3 Ağustos 2016 Çarşamba

YUNANİSTAN KOZANA ÇOBANLI VOSKOHORİ KÖYÜ 1915 YILI SEÇMEN KAYITLARI
Türklerin hemen ayrılmasının ardından Yunanistan Sofular köyünde fotoğraflanan Türk evi


Selam
Mübadillere ait aslında ilk hikaye; Konya, Karaman,Ermenek civarında yaşayan Karamanoğulları beyliğinin, Fatih Sultan Mehmet döneminde 1466 yılında ortadan kaldırıldıktan sonra Rumeli'ye göçürülerek iskân edilmeleri ile başlıyor.

Prof.Dr. Tayyib Gökbilgin;  Konyarların Rumeli'ye geliş  ve yerleşmeleri ile ilgili olarak 1957 tarihinde yazdığı "Rumeli'de Yürükler Tatarlar ve Evlâd-ı Fatihan" adlı kaynak kitabında şu bilgileri bize veriyor.
Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın da ailesinin içinde bulunduğu, Konyarlara ait ayrı bir isimle tahrir defteri bulunmayan Konyarlar, yerleştikleri bölgelerde başlangıçta özellikle Kocacık ve Selanik yörükleri içinde, sonradan da Vodina ve Sarıgöller (Kayalar) bölgesi yörükleri içinde Evlâd-ı Fatihan yani fethedenlerin çocukları olarak anlatılmıştır.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Konya, Karaman ve diğer köylerinden toplanan  Karamanoğulları beyliği ahalisi, Rumeli'nin çeşitli yerlerine 102.000 Türkmen aşireti olarak  nakil ve iskân edilmiştir.

Konyarlar, yoğun olarak Rumeli'de Kozana'nın kuzeyinde bulunan Sarıgöl'de denilen, Kayalar ve Selanik'in kuzeydoğusuna yerleştirilirler. Sayı olarak diğer yörük gruplarından nüfus olarak daha az oldukları, yarı -konargöçer- bir hayat yaşadıkları, alışveriş merkezlerinin daha çok Yanya olduğu, halılarının özel Konyaren figürü şeklinden dolayı tüm yörede meşhur olduğu, tüm seyyahlar tarafından belirtilmektedir. Ayrıca  Konyarlar'ın demokratik bir halde yaşadıkları, neşeli ve hareketli insanlar oldukları seyyahlar tarafından tespit edilmiştir.
Bektaşi olduklarından dolayı Karaman ve Konya'dan  buraya gönderilmiş yöre halkı dil, gelenek ve göreneklerini olduğu gibi korumuşlardır.

Sarıgöller, Kayalar Türkmenlerinin de, 1691'de Hasan Paşa   tarafından düzenlenen askeri çizelgeleri gösteren  piyade defterlerine göre Evlâd-ı Fatihan olarak adlandırıldıkları anlaşılmaktadır.
Halı fotoğrafları Anadolu Selçuklu Mimarisi   sitesinden alınmıştır.


 Detaylı internet aramalarıma karşın, Konyaren motifini bir türlü bulamadım. Kültürlerimizi kitaplardan, bilgilerimizi akıllarımızdan çıkaralım ve internete aktaralım. Yeni nesil teknolojiyi kullanmayı çok seviyor. Başka türlü onlara öğretemeyiz, aktaramayız. Kitabı bile internetten okuyorlar artık.....


Ve böylece Karamanoğulları beyliğinin, Tatarların ve Konyarların yani fetih edenlerin  evlâdlarının yaklaşık 500 yıl sürecek, iki kere yaşanacak göçleri başlamış olur.

Bugün 1915 seçmen kayıtlarını yayınlayacağım köy,  Sarıgöller bölgesinde yer alan Çobanlı köyü...... Şimdiye kadar yayınladığım köy listeleri içinde "Doktor" olan tek Türk köyü.....
Aşağıdaki tasfiye talepnamesi Çobanlı köyünden gelen,4770.sıradaki  4 erkek, 1 kadın, 3 çocuğu ile Anadolu'ya gelen Kerim oğlu Yusuf'a ait...

