Tırhan, Ovacık, Çavdarlı, Aktaş, Dikilitaş, Misli, 1938-1940 syf 163-174)
Adı Soyadı
Ailenin ne olduğu
Sicil no:
Yaşı-Doğum tarihi
İaşeye mustatak olup olmadığı
Mensubiyeti
Cinsiyeti
Sevk tarihi:
İaşe ve İbata bedeli lira—kuruş olarak
Salyaris Agati
--
3681
1910
19-9-1942
Yunan
Kadın
1-12-1942
85 lira
Salyaris Popi
--
3682
1935
       “
       “
Çocuk
1-12-1942
85lira
Potamyonas Anastasya
--
3787
1912
       “
       “
Kadın
       “        
 85 “
Hacı Haralambo Anastasya
--
3690
1912
       “
       “
Kadın
       “
85 “
Hacı Haralambo Haralambo
--
3691
1918
       “
       “
Çocuk
       “
85 “
Hacı Haralombo Yorgi
--
3892
1931
       “
       “
Çocuk
       “
85 “
Mbuomos Tomas
(Kimsesizdir)
--
3893
1926
       “
       “
Çocuk
      “
146
Hacı Haralambo Hrısulo
--
3695
1918
       “
        “
Kadın
      “
85
Hacı Haralambo Temistaklı
--
3696
1936
        “
       “
Çocuk
      “
42krş 50lira
Hacı Haralambo Niki
--
3697
1939
        “
       “
Çocuk
      “
42krş 50lira
Yorgiadis Mdpemeni?
--
3699
1914
       “
       “
Kadın
      “
85
Aleksandiris Ellri?
--
3732
1907
11-10-1947
       “
Kadın
17-12-1942
42+47
Aleksandiris Madelen
--
3733
1927
10-10-1942
        “
Çocuk
  “             “
44+47
Aleksandiris Hari?
--
3734
1930
  “        “”
       “
Çocuk
 “       “
  +69
Demirci Despina
--
3792
1911
22-10-1942
        “
Kadın
1-12-1942
20+47
Demirci Panayota

3793
1937
“      “      “
       “
Çocuk
“     “       “
10+23.50
Demirci Monaridis

3794
1939
“     “         “
      “
Çocuk
“     “      “
10+23,50
Demirci Tüyocadafilos

3795
1942


Çocuk

23,50
Arvanatidu katina(Jhatina)

3997
1937


Kadın

20+47krş
Arvanatidu Dimitros

3798
1937


Çocuk

10+23,50
Arvanatidu Yaryas

3799
1939


Çocuk

20+47krş
Atikis Melpomeni

3801
1916


Kadın

20+47
Atikis Dimitrios

3802
1935


Çocuk

20+47
Geoporoplos Atina

3804
1900


Kadın

20+47
Geoporoplas Vasiliki

3805
1926


Kadın

20+47
Geoporoplos Dimitrios

3806
1927


Çocuk

20+47
Gorna İstela

3808
1916


Kadın
********


Toplam
1251 00 656  50
----------------------
1197
Toma Aleksandra

3809
1947
22-10-1942
Yunan
Çocuk
17-12-1942
10 lira+23,50krş
Piringoplas Kaliça

3811
1912
22-10-1942
Yunan
Kadın
17-12-1942
10+47
Piringoplas Aleksandros

3812
1936
         “
       “
Çocuk
          “
10+23,50
Piringoplos Eleni

3513
1939
         “
       “
Çocuk
          “
10+23.50
*Manuro Kadatos Anastasia

3815
1904
        “
        “
Kadın
 26-12-1942
20+55
Manuokardatos Kostantinos

3816
1922
         “
        “
Çocuk

20+55
Manuokardatos Tekla

3817
1930


Çocuk

20+55
Dimoplas Eaontıya

3844
1910


Kadın

20+55
Dimoplas Vasiliki

3845
1932


Çocuk

20+55
Dimoplas Scefteriyo

3846
1935


Çocuk

55--
Paskaldis Angeliti

3873
1918
2-11-1942

Kadın

27,50--
Pashalıdıs Katina

3874
1940


Çocuk

55--
Aleksi Antula

3876
1913


Kadın

55---
Payzovnikolan
Avangelia

3878
1919


Kadın

27,50--
Popanikholocu Eleni

3879
1941


Çocuk

55--
Peaheu(Pesheci) Meropi

3881
1914


Kadın

55--
Pesheci Lula

3882
1935


Çocuk

27,50--
Perheci(Pesheci) Katina

3883
1937


Çocuk

27,50--
Pesheci Polihzeni

3884
1940


Çocuk

27,50
Pistikidis Tasula

3893
1922
6-11-1942

Kadın
22-12-1942
60
Manazlı Hula(Kula)

