LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

14 Şubat 2017 Salı

YUNANİSTAN KOZANA HACILAR-MESIANİ KÖYÜ 1915 YILI SEÇMEN KAYITLARI
Selam 
Yunanistan doğumlu ilk mübadiller artık 90 yaşın çok üzerinde...1924'de doğanlar bile 93 yaşında, hatırladıkları bile kendilerine çok uzak...ikinci kuşak  mübadiller ise, büyüklerinden duydukları kadarını bilirler...hayal gibi... Ortak bildikleri tek şey ise; memleketin sardunya kokulu olduğudur.
Bilgilendirme notlarına devam edelim...

30 Ocak 1923'de Lozan'da, Yunanistan ile Türkiye arasında “Türk-Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme” imzalandı. Protokol 19 madde ve 1 protokolden oluşmaktaydı.Türkiye adına sözleşmeyi İsmet Paşa,Dr. Rıza Nur ve Hasan bey, Yunanistan adına Venizelos ve Caclamanos imzaladı. 
Sözleşmenin 1.maddesine göre "Türk topraklarında yerleşmiş  Rum-Ortodoks dininden Türk uyrukları ile Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklular tabi tutulmuşlardı.
Mübadelenin en büyük özelliği zorunlu olmasıydı. Ama sözleşmenin 2.maddesine göre İstanbul'un Rum ahalisi ile, Batı Trakya'da ki Müslüman ahali kapsam dışı bırakılmıştı.
Mübadele dışı tutulacak olanlar; 30 Ekim 1918 tarihinden önce İstanbul Belediyesi sınırlarına yerleşmiş bulunan tüm Rumlar sayıldı.
Batı Trakya içinse; 1913 tarihli Bükreş Antlaşmasının çizdiği sınırın doğusunda yerleşmiş olan Türkler olacaktı. Bir süre sonra İmroz-Gökçeada-Bozcaada'da yaşayan Yunanlılarda nüfus mübadelesinin dışında tutuldu.
Kendiliğinden karşı ülkeye gitmiş olan bir kişi, Türk Hükümeti'nin izni olmadıkça Yunanistan’a dönerek orada yerleşemeyecekti.  

Sözleşmenin 5.maddesine göre "Mübadele uygulamasında her iki halkın mülkiyet haklarına ve alacaklarına hiçbir zarar verilmeyecekti. Mübadele edilecek halklara mensup bir kimsenin hangi nedenle olursa olsun gidişine hiçbir engel çıkarılmayacaktı"
4.maddesine göre; "Türkiye'de alıkonulmuş vücutça sağlam Rumlar Türkiye'den gönderilecek ilk kafileyi oluşturacaktı"

  7.madde ise ; "göçmenler bırakıp gidecekleri ülkenin uyrukluğunu yitirecek, gittikleri ülkenin topraklarına ayak bastıkları an da bu ülkenin uyrukluğunu edinmiş sayılacaklardı"

Bugün yayınlayacağım köyün adı Hacılar-Mesıani köyü...
                                                                 SevgilerimleHACILAR-MESIANİ

SIRA NO
ADI
LAKABI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
İŞİ
5336
Ali
Pilak Oğlu
İdris
1889
Çiftçi
5337
Ali
Turap Oğlu
Asan
1889
Çiftçi
5338
Amet
Karasali Oğlu
Sulüman
1879
Çiftçi
5339
Abas
Karasali Oğlu
Veli
1854
Çiftçi
5340
Abedin
Haci Rakip Oğlu
İbraim
1879
Çiftçi
5341
Veli
Kara Sali Oğlu
Abas
1884
Çiftçi
5342
Elmas
Palak Oğlu
Asan
1879
Çiftçi
5343
Zemdin
Pekuzus Oğlu
Bizat
1881
Çiftçi
5344
Zenul
Palak Oğlu
Halil
1859
Çiftçi
5345
Kâzım
Palak Oğlu
Usein
1867
Çiftçi
5346
Memet
Haci Ömer Oğlu
Urhan
1889
Çiftçi
5347
Memetali
Mazir
P(B)aryam
1887
Çiftçi
5348
Memin
Haci Rakip Oğlu
Latif
1871
Çiftçi
5349
Bekir
Kara Sali Oğlu
Sulüman
1889
Çiftçi
5350
Resul
Kara Sali Oğlu
Ramazan
1867
Çiftçi
5351
Rustem
Turep Oğlu
Arslan
1884
Çiftçi
5352
Sali
Kara Sali Oğlu
Ramazan
1865
Çiftçi
5353
Taip
Palaki Oğlu
Zenul
1887
Çiftçi


6 Şubat 2017 Pazartesi

SEVERSİN MARİ ARET.....MÜBADİLSelam

Bugün sizinle, kendisini -duygu insanı- olarak adlandırabileceğim,  Sayın Zafer Özkaynak'ın Rumelili şivesiyle yazdığı; küçük bir öyküyü paylaşmak istiyorum.  