Birlik ve beraberlik duygularımızın artması, acıların tekrar yaşanmaması dileğiyle sevgiler.......
ÇOBANLI-VOSKOHORİ
SIRA NO ADI LAKABI BABA ADI DOĞUM TARİHİ İŞİ
4749 Atem Hasan Hocalar Hasan 1844 Çiftçi
4750 Arif Memiş Oğlu Sulüman 1884 Doktor
4751 Ahmet Memiş Oğlu Sali 1887 Çiftçi
4752 Abedin Memiş Oğlu Memiş 1863 Çiftçi
4753 Aspi Memiş Oğlu Memiş 1880 Çiftçi
4754 Arun Memiş Oğlu Arslan 1873 Çiftçi
4755 Ali (T)iren Mamut Halil 1864 Çiftçi
4756 Ali İbraim Ağa Zade Veli 1852 Çiftçi
4757 Abdul İbraim Ağa Zade Mustafa 1883 Çiftçi
4758 Ali Kadir Oğları Besim 1890 Çiftçi
4759 Abdul Kadir Oğları Amet 1879 Çiftçi
4760 Amet Hasan Hocalar Sali 1869 Çiftçi
4761 Ahmet Topal Ahmet Serif 1881 Çiftçi
4762 Ali Petmez Oğları Osman 1884 Çiftçi
4763 Asan Çapuh(k) Ali Oğlu Memet 1888 Çiftçi
4764 Ali Çapuh(k) Ali Oğlu Dervis 1889 Çiftçi
4765 Amet Kadir Oğları Alil 1844 Çiftçi
4766 Veli İbraim Ağa Zade Ali  1819 Çiftçi
4767 Veli Kolaksiz Oğları Kadir 1886 Çiftçi
4768 Yaya Memiş Oğlu Sali 1892 Çiftçi
4769 Yusuf Memiş Oğlu Memiş 1874 Çiftçi
4770 Yusuf Konzes Oğları Kerim 1884 Çiftçi
4771 Zeladin Tren Mamut Alil 1860 Çiftçi
4772 Zinel İbraim Ağa Zade Halil 1889 Çiftçi
4773 Zulfikâr Kadir Oğları Amet 1871 Çiftçi
4774 İbos Faboik Ali Oğlu Dervis 1869 Çiftçi
4775 İmit Memiş Oğlu Usein 1848 Çiftçi
4776 İbraim Tren Mamut Necip 1887 Çiftçi
4777 İsa İbraim Ağa Zade Abduraman 1864 Çiftçi
4778 İbraim Kesâ Ali Oğlu Veli 1874 Çiftçi
4779 İbraim Kolaksiz Oğları Usein 1883 Çiftçi
4780 İlias Topal Ahmet Serif 1882 Çiftçi
4781 İbraim Topal Ahmetler Kerim 1873 Çiftçi
4782 İsa Karapatak Oğlu İsmail 1878 Çiftçi
4783 İbraim Karapatak Oğlu Emin 1854 Çiftçi
4784 Kâmil Memiş Oğlu Memiş 1869 Çiftçi
4785 Kerim Abdula Oğlu Halil 1873 Çoban
4786 Kadir Kolaksiz Oğları Veli 1862 Çiftçi
4787 Kerim Küzes Oğları Yusuf 18*4 Çiftçi
4788 Kerim Karabatak Oğlu İbraim 1886 Çiftçi
4789 Latif Hasan Hocalar Sali 1882 Çiftçi
4790 Bairam Memiş Oğlu Bekir 1863 Çiftçi
4791 Muarem Memiş Oğlu Musa 1874 Çiftçi
4792 Memiş Memiş Oğlu Abedin 1892 Çiftçi
4793 Mamut Tren Mamut Necip 1892 Çiftçi
4794 Mehmet Körsali Oğlu Sali 1872 Çiftçi
4795 Mustafa Körsali Oğlu Hlıas 1887 Çiftçi
4796 Musa İbraim Ağa Zade Ali 1851 Çiftçi
