30 Nisan 2017 Pazar

1761 TARİHLİ SİNASON GAYRİMÜSLİM (RUM) NÜFUS KAYITLARI

  
İyi akşamlar

Yunus Emre'nin 
Paylaştığın senindir
Biriktirdiğin değil

    şiarıyla paylaşmaya karar vermiştim aşağıdaki bilgileri fakat, bir takım mesnetsiz eleştirilere maruz kaldık. Bu yüzden yayını güncelleme kararı aldım.

1-1700'lü yıllarda  Osmanlı devletinin kuruluşundan itibaren bazı Hırıstiyan köylülerinin ve Rum tekfurların Osmanlı yanında  savaştıkları bilinmektedir. Ayrıca gayrimüslimlerin askerlik yapmaları ile ilgili birçok tez yazılmıştır Aşağıdaki belge de bu açıkça görünmektedir. Belge Devlet Arşivlerinde bulunmaktadır.
Ayrıca Mavratolos kelimesi Osmanlı ordusunda görev yapan ve tımar sahibi olan Hırıstiyanlara verilen addır.2-Yayınlanan nüfus kayıtları 1754-1756-1757-1761 yıllarına ait dört ayrı defterdeki Sineson'a ait Osmanlı nüfus kayıtlarının birleşiminden oluşmaktadır.

3-Kayseri Sancağı, Arapsun kazası,  Sineson ya da Sinason karyesi tek bir köydür.Bu sancağa ya da kazaya bağlı başka bir Sineson yoktur.

4-Ayrıca Nüfus defterlerlerinin başlangıçlarında "Karamanliyan" kelimesi göze çarpmaktadır.

1757 tarihli nüfus defteri 
Karye-i Sinason tabi i arabsun der liva i Ankara mahal i kamiyan  (Karamiyan) kablos
 Aşağıda yayınlayacağım defterler 1754-1756-1757-1761 tarihli  Sineson Gayri müslim vatandaşlara ait nüfus defterlerinin araştırılmasından sonra ortaya çıkmış kayıtlardır......

İstenildiği taktirde Devlet Arşivlerinden alınabilir. 

İsimleri,meslekleri, yaşları, akrabalık dereceleri, fiziki özellikleri hangi semtlerde çalıştıkları yazılı....Çalışma Sevgili Yrd.Doç.Dr. Leyla Kaplan'a ait... Kayıtlar fazla olduğu için 30 hane olarak yayınlayacağımı yazmıştım fakat bir sonraki  kayıtları mahalle olarak paylaşmaya karar verdim.
                                                                          Sevgilerimle-Defterlerde Abbasilerden Osmanlıya gayrimüslimleri ifade eden ve onları Müslümanlardan ayıran ifadeler vardır.Mesfur-Mersom.Mevtsed-mord şod…Hıristiyanlar için kullanılırken Müslümanlar için,Merkum,-fevt ifadeleri kullanılmıştır.
Gayrimüslimlerin askerlik yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan erkek nüfusu tesbit etmek amacıyla yapılan bu kayıtların bazılarında hanelerde yaşıyan erkeklerin vergi çeşitleride yazılıdır:”Ala-Evsat-Edna-Sa”şeklindeki kayıtlarda vergi yaşına gelmemiş olsa bile şabb-ı emerd ve sağir olarak bütün erkek çocuklar yazılmıştır.Kırmızı kalem veya mürekkep kullanılarak doğum veya ölüm tarihlerinin yazıldığı çocuk ve yetişkinler bulunmaktadır ….
--Mecnun(Aklı başında değil)-Gaib-Kör-Ama- Çolak-Kötürüm gibi kayıtlarda kişinin fiziki özelliklerinin yanı sıra engelli olup olmadığını öğrenmekteyiz.