3894
1911
        “

Kadın
        “
50
*Hacı Yanaki Manika

3819
1924
21-10-1942

Kadın
26-12-1942
65-4.268Bu kadın Kayseri hastanesine gitmediğinden işlem 4.26 krş.geri alınacak
Sahalaridis Katina

3736
1922
10-10-1942

Kadın
17-12-1942
69
Yunıstidis Mariya

3738
1912


Kadın

69
Lalaz(c)i Dianonia

3740
1920


Kadın

69
Kenelidu Fotini

3742
1927


Kadın

69
Vanela Kiriyakula

3744
1925


Kadın

69
************
-------
-------
-----
------------------
---------------
-------
Toplam
1065
106000 44750
1507,50
Yuanidis Eleni

3772
1895
21-10-1942
Yunan
Kadın
17-12-1942
58 lira
Tayoadplas Destina

3775
1810


Kadın

58
Merminya Mockrina

3778
1918


Kadın

58
Çihrikonis Atina

3781
1915


Kadın

58
Yanaplos Magdalini

3783
1916


Kadın

58
Amguraki Doifni
Dimitriyos
3890
1905
9-12-1942
Yunan
Kadın
Dimetoka
16-1-1943
38
Çarkiris Emiliya
Kosta
3907
1900
               “
         “
Kadın
İskeçe
16-1-1943
38
Çarikis Teodoros
Yaryos
3908
1923


Kadın
Soflu
16-1-1943
38
Çarikis Agloyia
Yoryos
3909
1926


Çocuk
         “
38
Çarikis Dimitra
Yaryos
3910
1931


Çocuk

38
Kürtidu Atina
Dimitriya
3913
1921


Kadın
Dimetoku
16-1-1943
38
Dukac Fotini
Periklis
3915
1914


Kadın
Dedeağaç
16-1-1943
38
Dukac Harambos
Kiryako
3916
1941


Çocuk
Dedeağaç
19
*Olga PaponlokiaPapadokıs

3920
1918
13-12-1942

Kadın
Gümülcine
68
*Anastasya--------
Kiryako
3921
1938
13-12-1942

Çocuk
Gümülcine
Piydikis Yoyo
------
3894
16-11-1942’de doğdu
9-12-1942

Çocuk
Niğde
26-12-1942
20
Lica İstengiyadi
Yorgi
3934
1915
22-2-1943

Kadın
Semendirek
20-3-1943
26  lira- Subay ailesi
Vasiliki Yaryado
Ataman
3936
1900
          “
      “
Kadın
Dedeağaç
26    “
Fıula Yaryado
Dimitri
3937
1923
         “
     “
Çocuk
Dedeağaç
26
Morfis Yoryadis
Dimitri
3938
1932


Çocuk
Dedeağaç
26
Lükiok İstelyaplos
Yani
3963
1923
11-3-1943

Kadın
Dimetoka
12-4-1943
33
Yorgi İstelyaplos
Yani
3982
1925
15-3-1943

Kadın
Gümülcine
29
Marika Kalencis
Kasti
3987
1915
8-4-1943

Kadın
Dimetoka
10-5-1943
23+10
Hıristos Kalencis
Yoyas
3988
1930
    “

Çocuk
    “
23+10
Aleksandera Boncukli
Anastayas
4028
1916


Kadın
Filion
23+10
Dimitriyu Boncukli
Aristidi
4029
1940


Çocuk
        “
11,5+5
Zamna Diyafas
Yorgi
4031
1910


Kadın
Gümülcine
23+10
Kula Diyaja
Dimitriyos
4032
1928
8-4-1943
Yunan
Çocuk
Gümülcine
10-5-1943
23+10
Eleni Diyaja
Dimitriyos
4033
1931