4797 Maksut Kolaksiz Oğlu Usein 1890 Çiftçi
4798 Bekir Kolaksiz Oğlu Usein 1892 Çiftçi
4799 Mumin Kolaksiz Oğlu Veli 1864 Çiftçi
4800 Besim Kadir Oğları İssa 1869 Çiftçi
4801 Muarem Kadir Oğları Usein 1890 Çiftçi
4802 Memetali Hasan Hocalar Sali 1874 Hoca
4803 Mumin Kanmen Oğları Kerim 1887 Çoban
4804 Mehmet Arnaut Oğları Elmas 1878 Çiftçi
4805 Mustafa Petmez Oğları Kamper 1874 Çiftçi
4806 Musa Petmez Oğları Tursun 1879 Çiftçi
4807 Mümin Petmez Oğları Memet 1891 Çiftçi
4808 Necip Tren Mamut İbraim 1865 Çiftçi
4809 Nasmi Kolaksiz Oğları Asan 1878 Çiftçi
4810 Nasif Petmez Oğları Yaser 1874 Çiftçi
4811 Usein Memiş Oğlu Arslan 1888 Çiftçi
4812 Osman Körsali Oğlu Üzeir 1848 Çiftçi
4813 Omer Kolaksiz Oğlu Osman 1845 Çiftçi
4814 Osman Kolaksiz Oğlu Omer 1869 Çiftçi
4815 Usein Kolaksiz Oğlu Bekir 1853 Çiftçi
4816 Usein Yunus Oğları Mahmut 1874 Çiftçi
4817 Osman Petmez Oğları Ali 1854 Hoca
4818 Omer Motus Oğları Usein 1864 Çiftçi
4819 Pazit İbraim Ağa Zade Veli 1864 Çiftçi
4820 Peyazıt Karapatak Oğlu İsmail 1886 Çiftçi
4821 Ramiz Memiş Oğlu Suliman 1890 Çiftçi
4822 Recep Memiş Oğlu Usein 1854 Çiftçi
4823 Ramazan Memiş Oğlu Ali 1879 Çiftçi
4824 Recep İbraim Ağa Zade Osman 1859 Çiftçi
4825 Ramazan Kolaksiz Oğlu Usein 1888 Çiftçi
4826 Rasit Kolaksiz Oğlu Kadir 1889 Çiftçi
4827 Rakip Kadir Oğları Kadir 1880 Çiftçi
4828 Ramazan Barabatak Oğlu İsmail 1890 Çiftçi
4829 Resul Karabatak Oğlu İbraim 1888 Çiftçi
4830 Rahman Abdula Oğlu Alil 1881 Çiftçi
4831 Sali Memiş Oğlu Musa 1867 Çiftçi
4832 Salim Memiş Oğlu İbraim 1873 Çiftçi
4833 Sulüman Abdula Oğlu Ramazan 1856 Çiftçi
4834 Salim Abdula Oğlu Suliman 1887 Çiftçi
4835 Sali İbraim Ağa Zade Veli 1866 Çiftçi
4836 Sein Kolaksiz Oğlu Omer 1886 Çiftçi
4837 Sehip Kolaksiz Oğlu Usein 1852 Çiftçi
4838 Sali Hasan Hocalar Asan 1892 Çiftçi
4839 Sefket Hasan Hocalar Sali 1874 Çiftçi
4840 Sadula Yunus Oğları İsmail 1846 Çiftçi
4841 Serif Topal Ahmet Ahmet 1863 Çiftçi
4842 Celedin Memiş Oğlu Usein 1887 Çiftçi
4843 Tair İbraim Ağa Zade Musa 1862 Çiftçi
4844 Tafil Kadir Oğları Yusuf 1892 Çiftçi
4845 Hasan Körsali Oğlu Osman 1877 Çiftçi
4846 Hasan Hasan Hocalar Sali 1872 Çiftçi
4847 Harun Arnaut Oğları Elmas 1875 Çiftçi
4848 Halim Petmez Oğları Usein 1855 Çiftçi20 yorum :