"Güneşin şavkı içeriyi aydınlatıyordu. Enser'de (Çivi) asılı peşkiri alarak elini yüzünü sildi. Bıldır (Geçen yıl) eşi Erecep'i kaybetmişti Atçe Tete (Teyze)......Başındaki yemenisini kulaklarının üzerinden öylesine doladı. Camın önündeki sedire çömdü. Sedirin eskiyen basmalarını yeni diktirmişti. Gözlüğünün üzerinden onlara baktı, çiçekli çiçekli ne kaa güzeldi örtüler..... Bi de içi saman dolu sedirin yastıklarını  bir değiştirirsem diye içinden geçirdi. Yokluk yıllarıydı. Savaşlar, askere giden erkekler, gelen göçmenler halkı iyice fakirleştirmişti. Onlarda etkilenmişti bundan....Bahçenin porta kapısı (büyük çift taraflı kapı) açıldı. Güveysi Üsmen  hareme girmişti.
Aşağıdan
-Nina nina  diye seslendi Üsmen
-Ne var Nanku (yavrum)? Ne istersin?
-Bıçkı (testere) ilâzım Mare ana....
-Niçi isteysin?
-Magaraya (eşek) dağdan odun yükledim, onları kescem...
-E bilirsin yerini git al bre Üsmen ordan....zere (zira, sakın ) birşey olmasın... Asan onu bıldır (geçen yıl) aldı
-Tamam Mare ana içbirşey olmadan getiriveririm.
-Kızanlar, Vahide nasıl, ne yaparlar?
-Epiciği iyiler ana.....
-Hayde o vakit selam söyle epiciğine....
Ayağa kalktı. Kapı arkasında asılı feracesini aldı, omuzlarına attı. Bıçkıyı alıp Erecep'i porte kapıdan uğurladı. Güvesi kalpazanın biriydi,varken yer, yokken yan gelip yatan andavalın biriydi.
-Bu aamakta (ahmak) aldığı birşeyi geri getirmez  ya diye düşündü seslice....
Sesini yoldan geçen Areti  Ayşe anada duymuştu.
-Mare aret (arkadaş, kardeş kadar yakın) kime aamak dersin?
Elinde üstü örtülü çanak, omuzlarına attığı feracesiyle Ayşe Areti duruyordu.
-Te üle dikilme girsene içeri... Kime deyicem, bizim andaval güveye derim. Bıçkıyı istedi,odun kesecekmiş. Sen ne getirdin üle...
-Kumpir getirdim, seversin Mari Aret...."
LEFKARA AZAKLI ORTALAR

SIRA NO
ADI
LAKABI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
İŞİ
9168
Ali
Kara Yusuf Oğlu
Necip
1865
Çiftçi
9169
Adem
Emin Ağa Oğlu
Mustafa
1867
Çiftçi
9170
Adem
Salim Oğları
Recep
1879
Bakkal
9171
Ahmet
Paltacı Oğları
Pezit
1881
İşçi
9172
Adem
Aziz Hacı Oğları
Suliman
1884
Çiftçi
9173
Arun
Hacı Amet Oğları
İdris
1890
İmam
9174
Asan
Hacı Oğları
Halil
1846
Çiftçi
9175
Yaser
Seh Memet Oğları
Rasit
1882
Çiftçi
9176
Yahup
Idırcı Oğulları
Musa
1886
Çiftçi
9177
Zerüp
Mamut Caus Oğları
Mehmet
1868
Çiftçi
9178
Zekirya
Seh Amet Oğları
Mustafa
1888
Çiftçi
9179
İbraim
Seh İbraim Oğulları
Usein
1872
İmam
9180
İsa
Halil Ağa Oğları
Halim
1874
Çiftçi
9181
İbraim
Hacı Oğları
 Asan
1880
Çiftçi
9182
İbraim
Kara Ahmet Oğları
Ahmet
1860

9183
Kâmil
Emin Ağa Oğları
Asan
1874
Çiftçi
9184
Bairam
Veli Oğları
Ahmet
1879
Çiftçi
9185
Mehmet
Mesirli Oğları
Yunus
1853
Çiftçi
9186
Mustafa
Şıh Amet Oğulları
Zekirya
1858
Çiftçi
9187
Musa
Zincirci Oğları
Mustafa
1853
Çiftçi
9188
Nazif
Paltacı Oğları
Ali
1882
Çiftçi
9189
Osman
Halil Ağa Oğları
İbraim
1872
Çiftçi
9190
Ömer
Seh İbraim Oğulları
Usein
1879
Çiftçi
9191
Usein
Samli Oğları
Halil
1844
Çiftçi
9192
Ömer
Veli Oğulları
Ali
1888
Çiftçi
9193
Ramadan
Mısırlı Oğları
Metus
1880
Bakkal
9194
Recep
Kara Amet Oğulları
Halil
1889
Çiftçi
9195
Suliman
Samli Oğulları
Recep
1867
Katip
9196
Suliman
Mısırlı Oğulları
Mehmet
1882
Çoban
9197
Suliman
Halil Ağa Oğları
Veli
1884
Çiftçi
9198
Sefket
Memet Causis Oğları
Bairam
1888
Çoban
9199
Sali
Paltacı Oğları
Resul
1892
İşçi
9200
Halil
Hacı Oğları
Asan
1885
Çiftçi
9201
Heredin
Memet Caus Oğları
Bairam
1892
Çiftçi
9202
Hıdır
Memet Caus Oğları
Memet
1858
Çiftçi