Çocuk
 “
23+10
Klinesi Dombeasis
Dimitri
4035
1913


Kadın
Dimetoka
23+10
Ermionis Damliazio
Yorgi
4036
1931


Çocuk
     “
     “
Dimitri Dombazin
Yorgi
4037
1940


Çocuk
       “
      “
Valiço Nikodopi
Panayot
4039
1917


Kadın
        “
      “
Panayatis Nikopula
Atanasyas
4040
1936


Çocuk
      “

Yani Nikoloplos
Atanasyas
4041
1937


Çocuk
      “

Arhundula Gubura
Vasilis
4043
1918


Kadın
      “
23+10
Despina Hacı Dimitriya
Aleksandion
4045
1924


Kadın
Dedeağaç
 23+10
*Eugeniya Çalaf
Paskadis
4047
1912


Kadın
Soflu
57+30 Kimsesizler
*Elpiniki Çalaf
Paskadis
4048
1918


Kadın
Soflu
57+30 Kimsesizler
Vasilyos Angela
Nikolas
4081
1922


Kadın
Taşeke İhsanti
57+30
Girigoryen İksantoplos
Teodoros
4082
1925


Kadın
Fere
      “
Pinozenti Alkafeo
Haron
4083
1921


Kadın
Dimetoka
       “
Geufomis Dursosidis
Durases
4084
1920


Kadın
Orestias
       “
Georgiyan Kaçıros
Dimitriyos
4085
1923


Kadın
Orestios
       “
Atanaoyan Martidis
Nikolas
4087
1923


Kadın
Dimetoka
        “
Georgiyas Kostantinidis
Petros
4087
1924


Kadın
Dırama
57+30
Viktor Panaısku
Anastasiyas
4088
1926Gümülcine
57+30
Akilas Hirigoplos
Efistıratios
4089
1920Dedeağaç
        “
Zagos Apostalidis
İksantos
4090
1922Gümülcine

Davit Guire
Maya
4091
1924Dimetoka

Yunanis Kümelis
Konstantinos
4092
1924Dedeağaç

Sotıryos Panasku
Amoutouiyos
4093
1924Gümülcine

İzaiyas Kalvo
İzrail
4094
1924Orestias

Varvara Karyatidis
Pereskona
4127
1917
25-6-1943

Kadın
Orestias
6-8-1943-Kadın Midilli-43lira
Fotini Karyotidis
Hırısantos
4128
1942
         “

Çocuk
Orestios
 21,50
Amula Mavridis

4147
1924
28-9-1943

Kadın
7-10-1943
19+22
Uranya Dilidis

4149
1913
  “

Kadın
        “

Tetros Dilidis

4150
1929


Çocuk


Anastasya Dilidis

4151
1931


Çocuk


Kiryakiçe İstamatopolos

4236
1911
16-9-1943

Kadın
Sevk tarihi:
4-11-1943
20+20
Petro İstamatopolos
4237
1940Çocuk

15+20
Katina İlyada
4239
1924Çocuk

30+20
Katina Muzuridis
4241
1918Kadın

30+20
Maruka Muzuridis
4242
1940Çocuk

15+10

Zivaviya Girekido
4244
1910Kadın

50
Kostantino Girekido
4245
1930Çocuk

50
Marya Girekido
4246
1933Çocuk

50
Atanas Girekido
4247
1936Çocuk

25
Timyo Girekido
4248
1939Çocuk

25
Evdokiya Kazancı
4250
1920Kadın

30+20
Zafula Kazancı
4251
1939Çocuk

15+10
Evangihya Lulesida
4253
1910Kadın

50
Hırisak Lulesida
4254
1928Çocuk

50
Yani Lulesida
4255
1930Çocuk

50
Eleni Lulesida
4256
1932Çocuk

50
Mila Kazalen
4258
1923Kadın

50
Margo Kazalen
4259
1940Çocuk


*Egeniya Çorçari
4260
1868
29-9-1943
(75 yaşında)


Kadın

Kimsesiz annesi
*Eugeniya Periyori
4261
1926
29-9-1943


Çocuk

Kimsesiz kızı
Diamandu Periori
4262
1930Çocuk


*Zaharo İsparaki
4264
1913Teğmen
memur

Evyanula İspanoikis
4265
1935Çocuk

Subay kızı
Liça İspanoiki
4266
1937Çocuk


Lefter İspaırakis
4267
1939
29-9-1943


Çocuk
4-11-1943
Subay çocuğu
*Kostas İspanakis
4268
1941Çocuk

Ölmüştür(hastanede ölmüştür)
Eleni Kolkidu
4270
1877
(76 yaşında)Kadın

37 lira
Anastasya Kolkidu
4271
1918Kadın

Mariya Kolkidu
4273
1920Kadın

37
*Despina Papodopla
4331
1920Kadın

37
Liça Papodopla
4312
1940Çocuk

18,50
*Katina Nalbanti
4344
1916
30-10-1943


Kadın

99+41
Atina Kanadidos
4345
1915
1-11-1943


Kadın

45
Meramzula Konodeolos
4346
1942Çocuk

22,50
Elisoncet Konyadis
4352
1918
5-12-1943


Kadın

11,00
Eleni İspinitapolas
4354
1919


Kadın

11,00
İsak İspiritopola
4355
1939Çocuk

5.50
Zeneviya Fraskas
4357
1910Kadın

11.00
*Mihouil Fraskas
4358
Çocuk

5.50
*Lismisdas Fraskas
4359
Çocuk

5.50
Vasiliki Patakioku
4371
1917
28-12-1943


Kadın


Istanros Poypokidis
4372
1941Çocuk


Efi Giridoki
4374
1910Kadın


Geti Giridu
4375
1937Çocuk


Istomatiya Gagus
4377
1907Kadın