--Uzun boylu-Orta boylu-Kısa boylu-Ter bıyıklı-Şer bıyıklı- Sarı bıyıklı-Kara sakallı-Kır sakallı-Ak sakallı-Azman boylu ifadeleriyle kişilerin fiziksel özellikleride tanımlanmaktadır..% 85 oranında Orta boylu olarak tanımlanan Sineson Karamanlıları tipik İç Anadolu halkının özelliklerine sahipti.Sarısınların az olması diğer dikkat çekici özelliklerdendir.
1761 NO’LU KAYSERİ SANCAĞI NÜFUS DEFTERİ SİNASON KARYESİ NÜFUS KAYITLARI.
ARABSUN’A TABİ SİNESON KARYESİNDE KAİN REAYA
( S .33 )“SİNESON REAYASI”
Deraliye’yi Reaya’nın Tophane’de Bakkal
Mahalleri: Yaniefranglos
Hane:1, No:(TA):1
Uzun boylu kara sakallı Papas Kirbalos veledi Yorgi, sinni(yaşı):45
2,No(TA)
Oğlu İstrati(Astrati):13
No:3,
Diğeri Pratamoz:7
4,(TA),Deraliye’de Tophane’de Bakkal?
Diğeri orta boylu şabb-ı emerd(ergen) Mina:17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:2
No:1)(TA) (Deraliye’de Havyarcı=Tavyarcı):60
Kısa boylu kır bıyıklı Maraş oğlu Anastasi veledi Kostas:50
2) (TA)Borhı ,babası yanında
Oğlu orta boylu kumral sakal bıyıklı Todori( Taodori):25*
3)(TA)Borhi babası yanında
Diğeri şabb-ı emerd Kostazi:18
4)(NA)Diğeri Yuvan:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-(s.34)
Hane:3
No:1(NA)
Orta boylu kır bıyıklı rençber Anastas veledi Sarı oğlu Pratamaz:54
2)(TA)Deraliye’de Balıkpazarında berber:58
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Pratamaz:24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:4
No:1(Ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı(Hayvarcı):58
Orta boylu sarı bıyıklı Yani veledi Keşiş oğlu Hristo:33
2)(TA) Borhi babası yanında olduğu:58
Oğlu orta boylu şabb-ı emerd Teogdaris(Togdaris):16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane.5
No:1(Na) Deraliye’de Havyarcı:57
Orta boylu sarı bıyıklı Abostol veledi İstirati:41
No:2 (na)-Borhi Babası ile beraberdir:58
Oğlu orta boylu şabb-ı emerd Pratamaz**:16
No:3,Diğeri: Strati:7
No:Diğeri:Mihail:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:6
No:1(TA), Deraliye’de,Balıkpazarında Havyarcı
Uzun boylu kara sakallı Acı(Hacı)Yuvan veledi Paskal:59
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Paskal:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:7,no:1(ta)
Orta boylu kır sakallı Papas Hristo veledi Yuvan:40
No:2(ta),
Oğlu Orta boylu şabb-ıemerd Mihal :13
No:3 (na)
Diğeri:Agnad:13
No:4
Diğeri:Pratamaz:5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:8,no:1(ta)
Orta boylu ak sakallı Lagor veledi Vasil:67
No:2(ala)
Damadı orta boylu kara bıyıklı Sipoz? veledi Vasil:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Sayfa:35) 1761
Hane:9,
no:1(ala)*
Orta boylu kumral bıyıklı Yağcı Gavranil veledi Taogdoş(Togdoş):30
No:2
Oğlu Yuvan:2
No:3(ala?) Deraliye’de Havyarcı:59
Karındaşı Orta boylu ter bıyıklı Mihal:23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:10
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:57
Uzun boylu kara bıyıklı Vasil veledi Lazadi:46
No:2(ta)Borhi babasıyla(papasıyla):53
Oğlu şabb-ıemerd Lazadi:17
No:3(na)Borhi:57
Diğeri Tofan(Teofan):15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:11
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Saboscı?:57
Ortaboylu kara bıyıklı Yorgi veledi Vasil:32
No:2,Oğlu Hristo:3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:12
No:1(ta) Deraliye’de Samatya’da Bakkal Yuvan:59
Orta boylu şabb-ıemerd Pavli veledi Pratamaz:23
__________________________________________________________________
Hane:13
No:1(ta)Deraliye’de Samatya’da Bakkal:60
Orta boylu ter bıyıklı Kostazi veledi Taogan(Doğan) torunu Kiryaku:23
No:2,Oğlu Karelim:5
No:3 Diğeri:Kiryaku:1
No:4(ta) Deraliye’de Galata’da Havyarcı kalfası olduğu:56
Karındaşı Orta boylu şabb-ıemerd Serafim:16
No:5,Diğeri:Lazari:10
---------------------------------------------------------------------------------------------- Hane:14
No:1(ta)
Orta boylu sarı sakallı Serafim veledi………. Lefter:55***