 1. Ne güzel birşey yapıyorsun Sertaç. Dediğin gibi bilgileri doğru olarak internete aktarmak çok önemli. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim gibi ansiklopedilerin, kitapların gücüne inanmıyorlar. Onlar için en kolay ulaşılan bilgi daha kullanılabilir durumda...

  Sevgiyle kal arkadaşım...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim Şebnemcim İlgi alanlarımızla ilgili bildiklerimizi aktarmamız bile bir kültür birikimi sağlayacaktır.İnternetteki tek sıkıntılı durum doğru ve yalnış bilginin bazen birbirine karışması o da internet tecrübe sağlandıktan sonra ortadan kalkıyor. Sevgiler Şebnem Oytun'u öpüyorum.

   Sil
 2. Çok güzel bir çalışma. Ve kolay bulunmayacak cinsten. Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim. Azıcık ışık yakayım yeter sevgiler

   Sil
 3. Blogunuzu tasarım ve içeriğini beğendiğim için takibe aldım ve yazınızı çok beğendim. Bloguma beklerim :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hoşgeldiniz çok teşekkür ederim. Tabii ki gelirim.

   Sil
 4. Sertaç Bey merhaba,

  blogunuzu ilgi ile takip ediyorum. Benim gibi bircok mübadil torununa atalarini bulmak konusunda yol gösterdiginiz icin cok tesekkür ederim! Elinize, kolunuza, emeginize saglik!

  Ben de atalarini aramaya yeni baslayan bir mübadil torunuyum.
  Büyük dedemler mübadele ile Yunanistan'in Kayalar kazasinin, Frankoca köyünden gelmisler. Türkiye'de ilk Akdagmadeni‘ne, oradan da 12-13 sene sonra Tokat‘in Zile ilcesine göc etmisler.

  Ben kendim Türkiye disinda yasadigim icin, Ankara'da Devlet Archivi'nden veya Türkiye'de yerlestikleri yerlerden arastirma yapamiyorum ne yazik ki.

  Devlet Arsiv'inin Internet sitesinden Online Hizmetler/ Katalog Tarama kismindan bilgi edinmeye calisiyorum, ancak cok uzun süredir sitenin güncellendigi icin ulasilamadigini görüyorum.

  Sizin bir cok köye ait 1915 senesinin secim kayitlarini yayinladiginizi gördüm mesela. Bu bilgilere nasil ulasabildiginizi ögrenebilir miyim?
  Ben de Kayalar/ Frankoca' ya ait secmen kayitlarina ulasabilsem, dedelerimin izine ulasabilirim diye umuyorum.

  Bana baska nasil bir yol izlemem gerektigi konusunda yardimci olursaniz, size minnetar kalirim!

  Simdiden cok tesekkür ediyor, saygilar sunuyorum.

  Canan Zodl

  YanıtlaSil
 5. Merhabalar,  Ben mübadele ile Yunanistan‘ dan Türkiye‘ ye gelmis olan bir ailenin torunuyum.

  Dedelerim hakkinda cok az bilgiye sahibim ve atalarimin izini bulmak icin kisa bir süre önce internette arastirmalara basladim.

  Bu sirada sizin blogunuzla da tanistim.

  Benim gibi gecmisini arastiran bir cok mübadele torununa yol gösterdiginiz icin size cok tesekkür ediyorum! Elinize, kolunuza, emeginize saglik!


  Daha önce yazdigim gibi, dedelerim konusunda cok az bilgiye sahibim.

  Sadece dedemin ve anneannemin aileleri ile birlikte cocukken Yunanistan‘ in Kayalar kazasi, Frankoca köyünden geldigini, Selanik limanindan Samsun‘a indiklerini, sonra da Yozgat'in Akdagmadeni‘ ne yerlestiklerini biliyorum.

  12-13 sene kadar Akdagmadeni‘ nde yasadiktan sonra Tokat‘ in Zile ilcesine tasinmislar.  Arastirmalarim sonucunda bana atalarim hakkinda bilgi verebilecek bir belgenin de tasfiye talepnamesi ve Muhacir Kayit Örneklerinin oldugunu okudum.

  Tasfiye Talepnamelerine Ankara'da Devlet Arsivi'nden ulasabilecegimi de.

  Ancak kendim Yurt disinda yasadigim icin, ne Devle Arsivi'ne, ne de iskan sonrasi Türkiye'de yerlestirildikleri beldelerde arastirma sansina sahip degilim ne yazik ki...

  Devlet Arsivi Internet sitesinde Online hizmetlerden Katalog arama motoru ile Bilgi edinmeye calistiysam da, bu site uzun bir süredir güncelleme asamasinda oldugu icin, bir netice alamadim.  Bana baska türlü nasil bir yol izlememi önerirsiniz?

  Mesela gördüm ki, siz Yunanistan'daki bazi kazalarin bazi köylerine ait 1915 yili secmen kayitlari yayinlamissiniz.

  Bu secmen kayitlarina ben nasil ulasabilirim?

  Kayalar kazasi, Frankoca köyüne ait kayitlara ulasabilirsem, dedelerim hakkinda da Bilgi edinebilirim belki diye umuyorum.  Bana yardimci olabilirseniz, size minnettar kalirim.  Saygilarimla Avusturya'dan selamlar,

  Canan Zodl

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selam Canan hanım
   Artık tasfiye talepnamelerine erişimi kapattı Devlet arşivleri..İnternetten ulaşmanız maalesef artık mümkün değil. Ankara ve İstanbul'da bulunan Devlet Arşivlerinden araştırabilirsiniz. Elimde sadece Kozana kayıtları mevcut.Dedenizin lakabını babasının adını bilmeniz gerekiyor.Tabii ki köyünü de...bu bilgilerden sonra bulabiliriz.Eğer bunları biliyorsanız bildirin Arşivlere gittiğimde araştırayım. Size ancak böyle bir faydam olabilir.Sevgiler iyi geceler