No:2(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:59
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Luka:25
No:3(ta) Borhi Havyarcı:58
Diğeri.şabb-ıemerd Yuvan:22
----------------------------------------------------------------------------------------------s.36
Hane:15
No:1(ta)
Orta boylu kumral bıyıklı rençber Pratamaz veledi MaliköylüYorgi:29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:16
No:1(ala)
Orta boylu kara bıyıklı bakkal Yuvan veledi Pretemez*:40
Oğlu Vasil:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:17
No:1 (ta) Deraliye’de Samatya’da Bakkal:52
Orta boylu sarı bıyıklı Vasil veledi Dimya torunu Yani:25
No:2(ta)
Karındaşı orta boylu ter bıyıklı Yorgi:20
No:3 Deraliye’de …………. Bakkal:55
Diğeri.Yordan:7
----------------------------------------------------------------------------------------------------1761
Hane:18
No:1(ta)
Orta boylu ak sakallı Nikokablos veledi çamurcı İstavri:70
No:2(ta)
Oğlu Orta boylu kara bıyıklı Havyarcı Mihal:40
No:3(ala)Deraliye’de Havyarcı:58
Damadı orta boylu ter bıyıklı Mihal veledi Vasil:23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:19
No:1(ta)Dersaadette Galata’da Bakkal Kalfası:51
Orta boylu ter bıyıklı Paskal veledi Hristo:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hane:20
No:1(ta)
Orta boylu kara bıyıklı Bakkal Simon veledi Serafim:55
No:2(ala)Dersaadet’te Saray meydanında Bakkal :55
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Bakkal Serafim:21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:21
No:1(ala)
Orta boylu kumral bıyıklı Lazari veledi Dimitri:35
No:2(ta)
Damadı orta boylu ter bıyıklı Yuvan veledi Vares*:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------s.37
Hane:22
No:1(ala) Deraliye’de Havyarcı:58
Orta boylu kumral bıyıklı Manol veledi Nikola:35
No:2,Oğlu Nikola:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:23
No:1(ta) Deraliye’de Mahmud Paşa’da Bakkal çırağı:58
Şabb-ıemerd Anastas veledi Yuvan:15
No:2 Karındaşı Todori:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:24
No:1(ala*ga)
Orta boylu kara bıyıklı Havyarcı veledi Andreya:48
No:2(ala),Dersaadet’de Galata’da Havyarcı:58
Oğlu orta boylu kara bıyıklı Andreya:25
No:3(ta)
Diğeri orta boylu ter bıyıklı Nikola:22
No:4(na)
Diğeri Mina:14
No:5
Diğeri Taodori(Todori):10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:25
No:1(ala?) Deraliye’de Tayuk pazarında Bakkal:55
Orta boylu sarı bıyıklı bakal Kostanti veledi Teofan:43
No:2(ta) Borhi babasıyla beraberdir:56
Oğlu Ter bıyıklı Perasi*:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:26
No:1(ta) Deraliye’de:59
Orta boylu kara bıyıklı Taodori veledi Petro:36
No:2(ta) Deraliye’de Balık pazarında Havyarcı çırağı:55
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Nikofilas:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:27
No:1(ala) Deraliye’de Balık pazarında Havyarcı*:60
Orta boylu kara bıyıklı İstefan veledi Todori:55
No:2(ala)Borhi Deraliye’de Mersomun yanında
Damadı orta boylu kara bıyıklı Kostasti veledi İstavri:35
--sayfa:38----------------------------------------------------------------------------------------
Hane:28, Deraliye’de Ayvansaray’da Bakkal:60
No:1(ala)*
Orta boylu kumral bıyıklı Petro veledi Todori:39
No:2(na) Borhi Mersom ile beraber:52
Oğlu şabb-ı emerd Taodori:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:29
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı:60
Orta boylu kumral bıyıklı Kandazin oğlu Yorgi veledi Kostanti:39
No:2(ta) Borhi Mersom ile beraberdir:52
Oğlu orta boylu ter bıyıklı Kostati:22
No:3(na) Borhi:58
Diğeri.Yuvan:18
No:4(na) Borhi:60
Diğeri:Karelim:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hane:30
No:1(ala) Deraliye’de Galata’da Havyarcı :57
Orta boylu kumral bıyıklı Mihal veledi Tabrin:55
No:2
Oğlu Lagod:5

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

YORUMLARINIZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ....
HEPİNİZE ÇOKK TEŞEKKÜRLER...