   Sil
 6. Merhaba Sertaç bey. Yaptığınız şey gerçekten çok kıymetli. Benim gibi bir çok mübadil torununun isteyipte ulaşamadığı kayıtlara ulaşmanız beni heyecanlandırdı doğrusu. Çobanlı köyü anne tarafından dedelerimin köyü olduğu için değerli olmakla baba tarafımın geldiği dedelerimizin Ahatoba/ağdabosu dedikleri ve tahminimizce şu anki Kozana Polimilos köyüne ait kayıtlar var ise paylaşır mısınız bizimle lütfen.Eğer özellikle bu iki köyle alakalı ulaştığınız başka kayıtlar varsa lütfen paylaşın. Heyecanla bekliyoruz. Sevgiler.

  YanıtlaSil
 7. Çalışmanız çok değerli. Baba tarafından dedelerimin köyü Ahatoba/Ağdabosu Kozana Polimilos köyüne ilişkin kayıtlar var ise paylaşırsanız memnun olurum. Köyü Türkçe ismiyle eski kaynaklarda bulamadık. Sanırım bir telaffuz hatası var. Ancak eskilerin anlatımına göre selanik müze müdüründen aldığımız bilgiye göre bizimkilerin geldiği köy Polimilos sanırım. Şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İyi akşamlar Muhammed bey, Kaylabosu'na şiveden dolayı 'Ağdabosu' deniyor.Kaylabosu seçmen listelerini yayınlamıştım. Link işte buradahttp://serhira.blogspot.com.tr/2016/04/yunanistan-kozana-kaylabosu-1915-secmen_15.html ayrıca Kaylabosu'lu iki aileninde aile hikayelerini yayınlamıştım.Onları da blogda bulabilirsiniz.Güzel cümleleriniz için çok teşekkürler....Saygılarımla

   Sil
 8. Sertaç Hanım paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Benim dedemin babası da Kozana Çobanlı köyünden adı Mümin. Ancak seçmen listesinde adını göremedim. Lakapları Godol , Kodal ya da Kudal diye biliyorum. Acaba liste Osmanlıca olduğu için bazı harfler yanlış mı okundu. Sizinle yazışmak isterim. Teşekkür ederim. Saygılarımla ..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sabiye hanım iyi akşamlar Orjinal listeler Osmanlıca değil Yunanca..1912'te Balkan savaşlarını kaybettiğimiz için Atalarımız Yunan vatandaşı sayıldı ve vatandaşı sayıldıkları ülkenin seçimlerine katılarak oy kullandılar. Lakabı yalnış biliyor olabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla soyadınız "Kudal" Rumelili aileler genelde lakaplarını soyadı olarak almamışlar. Aile içinde biraz daha araştırmanızı tavsiye ederim. Sevgilerimle

   Sil
 9. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM SERTAÇ CİHAN 4770 SIRA NO DAKİLER BENİM DEDELERİM NUR İÇİNDE YATSINLAR.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yıldız hanım bu cümleleri duymak herşeye bedel....Nur içinde yatsınlar

   Sil
 10. Çok özel ve önemli bir çalışma olmuş emeğinize sağlık. Karaferya seçmen kayıtlarına ulaşmak mümkündür? Bende dedelerimin sadece adını biliyorum.Lakapları sukolcularmış, soyadları çeşmecioğlu sukolcu İsmail çeşmecioğlu yardımcı olabilirsiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sibel hanım elimde sadece Kozana kayıtları var. Karaferye kayıtları maalesef yok.Devlet arşivlerinden tasfiye talepnamelerine ulaşabilirsiniz.Çok teşekkür ederim.Sağolun

   Sil
 11. Yaklaşık bir saattir bloğunuzla tanıştım, ve gözyaşları içinde okudum. Aynen yazdığınız gibi boğazımda kocaman bir keşke var, keşke daha çok sorsaydım.Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sibel hanım yazarken benimde boğazım düğüm düğüm.... 10-15 yıl önce böyle hissedeceğimi söyleselerdi bana güler geçerdim...Sevgilerimle

   Sil

YORUMLARINIZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ....
HEPİNİZE ÇOKK TEŞEKKÜRLER...